Strona główna

Sprewa-Nysa-Bóbr


Pobieranie 333.31 Kb.
Strona1/5
Data20.06.2016
Rozmiar333.31 Kb.
  1   2   3   4   5


Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Gmin RP

Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”


w okresie od 25.04.2013r.- 13.06.2014Żabi Dwór, Radwanów, 13 czerwca 2014r.Spis treści:
Wstęp
1. Stan członkowski Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa -Bóbr"......................................
2. Działalność organów Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"......................................................................

2.1. Rada Euroregionu.................................................................................................................................

2.2. Nadzwyczajna Konferencja Euroregionu..............................................................................................

2.3. Praca Konwentu Stowarzyszenia..........................................................................................................


3. Programy Operacyjne Współpracy Transgranicznej w ramach

Europejskiej Współpracy Terytorialnej.....................................................................................................
3.1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -

Brandenburgia 2007 –2013....................................................................................................................
3.1.1. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe .........................................................................

3.1.1.1. Posiedzenia Komisji Oceniającej.....................................................................................

3.1.1.2. Aktualny stan kontraktacji FMP i PS...............................................................................

3.1.1.3. Stan realizacji i rozliczenia projektu parasolowego........................................................

3.1.2. Projekty wyposażeniowe……………………………………………………………………………………………….

3.2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007- 2013...........................

3.2.1. Fundusz Małych Projektów.........................................................................................................

3.2.1.1.Charakterystyka FMP…………………………………………………………………………..........................

3.2.1.2. Aktualny stan kontraktacji Małych Projektów…………………………………………………………….

3.2.1.3. Stan realizacji………………………………………………………........................................................
3.3. Warsztaty dotyczące realizacji i raportowania…………………………………………………………………………….

3.4. Kontrola na miejscu............................................................................................................................
4.Projekt własny: „ Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw

Projektowych”...........................................................................................................................................
5. Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży............................................................
6. Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej..................................................................................
7. Działalność Euroregionu w innych strukturach międzynarodowych i polskich. .....................................

7.1. Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw WspółpracyRegionalnej i Przygranicznej i Komitet do Spraw Współpracy Przygranicznej...............................

7.2. Forum Polskich Regionów Granicznych.............................................................................................

7.3. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG (AGEG) ................................................

7.4. Komitet Monitorujący Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013........................

7.5. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych................................................................................7.6. Rada do spraw rozwoju województwa lubuskiego...........................................................................

9. Inne ważniejsze aktywności Stowarzyszenia............................................................................................


 • Podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy nad rozwojem energetyki pogranicza polsko-niemieckiego

 • Spotkanie przedstawicieli Euroregionów w Saksońskim Biurze Łącznikowym

 • Ostatnie pożegnanie Helmuta Moelle

 • Wizyta Ambasadora RP, Pana Jerzego Margańskiego

 • Europejski Dzień Współpracy

 • Spotkanie dotyczące prac nad Programem Rozwoju Lubuskiej Turystyki

 • Uroczyste spotkanie Konwentu Pücklera w Bad Muskau

 • Spotkanie z przedstawicielami Euroregionów o Funduszach Małych Projektów w przyszłej perspektywie

 • XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP w Brukseli

 • Międzynarodowa konferencja pn. „Granice dzielą- granice łączą. Transgraniczna współpraca na Europejskich pograniczach- szanse i granice”

 • 15-lecie Województwa Lubuskiego

 • III Konferencja z cyklu „Perspektywa finansowa 2014-2020” w Kostrzynie

 • Stanowisko Polskich części Euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w sprawie podziału środków na współprace transgraniczną na lata 2014-2020

 • Współpraca w ramach euroregionów-perspektywa rozwoju czy stagnacji

 • Spotkanie w sprawie FMP Polska-Saksonia 2014-2020 w siedzibie starosty w Görlitz

 • Jubileusz 10-lecia Gubener Weinbau e.V.

 • Konferencja nt. współpracy transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej

 • Wiosenne posiedzenie Sieci Europejskich Akademii Sportu Kamen Kaiserau

 • Obrady ZWRP w Karpaczu

 • Warsztaty praktyków

 • Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego i Komisji Edukacji, Młodzieży i Sportu Parlamentu Krajowego Brandenburgii.

 • Polsko-niemieckie rozmowy dotyczące rewitalizacji parku w Gębicach

 • Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

 • 40 lat Planetarium w Cottbus

 • Polsko-niemiecka debata transgraniczna pt. 10 lat w UE – doświadczenia i perspektywy dla dalszego rozwoju

 • Unijny Rajd Przyjaźni

 • 15 lat Powiatu Zielonogórskiego10. Podsumowanie........................................................................................................................................
Załącznik 1: Lista projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Załącznik 2: Lista projektów w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Załącznik 3: Lista projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007- 2013

Załącznik 4: Lista projektów w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007- 2013

Załącznik 5: Lista projektów Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

5
6


6

6

79

10
12

15

16

1718

19

1920

21

22


23

25

27


31
36
36
36

40

4143

43

4441

45

54
Wstęp
Od ostatniej Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" upłynęło pół roku. 18 grudnia 2013 roku odbyła się Konferencja Nadzwyczajna w Gubinie i nie przedstawiliśmy wówczas pełnego sprawozdania z działalności. Dlatego też w poniższym podsumowaniu, obejmującym ramy czasowe od 26 kwietnia 2013 roku do 13 czerwca 2014 roku1 w sposób skondensowany przedstawiony zostanie bilans naszych działań w tym okresie. Był to okres wytężonej pracy Członków Konwentu na czele z panem Czesławem Fiedorowiczem, Prezesem Konwentu Stowarzyszenia, panem Bartłomiejem Bartczakiem, Wiceprezesem Konwentu Stowarzyszenia, panem Krzysztofem Kaliszukiem, Zastępcą Prezydenta miasta Zielona Góra, panem Sebastianem Ciemnoczołowskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Kargowa, panem Andrzejem Ogrodnikem Burmistrzem Miasta i Gminy Kożuchów, panem Bernardem Radnym, Burmistrzem Miasta i Gminy Babimost, panem Tomaszem Niesłuchowskim, Wójtem Gminy Żagań, oraz członków Komisji Rewizyjnej w składzie: pan Adam Jaskulski, Wójt Gminy Świdnica, pan Piotr Iwanus, Burmistrza miasta i Gminy Czerwieńsk, pani Krystyna Bryszewska, Wójt Gminy Dąbie oraz dyrektor biura, pani Bożeny Buchowicz i pracowników biura euroregionu,


 1. Stan członkowski Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr".

Od ostatniej konferencji stan członków Euroregionu się nie zmienił i liczy 53 gminy i 7 powiatów na zasadach członka zwyczajnego, w tym oprócz gmin z województwa lubuskiego obejmuje również 1 gminę z Województwa Wielkopolskiego - Zbąszyń. Wojewoda Lubuski jest członkiem wspierającym nasz Euroregion. W okresie sprawozdawczym liczba członków Stowarzyszenia się nie zmieniła.

Liczba ludności euroregionu wynosi aktualnie około 621 722 tys. mieszkańców a powierzchnia ok. 8 450 km².  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość