Strona główna

Struktura dokumentu


Pobieranie 194.2 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar194.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6


PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYCE NA LATA 2010-2017

SPIS TREŚCI:

WSTĘP………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

STRUKTURA DOKUMENTU

5-6
 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI – PODSTAWOWE INFORMACJE……………..........

7-13

 1. POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY…………………………………………………………............................

7

 1. PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA WSI PUCHAŁY…………………………………………….…………..

8

 1. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY ………………………………………………………………………….….….

8-10

 1. POWIERZCHNIA ……………………………………………………………………………………………………….……...

11

 1. LICZBA LUDNOŚCI………………………………………………………………………………………………….………….

1213

 1. STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY ………………………………………………..…

11
 1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW …………………………………………………………………………........

14 -17

 1. ZASOBY PRZYRODNICZE ……………………………………………………………….…………………………….........

14

 1. DZIEDZICTWO KULTUROWE ………………………………………………………………….…………………..…….

15
 1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TURYSTYCZNA ……………………………………….……………….…….


15

 1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ……………………………………………………………………………..……….

16
  1. Komunikacja drogowa ………………………………………………………………………………….………


16

  1. Sieć wodociągowa ………………………………………………………………………………………..……….

16

  1. Gospodarka odpadami i sieć kanalizacyjna ………………………………………………………..…..

16

  1. Sieci elektroenergetyczne i gazowe ………………………………………………………………….……

17

  1. Sieci telekomunikacyjne ……………………………………………………………………………………..…

17
 1. GOSPODARKA I ROLNICTWO ……………………………………………………………………………………….…...


17
 1. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY ……………………………………………………………………………….………..


17
 1. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY ……………………………………………….……….......

18-22
 1. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU ………………………………………………………………………..

23-25

 1. Wizja rozwoju wsi ………………….………………………………………………………………………..…………..

23
 1. MISJA ………………………………………………………………………………………………………………………….……


24

 1. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJACE SPOŁECZNOŚĆ WSI PUCHAŁY ……………………………………………………………………………….
26-29
 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW WSI PUCHAŁY ……………………………………..

30
 1. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ…………………………………………………………………………………………………………...

30-32
 1. PODSUMOWANIE …………………………………………………………………………………………………..

32

 1. SPIS TABEL, ZDJĘĆ I MAP…………………………………………………………………………………........
33
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość