Strona główna

Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Regenerację amortyzatorów tramwajowych”


Pobieranie 39.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.33 Kb.
Kraków, dnia 09.12.2014r

Znak sprawy: FZ-281-156/14

FZ/ZP/4248/14
Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ
Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: Regenerację amortyzatorów tramwajowych”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-156/14.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-156/14, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:
Pytanie 1

„w opisie przedmiotu zamówienia (str.3) w pozycjach 6-9 brakuje typów amortyzatorów.

Proszę o uzupełnienie.

Wskazane byłoby także podanie sił tłumienia (zgodnie z PN-EN 13802, gdyż każdy amortyzator

można ustawić na dowolną siłę tłumienia (w zakresie jego wytrzymałości) co związane jest z rodzajem taboru, do którego amortyzator ma być zastosowany.”
Odpowiedź 1

W związku z powyższymi pytaniami, Zamawiający uszczegóławia informację dot. typów amortyzatorów i sił tłumienia w pozycjach 1 - 3, 6 – 9, 12 i 14 tabeli z pkt. I.2 SIWZ. Siły tłumienia dla pozostałych pozycji zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.L LP.

Nr pozycji Zamawiającego

Nazwa

J/M

IlościTP00801020CR

AMORTYZATOR 01.55.246

siła tłumienia: 2400 N

Szt.

50TP00801018CR

AMORTYZATOR 01.55.216

siła tłumienia: 5000 N

Szt.

110TP00801019CR

AMORTYZATOR 01.55.217

siła tłumienia: 2000 N

Szt.

40TP00801021CR

AMORTYZATOR 01.55.247

Szt.

20TP00801058CR

AMORTYZATOR TŁUMIK WYCHYŁU POZIOM 01.55.442

Szt.

70TP00811011CR

AMORTYZATOR MIĘDZYCZŁONOWY SAP 500117632

T70/28x610H – typ amortyzatora/wersja

siła tłumienia: 2500 N

Szt.

90TD00701008CR

AMORTYZATOR PIONOWY DO WÓZKA NAPĘDOWEGO 3900N 96-1063-001 KONI

siła tłumienia: 3900 N

Szt.

30TW00301028CR

AMORTYZATOR PIONOWY WÓZEK-PUDŁO C3  90X1087  WYK.I

Szt.

70TW00301012CR

AMORTYZATOR PIONOWY WÓZEK-PUDŁO E1  90X1087  WYK.II

Szt.

100TC00201038CR

AMORTYZATOR MAŁY WÓZKA TOCZNEGO 40 1700 123 179 / 1-0280-50-212-4 MANNESMANN SACHS

Szt.

10TC00201019CR

AMORTYZATOR POZIOMY WÓZKA NAPĘD 42-1700-123-631 ZF / 1-0490-70-460-1 BOGE / SACHS BOGE

Szt.

10TE00501006CR

AMORTYZATOR PIONOWY DO WÓZKA NAPĘDOWEGO 3800N 96-1060-001 KONI

siła tłumienia: 2000 N (3800N)

Szt.

20TE00501019CR

AMORTYZATOR WÓZEK TOCZNY HAMOWANY KONI 90-1087 I

Szt.

10TE00501020CR

AMORTYZATOR 2450N WÓZEK TOCZNY NIEHAMOWANY KONI 96-1063-01

siła tłumienia: 2450 N

Szt.

10TP00801168CR

AMORTYZATOR 01.55.443 (500066774) GEPER

Szt.

20

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami zmianie ulega formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego pisma. Prosimy o sporządzenie ofert na zmienionym załączonym do niniejszego pisma druku.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 18.12.2014 r. do godziny 09.30. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2014 r. o godz. 10.30. Zmianie ulegają odpowiednio terminy określone w pkt. IX.1.8 i X.1 i X.3 SIWZ.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. w dniu 18.12.2014 r. do godz. 09:30.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-156/14.
Z poważaniem
Otrzymują:

1 x adresat + załącznik (formularz cenowy)1 x aa


/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość