Strona główna

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki Partner pwsz w Płocku


Pobieranie 104.2 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar104.2 Kb.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”Załącznik:

Wnioski dofinansowane w III edycji konkursu grantowego
 1. Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki

Partner - PWSZ w Płocku

GRAĆ KAŻDY MOŻE – warsztaty muzyczne i realizacji dźwięku dla młodzieży

Dofinansowanie: 10 000 zł.

Opis projektu
Projekt zakłada organizację dwóch tygodniowych (6-10 lipca i 13-17 lipca) warsztatów dla młodzieży spędzającej wakacje w Płocku. Warsztaty Muzyczne towarzyszące Festiwalowi Rockowe Ogródki Stowarzyszenie organizuje od 2005 roku, Warsztaty Realizacji Dźwięku od 2007 roku. W tym roku nowością mają być zajęcia dla początkujących z zakresu gry na gitarze.

Uczestnicy warsztatów oprócz nauki gry na instrumencie ( gitara, bębny, klawisze) poznają także pracę w profesjonalnym studiu nagraniowym, sposób miksowania utworów. Warsztatom towarzyszą jam session a kończy je koncert wykładowców z uczniami.

Warsztaty prowadzą profesjonalni muzycy: Grzegorz Grzyb, Filip Sojka, Roman Puchowski, Krzysztof Misiak, Artur Dutkiewicz, Przemek Waszkiewicz, Andrzej Karp.

 1. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku

Partner- Polski Związek Katolicko- Społeczny

Dom Dziennego Pobytu- „Ciepła Izba”- program „Bądź z nami”

Dofinansowanie Fundacji: 10 000 zł.

Opis projektuProjekt obejmuje organizację zajęć osobom starszym, samotnym, podopiecznym Stowarzyszenia w ramach kółek zainteresowań, wspólnych wyjść , wycieczek i spotkań. Podczas codziennych wizyt w świetlicy Stowarzyszenia, podopieczni otrzymują również trzy pełnowartościowe posiłki. Dzięki zajęciom zmniejsza się poczucie osamotnienia osób starszych, zwiększa się ich poczucie bezpieczeństwa, zapobiega się depresji. Ważnym elementem są wspólne zajęcia osób starszych z podopiecznymi świetlicy (dziećmi i młodzieżą).


 1. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku

/nie/bezpieczna babcia

Dofinansowanie Fundacji: 6 900 zł.

Opis projektu
Projekt obejmie osoby powyżej 55 roku życia, słuchaczy SUTW. Przede wszystkim dlatego, iż ludzie w tym wieku najbardziej narażeni są na to, by stać się ofiarą przestępstw. To ich wybierają złodzieje podszywający się pod np. pracowników spółdzielni mieszkaniowych, kobiety w tym wieku to łatwy łup dla złodziei wyrywających torebki, czy też zrywających biżuterię. Projekt realizowany będzie dwupłaszczyznowo, z jednej strony podczas wykładów z psychologiem i prawnikiem uświadomi słuchaczom, jak wiele zagrożeń wiąże się z przejściem w wiek seniora, z drugiej strony podczas ćwiczeń z instruktorem nauczy podstawowych technik samoobrony. W projekcie udział weźmie 80 osób.


4 . Płockie Stowarzyszenie Amazonki

Zasada “Dwóch O” – obejrzyj, obmacaj swoje piersi; spotkania edukacyjne z młodzieżą płockich szkół średnich

Dofinansowanie Fundacji: 2 296 zł.

Opis projektu
Problem raka piersi dotyka corocznie coraz młodszych kobiet, dlatego tak ważne jest, aby już wśród uczennic wyrobić nawyk samobadania piersi. Projekt zakłada organizację spotkań w płockich szkołach średnich poświęconych tej problematyce. Podczas spotkań zaplanowano wykłady lekarza, instruktaż i pokaz na fantomie sposobu badania, uczestnicy spotkań otrzymają również ulotki. Wymiar dodatkowy tych spotkań jest taki, że każda z uczennic po powrocie do domu opowie o samobadaniu mamie, cioci , babci. Stowarzyszenie planuje przeprowadzić dwie lekcje miesięcznie we wrześniu, październiku i listopadzie.


5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Okręgowy w Płocku

Układ koleżeński” i emeryckie dylematy twórczości zespołów i kabaretów działających przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w PłockuDofinansowanie Fundacji: 3 120 zł.

Opis projektu
Projekt ma wyjść naprzeciw takim problemom jak: integracja emerytów i rencistów oraz zagospodarowanie im wolnego czasu. Na wszystkich takich spotkaniach okolicznościowych występują zespoły i kabarety działające w Związku. Dodatkowo jednak organizacja planuje spotkania z historykami, którzy opowiedzą o naszym regionie, a kabaret Układ Koleżeński planuje wyjazdy na przeglądy w Sierpcu, Wąbrzeźnie, Żychlinie i Ursusie.

W ramach projektu odbędą się dodatkowo wycieczki rekreacyjne do miejsc kultu religijnego, okolicznościowe spotkania i pikniki.
6. Klub Sportowy “Stoczniowiec”

Organizacja zajęć szkoleniowych i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci I młodzieży. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dofinansowanie Fundacji: 6 448 zł.

Opis projektuŚrodki pozyskane w ramach grantu pozwolą rozszerzyć pracę szkoleniową wśród dzieci i młodzieży. Obecnie w Klubie gra 48 zawodników, w najbliższym czasie Klub planuje zwiększyć tę liczbę prawie dwukrotnie- do 72 osób. By jednak dzieciom i młodzieży umożliwić prawidłowe warunki szkolenia i start w zawodach, należy im zabezpieczyć odpowiedni sprzęt piłkarski, poza tym należy ich dwa razy w roku poddać badaniom. Dodatkowo, w ramach edukacji patriotycznej, Klub zamierza zorganizować w wakacje dzieciom i młodzieży wycieczkę do Warszawy ( 54 zawodników zwiedziłoby Muzeum Powstania Warszawskiego lub Muzeum Wojska Polskiego). Efekty projektu to też udział w zawodach organizowanych przez OZPN. A w ramach promocji Klub zobowiązuje się umieścić logo Fundacji na koszulkach zawodników.
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową “JESTEM

Partner: TPD

Potrafię coraz więcej”- wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem Sali Doświadczania ŚwiataDofinansowanie Fundacji: 21 600 zł.

Opis projektu
Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej Stowarzyszenie prowadzi od 1998 roku, od 2006 razem z TPD rehabilitację dzieci w Sali Doświadczania Świata. Według danych MOPS na terenie Płocka i powiatu jest ok. 400 dzieci w wieku od 0 - 7 lat z niepełnosprawnością umysłową lub sprzężoną ( Zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo- rdzeniowa, autyzm). Dzieci potrzebują rehabilitacji, a ich rodzice wsparcia. Stąd projekt rehabilitacji i wsparcia rodzin w Sali Doświadczania Świata przy użyciu metody Snoezelen, która przynosi duże efekty i postępy u dziecka. Dlatego też w ramach projektu kontynuowana będzie rehabilitacja 50 dzieci z Płocka. Rehabilitacja obejmie systematyczne zajęcia w Sali z psychologiem, pedagogiem, logopedą i terapeutą. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres kwiecień- październik. Zajęcia odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu.


8 . Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

Partner : ZOO

Wieczór marzeń w ZOO- Dreamnight at the ZOO

Dofinansowanie Fundacji: 8 200 zł.

Opis projektu
Imprezę dla dzieci niepełnosprawnych Dreamnight at the ZOO Towarzystwo prowadzi nieprzerwanie od 2005 roku. W tym roku akcja zorganizowana zostanie dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, uczestniczą w niej również rodzice, ponieważ ma charakter piknikowy. Dzieci wraz z opiekunami i rodzicami uczestniczą w różnych grach, zabawach i konkursach, obejrzą przedstawienie wystawione przez Teatr Per Se. W drugiej części imprezy dzieci zwiedzą zoo wieczorem, z latarkami , w grupach. Towarzyszyć im będą pracownicy ogrodu, na poszczególnych ekspozycjach umieszczone będą pytania dla dzieci ( konkurs wiedzy). Na koniec wszystkie dzieci otrzymają maskotki.

9. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku

Chory z Alzheimerem naszym przyjacielem”

Dofinansowanie Fundacji: 15 000 zł.

Opis projektuWedług szacunków problem choroby Alzheimera dotyczy ok. 900 osób w Płocku. Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Stowarzyszenie jest jedynym miejscem, gdzie osoby chore mogą znaleźć pomoc. Dom czynny jest codziennie od 6.30 do 18.00, chorzy są dowożeni do placówki i odwożeni. W planach jest także stworzenie opieki całodobowej, zdarza się bowiem, że opiekun nie może odebrać chorego i osoba ta zostaje pozbawiona opieki. W Domu chorzy mogą liczyć na terapię i posiłki. Fundacja wesprze projekt przekazując pieniądze na wyżywienie chorych i ich dowóz.10. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych “De Facto”

Płocki e-serwis obywatelski dla Niewidomych”Dofinansowanie Fundacji: 6 750 zł.

Opis projektu
Projekt jest nowatorski w skali całego kraju, ma wyjść naprzeciw osobom niewidomym, które mają szczególnie utrudniony dostęp do informacji pisanych. Aby wdrożyły się w życie publiczne, muszą mieć najpierw dostęp do informacji publicznych. Trzeba dla nich przygotować dokumenty w cyfrowych plikach tekstowych, bo tylko te są czytane przez programy udźwiękowiające. Dokumenty publikowane przez UMP są w większości w PDF, a tego niewidomi nie odczytają. Stąd pomysł uruchomienia Płockiego e-serwisu obywatelskiego dla Niewidomych. Zespół we współpracy z Radą Miasta Płocka pozyska dokumenty, Uchwały Rady i przetworzy je na format i nośniki dostępne dla niewidomych, przetworzy dokumenty z plików cyfrowych na pliki audio, mp3 , nagra je i skopiuje dla odpowiedniej liczby osób, a osoba niepełnosprawna, zatrudniona w systemie telepracy roześle materiały pocztą elektroniczną lub tradycyjną.


11. SCLEROSIS MULTIPLEX

Rehabilitacja indywidualna i integracja osób chorych na SM

Dofinansowanie Fundacji:13 650 zł.

Opis projektu
Stowarzyszenie swoją opieką obejmuje osoby chore na Stwardnienie Rozsiane. Rehabilitacją domową Stowarzyszenie planuje objąć tych swoich podopiecznych, którzy na grupowe zajęcia nie są w stanie dotrzeć. O tym, czy chory wymaga domowej opieki, decyduje rehabilitant. W ramach projektu Stowarzyszenie planuje zorganizować także turnus rehabilitacyjny i przynajmniej dwa spotkania przy grillu. Chorzy i ich opiekunowie mają bowiem wtedy możliwość spotkania się na świeżym powietrzu, mogą wymienić się swoimi doświadczeniami.

W ramach projektu Stowarzyszenie zaplanowało rehabilitację indywidualną podopiecznych w okresie marzec-wrzesień. W lipcu spotkanie przy grillu.
12 . Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa

Partner: Uczniowski Klub Sportowy „70”

NIE USTAŃCIE W BIEGU…” Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu i poprawiania sprawności fizycznejDofinansowanie Fundacji: 9 600 zł.

Opis projektu
O tym, jak ważnym środkiem terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych jest sport, nie trzeba nikogo przekonywać. Do tej pory w Klubie podopieczni mogli korzystać z możliwości gry w tenisa ziemnego oraz jeździć sportowo na wózkach ( handbike). Teraz Klub chce poszerzyć ofertę o badminton, w następnych latach tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, koszykówka. Na Zachodzie bowiem, osoby na wózkach mogą korzystać praktycznie ze wszystkich dyscyplin.

W ramach projektu :

- nabór do sekcji tenisa na wózkach, badmintona na wózkach

- regularne zajęcia ( kwiecień- październik)

- zorganizowanie współzawodnictwa podczas turniejów

- udział w obozach i zgrupowaniach sportowych

- organizacja turniejów pokazowych


13. Miejsko- Ludowy Klub Lekkoatletyczny Płock

Szukamy przyszłych olimpijczyków z Płocka w lekkiej atletyce

Dofinansowanie Fundacji: 5 000 zł.

Opis projektu
Klub działa od 2006 roku, po raz pierwszy składa wniosek o grant. Zawodnicy Klubu wielokrotnie zdobywali medale Mistrzostw Polski, reprezentowali Płock na Międzynarodowych Igrzyskach, w dorobku Klub ma ponad 200 medali Mistrzostw Mazowsza. Co roku też dla swoich podopiecznych organizuje obozy sportowe. W tym roku w ramach realizacji projektu Klub zaplanował obóz szkoleniowy w Olsztynie dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach obozu, oprócz zajęć czysto sportowych, odbędą się też pogadanki i projekcja filmów o zagrożeniach płynących z alkoholizmu, młodzież znajdzie też czas na wypoczynek- plażowanie i zwiedzanie miasta.


14. Uczniowski Klub Sportowy “SANDA PŁOCK”

Upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu

Dofinansowanie Fundacji: 5 000 zł.

Opis projektu
Klub do tej pory nie starał się o dofinansowanie Fundacji. Na koncie ma jednak 9 złotych, 11 srebrnych, 6 brązowych medali zawodów międzynarodowych, 71 razy sięgał po złoto w zawodach ogólnopolskich. Ośmioro członków jest zawodnikami Kadry Polski Wushu. Projekt z jednej strony ma być alternatywą dla dzieci i młodzieży, która nie spędza czasu aktywnie, z drugiej promocją Płocka poprzez udział i odnoszenie sukcesów w zawodach sportowych. Fundacja wesprze realizację projektu przekazując środki na szkolenia instruktorów oraz zakup specjalistycznego sprzętu.


15. Parafialny Klub Sportowy Imielnica

W trosce o przyszłość płockiej młodzieżowej piłki nożnej

Dofinansowanie Fundacji: 12 100 zł.

Opis projektu
Klub działalność z młodzieżą prowadzi od 12 lat. Jej celem jest nie tylko propagowanie sportu i wdrażanie w jego tajniki, ale też szerzenie wartości chrześcijańskich, takich jak dobro, szacunek, miłość i prawda. Corocznie w okresie wakacji klub organizuje obozy sportowo- szkoleniowe. Daje to możliwość nie tylko intensywnych treningów, ale również zwiedzania nowych zakątków Polski i prowadzenia programów profilaktycznych. Podczas obozu zaplanowano trzy treningi dziennie, codzienne 20- minutowe pogadanki oraz zawody. Obóz zaplanowano w sierpniu w Malborku ( 10 dni).


16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju tańca “IMPRESJA”

II letnie warsztaty tańca jazzowego

Dofinansowanie Fundacji: 3000 zł.

Opis projektu
Stowarzyszenie działa od 2005 roku, do swoich największych sukcesów zalicza rozpowszechnienie cheerleaderingu na terenie miasta, a Zespół Taneczny SWPW „Impresja” wiele medali w zawodach Mistrzostw Polski. Poprzez taniec Stowarzyszenie przeciwdziała patologiom społecznym, propaguje zdrowy tryb życia. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty w dwóch grupach w godzinach od 10.00 do 18.00 odbędą się od 24 do 28 sierpnia w SWPW. Podczas zajęć zaplanowano naukę : modern jazz, Broadway jazz, akrobatykę i gimnastykę korekcyjną.


17. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek

Partner: Książnica Płocka

Z prochu lud wskrzeszę… Rok Juliusza Słowackiego w Płocku

Dofinansowanie Fundacji: 4 740 zł.

Opis projektu
Problemem dzisiejszych czasów jest podupadające czytelnictwo i coraz mniejsza liczba osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych. Projekt ma temu zapobiec, a ponieważ rok 2009 Sejm RP ogłosił Rokiem Juliusza Słowackiego, jest on patronem zaplanowanych działań. Projekt zakłada:

- zorganizowanie przy okazji Dni Historii Płocka okolicznościowej wystawy poświęconej uroczystościom sprowadzenia prochów Juliusza Słowackiego do Polski

- w październiku organizację ekspozycji poświęconej kobietom w twórczości Juliusza Słowackiego. Otwarciu towarzyszyć będzie mała forma teatralna w wykonaniu dwojga aktorów interpretujących listy Słowackiego do matki i kobiet jego życia

- jesienią Stowarzyszenie zorganizuje Sesję popularnonaukową z udziałem autorytetów

- zaproszenie do Płocka trzech aktorek, które grały rolę Balladyny oraz jednego z reżyserów przedstawienia

- podczas zwiedzania ekspozycji uczniowie będą mogli obejrzeć film biograficzny pozyskany ze zbiorów Edukacyjnych Telewizji Polskiej

- uwieńczeniem projektu będzie bezprecedensowa inscenizacja Balladyny w wykonaniu ludzi kultury, nauki i płockiego samorządu

Po zamknięciu wystawy w gmachu Książnicy będzie ona wypożyczana nieodpłatnie. Powstanie też e- wystawa na stronach Książnicy.
18. Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana

Partner: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku

III Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. Prof. Mirosława Ławrynowicza

Dofinansowanie Fundacji: 21 000 zł.

Opis projektu
Bardzo ważnym aspektem kształcenia młodego adepta sztuki muzycznej jest zapewnienie mu możliwości rozwoju techniki, ale też sprawdzenia własnych możliwości i kontakt z wybitnymi pedagogami. Główną nagrodą w tym konkursie jest udział w kursach mistrzowskich krajowych i zagranicznych. Nagrodą będą też wysokiej klasy instrumenty, „osprzęt skrzypcowy” i nuty. W czasie Spotkań odbędą się przesłuchania przeplatane indywidualnymi konsultacjami dla uczestników i pedagogów. Przesłuchania odbędą się w dwóch grupach wiekowych, dwuetapowo. Spotkania zakończy koncert laureatów.

Stowarzyszenie wystosuje zaproszenia do szkół krajowych i zagranicznych.

Fundacja pomagała w poprzednich edycjach w organizacji spotkań.


19. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „ Odzyskać Więzi”

Partner: Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Krok po kroku”- centrum pomocy dzieciom z autyzmem I ich rodzinomDofinansowanie Fundacji : 10 000 zł.

Opis projektu
Stowarzyszenie powstało w 2004 roku, by pomagać dzieciom i rodzinom dotkniętym autyzmem. Pod opieką Stowarzyszenia jest obecnie 29 dzieci z Płocka, powiatu i okolicznych miast. Stowarzyszenie otworzyło Punkt Diagnostyczny, dysponuje salą rehabilitacyjną, prowadzi terapię pedagogiczną oraz Integracji Sensorycznej. W przypadku dzieci autystycznych, najważniejsza jest wczesna diagnoza- już w 2-3 roku życia i indywidualna, dostosowana do jego potrzeb terapia uzupełniana ćwiczeniami wykonywanymi w domu, pod okiem rodziców. Dzięki projektowi:

 1. Dzieci będą mogły liczyć na diagnozę

 2. Rodzice otrzymają możliwość konsultacji, spotkania z innymi rodzicami,

 3. Pedagodzy mają miejsce pracy i możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji

 4. Studenci otrzymują miejsce praktyk studenckich

 5. 90% dzieci z autyzmem uzyska poprawę w funkcjonowaniu, 50% pójdzie do masowych placówek edukacyjnych, 60% poprawi zachowania społeczne

Terapia odbywa się poprzez rehabilitację mowy, nauczenie komunikacji, poprawienie zachowań społecznych, eliminację zachowań niepożądanych.

Rodzice, oprócz wsparcia, pod okiem terapeuty budują warsztat pracy z dzieckiem.Terapia zaplanowana jest na 1-3 spotkania tygodniowo, w zależności od potrzeb dziecka.

Partner- kieruje dzieci z autyzmem do Stowarzyszenia, pozwala na pracę terapeuty podczas pobytu dziecka w przedszkolu ( terapeuta – cień wprowadza dziecko w grupę)20. Klub Sportowy „FALCON”

Zatańcz z mistrzem!”- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń tanecznychDofinansowanie Fundacji: 5 000 zł.

Opis projektu
Taniec w formie sportowej i rekreacyjnej wychodzi naprzeciw wielu problemom społecznym- wśród dzieci propaguje zdrowy styl życia, zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym ( otyłość, cukrzyca), propaguje aktywność fizyczną. Projekt zakłada szkolenia otwarte, tak dla początkujących tancerzy, jak też już trenujących. Projekt zakłada organizację trzech warsztatów z mistrzami:

-maj/ czerwiec – szkolenie z zakresu tańca standardowego z Lechem i Anną Romankiewicz

- sierpień- szkolenie z zakresu tańca latynoamerykańskiego z Iwoną Pavlović

- październik/ listopad- szkolenie z zakresu tańców standardowych i latynoamerykańskich z Rusłanem Butko

Fundacja przekazała pieniądze na organizację warsztatów z Iwoną Pavlović.

21. Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w PłockuPartner: Archiwum Państwowe w Płocku

Skanowanie oraz budowa bazy danych akt stanu cywilnego parafii rzymsko- katolickiej w Płocku z lat 1867-1907

Dofinansowanie Fundacji: 12 034, 16 zł.

Opis projektuProjekt zakłada przeniesienie na wersję elektroniczną akt stanu Parafii rzymsko- katolickiej w Płocku, budowę bazy danych i umieszczenie jej na stronie internetowej Archiwum. Zeskanowanie 38 693 aktów stanu cywilnego umożliwi użytkownikom korzystanie z wersji elektronicznej, co zabezpieczy oryginały przed fizyczną degradacją, wydruk skanu jest też znacznie bezpieczniejszy dla akt niż ich kopiowanie. Wyjdzie to naprzeciw bardzo ostatnio popularnemu trendowi poszukiwania przodków i budowaniu drzew genealogicznych. Kopie cyfrowe akt zabezpieczą oryginały przed zniszczeniem.

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses

Partner- POKIS

MOZART dla PŁOCKA

Dofinansowanie Fundacji: 8 500 zł.

Opis projektu
Stowarzyszenie zaplanowało 7 maja 2009 r. w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej wykonanie w Bazylice Katedralnej Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta razem z Ukraińskim Narodowym Chórem Akademickim DUMKA oraz Orkiestrą Symfoniczną Varsovia. Łącznie w wykonaniu utworu uczestniczyć będzie około 200 osób. Dzięki realizacji projektu melomani będą mogli zapoznać się z jednym z najsłynniejszych dzieł klasycznych, chór udoskonalić swój warsztat, a Płock zyskać kolejne narzędzie promocji. Koncert będzie bowiem rejestrowany, płyty z nagraniem będą dystrybuowane bezpłatnie.


23. Uczniowski Klub Sportowy „70”

Płocka Międzyszkolna Liga Młodzików w Badmintonie

Dofinansowanie Fundacji: 6 100 zł.

Opis projektu
Stowarzyszenie jest debiutantem, powstało bowiem dopiero w lipcu 2008 r. Obecni członkowie klubu byli inicjatorami Płockiej Międzyszkolnej Ligi Młodzików Badmintona i kontynuują cykliczne zawody rozpoczęte w 2007 roku. Projekt dotyczy też tegorocznych rozgrywek. Ma wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na zaszczepienie w najmłodszych płocczanach miłości do sportu, ma wyłonić najlepszych zawodników, rozpowszechnić zdrową, sportową rywalizację wśród płockich podstawówek. W ramach zaproponowanych działań odbędą się turnieje eliminacyjne ( od 4 do 6 w tym roku szkolnym i 1-4 rundy inaugurujące rok 2009/2010). Finał rozgrywek zaplanowano na maj.
 1. Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku

DELTAKLUB U Koryfeusza grupa Humanistyczna – Pozaszkolne zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej humanistycznie młodzieży gimnazjów I szkół ponadgimnazjalnych- edycja II

Dofinansowanie Fundacji:11 040 zł.

Opis projektu
Celem projektu jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla najzdolniejszych płockich humanistów - uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych i pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach - języka polskiego i historii. Lekcje poprowadzą pracownicy naukowi Instytutu Historii i Wydziału Polonistyki UW oraz płockich placówek naukowych i historycznych- Muzeum Mazowieckiego, TNP, Biblioteki im. Zielińskich w Płocku. Dodatkowo uczniowie pojadą na wycieczki do Warszawy, gdzie zwiedzą najważniejsze Muzea.

Rekrutacja do DELTAKLUBU odbywać się będzie po konsultacjach z psychologiem. Nauczyciele wytypowanych uczniów będą tez mogli liczyć na konsultacje z zakresu pracy z uczniem zdolnym.

Zakładane efekty projektu to zwiększenie liczby płockich uczniów w olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego i historii.25. Stowarzyszenie Teatr Per Se

HUTA PŁOCK” ( Hangar Utylizacji Totalnego Artu)Dofinansowanie Fundacji: 11 340 zł.

Opis projektu
Cel projektu to edukacja młodzieży w takich dziedzinach jak teatr, dziennikarstwo: radiowe, telewizyjne i prasa, fotografia. Cykl warsztatów teatralnych przełożyć ma się na 8 premier teatralnych, warsztaty fotograficzne na 8 wystaw, warsztaty dziennikarskie przynieść mają 6 numerów bezpłatnej gazety kolportowanej w płockich szkołach „HUTA PŁOCK”, 29 audycji radiowych w KRP, 8 reportaży emitowanych w lokalnej telewizji. Dodatkowo młodzież będzie mogła skorzystać z warsztatów makijażu prowadzonych przez osobę na co dzień pracującą przy produkcji filmów.

Spotkania odbywać się będą w grupach, raz w tygodniu, w cyklu nauki szkolnej.
26. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Przygotowanie i zorganizowanie Sympozjum Rodzinnego “Rodzina podstawową wartością społeczeństwa “ w związku z XX-leciem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Płockiej

Dofinansowanie Fundacji : 3 850 zł.

Opis projektuSympozjum odbędzie się 29 sierpnia 2009 r. W sumie weźmie w nim udział około 300 osób - członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Sympozjum ma uświetnić jubileusz organizacji, ale wyjść także naprzeciw wielkiemu problemowi jakim jest kryzys rodziny. Wykłady dotyczyć będą tematyki: kondycji rodzin w świetle przemian społecznych i kulturowych oraz potrzeby budowania właściwych relacji w rodzinie. Sympozjum towarzyszył będzie okolicznościowy biuletyn o historii i dorobku Stowarzyszenia w Płocku, goście spoza naszego miasta będą też mogli skorzystać z wycieczki z przewodnikiem po Płocku.27 . Fundacja “Familiaris. Inicjatywy edukacyjne”

Pracownia witrażu jako metoda w profilaktyce zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie Fundacji: 7 620 zł.

Opis projektu
Fundacja debiutuje w konkursie grantowym Fundacji, jest organizacją młodą, powstałą w połowie 2008 roku.

Projekt ma wspierać świetlice środowiskowe z terenu miasta Płocka w zakresie pracy z dziećmi z rodzin patologicznych. Podczas zajęć - w 10 świetlicach Fundacja zamierza zorganizować sześcioosobowe grupy, dzieci zapoznają się z techniką wykonania witrażu i historią tej sztuki. Cotygodniowe zajęcia pokażą ciekawą alternatywę dla bezproduktywnego spędzania wolnego czasu, a wykonane samodzielnie dzieło pozwoli przeżyć radość z nowych umiejętności. Dodatkowo witraże prezentowane będą na wystawie podsumowującej projekt. Przyszłościowo, efektem tego projektu być może będzie pracowania witrażu przy którejś ze świetlic.
28. Stowarzyszenie “Kolory Życia” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Partner: Dom Pomocy Społecznej „ Przyjaznych Serc” w Płocku

Wolni od barier i nierówności

Dofinansowanie Fundacji: 10 000 zł.

Opis projektu
Ogólny zamysł projektu to „Turystyka jako źródło zaspokojenia potrzeb”. W jego ramach Stowarzyszenie planuje: jednodniowy, czerwcowy wyjazd do Pasieki w Strupczewie położonym w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, gdzie niepełnosprawni oprócz gier i zabaw wezmą także udział w podchodach ( udoskonalą techniki poruszania się na wózkach na leśnych ścieżkach), kolejny etap to tygodniowy wyjazd do Zielonej Szkoły w Sendeniu, gdzie przewidziano pracę z dogoterapeutą oraz warsztaty dla rodziców, dwutygodniowy pobyt w Ośrodku Gniewko w Darłówku, gdzie oprócz kąpieli w morzu i zwiedzania okolic podopieczni Stowarzyszenia wezmą udział w lekcjach nauki pływania, a także spotkania integracyjne w Płocku.

Projekt pozytywnie wpłynie na terapię osób niepełnosprawnych, wzmocni ich rodziny, przeciwdziałać będzie społecznej izolacji.

Fundacja wesprze projekt finansując pobyt na letnim obozie wolontariuszy.29. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca “Wisła”

Partner: POKIS

Suita Kurpiowska

Dofinansowanie Fundacji : 12 500 zł.

Opis projektuProjekt pomyślany został jako rozwiązanie problemu zapomnienia i zaniku pieśni, obrzędów i tańców kurpiowszczyzny oraz zachowanie dorobku pracy wieloletniego proboszcza parafii w Imielnicy Ks. Władysława Skierkowskiego. Premiera Suity przewidziana została na czerwiec 2009 roku w Amfiteatrze lub Sali „Dzieci Płocka”. Po zebraniu materiałów powstanie widowisko wokalno- taneczne lub prezentacja samych pieśni. Fundacja wesprze projekt finansując wykonanie strojów ludowych dla zespołu.
30. Stowarzyszenie bezrobotnych i osób działających na rzecz bezrobotnych “Concordia”

Partner: MOPS

Nowoczesna droga do pracodawcy

Dofinansowanie Fundacji: 12 720 zł.

Opis projektu
Projekt jest wyjściem naprzeciw osobom bezrobotnym, korzystającym z opieki MOPS-u. Dla nich zakup komputera wraz z oprogramowaniem to wydatek niewyobrażalny. Nawet jeśli korzystali z kursu komputerowego finansowanego przez MOPS lub MUP, nie są w stanie wiedzy pogłębiać. Stąd pomysł na stworzenie Teleinformatycznego Klubu, który mieściłby się w budynku MOPS przy ulicy Wolskiego. Klub pracowałby codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00- 18. 00. W każdy wtorek i czwartek dodatkowo dyżury pełnić będzie informatyk, który udzieli indywidualnej pomocy zgłaszającym się osobom. W pozostałych terminach w Klubie pracować będą wolontariusze. W Klubie beneficjenci otrzymają dostęp do aktualnych ofert pracy, będą mogli skorzystać z Internetu, skorzystać z poczty elektronicznej , przygotować dokumenty aplikacyjne.


31. Towarzystwo Naukowe Płockie

Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP

Dofinansowanie Fundacji:13 000 zł.

Opis projektuProjekt zakłada digitalizację wybranych zbiorów Biblioteki im. Zielińskich, umieszczenie ich w cyfrowej bazie danych oraz udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. Digitalizacja zabezpiecza oryginały przed zniszczeniem, a udostępnienie e-booków zaspokaja rosnące potrzeby kadry naukowej , młodzieży akademickiej.

Digitalizacja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszej kolejności obejmie wykonanie mikrofilmów negatywowych, a następnie zapis cyfrowy na płytach CD i DVD oraz twardym dysku komputera.

Do projektu wybrano inkunabuły: 1. Agustinus Aurelius s.,Opuscula, Strasburg, 1941 r.

 2. Martinus Polonus, Margarita decreti seu, Strasburg, 1486 r.

 3. Bartholomeus Brixiensis, Casus decretorum, Leipzig, [1495- 1500]

Oraz prasę:

 1. 23 woluminy czasopisma Tygodnik Ilustrowany z lat 1899-1911

Digitalizację wykona specjalistyczna firma posiadająca stosowne doświadczenie w tym zakresie.

Cyfrowe wersje będą ogólnodostępne dla użytkowników w czytelni Multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich.

Fundacja sfinansuje digitalizację woluminów.32. Stowarzyszenie Edukacyjno- Artystyczne Oto Ja

Czy art. Brut wszędzie znaczy to samo?- polsko- francuska konferencja dotycząca sztuki art brut połączona z wystawą malarstwa Adama Nidzgorskiego

Dofinansowanie Fundacji : 4 500 zł.

Opis projektuPłock jest zagłębiem sztuki art brut w Polsce, ma też największy zbiór prac z tego kręgu. Sama nazwa tej sztuki znana jest od co najmniej 40 lat, nazwę i definicję wprowadził francuski malarz a potem kolekcjoner Jean Dubuffet. W takich krajach jak Belgia, Francja, Anglia czy USA sztuka ta jest bardzo ceniona, Polska nadal boryka się z problemem nieakademickości nurtu. W całej Europie toczy się dyskusja nad przyszłością art brut, dobrze więc, by polski jej wątek rozpocząć w Płocku. W pierwszej kolejności Stowarzyszenie chce zająć się potrzebą stworzenia definicji art brut, gdyż często termin ten jest błędnie używany. Stąd Międzynarodowa konferencja, która zgromadzi światowe autorytety. Przede wszystkim prof. Alain’a Bouillet’a - jednego z aktorów europejskiego dyskursu.

Kluczem do konferencji będzie nazwisko Dubuffeta, trzech zaproszonych prelegentów miało z nim bezpośredni kontakt: prof. Aleksander Jackowski z PAN, prof. Alain Bouillet z Universite de Paris-X-Nanterrre i Universite de Paul Valery w Montpelier oraz Adam Nidzgorski- malarz, Polak, urodzony we Francji, absolwent Liceum Plastycznego w Paryżu.

Konferencja zgromadzi przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, historyków sztuki, oraz zainteresowanych sztuką płocczan.

Konferencja planowana jest na 8- 9 maja, towarzyszyć jej będzie wystawa prac Nidzgorskiego, w czerwcu planowany jest finisaż wystawy i publikacja materiałów pokonferencyjnych.33. Płockie Towarzystwo Szachowe

"W świecie szachów" szkółka szachowa dla najmłodszych. Nauka zasad i gry w szachy dla dzieci ze szkół podstawowych jako metoda dydaktyczna wpływająca na wszechstronny rozwój ucznia

Dofinansowanie Fundacji: 6 500 zł.

Opis projektu
Szachy w sposób bardzo pozytywny wpływają na rozwój dziecka, uczą dyscypliny, logiczno - wyobrażeniowego myślenia, szacunku dla reguł, pobudzają aktywność twórczą, rozwijają pamięć i uwagę, uczą pozytywnych sfer osobowości (obiektywizm, tolerancja), konsekwencji i wytrwałości w działaniu. To narzędzie stymulujące rozwój intelektualny i

emocjonalny dziecka. Stąd pomysł Szkółki szachowej dla dzieci z klas I - IV szkół podstawowych. Projekt obejmuje organizację nauki dla grupy 20 dzieci , zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu po 2 godziny w grupach 4 -osobowych. Szkółka ruszyć ma z początkiem września.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość