Strona główna

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego 2014/2015


Pobieranie 16.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.23 Kb.
Makowiska, 05.02.2015r.
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
We wrześniu, jak każdego roku i tym razem, w szkole odbyła się kampania wyborcza. Kandydaci reklamowali się prezentując swoje programy. 01.10.2014r. odbyły się demokratyczne wybory Zarzdu Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna. Przygotowano listy wyborcze, urnę, powołano komisję wyborczą w składzie Jakub Kaczmarkiewicz, Dominik Majda, Dawid Bojarski i Adrian Drzażdżewski. W głosowaniu brali udział uczniowie klasy IV,V i VI oraz wszyscy nauczyciele. W wyniku głosowania, uzyskując największą ilość głosów, opiekunem SU została pani Elżbieta Maciejewska, natomiast w skład zarządu weszli:

- przewodnicząca – Oliwia Jastrzębska – klasa V

- zastępca – Dominik Kopczyski – klasa VI

- sekretarz – Aleksandra Niedziałkowska – klasa VI

- skarbnik – Jakub Chrobak – klasa V

Wdrażając uczniów w działalność samorządową i mobilizując do aktywnego udziału w tworzeniu i realizowaniu prawa szkolnego Zarząd wraz z opiekunem opracował plan pracy na bieżący rok szkolny oraz zapoznał się z regulaminem SU.

W I semestrze zostały zrealizowane następujące działania:


  • pomoc w oprawie uroczystych apeli okolicznościowych,

  • systematyczne prowadzenie gazetki ściennej, zamieszczanie aktualnych wydarzeń szkoły, ogłoszeń a także gazetki okolicznościowe,

  • współudział w organizacji akademii z okazji DEN przygotowanej przez panie Katarzynę Gajewską, Małgorzatę Rutkowską i Elżbietę Maciejewską – Z tej okazji uczniowie z klas młodszych zaprezentowali ciekawy montaż słowno - muzyczny, natomiast Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich pracowników oświaty specjalne medale. Uczniowie składali swoim pedagogom życzenia, wręczali kwiaty i laurki.

  • organizacja życia kulturalno– rozrywkowego:

- Dzień Chłopca – 30.09.2014r. przebiegał pod hasłem ,, Dzięń krawata” - chętni uczniowie i nauczyciele przybyli do szkoły w krawatach. Krawaty tego dnia zwalniały uczniów od odpowiedzi i chroniły przed ocenami niedostatecznymi. Dziewczęta złożyły swoim szkolnym kolegom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły drobne upominki. Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji dyskotekę połączoną z konkursami oraz wyborem Mistera 2014, którym został Dominik Kopczyński z klasy VI.

- Andrzejki – 27.11. 2014r. zorganizowano kolejną dyskotekę, która przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Uczniowie przebrani za wróżki i czarnoksiężników przepowiadali ,,tajemniczą przyszłość”.

  • Akcje charytatywne:

Uwrażliwiając dzieci na potrzeby drugiego człowieka zorganizowano dwie akcje charytatywne - Góra Grosza oraz 23. Finał WOŚP. Akcja zbiórki monet miała charakter konkursu między klasowego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najlepsza klasa i najhojniejsi uczniowie. Zwycięscy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy a pieniądze zostaną przekazane na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

23. Finał WOŚP w naszej szkole przebiegał pod hasłem ,,Pomagamy, bo lubimy”. Po raz kolejny zagraliśmy nie tylko dla dzieci, ale także dla osób

w podeszłym wieku. Kolejny finał pokazał jak dużo mamy w sobie dobrej energii, która pozwala nam połączyć się i stworzyć najpiękniejszą orkiestrę świata. Dzięki współpracy wielu życzliwych i hojnych osób pobiliśmy ubiegłoroczny rekord. To nasz kolejny wielki sukces. Zebraliśmy 4148,30zł.

Z licytacji 2567,00zł, kawiarenki 253,30zł, loterii fantowej 718,00zł oraz 606,00zł z kwesty. Zebrane fundusze przekazano do sztabu głównego

w Czernikowie. Tegorocznymi wolontariuszami byli: Dominik Kopczyński, Aleksandra Niedziałkowska, p. Magdalena Wachowska i p. Elżbieta Maciejewska. Akcję przeprowadzono wśród uczniów w piątek (09.01.2015r) - loteria fantowa, gry i zabawy sportowe oraz kwesta. W niedzielę (11.01.2015r.) - Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I przygotowane pod opieką p. Katarzyny Gajewskiej i Małgorzaty Rutkowskiej, kawiarenka zorganizowana przez rodziców, kwesta oraz licytacja w przeprowadzeniu której pomagał nam tradycyjnie starosta toruński Mirosław Graczyk.


Wycieczki
Wyjazdy na basen

Już kolejny rok realizujemy wyjazdy na basen do Rypina współpracując ze SP

w Steklinie. Cieszą się one powodzeniem wśród wszystkich uczniów. Wyjazdy odbywają się w środy. Większość uczniów doskonali zdobyte już w zeszłym roku umiejętności. Wyjazdy możliwe są dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Czernikowie.
Wycieczka do Torunia – 17.10. 2014 r. uczniowie klas II-VI pod opieką pań Anny Linkiewicz, Małgorzaty Rutkowskiej i Justyny Kulas wyruszyli na wycieczkę do raju miłośników nauki w Toruniu. Wyjazd odbył się przy wsparciu finansowemu firmy Voyager, która wiozła nas bezpłatnie . Organizatorem wyjazdu była pani Elżbieta Maciejewska. Głównym punktem wyjazdu było Centrum Nowoczesności - Młyn Wiedzy. Oglądając kolejno poszczególne wystawy tematyczne dzieci z ogromnym zaciekawieniem wykonywały różne doświadczenia po czym udały się do Planetarium na seans pt. „Osiem planet?” Z seansu dzieci dowiedziały się jak narodził się Układ Słoneczny i jak postrzegano jego wielkość w Starożytności oraz wczasach Kopernika. Seans wywarł na uczniach ogromne wrażenie. Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do Mackdonalds.

Wycieczka do Gniezna - 04.12.2014 r. uczniowie klas II – VI wyruszyli na wycieczkę do Gniezna zorganizowaną przez panią Justynę Kulas, pod opieką w/w nauczycielek. Najpierw odwiedzili fabrykę bombek. Tam obserwowali cykl produkcyjny bombki. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w fabryce krówek, gdzie uczniowie mieli przyjemność degustacji wyrobów. Następnie udali się do przepięknej Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha. Przewodnik oprowadził wycieczkę po katedrze i opowiedział o jej historii. Dzięki temu uczniowie zdobyli wiele ciekawych informacji, które na pewno zostaną im na długo w pamięci.


  • Działania ekologiczne:

Po raz kolejny 19.09.2015r. aktywnie włączyliśmy się do akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Klasy młodsze porządkowały teren przy szkole, natomiast klasy starsze zajęły się porządkowaniem miejscowego cmentarza ewangelickiego. Głównym celem tegorocznej kampanii było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego z nas na środowisko przyrodnicze, min. poprzez unikanie tworzenia odpadów oraz ich selektywną zbiórkę.

W trosce o środowisko naturalne, w naszej szkole corocznie zbieramy zużyte baterie, makulaturę, plastikowe nakrętki oraz zużyte płyty CD i DVD. Zbiórka w/w surowców trwać będzie do maja.


Pozyskane środki finansowe dla społeczności szkolnej:

- dyskoteki - 39,30zł + 47zł =86.30zł.

- kiermasz ozdób i kart świątecznych – 285,50zł.

Tegoroczne ozdoby świąteczne uczniowie wykonali pod opieką Pani Magdaleny Wachowskiej i Katarzyny Wierciach, wsparcia w sprzedaży udzielił nam ks Andrzej Minko i pani Elżbieta Maciejewska

- pozostałość z wycieczki do Torunia - 112,10zł

- pozostałość z wycieczki do Gniezna - 59,50zł

Razem pozyskano – 543,40zł

Z budżetu SU sfinansowano zakup kwiatów z okazji DEN – 56,00złBieżący stan konta SU wynosi 2653,46 zł.
Zadania zaplanowane na semestr I zostały zrealizowane.
Wnioski do dalszej pracy:

- wdrażanie uczniów do samorządności i aktywności

- realizacja zadań zaplanowanych na II semestr,

- integracja społeczności szkolnej,

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,

- pomoc w organizacji uroczystości szkolnych,

- propagowanie działań ekologicznych,

- organizacja życia kulturalno – rozrywkowego szkoły,


………………………………………..

/opiekun: mgr Elżbieta Maciejewska/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość