Strona główna

Szczegółowy wykaz wyróżnień w klasach konkursowych Wystawy oraz wykaz eksponatów Salonu Honorowego, klasy oficjalnej, klasy sędziów konkursowych i eksponatów zaproszonych


Pobieranie 198.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar198.73 Kb.

Szczegółowy wykaz wyróżnień w klasach konkursowych Wystawy

oraz wykaz eksponatów Salonu Honorowego, klasy oficjalnej,
klasy sędziów konkursowych i eksponatów zaproszonych


W klasach konkursowych Sąd Konkursowy przyznał następujące wyróżnienia:


[w poniższych tabelach podano kolejno: nr eksponatu / imię, nazwisko i Okręg Wystawcy / tytuł eksponatu / przyznane wyróżnienie: medal (skróty: DZ – duży złoty; Z – złoty; DPZ – duży pozłacany; PZ – pozłacany; DS – duży srebrny; S – srebrny; PS – posrebrzany; B – brązowy) lub dyplom (D) i punkty / ewentualny numer przyznanej nagrody – wg listy dostarczonej przez Komitet Organizacyjny XXI OWF „Warszawa 2014”, skróty: GPH.– Grand Prix d’Honneur, GP.– Grand Prix, NS – Nagroda Specjalna]Nr

Wystawca (okręg)

Tytuł eksponatu

Liczba punktów

Medal

Nagroda


KLASA MISTRZOWSKA


B.1 - 101

Janusz Adamczyk

(O/Małopolski)Historia Poczty w Krakowie do 1920 r.

-

DZ

8

B.1 - 102

Julian Auleytner

(O/Warszawski)Początki Poczty w Niepodległej Polsce 1918-1920

-

DZ

9

B.1 - 103

Roman Babut

(O/Warszawski)Przetrwać z honorem - sport i duch olimpijskich
w obozach jenieckich

-

Z

5

B.1 - 105

Janusz Jaskulski (O/Wielkopolski)

Wędkarstwo – moje hobby

-

DZ

6

B.1 - 106

Jacek Kosmala

(O/Warszawski)Komunikacja lotnicza na ziemiach polskich 1914-1939

-

DZ

27

B.1 - 107

Robert Puchała

(O/Wielkopolski)Wydanie krakowskie z roku 1919

-

DZ

12

B.1 - 108

Frank M. Wiatr

(USA)


Cracow Postal History: from the Middle Ages to the Postage Stamp

-

DZ

7KLASA FILATELISTYKI TRADYCYJNEJ


B.2 - 201

Otto Geisselbrecht

(Niemcy)


Polnische Postwertzeichen 1944-1947 /
Polskie znaczki pocztowe 1944-1947

85

Z

NS

24


B.2 - 203

Jan Prokulewicz

(O/Koszaliński)Siewca

62

PS
B.2 - 204

Wiesław Studziński

(O/Warszawski)Egypt. First issues. Egipt. Pierwsze wydania

75

PZ
B.2 - 205

Stanisław Walisch

(O/Łódzki)Polska 1860-1934

84

DPZ
B.2 - 206

Tadeusz Zawer

(O/Wrocławski)Polska – Polen 1944 – 1952

73

DS

KLASA HISTORII POCZTY


B.3 - 301

Janusz Adamczyk

(O/Małopolski)Lata walki o odzyskanie niepodległości Polski 1914-1918. Pieczątki (pieczęcie) formacyjne oddziałów legionowych oraz Polskiego Korpusu Posiłkowego.

89

Z
B.3 - 302

Janusz Bator

(O/Rzeszowski)Przemyśl – historia poczty do 1918 r

90

DZ
B.3 - 303

Jerzy Białas

(O/Pomorski)Korespondencja jeniecka polskich oficerów w II Okręgu Wojskowym Wermachtu – Szczecin

76

PZ
B.3 - 304

Antoni Buczek

(O/Wrocławski)Czerwony Krzyż w wojnach światowych

72

DS
B.3 - 305

Henryk Dembski

(O/Śląsko-Dąbrowski)Kalisz – historia poczty 1567 – 1918

80

DPZ
B.3 - 306

Jerzy Jakubik

(O/Warszawski)Poczta na drogach żelaznych Królestwa Polskiego

94

DZ

26

B.3 - 307

Jerzy Jakubik

(O/Warszawski)Znaki polecenia z okresu odbudowy państwa polskiego w latach 1918 – 1922

83

DPZ
B.3 - 308

Edmund Jankowski

(O/Wielkopolski)Wielkopolska – Zarys Historii Poczty

80

DPZ
B.3 - 309

Adam Kęstowicz

(O/Wrocławski)Poczta Pruska na Ziemiach Polskich w obecnych granicach w latach 1772-1867

71

DS
B.3 - 310

Andrzej Klamut

(O/Warszawski)Austriackie poczty etapowe na ziemiach polskich 1914 – 1918

91

DZ
B.3 - 311

Jacek Kosmala

(O/Warszawski)Poczta w Warszawie do roku 1920

95

DZ

GP

B.3 - 312

Wiesław Kostka
(USA)

Kingdom of Poland – study of rates for stampless mail 1815-1871 /
Królestwo Polskie - studium taryf dla przesyłek bezznaczkowych 1815-1871

91

DZ
B.3 - 313

Jerzy Kozłowski

(O/Warszawski)Warszawa w latach 1915 - 1939

80

DPZ
B.3 - 314

Edward Kubica

(O/Częstochowski)Niemieckie obozy dla jeńców wojennych 1939–45

65

S
B.3 - 315

Edward Kubica

(O/Częstochowski)Przesyłki jeńca wojennego – paczki

81

DPZ
B.3 - 316

Michael Lenke

(Niemcy)Historia poczty Torunia

80

DPZ
B.3 - 317

Artur Marsy

(O/Wrocławski)Stemple poczt dworcowych i ambulansowych stosowane na obszarze byłych i obecnych ziem polskich do roku 1918

86

Z

13

B.3 - 318

Leszek S. Ośródka

(O/Łódzki)Poczta w Łodzi 1824 – 1918

79

PZ
B.3 - 319

Stefan Petriuk

(Niemcy)Mongolia 1878-1941

83

DPZ
B.3 - 320

Krzysztof Piwko

(O/Warszawski)Poczty Miejskie w okupowanej Polsce 1914 - 1918

91

DZ
B.3 - 321

Mirosław Skibniewski

(O/Pomorski)Historia poczt Gdyni 1825-1945

80

DPZ
B.3 - 322

Andrzej Kłosiński

(O/Pomorski)Cenzura korespondencji na ziemiach polskich do 1922 roku

-

-
B.3 - 323

Lech Woźny

(O/Wielkopolski)Leszno – zarys historii poczty

75

PZ
B.3 - 324

Ryszard Zienkiewicz

(O/Pomorski)Znaki pocztowe Starogardu do 1920 roku

75

PZ
B.3 – 502

Jerzy Kupiec-Węgliński

(USA)


Flown mail of the Siege of Przemyśl (1914-1915) / Poczta powietrzna Twierdzy Przemyśl (1914-1915)

91

DZ

KLASA CAŁOSTEK POCZTOWYCH


B.4 - 401

Marian Kazieczko

(O/Śląsko-Dąbrowski)Polskie koperty pocztowe 1954-1990

78

PZ
B.4 - 402

Stanisław Mitkowski

(O/Małopolski)Polskie kartki pocztowe do 1939 roku

81

DPZ
B.4 - 403

Stanisław Mitkowski

(O/Małopolski)Wydania prowizoryczne polskich kartek pocztowych z lat 1944 – 1983

77

PZ
B.4 - 404

Wiesław Studziński

(O/Warszawski)Egypt, first issues postal stationary / Egipt, pierwsze wydania całostek

80

DPZ
B.4 - 405

Zygmunt Żurek

(O/Warszawski)Polskie kartki pocztowe w 1944 roku – wydanie prowizoryczne „lubelskie”

82

DPZ

NS

23KLASA EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH


B.6 - 601

Walery Andrejuk

(Białoruś)Las i człowiek razem przez wieki

87

Z
B.6 - 602

Roman Babut

(O/Warszawski)Europejski Sport w cieniu II wojny światowej

84

DPZ
B.6 - 603

Leszek Bednarek

(O/Koszaliński)Skarby architektury w obecnych granicach Polski

73

DS
B.6 - 604

Leszek Bednarek

(O/Koszaliński)Osobliwy świat ptaków

82

DPZ
B.6 - 605

Juri Belyuga

(Estonia)Olympic football tournaments /
Z historii olimpijskiego futbolu

83

DPZ
B.6 - 606

Bogdan Cymerys

(O/Warszawski)Bezpieczeństwo drogowe ratuje życie

84

DPZ
B.6 - 607

Henryk Dembski

(O/Śląsko-Dąbrowski)Sport Olimpijski na śniegu i lodzie

84

DPZ
B.6 - 608

Miroslaw Jasicki

(O/Wielkopolski)Pojazdem konnym przez stulecia

77

PZ
B.6 - 609

Marian Kazieczko

(O/Śląsko-Dąbrowski)Ptaki szponiaste

71

DS
B.6 - 610

Edmund Kosiarz

(O/Pomorski)Okręty od pary do atomu

73

DS
B.6 - 611

Wojciech Muszyński

(O/Wielkopolski)Jak poznawano ogrom wszechświata

75

PZ
B.6 - 612

Henryk Połeć

(O/Wałbrzyski)Opowieść o lekkiej atletyce

86

Z
B.6 - 614

Mieczysław Rożek

(O/Wielkopolski)Ku szczytom gór

91

DZ

NS

22


B.6 - 615

Jerzy Salamon

(O/Śląsko-Dąbrowski)Ptaki

76

PZ
B.6 - 616

Jan Cisoń

(O/Pomorski)Państwo Polskie – lekcja historii

81

DPZ
B.6 - 617

Krzysztof Trawiński

(O/Warszawski)W cieniu drzew

90

DZ
B.6 - 618

Marian Wawrzynkowski

(O/Koszaliński)Polskie losy 1939-1945

83

DPZ
B.6 - 619

Marian Wawrzynkowski

(O/Koszaliński)Twórcy nauki i kultury

70

DS
B.6 - 620

Hans J. Kuhnert

(O/Wrocławski)Sportowy połów ryb

82

DPZ

KLASA MAKSIMAFILII


B.7 - 701

Sławomir Bem

(O/Tarnowski)Zrozumieć piękno kobiety

77

PZ

KLASA ZNAKÓW FISKALNYCH


B.8 - 801

Edmund Jankowski

(O/Wielkopolski)Lokalne opłaty fiskalne na papierach stemplowych w dobrach Sułkowskich

87

Z
B.8 - 802

Aleksander Pluszcz

(O/Warszawski)Papiery stemplowe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

80

DPZ

KLASA EKSPONATÓW MŁODZIEŻOWYCH

GRUPA A


B.9.A - 901

Jagoda Gałusińska

(O/Wałbrzyski)Polska kronika olimpijska

76

PZ
B.9.A - 902

Szymon Krawiec

(O/Wielkopolski)Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939 – 1945

87

DPZ

3

B.9.A - 903

Artur Kulgawczuk

(O/Warszawski)Małe vademecum niekoniecznie małego filatelisty

69

S
B.9.A - 904

Julia Reszkowska

(O/Śląsko-Dąbrowski)Ruda Śląska – ulice mojego miasta

76

PZ
B.9.A - 905

Maja Segura

(O/Wrocławski)Moje ukochane miasto Wrocław

66

S
B.9.A - 906

Rafał Skorek

(O/Koszaliński)Patron mojej szkoły – Jan Matejko

69

S
B.9.A - 907

Rafał Skorek

(O/Koszaliński)Kle, kle BOĆKU kle,kle

72

DS
B.9.A - 908

Maria Tarasiuk

(O/Warszawski)O tych, co biegają i fruwają, skaczą i pływają opisanych w wierszach Jana Brzechwy

72

DS
B.9.A - 909

Łukasz Wierzbicki

(O/Wałbrzyski)Transport kolejowy

70

DS
B.9.A - 910

Ewelina Zatwarnicka

(O/Wrocławski)Kwitnący ogród

73

DS

GRUPA B


B.9.B - 921

Konrad Andraczek

(O/Łódzki)Uroki polskiej motoryzacji

91

DPZ

NS

21


B.9.B - 922

Damian Bieżyński

(O/Wałbrzyski)Lotnictwo balonowe w Polsce

75

PZ
B.9.B - 923

Klub „W klocku”

(Koło młodzieżowe PZF

(O/Koszaliński)


Znani i mniej znani

73

DS
B.9.B - 924

Klub „W klocku”

(Koło młodzieżowe PZF

(O/Koszaliński)


Od Ikara się zaczęło

62

PS
B.9.B - 925

Weronika Krajcer

(O/Koszaliński)Przesyłki bezznaczkowe

76

PZ
B.9.B - 926

Magda A. Roszczenko

(O/Warszawski)Atlas przemian politycznych w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku

50

B

GRUPA C


B.9.C - 931

Wojciech Chmielak

(O/Pomorski)Citus, altius, fortius … szybciej, wyżej, mocniej

66

S
B.9.C - 932

Dagmara Wolska

(O/Wrocławski)Dyscypliny sportowe

62

PS

KLASA EKSPONATÓW JEDNOEKRANOWYCH


B.10 - 1001

Jerzy Bartke

(O/Małopolski)Stemple wierszowe Szwajcarii1854 – 1910

80

PZ
B.10 - 1002

Jerzy Bartke

(O/Małopolski)Użycie znaczków dzielonych na ziemiach polskich

85

Z
B.10 - 1003

Zdzisław Bitner

(O/Warszawski)Stemple pocztamtów w Płocku i w przyległych stacjach 1815 – 1871

82

PZ
B.10 - 1004

Sławomir Chabros

(O/Warszawski)Poczty polowe w okresie mobilizacji, kwiecień-sierpień 1939 r.

85

Z
B.10 - 1005

Andrzej Klamut

(O/Warszawski)Enklawa Jasna Góra 1915 – 1918

88

Z
B.10 - 1006

Andrzej Kłosiński

(O/Pomorski)Polskie urzędy pocztowe na ziemiach wschodnich przejściowo administrowanych przez władze polskie w latach 1919 – 1920

91

Z
B.10 - 1007

Jacek Kubczyk

(O/Częstochowski)Korespondencja polskiego oficera z oflagu Berxen b. Vilsen 1916 – 1918

73

S
B.10 - 1008

Jan Niebrzydowski

(Polonus, USA)Tragiczna historia polskiej rodziny Laskowskich w II wojnie światowej

75

PZ
B.10 - 1009

Roman Okniński

(O/Warszawski)Stempel numerowy „1” Królestwa Polskiego

91

Z
B.10 - 1010

Krzysztof Witek

(O/Warszawski)Majdanek – korespondencja obozowa niemy świadek tragicznych losów więźniów

83

PZ
B.10 - 1011

Roman Okniński

(O/Warszawski)Wydanie „Wdowa” i „Pocztylion” Obozu IIC Woldenberg

76

PZ
B.10 - 1012

Sławomir Chabros

(O/Warszawski)Korespondencja z obozów internowania Legionistów Polskich 1917-1918

92

Z

NS

25


B.10 - 1013

Krzysztof Piwko

(O/Warszawski)Lokalne przedrukowe wydanie znaczków w Skałacie w 1919 r.

86

Z
B.10 – 1014

Marcin Wysocki

(O/Koszaliński)Ruiny zamku w Będzinie – wydanie obiegowe z 1946 roku

85

Z
B.10 – 1015

Zygmunt Żurek

(O/Warszawski)Całostki wydania prowizorycznego „warszawskiego” dla terenów b. okupacji niemieckiej

86

Z


KLASA LITERATURY FILATELISTYCZNEJ

B.11.A Opracowania badawcze, czasopisma i periodyki z historii poczty i filatelistyki, katalogi


B.11.A - 1101

Janusz Adamczyk, Jacek Szopa, Janusz Tadeusz Nowak

(O/Małopolski)Pieczątki formacyjne Legionów Polskich, Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzględnieniem tła historycznego

93

DZ

NS

20


B.11.A - 1102

Julian Auleytner

(O/Warszawski)Początki Poczty Polskiej na Pomorzu

92

DZ
B.11.A - 1103

Bronisław Brzozowski

(O/Wałbrzyski)Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów w latach 1919-1939 (zarys historyczny i sieć pocztowa)

90

DZ
B.11.A - 1104

Jerzy Gruszczyński

(O/Warszawski)Bajończycy. Polska kompania w Legii Cudzoziemskiej 1914-1915. Wybór dokumentów wojskowych i pocztowych

84

DPZ
B.11.A - 1105

Aleksander Haraburda

(O/Warszawski)Poczta w Siedlcach 1817-1997. Wydanie podstawowe + suplement 2

78

PZ
B.11.A - 1107

Jan Olchowik

(O/Śląsko-Dąbrowski)Poczta na Górnym Śląsku do 1923 roku

70

DS
B.11.A - 1108

Feliks Podolecki

(O/Wałbrzyski)Lwowska Dyrekcja Poczt i Telegrafów – placówki pocztowe czynne w latach 1918-1939

84

DPZ
B.11.A - 1109

ZO Częstochowskiego PZF

Historia Poczty i Filatelistyki na terenie Ziemi Częstochowskiej

73

DS
B.11.A - 1110

Zdzisław Bitner

(O/Warszawski)Motywy płockie na polskich znakach pocztowych

69

S
B.11.A - 1111

Stanisław Kwoka

(O/Wrocławski)Datowniki okolicznościowe 2002 – 2003

74

DS
B.11.A - 1113

Bogdan Paszyński

(O/Wałbrzyski)Polskie ostemplowania olimpijskie

62

PS
B.11.A - 1114

Bogdan Paszyński

(O/Wałbrzyski)Szachy na stemplach Poczty Polskiej

60

PS
B.11.A - 1115

Bogdan Paszyński

(O/Wałbrzyski)Lekka atletyka. Stemple okolicznościowe Poczty Polskiej

60

PS
B.11.A - 1116

Jacek Wierzbicki

(O/Wielkopolski)Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce

76

PZ
B.11.A - 1118

Klub Kolekcjonerów Polskiego Znaczka w Czechach i Słowacji

(Republika Czeska)SYRENA

80

DPZ


B.11.B Opracowania popularyzujące i promujące filatelistykę, zagadnienia organizacyjne


B.11.B - 1121

Zespół (K. Chojnowski, P. Dziurzyński, Z. Gałusiński,
T. Gawlicki, J. Gibek,
K. Jaworski)

(O/Wałbrzyski)Ruch Filatelistyczny w Świebodzicach (1948-2010)

73

DS
B.11.B - 1122

Zespół (Z. Gałusiński,
T. Gawlicki, J. Gibek,
K. Jaworski)

(O/Wałbrzyski)Bibliografia historii poczty i filatelistyki w Świebodzicach

66

S
B.11.B - 1123

Jerzy Gibek

(O/Wałbrzyski)Szkice z dziejów poczty w Świebodzicach

72

DS
B.11.B - 1124

ZO PZF w Łodzi


Katalog i palmares Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „Łódż 590”

58

B
B.11.B - 1125

ZO PZF w Wałbrzychu


Informator Okręgowy Zarządu PZF w Wałbrzychu

67

S
B.11.B - 1126

Zarząd Główny PZF

(Warszawa)Filatelista

83

DPZ
B.11.B - 1127

ZO PZF w Koszalinie


Informator Koszalińskiego Okręgu PZF

72

DS
B.11.B - 1128

Tadeusz Galant

(O/Koszaliński)Informator Młodzieżowych Kół Filatelistycznych Klubów Osiedlowych KSM „Przylesie” w Koszalinie - 55 lat KSM Przylesie

60

PS
B.11.B - 1129

Tadeusz Galant

(O/Koszaliński)Katalog OWF „55 lat KSM „Przylesie” „Debiuty XV- Koszalin 2013”

58

B
B.11.B - 1106

Jerzy Błażej Mazik

(O/Częstochowski)O częstochowskich pocztach lat minionych opowieści

81

DPZ
B.11.B - 1112

Krzysztof Lachowicz

(O/Wrocławski)„Panorama Racławicka” w kolekcjonerstwie

70

DS
B.11.B - 1117

Krzysztof Krupa, Aleksander Klak

(O/Opolski)Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

74

DS

SALON HONOROWY


A.1 - 1

Zbigniew Mikulski

(Szwajcaria)Powstanie Warszawskie 1944

A.1 - 2

Georges Schild

(Szwajcaria)The Polish Army after the defeat of the September's 1939 campaign / Wojsko Polskie po upadku Kampanii Wrześniowej 1939 roku

A.1 - 3

Stanisław F. Ozimek

(O/Warszawski)Historia pewnego powstańczego listu i jego listonosza …

A.1 - 4

Ryszard Prange

(O/Wielkopolski)Winorośl i wino – dary bogów, słońca i ziemi

A.1 - 5

Ryszard Prange

(O/Wielkopolski)Raport o koszykówce. Lubię tę grę

A.1 - 6

Marek Zbierski

(O/Wielkopolski)Chemia – klucz do lepszego życia


KLASA OFICJALNA


A.2 - 1

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Perły polskiej filatelistyki olimpijskiej ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu


KLASA SĘDZIÓW KONKURSOWYCH


A.3 -1

Andrzej Jarzynkowski

(O/Warszawski)Szybownictwo

A.3 -2

Krystyn Mróz

(O/Bydgoski)Frankatury mechaniczne

A.3 -3

Przybyła Roman)

(O/ Warm.-Mazurski)Wyprawy kapitana Jamesa Cooka


KLASA EKSPONATÓW ZAPROSZONYCH


A.4 - 1

Roman Babut

(O/Warszawski)Polacy na "OLIMPJADĘ"

A.4 - 2

Janusz Adamczyk

(O/Małopolski)Wojna polsko-ukraińska i polsko-bolszewicka 1918-1921

A.4 - 3

Sławomir Chabros

(O/Warszawski)Korespondencja Legionów Polskich 1914-1917

A.4 - 5

Andrew Urushima

(Polonus, USA)The 1944 Gross Born POW Olympics / Igrzyska Jenieckie 1944 w Oflagu II D Gross Born

A.4 - 6

Piotr Zubielik

(O/Wielkopolski)Listy nadziei

A.4 - 7

Bogdan Cymerys

(O/Warszawski)Izrael 1948-1968

A.4 - 8

Aleksander Haraburda

(O/Warszawski)Siedleckie przewartościowania i dopłaty okresu przejściowego 1990–1997

A.4 - 9

Henryk Smółka

(O/Warszawski)I. Wystawa Polskich Marek Pocztowych WARSZAWA 1919

A.4 -10

Bronisław Brzozowski

(O/Wałbrzyski)Ogólnopolskie Numerowane Wystawy Filatelistyczne w latach 1919-2008

A.4 - 11

Marek Miklaszewicz

(O/ Warm.-Mazurski)Od gałązki oliwnej do medalu olimpijskiego letnich igrzysk olimpijskich

A.4 - 12

Ryszard Jednachowski

(O/Pomorski)Melbourne 1956

A.4 - 13

Ks. prof. Waldemar

Chrostowski(O/Warszawski)

Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość