Struktura dokumentuPobieranie 194.2 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar194.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6


PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYCE NA LATA 2010-2017

SPIS TREŚCI:

WSTĘP………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

STRUKTURA DOKUMENTU

5-6
 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI – PODSTAWOWE INFORMACJE……………..........

7-13

 1. POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY…………………………………………………………............................

7

 1. PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA WSI PUCHAŁY…………………………………………….…………..

8

 1. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY ………………………………………………………………………….….….

8-10

 1. POWIERZCHNIA ……………………………………………………………………………………………………….……...

11

 1. LICZBA LUDNOŚCI………………………………………………………………………………………………….………….

1213

 1. STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY ………………………………………………..…

11
 1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW …………………………………………………………………………........

14 -17

 1. ZASOBY PRZYRODNICZE ……………………………………………………………….…………………………….........

14

 1. DZIEDZICTWO KULTUROWE ………………………………………………………………….…………………..…….

15
 1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TURYSTYCZNA ……………………………………….……………….…….


15

 1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ……………………………………………………………………………..……….

16
  1. Komunikacja drogowa ………………………………………………………………………………….………


16

  1. Sieć wodociągowa ………………………………………………………………………………………..……….

16

  1. Gospodarka odpadami i sieć kanalizacyjna ………………………………………………………..…..

16

  1. Sieci elektroenergetyczne i gazowe ………………………………………………………………….……

17

  1. Sieci telekomunikacyjne ……………………………………………………………………………………..…

17
 1. GOSPODARKA I ROLNICTWO ……………………………………………………………………………………….…...


17
 1. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY ……………………………………………………………………………….………..


17
 1. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI PUCHAŁY ……………………………………………….……….......

18-22
 1. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU ………………………………………………………………………..

23-25

 1. Wizja rozwoju wsi ………………….………………………………………………………………………..…………..

23
 1. MISJA ………………………………………………………………………………………………………………………….……


24

 1. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJACE SPOŁECZNOŚĆ WSI PUCHAŁY ……………………………………………………………………………….
26-29
 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW WSI PUCHAŁY ……………………………………..

30
 1. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ…………………………………………………………………………………………………………...

30-32
 1. PODSUMOWANIE …………………………………………………………………………………………………..

32

 1. SPIS TABEL, ZDJĘĆ I MAP…………………………………………………………………………………........
33

: bip -> zalaczniki -> prawo
prawo -> Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji miejskich w 2009 r
prawo -> Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa I modernizacja systemu transportowego Łomży I okolic -II etap plan- 500. 000 zł
prawo -> Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa I modernizacja systemu transportowego Łomży I okolic -II etap plan- 500. 000 zł
zalaczniki -> Z Memoriału Jana Steca w biegach przełajowych
prawo -> Wójta Gminy Wizna z dnia 4 września 2013r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2013 rok
prawo -> Wójta Gminy Wizna
prawo -> Wykaz oprogramowania komputerowego dopuszczonego do użytkowania w Urzędzie Gminy Przytuły
prawo -> Załącznik do Zarządzenia Wójta z dnia 2 stycznia 2004 roku Terminarz przeprowadzenia inwentaryzacji i powołanie zespołu spisowego na 2004 rok Zespół spisowy
prawo -> Wójta Gminy Wizna
prawo -> Uchwała nr xxxiv/247/10 rady gminy Łomża


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy