Strona główna

Stan na dzień: 18. 09. 2013r. Środa, 25 września 2013 r. – Materialne i niematerialne dziedzictwo strategie ich ochrony


Pobieranie 76.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.52 Kb.
XVIII Seminarium Śląskie
Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje”
(stan na dzień: 18.09.2013r.)
Środa, 25 września 2013 r. – Materialne i niematerialne dziedzictwo - strategie ich ochrony
9.30 – 10.00 Inauguracja XVIII Seminarium Śląskiego, powitanie zaproszonych gości i uczestników

Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego (tbc)

Rainer Sachs, Pełnomocnik ds. Kultury, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko–Niemieckiej

Moderacja: dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków
10.00 – 10.45 Ochrona zabytków i jej znaczenie w działaniach z zakresu polityki oświatowej i kulturalnej

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, Kierownik Zakładu Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.45 Założenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnegodziedzictwa kulturowego i ich realizacja w Polsce i Niemczech
prof. dr Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Benjamin Hanke, Referent, Oddział Niematerialne Dziedzictwo, Niemiecka Komisja ds. UNESCO
12.45 – 13.15 Stosunek mieszkańców Województwa Opolskiego do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu

Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Opole
13.15 – 13.45 Ideologiczna i estetyczna funkcja pomnika w przestrzeni publicznej wybranych śląskich miast

dr Elżbieta Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa

13.45 – 14.15 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia Seminarium Śląskiego


14.30 Obiad

Czas do dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Program wieczorny: Spotkanie autorskie z Heleną Buchner, autorką książek: „Hanyska”, „Dzieci Hanyski”, „Dziewczyny z Koziej Górki”, "Ciotka Flora"
Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Czwartek, 26 września 2013 r. -
Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV. Zakończeniem będzie wspólne podsumowanie pracy we wszystkich grupach.
GRUPA I
Śląskie archiwa, muzea oraz media
Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej

9.00 – 9.20 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien) w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowegodr Henryk Niestrój, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa
9.20 – 9.40 Tradycyjne i informatyczne systemy korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach w badaniach śląskoznawczych

dr hab. Piotr Greiner, Archiwum Państwowe w Katowicach
9.40 – 10.00 Rozproszone, digitalizowane materiały dawnego urzędu Konserwatora Prowincji Dolnośląskiej jako źródło dla powiatu brzeskiego. Maszynopis nieopublikowanej książki o zabytkach powiatu brzeskiego z serii: Die Bau- und Kunstdenkmäler

dr Ksenia Stanicka-Brzezicka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Herdera w Marburgu
10.00 – 10.20 Art brut ze Śląska. Znaczenie śląskich outsider artists w europejskiej tradycji sztuki naiwnej

dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.20 – 10.40 Willa "Łąkowy Kamień" - dawniej rezydencja śląskiego noblisty, dziś muzeum i międzynarodowe centrum dialogu kulturowegoJulita Zaprucka, Dyrektor, Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna", Jelenia Góra
10.40 – 11.00 Izby regionalne, Izby Tradycji - wartość poznawcza dla dzieci i młodzieży

Monika Czok, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa

GRUPA II
Ludzie, którzy zmieniali Śląsk, Ślązacy, którzy poruszyli świat
Moderacja: Monika Wittek, Specjalista ds. Kultury, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno– Kulturalnych w Polsce

9.00 – 9.20 Joseph Wilpert i Josef Strzygowski. Naukowcy ze Śląska tworzą historię prof. dr hab. Piotr O. Scholz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin


9.20 – 9.40 Działalność ks. prałata Karla Ulitzki (1873 - 1953) na rzecz dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska

ks. dr hab. Konrad Glombik, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.00 Hans Lutsch (1854-1922) konserwator zabytków Śląska

dr Barbara Ochendowska-Grzelak, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet Szczeciński
10.00 – 10.20 Społeczna odpowiedzialność jako szczególne dziedzictwo Śląska. Ludzie i przedsiębiorstwa - między tradycją i nowoczesnością

dr Małgorzata Suchacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.20 – 10.40 Robert Bednorz - śląski rzeźbiarz XX wieku na skalę światową

Johannes Golawski, Pedagog, Referent ds. Kultury, Landsmannschaft Schlesien, Siegburg
10.40 – 11.00 Arthur Nicolaier (1862-1942) znany na całym świecie lekarz i uczony z Koźla. Starania o uczczenie Arthur Nicolaiera w Kędzierzynie-Koźlu w roku jubileuszu 2012

Matthias Lempart, Uniwersytet Vechta
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
GRUPA III
Co mówią nam historyczne miejsca pamięci i pomniki na Śląsku?
Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
12.00 – 12.20 Rozumice (Rösnitz) Polifoniczność tradycji luterańskiej

dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UW-M., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
12.20 – 12.40 Architektura kolejowa na Śląsku jako dziedzictwo kulturowe regionu

dr Przemysław Dominas, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
12.40 – 13.00 Architektura przemysłowa Śląska Opolskiego przed 1945 r. i jej współczesny stan zachowania

Bogdan Jasiński, Muzeum Wsi Opolskiej
13.00 – 13.20 "Taniec śmierci” w labiryncie świata - Oskar Kokoschka i Max Berg w pracy nad projektami dla Wrocławia

Magdalena Długosz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
13.20 – 14.00 Dyskusja
GRUPA IV
Czym jest „niematerialne dziedzictwo” Śląska?
Moderacja: Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
12.00 – 12.20 Historia gimnastyki i sportu na Śląsku w latach 1812 – 1989

prof. dr hab. Karl-Heinz Schodrok, Instytut Historii Gimnastyki i Sportu w Hamm, Nadrenia Pólnocna -Westfalia
12.20 – 12.40 Niemiecki dialekt śląski w literaturze i publicystyce 1830 - 1945. Tożsamość regionalna oraz dialekt jako miejsce pamięci

dr Rafał Biskup, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
12.40 – 13.00 Pograniczny charakter Górnego Śląska w perspektywie współczesnej literatury tożsamościowej

Justyna Szlachta-Misztal, Katedra Stosunków Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
13.00 – 13.20 Hobby, tradycja czy coś więcej? O rybnickim gołębiarstwie słów kilka

Marta Paszko, Muzeum w Rybniku
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 15.10 Dyskusja podsumowująca
15.30 Obiad
Czas do własnej dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Spotkanie wieczorne

Prezentacja wystawy o dwujęzyczności: „Dwujęzyczność polsko-niemiecka w moim życiu”

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Piątek, 27 września 2013 r.
Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV. Zakończeniem będzie wspólne podsumowanie pracy we wszystkich grupach.
GRUPA I
Śląskie dziedzictwo kulturowe w Polsce i Niemczech
Moderacja: Anna Giza, Referent, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno– Kulturalnych w Polsce

9.00 – 9.20 Dziedzictwo kulturowe górnośląskich Luteran po przełomie politycznym w 1989 rokuprof. dr hab. Grażyna Szewczyk, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
9.20 – 9.40 „Refleksyjne" dziedzictwo? Dodatkowe nazwy niemieckie miejscowości jako symbol tradycji i "terytorializacji" ojczyzny lokalnej (przykład województwa opolskiego)

dr hab. Sławomir Łodziński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

9.40 – 10.00 Rola mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w pielęgnowaniu i w rozwoju regionalnego dziedzictwa kulturowegodr Paweł Popieliński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Studiów nad Niemcami, Warszawa
10.00 – 10.20 Zielona Góra / Grünberg w piśmiennictwie niemieckim do 1945r.

dr Bogumiła Husak, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germańskiej Centrum Transferu Kultury Europejskiej, Uniwersytet Zielonogórski
10.20 – 10.40 Ewolucja aktywności kulturalnej ludności niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej w świetle polityki państwa polskiego

dr Tomasz Browarek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
10.40 – 11.00 Muzyczna działalność MN na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Aleksandra Kleinrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
GRUPA II
Zagrożenia naszego dziedzictwa kulturowego. Jak możemy je chronić?
Moderacja: Andrea Halenka, Główny Koordynator Projektów, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

9.00 – 9.20 Odzyskiwane dziedzictwo. Kulturowe krajobrazy we wspomnieniach Dolnoślązakówdr Izolda Topp, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
9.20 – 9.40 Ocalić od zapomnienia - dzieje Kocur i Malichowa. Zrealizowane projekty i plany na przyszłość

dr Mariusz Sawicki, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.00 Od pomnika polskości do muzeum wielokulturowego. Ewolucja Muzeum Wsi Opolskiej na przestrzeni lat

Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej
10.00 – 10.20 Implant pamięci społecznej - ochrona czy fałszerstwo dziedzictwa kulturowego?

Łukasz Skoczylas, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.20 – 10.40 Projekt "Ocalić od zapomnienia" - dokumentacja, archiwizacja oraz popularyzacja przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

Marcin Smierz, Stowarzyszenie „ Genus Loci- Duch Miejsca”, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.40 – 11.00 Wykluczenie nauczania regionalnego. Lekcja języka niemieckiego (miedzy zakuwaniem łbów a neurodydaktyką). Demokratyczne techniki edukacji regionalnej

Aleksander Lubina, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 12.00 Przerwa kawowa
GRUPA III
Duchowe dziedzictwo Śląska
Moderacja: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej
12.00 – 12.20 Stephan Schiwietz (Siwiec) duszpasterz i naukowiec

ks. dr hab. Andrzej Uciecha, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
12.20 – 12.40 Koncepcje Śląska i śląskości we współczesnych sztukach teatralnych scen górnośląskich

dr hab. Renata Dampc-Jarosz, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
12.40 – 13.00 Śląska wieś rodzinna po 1945 widziana moimi oczami

dr. hab. Edmund Nowak, prof. UO, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
13.00 – 13.20 Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz: spotkania z przedwojennymi wrocławskimi teologami. Prezentacja projektu RELIGIA - KULTURA – EDUKACJA

Anna Siemieniec, Fundacja „Dom Pokoju”, Wrocław
13.20 – 13.40 Kościoły drewniane na Górnym Śląsku

inż. Jan Tlatlik, DFK Zbrosławice
13.40 – 14.00 Dyskusja
GRUPA IV
Dziedzictwo kulturowe jako przyczynek/katalizator do rozwoju Śląska
Moderacja: Monika Wittek, Specjalista ds. Kultury, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno– Kulturalnych w Polsce
12.00 – 12.20 Śląska pieśń kościelna jako przykład polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego

ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO, Wydział Teologiczny i Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Opolski
12.20 – 12.40 Niemieckie dziedzictwo kulturowe. Zapomniane dzieła literackie jako źródło nowej tożsamości regionalnej

dr Józef Zaprucki, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

12.40 – 13.00 Dziedzictwo kultury materialnej, na przykładzie architektury miasta Rybnika z epoki Królestwa Pruskiego - bilans czasu - współczesność - nieznana przyszłośćdr Bogdan Kloch, Dyrektor Muzeum w Rybniku
13.00 – 13.20 Opolski Etno Design - strategia promocji kroszonki, malowanej porcelany i Opolszczyzny

Izabela Jasińska, Muzeum Śląska Opolskiego
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 15.10 Dyskusja podsumowująca
15.30 Obiad
Czas do własnej dyspozycji uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Spotkanie wieczorne

Prezentacja filmu pt. „Śląsk według Bieniasza"

Sobota, 28 września 2013 r. – Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w praktyce
Moderacja: Dawid Smolorz, autor projektów z zakresu historii Śląska
9.00 – 9.40 Strategie w obchodzeniu się z materialnym dziedzictwem.

Jak obchodzimy się z niemieckim dziedzictwem materialnym w woj. śląskim i dolnośląskim

Magdalena Lachowska, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Katowice

Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wrocław
9.40 – 10.00 Dyskusja
10.00 – 10.45 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – perspektywa prawna

dr Adam Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Prezydialnego przy Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 12.15 W jakim stopniu kultura, tradycja i język Mniejszości Niemieckiej stanowią dziedzictwo niematerialne Polski i Niemiec?
dr Cezary Trosiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.15 – 12.45 Niemieckie dziedzictwo Śląska – dzieli czy łączy? Przypadek wystawy stałej Historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim

Leszek Jodliński, b. Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, historyk sztuki

12.45 – 13.15 Dyskusja


13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.15 Kultura, tradycja, język Mniejszości Niemieckiej – jak pielęgnowana jest w Europie
Monika Ambach, Dyrektor, Niemiecko-Węgierskie Centrum Kultury i Informacji, Budapeszt
Norbert Rasch, Przewodniczący, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Eduard Buraš, Dyrektor FEMAN / Słowacko-Europejskie Towarzystwo Kulturowe, „20 lat UNESCO na Spiszu, Europa Haus – Spiska Kapituła”, Słowacja 

15.15 – 15.45 Dyskusja


15.45 – 16.15 Prezentacja apelu do Prezydenta Polski i Prezydenta Niemiec o intensyfikację działań na rzecz ochrony śląskiego dziedzictwa kulturowego – konferencja prasowa
16.15 Podsumowanie i zakończenie XVIII Seminarium Śląskiego

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość