Systemy rządów w perspektywie politologicznejPobieranie 14.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.99 Kb.

Systemy rządów w perspektywie politologicznej

I Ogólnopolski Zjazd Katedr

i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych

Mądralin, 14 – 15 maja 2012 r.
Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r.


Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Stanisława Sulowskiego oraz Kierownika Zakładu Systemów Politycznych prof. dr hab. Zbigniewa Kiełmińskiego mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych.

Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie dało początek cyklicznemu wydarzeniu, którego nadrzędnym celem będzie integracja naszego środowiska, wymiana opinii, rezultatów badań i szeroko rozumiana współpraca.

Zjazd odbędzie się w dniach 14 – 15 maja 2012 r. w Mądralinie pod Warszawą. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonać do dnia 15 kwietnia 2012 r. na adres: a.m.sosnowska@uw.edu.pl.

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł (czterystu złotych) wpłacaną na konto Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365 z dopiskiem "Zjazd Zakładów, imię i nazwisko". Opłata obejmuje nocleg, wyżywienie oraz publikację pokonferencyjną.


Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy konferencji:

Dr hab. Jarosław Szymanek

Dr Michał Mistygacz

Dr Anna Materska-Sosnowska


Oficjalne zaproszenie w wersji papierowej wraz z ostatecznym programem zostanie wysłane zarejestrowanym uczestnikom Zjazdu.
W razie pytań prosimy o kontakt:

dr Anna Materska-Sosnowska

+ 48 602 749 811; a.m.sosnowska@uw.edu.pl;
PROGRAM
14 maja 2012 r. (poniedziałek)
Sesja pierwsza:

11.00 – 12.30 Przyjazd uczestników

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 Powitanie uczestników konferencji – Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

14.15 – 14.50 Anna Materska-Sosnowska (UW)

System rządów (definicja, elementy i istota)

14:55 – 15.30 Bożena Dziemidok-Olszewska (UMCS)Doktrynalne założenia systemu parlamentarnego

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.20 Paweł Laidler (UJ)

System prezydencki. Założenia teoretyczne

16.20 – 17.15 Dyskusja

19.00 Uroczysta kolacja
15 maja 2012 r. (wtorek)

7.00 – 9.00 Śniadanie


Sesja druga:

moderator prof. dr hab. Wojciech Sokół


10.00 – 10.40 Jarosław Szymanek (UW)

System półprezydencki (mieszany). Metodologiczna zasadność i prakseologiczna użyteczność

10.40 – 11.20 Andrzej Antoszewski (UWr)Metodologiczne założenia badań nad demokratycznym reżimem politycznym

11.20 – 12.30 Dyskusja

12.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00 – 14.00 ObiadRada Programowa I. Ogólnopolskiego Zjazdu Zakładów Ustrojów Państwowych i Systemów Politycznych:

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (UWr.), Prof. dr hab. Marek Bankowicz (UJ), Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (UKW), Prof. dr hab. Marian Grzybowski (UJ), Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński (UW), Prof. dr hab. Wojciech Sokół (UMCS), Prof. dr hab. Stanisław Sulowski (UW)©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy