Strona główna

Sylabus dla przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2013/2014 Nazwa przedmiotu


Pobieranie 24.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.75 Kb.
Sylabus dla przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim

w roku akademickim 2013/2014


 1. Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne - kardiologia

 2. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Dr hab. med. Andrzej Mysiak, prof. nadzw.

 3. Adiunkt dydaktyczny: Dr Monika Przewłocka-Kosmala

 4. Nazwiska osób prowadzących zajęcia:

  wykłady:

  • Dr hab. Andrzej Mysiak, prof. nadzw.

  ćwiczenia:

  • Dr hab. Andrzej Mysiak, prof. nadzw.

  • Dr hab. Jacek Gajek

  • Dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

  • Dr Monika Przewłocka-Kosmala

  • Dr Dariusz Biały

  • Lek. Paweł Szymkiewicz

  • Lek. Aleksandra Rojek

  • Lek. Tomasz Bańkowski

  • Lek. Dariusz Łuciuk

  • Prof. dr hab. Wojciech Kosmala

  seminaria:

  • Dr hab. Marta Negrusz-Kawecka

  • Dr hab. Jacek Gajek

  • Dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

  • Dr Monika Przewłocka-Kosmala

  • Dr Dariusz Biały

  • Dr Marcin Protasiewicz

  • Dr Tomasz Grzebieniak

  • Lek. Paweł Szymkiewicz

  • Lek. Aneta Stachurska

  • Lek. Konrad Kaaz

  • Lek. Aleksandra Rojek

  • Lek. Tomasz Bańkowski

 5. Nazwa jednostki (jednostek) realizującej przedmiot:

Katedra i Klinika Kardiologii AM we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. 71-736 42 00; URL http://www.am.wroc.pl/content/view/83/325/

 1. Miejsce przedmiotu w programie studiów: Rok V Semestr 9 i 10 (zimowy i letni)

 2. Liczba godzin:

  Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu

  Semestr zimowy

  W

  Ć

  S

  Katedra i Klinika Kardiologii

  5

  22.5

  3.75

  Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu

  Semestr letni

  W

  Ć

  S

  Katedra i Klinika Kardiologii

  0

  19

  2.5

 3. Liczebność grup studenckich wynosi: ćwiczenia w grupach 6-osobowych

 4. Cel nauczania przedmiotu

Zaznajomienie studentów z informacjami dotyczącymi etiologii, patomechanizmu, symptomatologii, diagnostyki, metod leczenia i rokowania w podstawowych schorzeniach układu krążenia.

Efekt kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Student powinien posiąść umiejętność sprawnego zbierania wywiadu lekarskiego, prawidłowej techniki badania przedmiotowego z właściwą interpretacją stwierdzanych badaniem lekarskim odchyleń od normy. Winien również posiąść umiejętność prowadzenia diagnostyki różnicowej, wykonania prostych badań diagnostycznych wraz z postawieniem rozpoznania, zaplanowaniem terapii oraz prowadzeniem właściwej dokumentacji medycznej w podstawowych jednostkach chorób układu krążenia.10. Tematyka zajęć:

1

Profilaktyka schorzeń układu krążenia

2

Choroba niedokrwienna serca: diagnostyka nieinwazyjna, leczenie postaci stabilnej

3

Choroba niedokrwienna serca: diagnostyka i leczenie inwazyjne

4

Choroba niedokrwienna serca: OZW

5

Ciąża a choroby serca

6

Zastawkowe choroby serca

7

Komorowe zaburzenia rytmu serca

8

IZW, zapalenie osierdzia

9

Nadciśnienie tętnicze

10

Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca i niefarmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu

11

Przewlekła niewydolność serca

12

Ostra niewydolność serca

13

Zatorowość płucna

14

Choroby mięśnia serca: zapalenie, kardiomiopatie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość