Strona główna

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2005 roku Pełnienie nadzoru inwestorskiego


Pobieranie 11.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.6 Kb.
Załącznik Nr 1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI

w 2005 roku
Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Kontynuacja nadzorów prowadzonych w roku 2004:


 • Kowalczyk Bogusław - inspektor ds. budowlanych na budowie szkoły w Mariance,


 • Gawrysiak Daniel - inspektor ds. budowlanych na budowie szkoły w Stojadłach,

 • Miller Emil - inspektor ds. budowlanych na budowie szkoły w Zamieniu.

Zlecono prowadzenie nadzoru nad robotami sanitarnymi i elektrycznymi II etapu budowy szkół w Mariance, Zamieniu i Stojadłach:

 • Spodar Dariusz - inspektor ds. sanitarnych na budowie szkoły w Zamieniu i Stojadłach,

 • Antoni Sikorski - inspektor ds. sanitarnych na budowie szkoły w Mariance,

 • Piotr Debiński - inspektor ds. elektrycznych na robotach elektrycznych w szkole w Mariance, Zamieniu i StojadłachBudowa Szkoły w Stojadłach


Kontynuacja robót przez firmę DROGBUD sp. j. mającą siedzibę w Łukowie przy ul. Kleeberga 63. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i zostały ukończone w terminie zgodnym z umową.

Trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych oraz instalacyjnych związanych z budową Szkoły Podstawowej w Stojadłach - gm. Mińsk Mazowiecki (etap II). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.03.2005r., w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - postępowanie unieważniono.

Rozpisano kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.07.2005r, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: REMBUD z siedzibą przy Al. Legionów 4 w Garwolinie. Cena oferty wynosi 2 724 032,02 zł. Termin realizacji: 30.06.2006r. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Rozbudowa szkoły w Mariance

Kontynuacja robót przez firmę REMBUD mającą siedzibą przy Al. Legionów 4 w Garwolinie. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i zostały ukończone w terminie zgodnym z umową.

Prowadzono ogłoszone w 2004r postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych oraz instalacyjnych związanych z budową szkoły. Postępowanie zostało unieważnione.

Rozpisano nowe postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.08.2005r. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo-Handlowego Sp. z o.o Styropmin, mającego siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 896 917,59 zł. Termin realizacji 30.06.2006r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.


Rozbudowa szkoły w Zamieniu.

Kontynuacja robót przez firmę AKPOL Andrzej i Eliza Kuć z Mińska Mazowieckiego ul. Wyszyńskiego 34/32/16.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, wykończeniowe oraz instalacyjne związane z budową Szkoły Podstawowej w Zamieniu (etap II). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.06.2005r. Zamówienie zostało udzielone firmie AKPOL. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 984 171,32 zł. Termin realizacji 31.05.2006r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wodociąg Budy Janowskie, Dziękowizna, Anielew, Ignaców, Budy Barcząckie,

Kontynuacja robót przez firmę Zakład Usługowy Wodno - Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z siedzibą w Osięcinach przy ul. Sienkiewicza 1. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 942 159, 24 zł + wartość robót dodatkowych - 187 341,27zł. Termin realizacji 31.08.2005r został dotrzymany dla przyłączy wykonanych po północnej stronie torów PKP. Przyłącza z tego zadania znajdujące się po południowej stronie torów PKP z uwagi na opóźnienie związane z przekroczeniem wodociągu przez teren PKP, zostały zasilone w wodę na końcu grudnia 2005r i w początku stycznia 2006r. Trwa rozliczenie zadania z mieszkańcami.


Wodociag Barcząca, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole

Po przeprowadzeniu przetargu wybrana firmę P.H.U. ”INWOD” Roman Pacek z siedzibą w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 5. Prace rozpoczęto w lipcu 2005r. i są one realizowane zgodnie z harmonogramem.


Wodociag Marianka, Chmielew, Mikanów

Uzyskano pozwolenie na budowę i zlecono wykonanie dokumentacji na wodociąg i przyłącza dodatkowe. Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu robót przewiduje się przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie wykonawstwa w II kwartale 2006r.


Na bieżąco:

 • odpowiadano na podania dotyczące m. in. możliwości wybudowania

przyłączy wodociągowych do działek i posesji,

 • zbierano zgody właścicieli na przeprowadzenie przez ich działki sieci wodociągowej i innych inwestycji,

 • uzgadniano z mieszkańcami przebieg tras sieci i przyłączy wodociągowych,

 • koordynowano prace na poziomie Inwestor - Inspektor Nadzoru - Wykonawca,

 • gromadzono materiały i dokumenty niezbędne Wykonawcom, Inspektorom

Nadzoru,

 • przygotowywano specyfikacje przetargowe i prowadzono prace Komisji Przetargowej,

 • opracowywano odpowiedzi na zapytania Wykonawców związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,

 • prowadzono procedury związane z protestami i odwołaniami Wykonawców dotyczącymi prowadzonych przetargów,

 • rozliczano wpłaty za przyłącza wodociągowe.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość