Standardy projektowe I wykonawcze dla systemu rowerowegoPobieranie 173.23 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar173.23 Kb.
  1   2   3   4

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta Wrocławia

________________________________________________________________________________________________________Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 5493/05

Prezydenta Wrocławia

z dnia 9 czerwca 2005 r.

STANDARDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

DLA SYSTEMU ROWEROWEGO

MIASTA WROCŁAWIA


Spis treści
1.WPROWADZENIE...................................................................................................................................................

2
2. POJĘCIA ................................................................................................................................................................

3
3.OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI RUCHU ROWEROWEGO3.1. Program pięciu wymogów....................................................................................................................................

4
3.2. Kategorie tras rowerowych...................................................................................................................................

5
3.3. Ogólne wymagania użytkowe i eksploatacyjne ...................................................................................................

5
4. OGÓLNE WYMOGI TECHNICZNE DLA TRAS ROWEROWYCH4.1. Ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych.................................................................................................

6
4.2. Nawierzchnia wydzielonych dróg rowerowych.....................................................................................................

8
4.3. Przekroje poprzeczne dróg rowerowych..............................................................................................................

9
4.4. Promienie łuków dróg rowerowych.......................................................................................................................

11
4.5. Fizyczne wydzielenie drogi rowerowej oraz niska zieleń.....................................................................................

12
4.6. Zjazdy i wyjazdy (początek i koniec wydzielonej drogi rowerowej).................................................................. ...

1

4.7. Skrzyżowania tras rowerowych (przejazdy rowerowe).........................................................................................

1 14
4.8. Pochylenie niwelety..............................................................................................................................................

1 17
4.9. Ruch rowerowy i pieszy........................................................................................................................................

18
5. PARAMETRY TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII TRAS ROWEROWYCH

4
5.1. Parametry techniczne dla tras głównych..............................................................................................................

4 18
5.2. Parametry techniczne dla tras zbiorczych............................................................................................................

19
5.3. Parametry techniczne dla tras lokalnych (dojazdowych)......................................................................................

20
5.4. Parametry techniczne dla tras rekreacyjnych:.......................................................................................................

20
6. PARAMETRY TECHNICZNE DLA POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ROZWIĄZAŃ6.1. Sygnalizacja świetlna............................................................................................................................................

21
6.2. Oświetlenie...........................................................................................................................................................

22
6.3. Oznakowanie tras rowerowych............................................................................................................................

23
6.4. Stojaki i przechowalnie rowerowe........................................................................................................................

23
6.5. Roboty drogowe (rozwiązania tymczasowe)........................................................................................................

24
6.6. Utrzymanie tras rowerowych................................................................................................................................

25
6.7. Inne.......................................................................................................................................................................

25
7. WYMOGI SPECJALNE DLA CENTRUM WROCŁAWIA7.1. Nawierzchnia.........................................................................................................................................................

26
7.2. Organizacja ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego..............................................................................

27
7.3. Ruch rowerowy w ulicach z torowiskami tramwajowymi.......................................................................................

27
7.4. Skróty rowerowe....................................................................................................................................................

28
7.5. Zalecane lokalizacje stojaków i parkingów rowerowych.......................................................................................

29
8. METODOLOGIA SPRAWDZANIA JAKOŚCI SYSTEMU........................................................................................

30
9. PRZEKROJE TYPOWE...........................................................................................................................................

31


  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy