Sprawozdanie z konferencji „Media publiczne w kryzysie – kryzys mediów publicznych”Pobieranie 5.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.29 Kb.

Sławomir Rogowski


Sprawozdanie z konferencji
Media publiczne w kryzysie – kryzys mediów publicznych”

Lizbona, 28.11.2012 r.

W dniach 28 listopada 2012 w Lizbonie odbyła się konferencja pt. Media publiczne w kryzysie – kryzys mediów publicznych. Udział w niej wzięli min.: prof. Stanisław Jędrzejewski, prezes TVP SA, dr Juliusz Braun, prezes PR SA, Andrzej Siezieniewski. Konferencja została przygotowana przez Ambasadę RP w Portugalii, Uniwersytet Minho i Uniwersytet Lizboński.Konferencja została podzielona na cztery sesje w ramach których prezentowane były referaty i odbyły się panele dyskusyjne. W ramach sesji „Finansowanie i zarządzanie w mediach publicznych w erze cyfryzacji” – Sławomir Rogowski wygłosił referat pt. Źródła finansowania mediów publicznych – pewność, odpowiedzialność, transparentność. Skoncentrował się na związkach między jakością programu a koniecznością jego stabilnego finansowania w kontekście misji mediów publicznych. Omówił sytuację poboru abonamentu w naszym kraju jako barierę rozwoju jakościowo-programowego mediów. Istotnym elementem konferencji było odniesienie do aktualnej sytuacji Radia i Telewizji Portugalskiej (RTP) – publicznego koncernu medialnego, który boryka się z trudnościami finansowymi i jest zagrożony częściową prywatyzacją. Na powstanie takiego zagrożenia ma wpływ poważny kryzys gospodarczy jaki ostatnio dotyka Portugalię.

Na fot. Od lewej: Andrzej  Siezieniewski - Prezes Polskiego Radia, Maria de Jesus Barroso Soares, Sławomir Rogowski - Członek KRRiT
: Data -> Files -> public -> Portals
Portals -> Warszawa, 12 listopada 2012 r. Sprawozdanie z udziału w konferencji
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Programowy
Portals -> Sprawozdanie z posiedzenia komitetu kontaktowego ds. Dyektywy o audiowizualnych usługach medialnych
Portals -> Opinia o twórczości Adama Darskiego (Nergala) i jej społecznych kontekstach
Portals -> Wykaz decyzji dotyczących udzielenia ulgi w spłacie należności wynikających z udzielenia bądź zmiany koncesji
Portals -> Wsis +10 Review Meeting, unesco
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 10/2005 Wstępna informacja nt rodzajów kosztów
Portals -> Skład Kapituły Nagrody imienia dr. Pawła Stępki Sławomir Rogowski
Portals -> Referat wprowadzający : dr hab. Ryszard Chruściak „20 lat krriT miejsce regulatora w systemie politycznym I konstytucyjnym
Portals -> Arc rynek I Opinia 01-627 Warszawa, ul. J. Słowackiego 12 tel. (22) 584 85 00, fax (22) 584 85 01
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy