Strona główna

*Sumeru /Ur/, *Babilonii/ Babilonia/, *Asyrii


Pobieranie 16.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.29 Kb.
Najstarsze cywilizacje rozwinęły się w Mezopotamii.

Pas żyznej ziemi w dorzeczu Tygrysu i Eufratu / tereny dzisiejszego Iraku, Syrii, Jordanii/

Tam powstały najstarsze cywilizacje:

*Sumeru /Ur/, *Babilonii/ Babilonia/, *Asyrii /Niniwa/

Ludność Sumeru nie tworzyła jednolitego państwa, żyjąc w państwach-miastach. Najstarszymi ośrodkami o największym znaczeniu politycznym i kulturalnym były Eridu, Ur, Nippur, Lagasz, Uruk i Sippar.


1. Sztuka-najważniejsze zabytki i osiągnięcia

SUMEROWIE

Rzeźba:

Figurki modlących się tzw. adoranci.Posażek arcykapłana EBIHILA -pałac w Mari 2800 p.n.e. ( Paryż, Luwr) Dostojnik dworski modli się ubrany w spódniczkę z baraniego kożucha.

Ręce złożone na piersi jak do modlitwy.

Umieszczano te figurki w świątyniach, aby modliły się za swoich fundatorów. Postacie

o krótkich ogolonych głowach, wielkich nosach, dużych podkreślonych oczach.Posążek Ebihila Posążek Gudei, władcy Lagasz oba (Luwr, Paryż)
Posek Gudei z oresu późniejszego Rzeźba sumeryjska tego okresu nawiązywała do wzorców starosumeryjskich. Jednak twarze przedstawianych postaci nosiły cechy indywidualne

Skarby okryte przez archeologa Leonarda Wooley’a w grobowcach królewskich w Ur. Grobowce te są również dowodem makabrycznych tradycji pochówku władcy wraz całym dworem ( ok.70 osób). Najwspanialsze i najpiękniejsze dzieła sztuki sumeryjskiej odnalezione zostały przede wszystkim w "królewskich grobowcach". Na ich bogactwo składały się wymyślnie ozdobione diademy, rytualne złote sztylety, puchary ze złota i srebra, alabastrowe misy, złote naczynia, tysiące małych paciorków z lazurytu, osobiste ornamentacje, złote szpile do włosów i amulety, pierścienie i naszyjniki, głowy byków ze szczerego złota zdobiące drewniane harfy i liry, mozaikowe płyty, tabliczki pisma klinowego, hełmy i dzidy. Do arcydzieł złotnictwa należy diadem królowej Szubad. Istotnym zabytkiem sztuki sumeryjskiej jest sztandar z UrSztandar z Ur;

Mozaika naklejona na drewnianą powierzchnię. 44x20 cm

Wykonana z lapis lazuli ( Lazuryt półszlachetny błękitny kamień), masy perłowej , muszli.

Kompozycja podzielona na trzy pasy . Pokazano Ważne wydarzenia: zwycięska wojna i wydana po niej uczta.

1. Strona ( opis)

Zwycięski władca wyższy niż inne postacie zsiadł z rydwanu by obejrzeć jeńców. Są nadzy poranieni, nie mogą uciec. W dolnych pasach kroczy piechota, chwyta i zabija wrogów , pędzą rydwany tratując wrogów.

2. Strona ( opis)

Władca celebruje zwycięstwo. Siedzi na tronie zwrócony ku dostojnikom. W niższych pasach ludzie króla niosą łupy wojenne.Sztandar z Ur, pochodzący z ok. 2650-2400 pne., którego przeznaczenie do dzisiaj nie jest znane, jest jednym z najbardziej informatywnych artystycznych obiektów znalezionych w królewskich grobowcach, jednocześnie będąc źródłem poznania życia Sumerów w przekroju różnych klas społecznych. Obecna rekonstrukcja jest jedynie przypuszczeniem jak ten przedmiot mógł wyglądać w oryginale. Zaliczany do najcenniejszych skarbów archeologicznych, znajduje się w kolekcji Brytyjskiego Muzeum w Londynie.
Osiągnięcia Sumerów

Wynalezienie przez Sumerów pisma jest jednym z ich największych osiągnięć. Było to pismo klinowe. Sumerowie stworzyli szkoły, zajmowali się matematyką astronomią, znali potęgowanie i pierwiastkowanie. Uprawiali zboża warzywa, z jęczmienia pędzili piwo. Wynaleźli koło, ustrój państwowy, podział czasu. Pierwszym eposem świata jest Legenda o Gilgameszu ,która nawiązuje do biblijnego potopu. Budownictwo sakralne zarówno na terenie Sumeru jak i Babilonii to to zigguraty - monumentalne budowle, zwężające się ku górze Niektórzy architekci uważają, ze to właśnie mezopotamskie zigguraty były pierwowzorem biblijnej wieży Babel. W zigguratach mieściła się siedziba lokalnego boga, jego świątynia, siedziba władcy, szkoła, biblioteki, magazyny żywności, broni i wody, skarbce. Zigguraty stały na placu znajdującym się na środku miasta babilońskiego.2. Sztuka-najważniejsze zabytki i osiągnięcia

BABILOŃCZYCY

Największym zabytkiem sztuki Babilońskiej było miasto Babilon doprowadzone świetności za czasów króla Nabuchodonozora II. Z tego okresu pochodzą odnowiona świątynia boga Marduka- Biblijna Wieża Babel, Brama bogini Isztar, aleje procesyjne i wiszące ogrodyWiszące ogrodyUważa się je za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Błędnie są nazywane ogrodami Semiramidy - w rzeczywistości zostały zaprojektowane przez babilońskiego króla Nabuchodonozora II, który zbudował je dla swojej żony. Ogrody powstały na sztucznie nawadnianym dachu pałacu. Na tarasach wysypywano ziemię i w niej sadzono drzewa, krzewy i kwiaty. Stąd wrażenie, ze ogrody wisiały w powietrzu. Kwitnące rośliny robiły niesamowite wrażenie w ubogim w roślinność i skąpanym w piekącym słońcu Babilonie.

Kodeks Hammurabiego zawierający przepisy prawa cywilnego i karnego. Hammurabi ustanowił w nim prawo "oko za oko, ząb za ząb", które mówił o tym, ze jeżeli ktoś komuś, na przykład, złamał rękę, jemu także trzeba ją było złamać. Stela odnaleziona w 1902 r. w Suzie przypomina kolumnę. Wyryto na niej tekst słynnego kodeksu. Powyżej tekstu umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą Hammurabiego w postawie stojącej, z dłońmi uniesionymi w modlitwie. Naprzeciw niego zasiada bóg Szamasz, który wręcza królowi symbol władzy. Oblicza postaci wyrzeźbiono w sposób oddający indywidualne rysy, rzeźba strojów wykonana jest bardzo starannie. Twarze posiadają bardzo bujny zarost. Warto zauważyć, że potężny Hammurabi nigdy nie był przedstawiany jako równy bogom.

Stela z Kodeksem Hammurabiego (Luwr, Paryż)

Brama bogini Isztar była wykładana błękitnymi cegiełkami udekorowana wykonanymi z glazury wizerunkami byków i smoków w liczbie 525.Droga Isztar prowadziła do okręgu sakralnego Marduka, najważniejszego bóstwa Babilonii.

Rekonstrukcja Bramy Isztar (Muzeum Pergamońskie w Berlinie)

Biblijna wieża Babel.Przy bramie Isztar rozpoczynała się droga procesyjna, która prowadziła do świątyni i zigguratu Marduka , który bywa utożsamiany z wieżą Babel. Była to wysoka, siedmiokondygnacyjna wieża. Poszczególne piętra były pomalowane na różne kolory. Najniższe pokrywała czarna smoła, wyższe czerwona, wypalana cegła, kolejne, białe pokryto zaprawą wapienną lub gipsową a następne - błękitne oblicowano glazurowanymi płytkami. Dolne piętro miało 33,0 m wysokości, cała zaś wieża około 90,0 m. Podstawa wieży tworzyła kwadrat o boku 90,0 m. O wieży Babel w biblii Byli zaś wszyscy ludzie tego samego języka i mowy tej samej. Gdy zaś ruszyli ze wschodu, znaleźli kotlinę w ziemi Sinear i tam osiedli. I rzekli jeden do drugiego: "Nuże, weźmy się lepić cegły i wypalać na palenisku". A była im cegła tyle co głaz, a smoła tyle samo co wapno. I rzekli: "Nuże, zbudujmy miasto i wieżę, której szczyt sięgnąłby niebios samych, a rozsławimy imię swe, byśmy snadź nie rozproszyli się po ziemi tam i sam. Zstąpił zaś Bóg, by przyjrzeć się miastu i wieży, które ludzie zbudowali. I rzekł Bóg: "Oto jednym ludem są i język ten sam mają. A toć dopiero początek ich dzieła: odtąd zaś, cokolwiek zamyślą, nic nie będzie dla nich niemożliwe. Nuże, zstąpmy i zbełtajmy im języki, by nie rozumieli jeden mowy drugiego". I rozproszył ich Bóg po całym świecie i przestali budować miasto. Przeto nadano mu imię Babel, bo tu zbełtał Bóg języki wszem ludziom i rozproszył ich tam i sam po świecie.

3. Sztuka-najważniejsze zabytki i osiągnięcia

ASYRYJCZYCY. To, czym wzbogaciła sztukę Mezopotamii kultura asyryjska, jest przede wszystkim płaskorzeźba. Jej tematyka była nieodzownie związana z życiem jakie wiedli Asyryjczycy i z tym, co było dla nich najważniejsze, czyli: polowania, wyprawy militarne i zdobywanie nowych terytoriów. Rzeźbione sceny przedstawiane były bardzo realistycznie. Postacie miały dokładnie zarysowaną muskulaturę. Wszystko to miało oddać siłę i potęgę Asyrii. Do najcennejszych płaskorzeźb należą reliefy z pałacu Aszurbanipala w NiniwieFragment reliefów z pałacu Aszurbanipala (668-627 p.n.e) w Niniwie, Polowanie Umierająca lwica


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość