Stypendia naukowe we Francji dla polskich naukowcówPobieranie 7.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.85 Kb.
czwartek, 29 stycznia 2015

Stypendia naukowe we Francji

dla polskich naukowców


Polscy naukowcy reprezentujący wszelkie dyscypliny - oprócz medycyny - mogą już ubiegać się o miesięczne stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy. Dokumenty będą przyjmowane do 1 maja - informuje ambasada Francji w Warszawie.Stypendia naukowe mogą otrzymać polscy naukowcy - ze stopniem doktora lub wyższym - którzy planują przeprowadzić część swoich badań we Francji.

 

Wsparcie finansowe obejmuje wszystkie dziedziny nauki z wyjątkiem nauk medycznych. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. Kandydaci, którzy nie władają francuskim, mogą wypełnić podanie o stypendium w języku angielskim. 
Wysokość stypendium wynosi 1 374 euro na miesiąc. Ponadto rząd francuski pokrywa koszty ubezpieczenia stypendystów i koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. 

Wnioski osób w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania. Stypendium jest przyznawane na jeden miesiąc - w okresie od czerwca do grudnia 2015 roku. Podanie może dotrzeć do Ambasady po dniu 1 maja, ale musi zostać wysłane najpóźniej 1 maja. Dokumenty można również składać osobiście w Ambasadzie Francji w Warszawie (w recepcji). 


Więcej informacji o stypendium, kontakt do organizatorów i wszystkie wymagane dokumenty są na stronie:http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/

 

Jak dodaje ambasada francuska, młodzi polscy lekarze zainteresowani stażami w paryskich szpitalach mogą znaleźć wszelkie informacje na stronie: http://cmhp.creeacom.net/ 

Źródło:

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403492,stypendia-naukowe-we-francji-dla-polskich-naukowcow.html


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy