Strona główna

System nadzoru okołoporodowego z wyposażeniem – telemetria dla sali porodowej


Pobieranie 206.43 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar206.43 Kb.
Załącznik nr 2
WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE
Pakiet nr 1

System nadzoru okołoporodowego z wyposażeniem – telemetria dla sali porodowej

Nazwa/model/typ

I.

II.


III.

Rok produkcji
Producent/kraj
Certyfikat CE (podać numer)
W powyższej tabeli należy wpisać dane poszczególnych urządzeń


Lp.

Opis parametru

Warunek graniczny

Parametr oferowany/

proszę opisaćI

Kardiototograf – 2 szt.1.

Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2014

Tak
2

Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej

≥ 6,5 cala
3

Obsługa wyłącznie przez ekran dotykowy

Tak
4

Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę

Tak
5

Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny

Tak
6

Zakres pomiarowy US

50 – 240 bpm
7

Nieinwazyjne minitorowanie i rejestracja czynności serca płodu

Tak
8

Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego

≤ 1,2 MHz
9

Częstość powtarzania

3 kHz
10

Wartość natężenia emitowanej fali US powinna być

≤ 2 mW/cm2
11

Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków

28 bpm
12

Wskaźnik jakości sygnału

Tak
13

Monitorowanie tętna matki (MHR)

Tak
14

Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio

Tak
15

Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków. (dotyczy monitorowania bliźniaków)

Tak
16

Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic (dotyczy monitorowania bliźniaków).

Tak
17

Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy U Weryfikacja międzykanałowa

Tak
18

Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio – 1 szt.

Tak
19

Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika

Tak
20

Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu

Tak
21

Kompatybilność głowic z aparatami KTG będącymi na wyposażeniu oddziału

Tak
22

Wodoszczelność przetworników (głowic)

IP68
23

Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki

TAK
24

Automatyczne wykrywanie ruchów płodu

Tak
25

Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco

Tak
26

Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna

Tak
27

Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy

Tak
28

Zakres sygnału Toco

Minimum 0-100
29

Ustawienie linii podstawowej Toco

20 jednostek
30

Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led)

Tak
31

Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego

Tak
32

Możliwość współpracy z telemetrią płodową

Tak
33

Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie

Tak
34

Standardowe prędkości przesuwania papieru

1, 2 i 3 (cm/min)
35

Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych

Tak
36

Szerokość papieru 150 mm, użyteczna szerokość wydruku 128 mm

Tak
37

Wprowadzenie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY

Tak
38

Wprowadzenie notatek tekstowych

Tak
39

Wydruk badania dodatkowo zawiera:

 • Imię i nazwisko pacjentki

 • MRN- numer identyfikacyjny pacjentki

 • Godzina, minuta, sekunda, data

 • Prędkość wydruku

Tak
40

Rozdzielczość wydruku

8 punktów/mm 200 dpi
41

Alarm końca papieru

Tak
42

Kompaktowa obudowa

Tak
43

Do wyboru różne rodzaje mocowań:

 • Na wózku z blokadą kół,

 • Na ścianie,

 • Na łóżku

Tak
44

Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej

Tak
45

Każdy zestaw wyposażony jest w podstawę jezdną - wózek transportowy

Tak
II

SYSTEM CENTRALNEGO MONITORINGU KTG1

System centralnego nadzoru położniczego: stanowisko centralne (serwer) na bazie systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2; nie dopuszcza się systemów operacyjnych i innych elementów oprogramowania nie posiadających aktualnego wsparcia producenta – wspólna baza danych dla wszystkich podłączonych stanowisk KTG. Możliwość podłączenia do 16 aparatów KTG i 10 stacji podglądu zapisów. Serwer pracujący jako stacja robocza. Na wyposażeniu monitor min 19”.

Tak
2

Intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika,. Obsługiwany za pomocą myszy i klawiatury

Tak
3

Współpraca systemu nadzoru z ktg, lub podłączonymi do ktg urządzeniami telemetrii płodowej

Tak
4

Dwa dodatkowe stanowiska centralnego monitorowania z możliwością wprowadzenia danych i obserwacji zapisów zbieranych ze wszystkich ktg lub z dowolnie wybranych kardiotokogramów.

Na wyposażeniu każdego stanowiska komputer, monitor min 19” oraz drukarka

Tak, opisać
5

Możliwość monitorowania na jednym ekranie do 16 pacjentek

Tak
6

Rekonfiguracja układu wyświetlania parametrów na ekranie w zależności od ilości podłączonym przetworników/ monitorowanie parametrów

Tak
7

Analiza zapisów KTG z min. dwustopniowym systemem alarmów, identyfikacja czasu pojawienia się alarmu i czasu jego zatwierdzenia z możliwością wydruku

Tak
8

Alarmy tachykardii i bradykarii

Tak
9

Alarm wykrycia końca papieru w rejestratorach

Tak
10

Alarm w przypadku utraty sygnału

Tak
11

Możliwość zmiany progów alarmowych

Tak
12

Podawanie wraz z informacją o alarmie uzasadnienia tego alarmu

Tak
13

Sygnalizacja alarmów dźwiękowa i wizualna

Tak
14

Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US dla bliźniaków

tak
15

Przeprowadzenie testu bezstresowego

Tak
16

Konfigurowanie kryteriów spełnienia testu bezstresowego

Tak
17

Automatyczne monitorowanie ruchów płodu

Tak
18

Możliwość monitorowania parametrów matczynych (HR, NIBP, SpO2)

Tak
19

Tworzenie dokumentacji dot. Pacjentki, przebiegu ciąży i porodu oraz noworodka z możliwością konfiguracji tych formularzy

Tak
20

Tworzenie dokumentacji, postępu porodu, wydruk kart porodowych

Tak, opisać
21

Wprowadzenie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań

Tak, opisać
22

Archiwizacja danych i zapisów na nośniku o dużej trwałości (min. 20 lat)

Tak, podać
23

Możliwość przeglądania zapisów w postaci skompensowanej

Tak
24

Możliwość współpracy z zestawem telemetrycznym

Tak
25

Możliwość rozbudowy

 • Dostęp do zapisów przez internet

 • Kolejne stanowiska KTG

 • Kolejne stanowiska poglądu i dostępu do zapisów

 • Obsługa standardu HL 7 i możliwośc integracji z systemem informatycznym szpitala

Tak
26

Praca systemu nadzoru w standardzie LAN (TCP/IP)

Tak
III

TELEMETRIA PŁODOWA – 2 szt.1.

Bezprzewodowe monitorowanie tętna płodu, aktywności skurczowej macicy i aktywności ruchowej płodu

Tak
2.

Gniazda dokujące na stacji bazowej dla przetworników Cardio i Toco

Tak
3.

Przetwornik Cardio wodoszczelny 1 sztuka

Tak
4

Częstotliwość pracy przetwornika Cardio

≤ 1,20 MHz
5

Przetwornik Toco wodoszczelny 1 sztuka

Tak
6

Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach

≥ 8 godz.
7

Zasięg przetworników

≥ 80 m
8

Masa przetworników

≤150 g
9

Bezprzewodowe monitorowanie tętna matki

Tak
10

Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej

tak
SERWIS I GWARANCJA

1

Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy

TAK
2

Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)

TAK
3

Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.

TAK
4

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności

TAK
5

Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat

TAK
6

Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

TAK
7

Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem

TAKPozostałe wymagania1

Zaoferowane urządzenie powinno być kompatybilne z aparatami KTG (3 aparaty AVALON - FM20), będącymi na wyposażeniu sali porodowej oraz oddziału położniczo-ginekologicznego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

TAK

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów (odpowiedź nie) spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.


...................................... .....................................................

Data Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2

Monitor funkcji życiowych – kardiomonitor z wyposażeniem dla oddziału chirurgii


Nazwa/model/typ
Rok produkcji
Producent/kraj
Certyfikat CE (podać numer)Lp.

Opis parametru

Warunek graniczny

Parametr oferowany/

proszę opisać


SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MONITOR1

Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną, ekran TFT LCD min 12,1”. Wbudowana rączka do noszenia z możliwością zawieszenia na poręczy łóżka

Tak
2

Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi

Tak
3

Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych

Tak
4

Waga monitora : max. 5,5 kg (z baterią)

Tak
5

Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych

Tak
6

Zasilanie:

 • sieciowe 100-240V oraz z wymienialnych akumulatorów,

 • możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem)

 • alarm stanu rozładowania akumulatora

 • czas pracy na jednym akumulatorze min. 1 godzina (możliwość rozbudowy o drugą baterię o czasie pracy do min 2 godzin)

 • możliwość wymiany baterii bez używania narzędzi

TakSPECYFIKACJA POMIARÓWI

PARAMETRY MONITOROWANE EKG1

Zakres częstości akcji serca; min: 15-300/min.

Tak
2

Możliwość jednoczesnej prezentacji 4 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG).

Tak
3

Min. 4 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Tak
4

Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min. 5kV).

Tak
5

Wzmocnienie wyświetlania krzywej min.; x ¼, x ½, x1, x2, x 4, auto.

Tak
6

Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG

Tak
7

Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 100 min. wstecz zapisu krzywek EKG „full disclosure”

Tak
8

Analiza odcinka ST w zakresie min +/- 0,8 mV z prezentacją co najmniej 4 odprowadzeń jednocześnie

Tak
9

Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajów

Tak
10

Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R

Tak
11

Możliwość ustawienia położenia punktu J

Tak
12

Możliwość powiększenia dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długość odcinków)

Tak
13

Analiza HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego

Tak
14

Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych

TakNIBP1

Oscylometryczna metoda pomiaru

Tak
2

Zakres ciśnienia:

 • skurczowe: min 30-250 mmHg

 • rozkurczowe: min 10-220 mmHg

Tak
3

Zakres tętna; min 40-240 bpm

Tak
4

Czas pomiaru maks 25 sekund

Tak
5

Tryb pracy: Auto, Ciągły, Ręczny.

Tak
6

Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym w zakresie 1-480 minut.

Tak
7

Archiwizacja min. 600 pomiarów NIBP

TakSpO21

Algorytm pomiarowy odporny na niską pefuzję i artefakty ruchowe – typu: Massimo, Nellcor bądź FAST

Tak, podać
2

Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor bądź FAST z pomocą odpowiedniego kabla łączącego

Tak
3

Zakres pomiaru: 0-100% z czasem aktualizacji danych 1 sek.

Tak
4

Dokładność pomiaru +/- 2%

Tak
5

Wyświetlanie wskaźnika perfuzji

Tak
6

Funkcja „Pitch tone” – zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2

TakRESPIRACJA1

Metoda pomiaru impedancyjna

Tak
2

Zakres pomiaru: 0-120 odd./min. z dokładnością min. +/- 2 odd./min.

Tak
3

Min. 3 prędkości kreślnia: 6.25, 12,5, 25 mm/sek/

Tak
4

Min 3 wzmocnienia krzywej; z ½, z1, x2,

Tak
5

Alarm bezdechu min 5-120s

Tak
6

Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowani do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą).

TakINNE PARAMETRY1

Obsługa:

 • ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzenia danych pacjenta

 • menu w języku polskim

 • łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne

 • możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika

 • proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB

TAK
2

Oprogramowanie do obliczania dawki leków

Tak
3

Wyjście do centrali zbiorczej w systemie RJ-45; możliwość podłączenia monitora kopiującego; min.1x USB, możliwość przesyłania danych w standardzie HL7

Tak
4

Tryb pracy: tryb standardowy, duże znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG

Tak
5

Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów min. 1000 godz.

Tak
6

Zapamiętywanie min 200 wyników alarmowych arytmii

Tak
7

Normy bezpieczeństwa:

 • temperatura pracy min. 10-400C

 • I klasaurządzenia, IEC 60601-1,

 • Zgodnośc z nirmami EN 60601-1-2;2004 IEC 61000-3-3

 • Stopień ochrony BF i CF

 • Odporność przed szkodliwymi substancjami ciekłymi min. IPX1

 • Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

Tak
8

Alarmy:

 • 3 poziomy ważności alarmów

 • zawieszane na stałe bądź czasowo

 • granice alarmowe ustawiane ręcznie dla wszystkich monitorowanych parametrów dostępne z jednego, wspólnego menu.


WYPOSAŻENIE – akcesoria1

Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria do zaproponowanego urządzenia z systemem mocującym kompatybilnym z uchwytem ściennym

TAK
2

Akcesoria:

 • mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych

 • wąż NIBP

 • kabel EKG 5-odprowadzeniowy rozdzielny (możliwość używania w systemie 3 odprowadzeń)

 • wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych

 • czujnik temperatury zewnętrzny

TakMOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY / DODATKOWE MODUŁY:1

3-kanałowa drukarka termiczna (zawiera zestaw 4 rolek papieru termicznego)

 • tryb wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem

 • min. 2 prędkości oraz tryb AUTO

 • możliwość wyboru drukowanych krzywych

 • szerokość papieru min. 50mm.

Tak, możliwość rozbudowy
2

KAPNOMETRIA w technologii Microstream (zawiera 1 linię pomiarową na moduł)

 • zakres pomiarowy 0-99 mmHg

 • możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych

 • min. 3 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek.

 • Rozdzielczość max. 1 mmHg.

 • Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min.

 • Tryb pracy oraz tryb czuwania

Tak, możliwość rozbudowy
3

Pomiar rzutu serca (zawiera kabel główny, czujnik do pomiaru temperatury)

 • pomiar metodą termodylucji

 • zakres C.O. min. 0.1-20.0 l/min.

Tak, możliwość rozbudowy
SERWIS I GWARANCJA

1

Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy

TAK
2

Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)

TAK
3

Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.

TAK
4

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności

TAK
5

Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat

TAK
6

Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

TAK
7

Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie

TAK


Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów (odpowiedź nie) spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.


...................................... .....................................................Data Podpis Wykonawcy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość