Spotkanie z prof dr hab jerzym hausnerem 26 października 2011 r godz. 17. 00Pobieranie 14.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.11 Kb.


Informacja prasowa

spotkanie z cyklu:przemiany. rozmowy na dwudziestolecie międzynarodowego centrum kultury

polska w rozwojowym dryfie?

spotkanie z prof. dr. hab. jerzym hausnerem

26 października 2011 r. godz. 17.00

Międzynarodowe centrum kultury, sala „pod kruki”Kraków, Rynek Główny 25 www.mck.krakow.pl

wstęp wolny

Gościem specjalnym kolejnego spotkania w ramach cyklu: Przemiany. Rozmowy na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury będzie prof. dr hab. Jerzy Hausner, od lat związany z działalnością MCK (w latach 2004–2009 był członkiem Rady Programowej MCK). Spotkanie zatytułowane jest Polska w rozwojowym dryfie?

Prof. Hausner stawia tezę, że w niedługim czasie zewnętrzne warunki funkcjonowania polskiej gospodarki pogorszą się, a Polska gospodarka będzie pozostawać w stanie chwiejnej równowagi makroekonomicznej.
PROF. JERZY HAUSNER

Ekonomista, profesor, absolwent i pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, w latach 1994-97 szef zespołu doradców wicepremiera Grzegorza Kołodko oraz pełnomocnik rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego. Specjalista w dziedzinie związków gospodarki i polityki. Prowadził badania na temat reprezentacji interesów w krajach postsocjalistycznych, rozwoju regionalnego oraz zarządzania publicznego. Najważniejsze publikacje: Strategia negocjacyjna w procesie transformacji gospodarki, Fundacja im. Stefana Batorego 1994; Strategic Choice and Path-Dependency in Post-Socialism (współautor), Edward Elgar 1995; Beyond Market and Hierarchies. Social Complexity and Interactive Governance (współautor), Edward Elgar 1997. Pełnił funkcję ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera.

13 stycznia 2010 Senat (z rekomendacji senatorów Platformy Obywatelskiej) powołał go w skład Rady Polityki.

Laureat Nagrody Kisiela 2004. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 listopada 1996, w uznaniu wybitnych zasług w służbie publicznej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


***

Przemiany. Rozmowy na dwudziestolecie MCK - cykl wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z wybitnymi postaciami oscylujący wokół zagadnień, które MCK podejmuje od początku swego istnienia – kultury, dziedzictwa i sztuki, na które patrzy z perspektywy różnych dyscyplin – polityki, ekonomii, socjologii, myśli społecznej i wielu innych. W trakcie spotkań prezentowana jest tematyka, stanowiąca zarówno swego rodzaju podsumowanie dotychczasowego dorobku MCK – publikacji, konferencji, programów edukacyjnych, wystaw – jak i punkt wyjścia do rozważań nad przyszłością instytucji, jej nowymi wyzwaniami. Do tej pory gośćmi spotkań byli: Adam Michnik, Anda Rotterberg, Katarzyna Kozyra, Joanna Rajkowska, Leszek Balcerowicz oraz Władysław Frasyniuk i Rafał Dutkiewicz.


W związku z jubileuszem MCK zrealizowało:
● wydano publikację „50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury”

Tematem wydawnictwa jest dziedzictwo w ujęciu wybitych specjalistów z różnych części świata.

Wśród autorów znaleźli się: Shlomo Avineri, Erhard Busek, Krzysztof Czyżewski, Jerzy Hausner, Krzysztof Pomian, Maria Poprzęcka, Andrzej Rottermund, Joseph Rykwert, Henryk Samsonowicz, Tokimasa Sekiguchi, Leopold Unger, Andrzej Wajda, Magda Vášáryová i wielu innych, którzy w swoich tekstach odnieśli się do jednego z trzech kręgów tematycznych: Europa i dialog; pamięć i dziedzictwo; kultura a rozwój.

● zrealizowano wirtualną wystawę pt. Panorama dwudziestolecia oraz wydano książkę przypominającą najważniejsze projekty MCK zrealizowane w latach 1991-2011

Z okazji okrągłej rocznicy przygotowana została wirtualna wystawa – dostępna na stronie internetowej MCK oraz w kioskach multimedialnych zlokalizowanych w siedzibie MCK – prezentująca „w pigułce” dorobek i historię instytucji, będąca wyborem najważniejszych projektów wystawienniczych, konferencyjnych, edukacyjnych i wydawniczych. Ukazała się także publikacja „Międzynarodowe Centrum Kultury 1991 – 2011”

● wydano Drugi tom Bibliografii zawartości publikacji MCK za lata 2006–2010Kontakt dla dziennikarzy: Edyta Gajewska, 12 42 42 866; 781-904-727; e.gajewska@mck.krakow.pl
Stały patronat medialny MCK: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, The Warsaw Voice, Karnet, Cracow-life/e-krakow, The Krakow Post, TV M, www.krakow.pl, Polski Portal Kultury O.pl


: images -> upload -> Informacje%20prasowe
Informacje%20prasowe -> Rzecznik prasowy mck
Informacje%20prasowe -> Alternatywa na czwartek
Informacje%20prasowe -> Mck na 18. Targach Książki w Krakowie
Informacje%20prasowe -> Wakacje na pomarańczowo
Informacje%20prasowe -> Akademii dziedzictwa
Informacje%20prasowe -> Sztuka zmienia miejsce – rozmawiają: anda rottenberg, katarzyna kozyra i joanna rajkowska 22 marca 2011 r godz. 18. 00 Międzynarodowe centrum kultury, sala „pod kruki”
Informacje%20prasowe -> Debata „mit galicji”
Informacje%20prasowe -> 21 stycznia 2011 r godz. 17. 00 Międzynarodowe centrum kultury, sala „pod kruki”
Informacje%20prasowe -> Spotkanie z premierem tadeuszem mazowieckim nowA „architekturA”
Informacje%20prasowe -> Informacja prasowa ku nowej filozofii DziEdzictwa dr ewa ŚWIĘcka prof aNdrzej rottermund prof. Jacek purchla
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy