Strona główna

Sprawozdanie roczne


Pobieranie 78.03 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar78.03 Kb.
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VI/11 Burmistrza Pyzdr

z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: przedstawienia sprawozdania

rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE

o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach

za 2010rok
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach podstawowym celem są działania kulturalne, do których należą: organizacja okolicznościowych spotkań, imprez świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, konkursów muzycznych, imprez sportowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2010 roku otrzymał na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270.350,00 zł.


Na dzień 31 grudzień 2010 roku dochody M-GOK-u wyniosły 270.350,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej.
Dyrektor M-GOK-u w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2010 roku.

Dz.

Rozdział

&

Określenie kwalifikacji

Plan

Wykonanie

%

921

92109

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP

208,35

208,35

100

921

92109

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64.872,62

64.872,62

100

921

92109

4110

Składki na Ubezpieczenia Społeczne

12.926,97

12.926,97

100

921

92109

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.890,81

1.890,81

100

921

92109

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45.390,00

45.390,00

100

921

92109

4210

Zakup materiałów

44.736,72

44.736,72

100

921

92109

4240

Zakup pomocy dydaktycznych

142,70

142,70

100

921

92109

4260

Zakup energii,gazu wody,ścieków

7.389,35

67.689,35

100

921

92109

4280

Zakup usług medycznych

605,00

605,00

100

921

92109

4300

Zakup usług pozostałych

80.090,34

80.090,34

100

921

92109

4350

Zakup usług internetowych

1.218,78

1.218,78

100

921

92109

4360

Opłaty za usługi telefonii komórkowej

1.175,69

1.175,69

100

921

92109

4370

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

1.196,49

1.196,49

100

921

92109

4410

Podróże służbowe krajowe

1.902,98

1.902,98

100

921

92109

4430

Ubezpieczenia mienia,różne opłaty

3.757,52

3.757,52

100

921

92109

4440

Odpisy na ZFŚS

2.095,68

2.095,68

100

921

92109

4700

Szkolenia pracowników

450,00

450,00

100


OGÓŁEM:

270.350,00

270.350,00

-

Dyrektor M-GOK-u w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2010 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.
Informacja

dotycząca imprez organizowanych przez

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach

w 2010 roku


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w pyzdrskiej gminie kwotę 7 tys. 89 zł. Złożyły się na nią datki pochodzące z kwesty ulicznej, a także ze sprzedaży gadżetów w czasie popołudniowej części artystycznej.
 Wolontariusze – uczniowie miejscowych szkół gminnych tradycyjnie kwestowali od wczesnych godzin rannych.
 Po raz trzeci pyzdrski finał odbył się w sali widowiskowo-sportowej. Wystąpili uczniowie szkoły podstawowej w Górnych Grądach i zespołu szkolno-przedszkolnego, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie UKS ,,Pyzdrskie Centrum Taekwondo'' i orkiestry dętej.  Gwiazdą wieczoru był zespół coverowy – 7 Sekund. Podczas imprezy sprzedawano przedmioty otrzymane przez zakłady pracy i osoby prywatne. Uzyskano z nich 2 tys. 690 zł. Najdroższe były obrazy olejne autorstwa Joanny Frontczak, jeden 800 zł, drugi – 600.
 Łącznie w pyzdrskim sztabie, do którego należała też gmina Lądek, zebrano 11 tys. 2 zł. Kwota ta została w całości przelana na konto WOŚP.

Ferie zimowe

Zimowa aura, a także ciekawe przedsięwzięcia oferowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, to wspaniała okazja do odpoczynku i zabawy. Zorganizowano ciekawe i atrakcyjne zajęcia min.: kółko plastyczne, wokalne, gry i zabawy sportowe, oraz świetlicę opiekuńczo – wychowawczą. M-GOK przystąpił do profilaktycznej akcji ,,Bezpieczne ferie zimowe''. W ramach przedsięwzięcia Komisja ds. PiRPA zakupiła kamizelki i paski odblaskowe, a także wydała ulotkę na temat bezpiecznego spędzania ferii. Z kamizelek skorzystali podczas kuligu, zorganizowanego 21 stycznia. Wozem strażackim ciągnięto zaprzęg sań. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie i policjanci. Dzieciaki były wielce zadowolone. Zwieńczeniem zimowego szaleństwa było ognisko, przy którym serwowano kiełbaski i gorącą herbatę.
III WZTS
III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaczek i Żaków w tenisa stołowego odbył się 13 marca w sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach. Organizatorami sportowego przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
W turnieju udział brali 66 najmłodszych przedstawiciele klubów tenisowych.  W III turnieju WTK w Pyzdrach zwyciężył w żakach Dawid Balcerzak z SKTS Słupca, w żaczkach Joanna MaślakGLKS Olęta Czacz. Na zakończenie uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy i puchary.  Pomimo, że M-GOK po raz pierwszy organizował imprezę sportową o zasięgu wojewódzkim, należała ona do bardzo udanych i przeprowadzono ją zgodnie z obowiązującymi przepisami tenisa stołowego

III Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych

W tegorocznej edycji wzięły udział orkiestry z Sompolna, Słupcy, Przemętu, Rychwała i Pyzdr. Niezwykle efektownie wypadł przemarsz orkiestr na pyzdrski Rynek, co publiczność nagradzała gromkimi brawami. Orkiestry zmierzały do celu ze wszystkich stron, wchodziły w rytm muzyki marszowej czterema głównymi ulicami prowadzącymi na Rynek. Przemarsz był jedną z lepszych okazji do prezentacji wszystkich sekcji. Szczególne wrażenie robiły poruszające się z wielką gracją mażoretki.
   Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Burmistrza Pyzdr orkiestry wspólnie odegrały Hymn OSP RP, utwór „Orkiestry Dęte” oraz „Happy Marching Band”. Musztrę paradną wykonała słupecka orkiestra. Po niej rozpoczęły się indywidualne popisy przedstawicieli pięciu miast.  Pyzdrscy muzycy jak zwykle zostali owacyjnie przyjęci przez zgromadzoną publiczność. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie pamiątkowych statuetek, będących podziękowaniem za udział w Impresjach.

Powitanie lata

Impreza – będąca powitaniem lata – składała się z dwóch części: Festynu ,,Bezpieczne wakacje'' i ,,Nocy Świętojańskiej''. Rozpoczęła tym samym sezon wakacyjnych imprez kulturalno-sportowych.
Festyn prewencyjny rozpoczął Przemysław Kucz – kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach. Rozmawiał z dzieciakami o tym, jak bezpiecznie mają spędzać czas wolny. Skierował również apel do ich rodziców, aby interesowali się tym, co maluchy robią w domu i poza nim. Zainteresowanie wzbudził pokaz udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni, przy współudziale dwójki dzieci i naocznego świadka, przedstawili trzy scenki dotyczące możliwych zdarzeń w okresie wakacyjnym – wypadek komunikacyjny, zderzenie dzieci na rolkach i tonięcie z zatrzymaniem krążenia. Scenki te były opatrzone stosownym komentarzem, informującym o tym jak należy postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Pokaz bezpiecznych technik jazdy samochodem, wykonany przez  Test@Training Safety Centre z Bednar pod Poznaniem, był okazją to nauczenia się eliminowania błędów i radzenia sobie w sytuacjach krytycznych. Zakres tematyczny obejmował szeroki wachlarz fachowej wiedzy i umiejętności. Zakres praktyczny obejmował pokaz jazdy trolejem, mający na celu ćwiczenie szybkości na utratę przyczepności kół tylnej osi pojazdu.  Drugą część imprezy stanowiła Noc Świętojańska. Tradycyjny obrzęd Nocy Kupały przedstawiło Towarzystwo Folklorystyczne ,,Poligrodzianie''. W prawie godzinnym występie znalazły się tańce ludowe i przyśpiewki z różnych regionów kraju. Potem przyszedł czas na morskie opowieści w wykonaniu ,,Bukanierów''. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna.
Dni Pyzdr
   Dni Pyzdr to kontynuacja historycznych obchodów zapoczątkowanych w 2007 r. Wtedy to świętowano 750-lecie lokacji miasta Pyzdry. Mając na uwadze bogatą historię i królewski rodowód, który napawa nas dumą i zaszczytem, postanowiliśmy kontynuować promocję wartości historycznych. I tak kolejne imprezy - już nazywane Dniami Pyzdr - odnosiły do ,,625 rocznicy użycia po raz pierwszy na ziemiach polski broni palnej'' oraz ,,Terra Pisdrensis - czyli jak powstała ziemia pyzdrska''.              
    Tegoroczna impreza zorganizowana została z okazji przypadającego w bieżącym roku 700-lecia urodzin Króla Kazimierza Wielkiego. I tak inscenizację historyczną wykonała Organizacja Pokazów Historycznych i Edukacyjnych ,,Jantar''. Scenografię dla przygotowywanego pokazu stanowiło obozowisko rycerskie z czasów Kazimierza Wielkiego. Program działań na terenie osady obejmował pokazy walk, rzemiosł, konkursów rycerskich, gier i zabaw historycznych. Walki posiadały bogatą narrację i fabułę nawiązującą do starodawnych legend oraz regionalnych wydarzeń historycznych. Punktem kulminacyjnym było odtworzenie najazdu wojsk krzyżackich na Pyzdry w 1331 roku podczas wojny polsko – krzyżackiej. Bitwa opowiadała o bohaterskiej walce rycerstwa i mieszkańców oraz o uratowaniu życia przyszłemu królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Odtworzono też wiec średniowieczny, podczas którego nadano statut dla Wielkopolski. Publiczność nie była bierna podczas inscenizacji historycznych. Została wciągana bowiem do udziału w rozmaitych konkursach. I tak przy podnoszeniu kolczug wybrano najsilniejszego mężczyznę.
   Po części historycznej zagrała Orkiestra Dęta OSP i MGOK. Półgodzinny koncert pyzdrskich muzyków stał się wprowadzeniem do części artystyczno - rozrywkowej, czyli koncertów zaproszonych gwiazd.
   Krzysztof Krawczyk wraz z zespołem przyciągnął tłumy. Publiczność popłynęła w rejs po najpiękniejszych i niezapomnianych przebojach jedynego takiego kapitana, jedynego niezatapialnego statku – statku na parę. Piosenkarz obdarzony charakterystycznym barytonowym głosem spodobał się zwłaszcza damskiej części publiczności. Fani tego artysty nie mogą mu zarzucić, że stanął w miejscu. Ciągle podąża za nowymi trendami w muzyce, szuka ciekawych pomysłów, zaskakuje aranżacjami i tekstem - rozwija się. Burmistrz Krzysztof Strużyński w imieniu swoim oraz zgromadzonej publiki podziękował artyście za przybycie do Pyzdr, a także pogratulował profesjonalizmu scenicznego.
    Kolejną gwiazdą imprezy był zespół Jamal, który kojarzony jest z miksem muzycznych styli, ciekawymi piosenkami i mnóstwem dobrej energii. Nie inaczej było na pyzdrskim rynku. Bawił się z publiką, a zespół stworzył super klimat. Od chwili gdy artyści pojawili się na scenie, towarzyszyła im ciągła wrzawa - każdy bawił się na całego. Występ był pokazem niesamowitej scenicznej charyzmy i pokaźnych pokładów energii. Rozentuzjazmowana publika przez długi czas nie pozwalała zejść artystom ze sceny, prosząc o kolejne bisy. Potem była chwila na wspólne fotki i autografy.


Półkolonie
Półkolonie w Pyzdrach stały się już tradycją. Z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczne odbywają się w dwóch turnusach. Łącznie skorzysta z nich 50 dzieciaków.
    Program stanowią wyjazdy do atrakcyjnych miejsc regionu. I tak dzieciaki skorzystały z wyjazdu na basen do Wrześni, kina w Słupcy, Bajkolandu w Kaliszu, Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie i do pobliskich Królewin. Każdego dnia mają zagwarantowany obiad w szkolnej stołówce, a przede wszystkim fachową opiekę podczas wyjazdów. Organizatorem wakacyjnego przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Saturday House Night
14 sierpnia na kompleksie boisk sportowych w Pyzdrach rozbrzmiewała ta najbardziej taneczna i najbardziej znana muzyka, tworzona przy pomocy dźwięków elektronicznych.
Była to kolejna, trzecia edycja organizowanej corocznie imprezy z cyklu Saturday House Night. Sobotniej nocy najlepsze house’owe brzmienia zaprezentował producent, dj i jeden z  założycieli wytwórni Pierogi Records - walijczyk - DJ Haze oraz pochodzący z Leszna duet dj'sko-producencki Groove Cocktail, który wystąpił wraz z wokalistką Nathalią. Wspierał ich  Dj Graża z Wrześni. Zaproszeni DJ-e okazali się specjalistami od deepowo-soulfulowego, klimatycznego i porywającego jednocześnie house'u. Serwowali duże porcje housowych rarytasów, których nie ma i nie gra nikt inny. Goście występujący za konsoletą nie kryli zaskoczenia i zadowolenia wobec profesjonalnego przygotowania imprezy.


XXIX Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
Ostatnia niedziela sierpnia jest w Pyzdrach tradycyjnym świętem biegaczy. Miłośnicy tej dyscypliny sportu, począwszy od 1982 r., uczestniczą licznie w Ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim. Nie inaczej było i  w tym roku. Wśród 124 biegaczy znalazło się też kilku czołowych zawodników Polski. Celem imprezy jest popularyzacja masowej rekreacji biegowej oraz podtrzymanie tradycji miasta i związanej z nim historii. Chodzi tu o słynny bieg księcia Kazimierza w 1331 r., kiedy to Krzyżacy napadli Pyzdry, by pojmać ówczesnego starostę poznańskiego. Do dziś nie wiadomo, jak Kazimierzowi udało się uciec z oblężonego miasta.
    Na starcie stanęło 96 mężczyzn i 28 kobiet. Kobiety miały do pokonania jedno okrążenie na dystansie 5 km, a mężczyźni dwa – 10 km. Biegli ulicami Pyzdr. Całą trasę biegu zabezpieczali policjanci i strażacy.
Tempa zawodnikom nadała dwójka czołowych biegaczy – Tomasz Szymkowiak (ORKAN Września), Michał Kaczmarek (WKS GRUNWALD Poznań). Ostatecznie klasyfikację generalną z czasem 30 min 39 sek.  sek wygrał wrześnianin. Wśród kobiet triumfowała Aneta Lemiesz z czasem 19 min 08 sek.  Zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymali nagrody pieniężne, a wiekowych -  rzeczowe – akcesoria i ubrania sportowe firmy Kalenji. Wszystkim uczestnikom biegu wręczono pamiątkowe medale wydane z okazji 700 lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Nagrodzono też stałego biegacza – Henryka Czerniaka, najlepszego zawodnika i zawodniczkę z gm. Pyzdry – Jolantę Mizerską z Rataj i Nikodema Kryszaka z Pyzdr, najmłodszego i najstarszego zawodnika – Magdalenę Lewandowską z Wrześni i Edmunda Skweresa z Gniezna oraz zawodników z kategorii sprawni inaczej – Andrzeja Wróbla i Andrzeja Ludzkowskiego.  Warto dodać, iż  w biegu uczestniczyli też inni pyzdrzanie – Piotr Robaszkiewicz, lekarz PROFAMILII i Przemysław Dębski, sekretarz Pyzdr.
   Tuż przed biegiem głównym do rywalizacji przystąpili najmłodsi. Jedno okrążenie dookoła rynku najszybciej pokonali Anna Werner z Celestyn i Jakub Więckowski z Pyzdr. W starszej grupie (10-12 lat) triumfowali Antonina Zywert z Kąpiel i Przemysław Lewandowski z Lisewa. Najszybsi wśród najstarszych (13-15 lat) byli Iwona Werner z Celestyn i Bartosz Lipiński z Witkowa.
Dożynki gminne
Tradycyjne święto dziękczynienia za zebrane plony pyzdrska gmina obchodziła 21 sierpnia w Tarnowej. Mieszkańcy składali dziękczynienie za zebrane plony z pól i ogrodów oraz za determinację i wytrwały trud towarzyszący pracy rolnika.
Dożynkową uroczystość rozpoczęła polowa msza święta, odprawiona przez ks.  Janusza Popowskiego, prefekta parafii Pyzdry. Kapłan dokonał poświęcenia dożynkowych darów, przyniesionych przez starostów i reprezentantów władzy samorządowej. Wyrazem dziękczynienia za tegoroczne żniwa i plony był dorodny bochen chleba, symbol dobrze spełnionego obowiązku przez rolników. Przede wszystkim zaś wyrazem codziennego zmagania się z trudnościami i przeciwnościami, które rolnicy przez cały rok pokonują, aby ten chleb uzyskać. Podniosły charakter miał tradycyjny obrzęd dożynkowy, który poprowadził Zespół Folklorystyczny  ,,Poligrodzianie''.  Po przemówieniach okolicznościowych gospodarze dożynek wręczyli podziękowania zasłużonym rolnikom i sadownikom.

Zakończenie lata
Festyn zorganizowany 12 września na pyzdrskim rynku, zakończył sezon wakacyjnych imprez kulturalno-sportowych. Otwarcia festynu dokonał Krzysztof Strużyński - Burmistrz Pyzdr i Michał Lorens – prowadzący. Obydwoje przypomnieli zebranym, co ciekawego działo się podczas wakacji. Mieszkańcy powinni być zadowoleni, gdyż tematyka imprez była różna, a i gwiazdy znane się pojawiły. Ostatnia letnia impreza zaczęła się od konkursów artystycznych i sprawnościowych dla dzieciaków i ich rodziców. Nad ich przebiegiem czuwały panie – Elżbieta Kłossowska, Marzena Kominkiewicz i Beata Paprzycka. Dzieciaki otrzymywały w nagrodę skromne podarki. Potem przyszedł czas na występy lokalnych grup. Tajniki koreańskiej sztuki samoobrony rewelacyjnie przedstawił Uczniowski Klub Sportowy ,,Pyzdrskie Centrum Taekwon-do''. Z przytupem zagrała, jak zwykle, Orkiestra Dęta OSP – M-GOK. Publiczność kołysała się w rytm granych utworów, a trzeba przyznać, że repertuar bogaty. Potem przyszedł już czas na zaproszonych gości. Jako pierwsi wystąpili uczestnicy TVN-owskiego programu ,,Mam Talent'' – Pateniarz i Kaczorex. Ten pierwszy zaprezentował pantomimę klasyczną, inaczej zwaną slapstickiem. Patenciarz, a właściwie Marcin Marczewski to postać niezależna, charakteryzująca się sztywnym krawatem oraz sterczącymi sznurówkami. Publiczności zgromadzonej na pyzdrskim rynku swoim występem dawkował humor wysokich lotów. Dobrą zabawę dostarczył też Michał Kaczorowski vel. Kaczorex. Mistrz Polski w poppingu pokazał prawdziwy Funk Styles. Finaliści ,,Mam Talent'' zostali po swoich występach tłumnie oblężeni przez fanów. Przez prawie godzinę rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Najważniejszą gwiazdą niedzielnej imprezy bez wątpienia okazał się Łukasz Zagrobelny. Jego koncert był żywiołowy. Mało tego artysta nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, a zwłaszcza jej damską częścią. Fanki śpiewały największe hity Łukasza. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna.

Mikołajki
Tegoroczne spotkanie mikołajkowe zostało zorganizowane na pyzdrskim Rynku. Nie mogło być inaczej, bowiem zimowa aura sprzyjała.
   Licznie zgromadzone dzieciaki uczestniczyły w kuligu, który prowadził ulicami miasta. Był on możliwy dzięki przychylności i wsparciu druhów z pyzdrskiej OSP. Potem przyszedł czas na spotkanie z długooczekiwanym gościem - Mikołajem. Ten obdarował wszystkich cukierkami. Życzenia świąteczne w stronę zgromadzonych Pyzdrzan skierowali - Burmistrz Krzysztof Strużyński i Przewodnicząca Rady Miejskiej - Elżbieta Kłossowska. Zwieńczeniem spotkania było zapalenie lampek na choince.

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach ściśle współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rencistów. Raz w miesiącu organizowane są cykliczne imprezy tj.: Dzień Matki, Dzień Inwalidy, Jajko, itd. Spotkanie integracyjne  członków pyzdrskiego koła emerytów odbywają się w sali domu kultury. Frekwencja dopisuje, a przy suto zastawionym stole czas umila grajek.- Organizacja świąt państwowych: 3 Maja oraz 11 listopada.
Sekcja Tenisa Stołowego
Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury działa sekcja Tenisa Stołowego.
Dziewięcioosobowy skład zespołu przystąpił do wiosennej rundy rozgrywek IV Ligi Seniorów Województwa. Drużyna, pod kierunkiem Karola Bagrowskiego, trenuje dwa razy w tygodniu. 21 lutego w sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach byli współorganizatorami eliminacji do Pucharu Polski. Podczas tego turnieju awansowała II ligowa Polonia Śmigiel.
   Sekcja z naszego miasta, mimo iż nie odniosła sukcesu, usłyszała pozytywne opinie od sędziów. Według nich pyzdrscy tenisiści zrobili duży postęp w swym działaniu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość