Strona główna

Sporządzenie aktu urodzenia usc/2 Wymagane dokumenty


Pobieranie 9.46 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar9.46 Kb.
SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIAUSC/2
Wymagane dokumenty

 1. Karta urodzenia (karta martwego urodzenia) przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokół zgłoszenia urodzenia,

 2. Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie; jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez pełnomocnika należy złożyć stosowne pełnomocnictwo,

 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa - jeżeli związek małżeński został zawarty poza Nadarzynem,
  a osoba zgłaszająca urodzenie jest w posiadaniu takiego odpisu, prosimy o jego zabranie.


Opłaty

Nie pobiera się.


Miejsce złożenia dokumentów

 1. Urząd Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

 2. Dla dziecka urodzonego na terenie Gminy Nadarzyn: Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie,
  ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130.

 3. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek
  8.00 - 15.00.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis skrócony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Uwagi:

Zgłoszenie dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego – 3 dni). Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia się dziecka.

Zgłoszenie urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeśli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik od pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Chyba, że pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas nie podlega ono opłacie skarbowej.
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741
  ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).


Opracowanie: Iwona Malinowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość