Strona główna

Spotkania europejskie „SĄsiedzi „ Autor scenariusza Jarosława Kobyłko Giżycko SŁowo wstępne spotkania europejskie „Sąsiedzi


Pobieranie 43.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar43.85 Kb.
Spotkania europejskie

SĄSIEDZI „Autor scenariusza

Jarosława Kobyłko

Giżycko

SŁOWO WSTĘPNE


Spotkania europejskie „Sąsiedzi „ są jedną z wielu moich propozycji dla uczniów i nauczycieli z Punktów nauczania języka ukraińskiego w Polsce.

Koncepcja Spotkań wynika z mojego autorskiego Programu nauczania języka ukraińskiego “Будьмо!” ( DKW – 4014 – 153/00 ), opublikowanego w 2001 r.

W jednym z rozdziałów tegoż Programu ( treści nauczania ), w propozycjach dla uczniów klasy I gimnazjalnej jest zapisane m.in : „ spotkania, biesiady polsko – ukraińskie, zapoznawanie swoich koleżanek i kolegów z językiem i kulturą ukraińską „ I o to właśnie chodzi w proponowanych przeze mnie Spotkaniach europejskich.

Wierzę, że inicjatywa Spotkań europejskich „Sąsiedzi „ spotka się z dużym zainteresowaniem nauczycieli oraz uczniów pochodzenia ukraińskiego i polskie-

go. Jeśli niniejsza oferta edukacyjna rzeczywiście spodoba się , może być powtarzana cyklicznie, każdego roku – zawsze w kl. I gimnazjalnej. Posłuży ona z pewnością atrakcyjnej i radosnej integracji naszych małych studentów oraz będzie sprzyjać lepszemu poznaniu państw i kultur obu sąsiadujących narodów.

Aby Spotkania udały się z sukcesem, należy wcześniej zadbać o mistrzowskie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, wybrać najbardziej właściwe i interesujące metody oraz formy przekazu, dopracować wszelkie detale.

Jako autorka, podaję jedynie schemat ogólny - scenariusz. Wierzę głęboko w kompetencje nauczycieli - jestem przekonana, że wychowawcy, podejmując się organizacji Spotkań, opracowując zaproponowane przeze mnie tematy, zrobią to celująco.

Życzę trafnych inicjatyw, kreatywnych i owocnych działań oraz wspanialej zabawy !


Jarosława Kobyłko

CEL SPOTKAŃ
1/ Edukacja europejska uczniów.

2/ Kształtowanie przyjaznych relacji ukraińsko – polskich.

3/ Radosna integracja uczniów z obu środowisk narodowościowych.

4/ Zapoznanie uczniów pochodzenia polskiego z Ukrainą i mniejszością

ukraińską w Polsce.

5/ Atrakcyjna forma nauczania języka ukraińskiego , pogłębienie

wiadomości o tradycji, kulturze, literaturze oraz historii Ukrainy.

6/ Nauka tolerancji.

7/ Kształtowanie postawy życzliwości, otwartości oraz ciekawości intelektual -

nej.


UCZESTNICY

 • uczniowie klasy I gimnazjalnej z Punktu nauczania języka ukraińskiego

 • zaproszeni goście – koleżanki i koledzy pochodzenia polskiego :

każdy uczeń kl. I gimnazjalnej z Punktu nauczania

języka ukraińskiego przybywa z 1 zaprzyjaźnionym gościem –

uczniem pochodzenia polskiego ze swojej klasy - szkoły

macierzystej, do której uczęszcza codziennie • nauczyciel języka ukraińskiego prowadzący spotkanie


CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

 • raz w roku ( miesiąc czerwiec )

 • 3 x 45 min. ( trzy godziny lekcyjne zajęć dydaktycznych ) + biesiada

przy stole i muzyce
MIEJSCE SPOTKAŃ I OPRAWA EDUKACYJNO – WYCH.


 • szkoła, w której działa Punkt nauczania języka ukraińskiego

 • klasopracownia języka ukraińskiego

 • uczniowie k. I gimnazjalnej uczący się języka ukraińskiego przychodzą

na spotkanie w wyszywanych bluzkach, strojach narodowych

 • pomoce dydaktyczne – zdjęcia, mapy, albumy, książki, śpiewniki, płyty,

czasopisma ukraińskie, flaga Ukrainy, godło, portrety/ magnetofon, DVD, materiały teoretyczne - xero

- poczęstunek – potrawy kuchni ukraińskiejSPOSOBY REALIZACJI

 • wspólna zabawa integracyjna – poznajemy się wzajemnie

( imię, nazwisko, szkoła, zainteresowania )

 • krótkie wykłady nauczyciela i prezentacje

 • metody aktywizujące

 • konwersacje

 • warsztaty językowe i ukrainoznawcze

 • film dotyczący tematu / DVD

 • nauka i śpiewanie piosenek ukraińskich

 • degustacja potraw kuchni ukraińskiej

 • biesiada ukraińsko – polska przy stole; słuchanie wybranej, ciekawej

muzyki ukraińskiej i polskiej
Nauczyciel języka ukraińskiego, występując z inicjatywą zorganizowania

spotkania, powinien wcześniej nawiązać współpracę ze swoimi uczniami klasy I gimnazjalnej, przydzielając im odpowiednie zadania np. pomoc w teoretycznym przygotowaniu materiałów, pomocy dydaktycznych, wybór najciekawszych propozycji muzycznych.


Warto także nawiązać współpracę z rodzicami uczniów uczących się

języka ukraińskiego w kwestii przygotowania bogatego stołu

z potrawami kuchni ukraińskiej. Pomocna w tym względzie będzie także

odpowiednia książka kucharska np. “Українська стародавня кухня “

Київ 1993, lub inna.

TEMATY DO REALIZACJI PODCZAS SPOTKANIA


1/ Europa – nasz wspólny dom. • krótka historia cywilizacji europejskiej,- politycznej, historycznej i

kulturowej

- Polska i Ukraina – sąsiedzi wczoraj i dziś

- znaczenie współczesnej Polski i Ukrainy na arenie europejskiej
2/ Filary współczesnej edukacji europejskiej.


 • uczyć się, aby wiedzieć

 • uczyć się, aby działać

 • uczyć się, aby żyć wspólnie

 • uczyć się, aby być

3/ Ukraiński alfabet i jego cechy charakterystyczne.


4/ Ukraińskie zwroty grzecznościowe oraz inne słowa, które warto znać :

 • Добрий день !

 • Привіт !

 • Добрий вечір !

 • До побачення !

 • До зустрічі!

 • Дякую.

 • Прошу.

 • Подай, мені будь ласка ...

 • Скажи мені, будь ласка ...

 • Котра година ?

 • Мене звуть ...

 • Я живу в ....

 • Я люблю .....

 • Україна

 • Польща

 • Українець, Українка

 • Поляк, Полька

 • Європа

 • Європейський союз

 • Батьківщина

 • держава

 • церква

 • свято

 • Святе Письмо

 • школа

 • вчитель

 • учень

 • урок

 • тема

 • книжка

 • зошит

 • комп΄ютер

 • мобілка

 • зустріч

 • українська мова

 • польська мова

 • канікули

5/ Ukraina w ciekawych faktach. • terytorium Ukrainy – w tys. km. kwadr.

 • miejsce Ukrainy w Europie pod względem wielkości terytorium

 • ludność

 • miejsce Ukrainy w Europie pod względem liczby ludności

 • państwa sąsiadujące z Ukrainą

 • ustrój państwowy Ukrainy

 • stolica

 • największe miasta

 • administracyjno – terytorialny podział Ukrainy

 • etnograficzne regiony

 • Prezydent

 • Premier

 • Parlament

 • język państwowy

 • waluta

 • symbolika narodowa Ukrainy – flaga, godło, hymn

 • najważniejsze święta państwowe

 • największe rzeki

 • największe jeziora

 • morza

 • góry

 • bogactwa naturalne

 • przyroda – flora i fauna

 • zabytki historii i kultury

6. Europejski Kijów – stolica Ukrainy. • legenda o założeniu Kijowa

 • Kijów współczesny – nowoczesne centrum polityczne, naukowe, ekonomiczne, religijne i kulturalne ; szacunek miasta do tradycji

 • herb Kijowa

 • liczba mieszkańców stolicy

 • główna ulica

 • świątynie i klasztory

 • teatry

 • muzea

 • pomniki

 • Uniwersytet

 • Budynek Prezydenta

 • Budynek Parlamentu

 • metro

 • międzynarodowy dworzec kolejowy

 • międzynarodowy port lotniczy

 • Kijów – jedno z najbardziej zielonych miast europejskich, - miasto kasztanów i bzów; parki i ogrody botaniczne

7. Krótka historia państwowości ukraińskiej - od Rusi Kijowskiej do

współczesnej , niezależnej Ukrainy.


 1. Najważniejsze daty w dziejach narodu ukraińskiego.
 1. Portrety wybitnych postaci ukraińskiej historii , literatury i kultury oraz

ich wkład w rozwój dziedzictwa ukraińskiego i europejskiego. • Володимир Великий

 • Богдан Хмельницький

 • Тарас Шевченко

 • Соломія Крушельницька
 1. Ukraińcy w Polsce.
 • akcja „Wisła” – wysiedlenie Ukraińców z Ziem Ojczystych

 • obecne miejsca zamieszkania Ukraińców w Polsce

 • liczba ludności pochodzenia ukraińskiego

 • wyznania religijne Ukraińców

 • świątynie i klasztory

 • organizacje, towarzystwa, fundacje

 • działalność wydawnicza – gazety, pisma, książki, płyty

 • szkolnictwo ukraińskie

 • życie literackie ukraińskich pisarzy i poetów

 • świat naukowy Ukraińców

 • filologia ukraińska na polskich Uniwersytetach

 • zespoły wokalne i taneczne, chóry

 • działalność kulturalna – koncerty, imprezy, spotkania, seminaria

 • ważne miejsca pamięci narodowej Ukraińców

 • placówki dyplomatyczne Ukrainy w Polsce

 • współpraca polsko – ukraińska w rożnych dziedzinach
 1. Ukraińskie tradycje ważnych świąt chrześcijańskich .
 • Різво Христове

 • Йордан

 • Великдень


 1. Ukraińska obrzędowość i zwyczaje.
 • Івана Купала

 • Свято врожаю

 • Українське весілля 1. Czerwona kałyna i jej symbolika.

Przysłowie : “Без верби й калини – нема України “.


 1. Charakterystyka kuchni ukraińskiej ( wybrane przykłady ).
 • кутя

 • паска святкова

 • борщ гетьманський

 • капусняк запорізький

 • каша грибна чумацька

 • вареники

 • квас хлібний

 • сало

15. Nauka piosenek ukraińskich. Wspólne śpiewanie.
 • Несе Галя воду

 • Розпрягайте хлопці коні

 • У горах Карпатах хотів би я жить 1. Degustacja potraw ukraińskich :
 • борщ гетьманський

 • вареники з картоплею і сиром / + сметана

 • медові пряники

 • найсмачніші черешні

 • сік
 1. Biesiada ukraińsko – polska przy stole ; słuchanie interesującej

muzyki ukraińskiej i polskiej .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość