Strona główna

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „dolnośLĄska rodzina katyńska” w okresie od 17 maja do 31 sierpnia 2013 r


Pobieranie 13.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.87 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA”

w okresie od 17 maja do 31 sierpnia 2013 r.

W myśl § 7 i 8 rozdziału II Statutu Stowarzyszenia prace Rady i członków Stowarzyszenia


w roku sprawozdawczym obejmowały m.in.:


1. Działalność edukacyjną
a) prelekcje, spotkania, wywiady


■ Dalszy etap rozmów studenta Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego Krzysztofa Łagojdy, który pisząc pracę dyplomową na temat losów rodzin katyńskich


w latach 1939-2012 oraz historii działalności naszego Stowarzyszenia
spotykał się w maju i czerwcu z Aliną Głowacką-Szłapową.

■ Gimnazjum nr 17 im. ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu, ul. Ślężna 24 uczestniczy


w konkursie „Guziki z orzełkiem w tle” organizowanym przez IPN. Nauczycielka historii
p. Izabela Turbańska zwróciła się do nas o wskazanie członków DRK, którzy
w przeprowadzonych przez uczniów wywiadach przedstawiliby, na podstawie zachowanych dokumentów i zdjęć, historię życia swoich Ojców.

Takich wywiadów udzieliło już 6 naszych członków o czym była informacja


w poprzednim sprawozdaniu, natomiast w maju i czerwcu rozmowy z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili: Anna Budzińska, Barbara Wałczyk i Zbigniew Godlewski, a z uczniami z VII Liceum Teresa Klincewicz.

b) wystawy edukacyjne
Wystawa „Zachować Pamięć”” nadal wędruje i w okresie od maja była już eksponowana:

  • od 7.05 do końca czerwca w Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Przedłużenie prezentacji, która miała być do końca maja było wynikiem dużego zainteresowania uczniów ze szkół podstawowych

w następnej kolejności oczekują:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i I Liceum w Dzierżoniowie – wrzesień

  • Zespół Szkół w Bielawie – październik

i dalej inne Szkoły i Gimnazja w Dzierżoniowie, a następnie
w Świdnicy i Pszennie

2. Udział w uroczystościach
W dniu 17.05. w Szkole Podstawowej nr 73 im. Gen. Wł. Andersa przy ul. Glinianej we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody 69. rocznicy bitwy pod Monte Casino. Oprócz bogatego programu artystycznego w wykonaniu młodzieży odbyło się podsumowanie
V Ogólnopolskiego Konkursu Graficzno-Plastycznego „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO..” i wręczenie nagród laureatom. I i III nagrodę zdobyli uczniowie tejże Szkoły.
Ze Szkołą tą od lat związana była Zosia Frąckiewcz. Na tegorocznej uroczystości Stowarzyszenie reprezentowała Teresa Gwara
23.05. W Szkole Podstawowej nr 23 im. gen Stefana „Grota” Roweckiego odbył się uroczysty apel „Polska moja Ojczyzna”. W imieniu DRK uczestniczyli Anna Budzińska i Bolesław Prorok
05.07. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu zorganizowało przy Pomniku-Mauzoleum na pl. Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu uroczystość z okazji 70. rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP.

Nasze Stowarzyszenie wraz z wiązanką kwiatów reprezentowała Teresa Gwara


W dniu 24.07. w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga odbyło się w 93 rocznicę powołania Policji Państwowej uroczyste złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych policjantów II RP.

DRK reprezentowali: Teresa Gwara, Halina Kula, Teresa Florkiewicz i Krzysztof Sosna.


W dniu 15.08. w uroczystościach Garnizonowych organizowanych przez Dowódcę Garnizonu Wrocław z okazji Święta Wojska Polskiego uczestniczyło 14 członków DRK.
Mszę św., z piękną oprawą wojskową w Bazylice Mniejszej, celebrował ks. arcybiskup Józef Kupny.

Wśród pocztów sztandarowych był również nasz z chorążym Zbigniewem Godlewskim. Asystowały Maria Seweryn i Agata Linowska.

Po mszy wszyscy uczestniczący członkowie DRK wraz z pocztem sztandarowym przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia. Alina Głowacka-Szłapowa i Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk złożyły wiązankę kwiatów, zapalono znicze. Jadwiga Czerkawska poprowadziła modlitwę Anioł Pański.

Podziękowania dla Ludki za mobilizację członków do uczestniczenia w tej uroczystości

3. Pamięć o żyjących wdowach

W tym roku zmarły kolejne dwie wdowy. Pozostała tylko pani Genowefa Malanowska-Błęcka. Pamiętają o niej Teresa Florkiewicz i Halina Kula, które odwiedziły wdowę


z okazji Świąt Wielkanocnych i będą przed Bożym Narodzeniem.
4. Obecność Pocztu Sztandarowego (poza uroczystościami) na pogrzebach zmarłych członków DRK

- w dniu 28.05. w wieku 85 lat zmarła Janina Jaszek córka st. post. PP Stefana Tężyckiego
– jeńca Ostaszkowa. 1.06. na Cmentarzu Komunalnym Wrocław-Kiełczów pożegnało zmarłą 10 członków DRK oraz Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia w składzie: Bolesław Prorok (chorąży) w asyście Krystyny Gołębiowskiej i Zbigniewa Godlewskiego
5. Inne
۟■ w dniu 27.05. r. odbyło się w kaplicy Hochberga greckokatolickiego kościoła p.w. św. Wincentego i św. Jakuba przy pl. bp Nankiera uroczyste wręczenie umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Z rąk Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i wiceprezydenta Wrocławia Adama Grehla

Prezes DRK Jacek Libicki odebrał umowę dotacyjną na wykonanie witraża w Kaplicy Katyńskiej (wykonawca firma „Witraże” – Beata Oleszczuk Wrocław).
31 maja przypadła 10. rocznica podniesienia świątyni p.w. św. Elżbiety Węgierskiej do godności Bazyliki Mniejszej oraz 16. rocznica poświęcenia przez Błogosławionego Jana Pawła II Kościoła Garnizonowego we Wrocławiu. Z tej okazji uroczystą Eucharystię celebrował i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek. Po mszy odbyło się spotkanie uczestników uroczystości w sali biblioteki kościoła.

DRK reprezentował prezes Jacek Libicki


W dniu 3.07. w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety odbyło się otwarcie węgierskiej wystawy „W naszej pamięci” w polskiej prezentacji „Andrzej Przewoźnik. 1963-2010. Katyń”. Organizatorem była Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Ośrodek „Pamięć
i Przyszłość” oraz Kościół Garnizonowy p.w. św. Elżbiety.

W otwarciu wystawy uczestniczyło 8 członków DRK. W wystąpieniach uczestników głos zabrał prof. Adam Zaleski dziękując organizatorom za przygotowanie ekspozycji jednocześnie przypominając jak wiele zawdzięczają Andrzejowi Przewoźnikowi Rodziny Katyńskie


W dniu 31.07. miała miejsce debata o polskiej polityce pamięci związana z zamknięciem wystawy „Andrzej Przewoźnik. 1963-2010. Katyń”. Uczestniczyło 8 członków Stowarzyszenia. W dyskusji głos zabrał prof. Adam Zaleski.
■ W roku sprawozdawczym członkowie Stowarzyszenia DRK spotykali się na Ogólnych Zebraniach w dniach: 19.02., 14.05., 10.09. i 5.11.


Opracowała – Teresa Gwara


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość