Stan na dzień: 18. 09. 2013r. Środa, 25 września 2013 r. – Materialne i niematerialne dziedzictwo strategie ich ochronyPobieranie 76.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.52 Kb.
XVIII Seminarium Śląskie
Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje”
(stan na dzień: 18.09.2013r.)
Środa, 25 września 2013 r. – Materialne i niematerialne dziedzictwo - strategie ich ochrony
9.30 – 10.00 Inauguracja XVIII Seminarium Śląskiego, powitanie zaproszonych gości i uczestników

Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego (tbc)

Rainer Sachs, Pełnomocnik ds. Kultury, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko–Niemieckiej

Moderacja: dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków
10.00 – 10.45 Ochrona zabytków i jej znaczenie w działaniach z zakresu polityki oświatowej i kulturalnej

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, Kierownik Zakładu Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.45 Założenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnegodziedzictwa kulturowego i ich realizacja w Polsce i Niemczech
prof. dr Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Benjamin Hanke, Referent, Oddział Niematerialne Dziedzictwo, Niemiecka Komisja ds. UNESCO
12.45 – 13.15 Stosunek mieszkańców Województwa Opolskiego do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu

Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Opole
13.15 – 13.45 Ideologiczna i estetyczna funkcja pomnika w przestrzeni publicznej wybranych śląskich miast

dr Elżbieta Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa

13.45 – 14.15 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia Seminarium Śląskiego


14.30 Obiad

Czas do dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Program wieczorny: Spotkanie autorskie z Heleną Buchner, autorką książek: „Hanyska”, „Dzieci Hanyski”, „Dziewczyny z Koziej Górki”, "Ciotka Flora"
Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Czwartek, 26 września 2013 r. -
Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV. Zakończeniem będzie wspólne podsumowanie pracy we wszystkich grupach.
GRUPA I
Śląskie archiwa, muzea oraz media
Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej

9.00 – 9.20 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien) w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowegodr Henryk Niestrój, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa
9.20 – 9.40 Tradycyjne i informatyczne systemy korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach w badaniach śląskoznawczych

dr hab. Piotr Greiner, Archiwum Państwowe w Katowicach
9.40 – 10.00 Rozproszone, digitalizowane materiały dawnego urzędu Konserwatora Prowincji Dolnośląskiej jako źródło dla powiatu brzeskiego. Maszynopis nieopublikowanej książki o zabytkach powiatu brzeskiego z serii: Die Bau- und Kunstdenkmäler

dr Ksenia Stanicka-Brzezicka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Herdera w Marburgu
10.00 – 10.20 Art brut ze Śląska. Znaczenie śląskich outsider artists w europejskiej tradycji sztuki naiwnej

dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.20 – 10.40 Willa "Łąkowy Kamień" - dawniej rezydencja śląskiego noblisty, dziś muzeum i międzynarodowe centrum dialogu kulturowegoJulita Zaprucka, Dyrektor, Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna", Jelenia Góra
10.40 – 11.00 Izby regionalne, Izby Tradycji - wartość poznawcza dla dzieci i młodzieży

Monika Czok, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa

GRUPA II
Ludzie, którzy zmieniali Śląsk, Ślązacy, którzy poruszyli świat
Moderacja: Monika Wittek, Specjalista ds. Kultury, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno– Kulturalnych w Polsce

9.00 – 9.20 Joseph Wilpert i Josef Strzygowski. Naukowcy ze Śląska tworzą historię prof. dr hab. Piotr O. Scholz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin


9.20 – 9.40 Działalność ks. prałata Karla Ulitzki (1873 - 1953) na rzecz dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska

ks. dr hab. Konrad Glombik, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.00 Hans Lutsch (1854-1922) konserwator zabytków Śląska

dr Barbara Ochendowska-Grzelak, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet Szczeciński
10.00 – 10.20 Społeczna odpowiedzialność jako szczególne dziedzictwo Śląska. Ludzie i przedsiębiorstwa - między tradycją i nowoczesnością

dr Małgorzata Suchacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.20 – 10.40 Robert Bednorz - śląski rzeźbiarz XX wieku na skalę światową

Johannes Golawski, Pedagog, Referent ds. Kultury, Landsmannschaft Schlesien, Siegburg
10.40 – 11.00 Arthur Nicolaier (1862-1942) znany na całym świecie lekarz i uczony z Koźla. Starania o uczczenie Arthur Nicolaiera w Kędzierzynie-Koźlu w roku jubileuszu 2012

Matthias Lempart, Uniwersytet Vechta
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
GRUPA III
Co mówią nam historyczne miejsca pamięci i pomniki na Śląsku?
Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
12.00 – 12.20 Rozumice (Rösnitz) Polifoniczność tradycji luterańskiej

dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UW-M., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
12.20 – 12.40 Architektura kolejowa na Śląsku jako dziedzictwo kulturowe regionu

dr Przemysław Dominas, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
12.40 – 13.00 Architektura przemysłowa Śląska Opolskiego przed 1945 r. i jej współczesny stan zachowania

Bogdan Jasiński, Muzeum Wsi Opolskiej
13.00 – 13.20 "Taniec śmierci” w labiryncie świata - Oskar Kokoschka i Max Berg w pracy nad projektami dla Wrocławia

Magdalena Długosz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
13.20 – 14.00 Dyskusja
GRUPA IV
Czym jest „niematerialne dziedzictwo” Śląska?
Moderacja: Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
12.00 – 12.20 Historia gimnastyki i sportu na Śląsku w latach 1812 – 1989

prof. dr hab. Karl-Heinz Schodrok, Instytut Historii Gimnastyki i Sportu w Hamm, Nadrenia Pólnocna -Westfalia
12.20 – 12.40 Niemiecki dialekt śląski w literaturze i publicystyce 1830 - 1945. Tożsamość regionalna oraz dialekt jako miejsce pamięci

dr Rafał Biskup, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
12.40 – 13.00 Pograniczny charakter Górnego Śląska w perspektywie współczesnej literatury tożsamościowej

Justyna Szlachta-Misztal, Katedra Stosunków Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
13.00 – 13.20 Hobby, tradycja czy coś więcej? O rybnickim gołębiarstwie słów kilka

Marta Paszko, Muzeum w Rybniku
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 15.10 Dyskusja podsumowująca
15.30 Obiad
Czas do własnej dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Spotkanie wieczorne

Prezentacja wystawy o dwujęzyczności: „Dwujęzyczność polsko-niemiecka w moim życiu”

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Piątek, 27 września 2013 r.
Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV. Zakończeniem będzie wspólne podsumowanie pracy we wszystkich grupach.
GRUPA I
Śląskie dziedzictwo kulturowe w Polsce i Niemczech
Moderacja: Anna Giza, Referent, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno– Kulturalnych w Polsce

9.00 – 9.20 Dziedzictwo kulturowe górnośląskich Luteran po przełomie politycznym w 1989 rokuprof. dr hab. Grażyna Szewczyk, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
9.20 – 9.40 „Refleksyjne" dziedzictwo? Dodatkowe nazwy niemieckie miejscowości jako symbol tradycji i "terytorializacji" ojczyzny lokalnej (przykład województwa opolskiego)

dr hab. Sławomir Łodziński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

9.40 – 10.00 Rola mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w pielęgnowaniu i w rozwoju regionalnego dziedzictwa kulturowegodr Paweł Popieliński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Studiów nad Niemcami, Warszawa
10.00 – 10.20 Zielona Góra / Grünberg w piśmiennictwie niemieckim do 1945r.

dr Bogumiła Husak, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germańskiej Centrum Transferu Kultury Europejskiej, Uniwersytet Zielonogórski
10.20 – 10.40 Ewolucja aktywności kulturalnej ludności niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej w świetle polityki państwa polskiego

dr Tomasz Browarek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
10.40 – 11.00 Muzyczna działalność MN na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Aleksandra Kleinrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
GRUPA II
Zagrożenia naszego dziedzictwa kulturowego. Jak możemy je chronić?
Moderacja: Andrea Halenka, Główny Koordynator Projektów, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

9.00 – 9.20 Odzyskiwane dziedzictwo. Kulturowe krajobrazy we wspomnieniach Dolnoślązakówdr Izolda Topp, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
9.20 – 9.40 Ocalić od zapomnienia - dzieje Kocur i Malichowa. Zrealizowane projekty i plany na przyszłość

dr Mariusz Sawicki, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.00 Od pomnika polskości do muzeum wielokulturowego. Ewolucja Muzeum Wsi Opolskiej na przestrzeni lat

Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej
10.00 – 10.20 Implant pamięci społecznej - ochrona czy fałszerstwo dziedzictwa kulturowego?

Łukasz Skoczylas, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.20 – 10.40 Projekt "Ocalić od zapomnienia" - dokumentacja, archiwizacja oraz popularyzacja przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

Marcin Smierz, Stowarzyszenie „ Genus Loci- Duch Miejsca”, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.40 – 11.00 Wykluczenie nauczania regionalnego. Lekcja języka niemieckiego (miedzy zakuwaniem łbów a neurodydaktyką). Demokratyczne techniki edukacji regionalnej

Aleksander Lubina, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
GRUPA III
Duchowe dziedzictwo Śląska
Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej
12.00 – 12.20 Stephan Schiwietz (Siwiec) duszpasterz i naukowiec

ks. dr hab. Andrzej Uciecha, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
12.20 – 12.40 Koncepcje Śląska i śląskości we współczesnych sztukach teatralnych scen górnośląskich

dr hab. Renata Dampc-Jarosz, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
12.40 – 13.00 Śląska wieś rodzinna po 1945 widziana moimi oczami

dr. hab. Edmund Nowak, prof. UO, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
13.00 – 13.20 Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz: spotkania z przedwojennymi wrocławskimi teologami. Prezentacja projektu RELIGIA - KULTURA – EDUKACJA

Anna Siemieniec, Fundacja „Dom Pokoju”, Wrocław
13.20 – 13.40 Kościoły drewniane na Górnym Śląsku

inż. Jan Tlatlik, DFK Zbrosławice
13.40 – 14.00 Dyskusja
GRUPA IV
Dziedzictwo kulturowe jako przyczynek/katalizator do rozwoju Śląska
Moderacja: Monika Wittek, Specjalista ds. Kultury, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno– Kulturalnych w Polsce
12.00 – 12.20 Śląska pieśń kościelna jako przykład polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego

ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO, Wydział Teologiczny i Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Opolski
12.20 – 12.40 Niemieckie dziedzictwo kulturowe. Zapomniane dzieła literackie jako źródło nowej tożsamości regionalnej

dr Józef Zaprucki, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

12.40 – 13.00 Dziedzictwo kultury materialnej, na przykładzie architektury miasta Rybnika z epoki Królestwa Pruskiego - bilans czasu - współczesność - nieznana przyszłośćdr Bogdan Kloch, Dyrektor Muzeum w Rybniku
13.00 – 13.20 Opolski Etno Design - strategia promocji kroszonki, malowanej porcelany i Opolszczyzny

Izabela Jasińska, Muzeum Śląska Opolskiego
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 15.10 Dyskusja podsumowująca
15.30 Obiad
Czas do własnej dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Spotkanie wieczorne

Prezentacja filmu pt. „Śląsk według Bieniasza"

Sobota, 28 września 2013 r. – Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w praktyce
Moderacja: Dawid Smolorz, autor projektów z zakresu historii Śląska
9.00 – 9.40 Strategie w obchodzeniu się z materialnym dziedzictwem.

Jak obchodzimy się z niemieckim dziedzictwem materialnym w woj. śląskim i dolnośląskim

Magdalena Lachowska, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Katowice

Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wrocław
9.40 – 10.00 Dyskusja
10.00 – 10.45 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – perspektywa prawna

dr Adam Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Prezydialnego przy Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 12.15 W jakim stopniu kultura, tradycja i język Mniejszości Niemieckiej stanowią dziedzictwo niematerialne Polski i Niemiec?
dr Cezary Trosiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.15 – 12.45 Niemieckie dziedzictwo Śląska – dzieli czy łączy? Przypadek wystawy stałej Historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim

Leszek Jodliński, b. Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, historyk sztuki

12.45 – 13.15 Dyskusja


13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.15 Kultura, tradycja, język Mniejszości Niemieckiej – jak pielęgnowana jest w Europie
Monika Ambach, Dyrektor, Niemiecko-Węgierskie Centrum Kultury i Informacji, Budapeszt
Norbert Rasch, Przewodniczący, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Eduard Buraš, Dyrektor FEMAN / Słowacko-Europejskie Towarzystwo Kulturowe, „20 lat UNESCO na Spiszu, Europa Haus – Spiska Kapituła”, Słowacja 

15.15 – 15.45 Dyskusja


15.45 – 16.15 Prezentacja apelu do Prezydenta Polski i Prezydenta Niemiec o intensyfikację działań na rzecz ochrony śląskiego dziedzictwa kulturowego – konferencja prasowa
16.15 Podsumowanie i zakończenie XVIII Seminarium Śląskiego

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

: pliki -> news -> File -> Anita
Anita -> Xix seminarium Śląskie „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro” 24-27 września 2014 r
Anita -> Xix seminarium Śląskie „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro” 24-27 września 2014r
Anita -> PAŹdziernik 2013
Anita -> Histroia lokalna na przykładzie wybranych powiatóW, miast I gmin realizacja projektu 2013
Anita -> Karta potwierdzenia uczestnictwa
Anita -> Karta potwierdzenia uczestnictwa
Anita -> Sprawozdanie numer imprezy: 501/01 Temat: Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast I gmin Termin: kwiecień grudzień 2013 r
File -> Program stan na 1 czerwca 2015 roku. „Mniejszości barometrem rozwoju regionów w Europie?”
Anita -> Xix seminarium Śląskie „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro” 24-27 września 2014r
Anita -> Xix seminarium Śląskim / 19. Schlesienseminar
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy