Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Regenerację amortyzatorów tramwajowych”Pobieranie 39.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.33 Kb.
Kraków, dnia 09.12.2014r

Znak sprawy: FZ-281-156/14

FZ/ZP/4248/14
Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ
Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: Regenerację amortyzatorów tramwajowych”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-156/14.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-156/14, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:
Pytanie 1

„w opisie przedmiotu zamówienia (str.3) w pozycjach 6-9 brakuje typów amortyzatorów.

Proszę o uzupełnienie.

Wskazane byłoby także podanie sił tłumienia (zgodnie z PN-EN 13802, gdyż każdy amortyzator

można ustawić na dowolną siłę tłumienia (w zakresie jego wytrzymałości) co związane jest z rodzajem taboru, do którego amortyzator ma być zastosowany.”
Odpowiedź 1

W związku z powyższymi pytaniami, Zamawiający uszczegóławia informację dot. typów amortyzatorów i sił tłumienia w pozycjach 1 - 3, 6 – 9, 12 i 14 tabeli z pkt. I.2 SIWZ. Siły tłumienia dla pozostałych pozycji zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.L LP.

Nr pozycji Zamawiającego

Nazwa

J/M

IlościTP00801020CR

AMORTYZATOR 01.55.246

siła tłumienia: 2400 N

Szt.

50TP00801018CR

AMORTYZATOR 01.55.216

siła tłumienia: 5000 N

Szt.

110TP00801019CR

AMORTYZATOR 01.55.217

siła tłumienia: 2000 N

Szt.

40TP00801021CR

AMORTYZATOR 01.55.247

Szt.

20TP00801058CR

AMORTYZATOR TŁUMIK WYCHYŁU POZIOM 01.55.442

Szt.

70TP00811011CR

AMORTYZATOR MIĘDZYCZŁONOWY SAP 500117632

T70/28x610H – typ amortyzatora/wersja

siła tłumienia: 2500 N

Szt.

90TD00701008CR

AMORTYZATOR PIONOWY DO WÓZKA NAPĘDOWEGO 3900N 96-1063-001 KONI

siła tłumienia: 3900 N

Szt.

30TW00301028CR

AMORTYZATOR PIONOWY WÓZEK-PUDŁO C3  90X1087  WYK.I

Szt.

70TW00301012CR

AMORTYZATOR PIONOWY WÓZEK-PUDŁO E1  90X1087  WYK.II

Szt.

100TC00201038CR

AMORTYZATOR MAŁY WÓZKA TOCZNEGO 40 1700 123 179 / 1-0280-50-212-4 MANNESMANN SACHS

Szt.

10TC00201019CR

AMORTYZATOR POZIOMY WÓZKA NAPĘD 42-1700-123-631 ZF / 1-0490-70-460-1 BOGE / SACHS BOGE

Szt.

10TE00501006CR

AMORTYZATOR PIONOWY DO WÓZKA NAPĘDOWEGO 3800N 96-1060-001 KONI

siła tłumienia: 2000 N (3800N)

Szt.

20TE00501019CR

AMORTYZATOR WÓZEK TOCZNY HAMOWANY KONI 90-1087 I

Szt.

10TE00501020CR

AMORTYZATOR 2450N WÓZEK TOCZNY NIEHAMOWANY KONI 96-1063-01

siła tłumienia: 2450 N

Szt.

10TP00801168CR

AMORTYZATOR 01.55.443 (500066774) GEPER

Szt.

20

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami zmianie ulega formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego pisma. Prosimy o sporządzenie ofert na zmienionym załączonym do niniejszego pisma druku.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 18.12.2014 r. do godziny 09.30. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2014 r. o godz. 10.30. Zmianie ulegają odpowiednio terminy określone w pkt. IX.1.8 i X.1 i X.3 SIWZ.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. w dniu 18.12.2014 r. do godz. 09:30.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-156/14.
Z poważaniem
Otrzymują:

1 x adresat + załącznik (formularz cenowy)1 x aa


/

: Data -> Files -> public -> mpk -> przetargi
przetargi -> Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawę materiałów elektrycznych oraz baterii I ogniw zasadowych do pojazdów tramwajowych”
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
public -> Gmo z uj-otu, czyli megathriller po krakowsku
przetargi -> Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawa paczek mikołajowych”
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Mycie I sprzątanie taboru autobusowego I tramwajowego mpk s. A”
przetargi -> Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawy narzędzi ślusarskich”
przetargi -> Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawy materiałów ściernych oraz materiałów do szlifowania I cięcia”
przetargi -> Pracownia Projektowa hydrobetam
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy