Strona główna

SzczegóŁY, dotyczące treści I zdjęĆ tablic oraz logotypów nazwa zadania: „Wykonanie I posadowienie tablic graficznych I edukacyjnych dla projektu „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- zalew Żurski I jego okolice”


Pobieranie 11.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.87 Kb.
Załącznik Nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓŁY, DOTYCZĄCE TREŚCI I ZDJĘĆ TABLIC ORAZ LOGOTYPÓW

Nazwa zadania:

Wykonanie i posadowienie tablic graficznych i edukacyjnych dla projektu „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013”

nr projektu: RPKP.02.06.00-04-013/12
Tablice ustawione wzdłuż brzegu zalewu na terenie Nadleśnictwa Trzebciny – mają na celu przybliżyć turystom pieszym i rowerowym unikalne walory fauny i flory oraz historię okolic Zalewu Żurskiego

Proponowana tematyka tablic lądowych: 1. Rezerwat „Jezioro Ciche”

 2. Pomniki przyrody

 3. Gospodarka łowiecka

 4. Gospodarka leśna

 5. Bielik (Haliaeetus albicilla)

 6. Kania ruda (Milvus milvus) i kania czarna (Milvus migrans)

 7. „Promenada Hoffmanna”

 8. Rola WPK w sieci form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego

 9. Ekosystemy wodno-błotne

 10. Szkółka leśna

 11. Samotnik (Tringa ochropus)

 12. Ogólna charakterystyka WPK

 13. Wda – opis rzeki i jej dopływów na terenie WPK

 14. Elektrownia wodna Żur

 15. NATURA 2000

 16. Rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”

 17. Wydra europejska (Lutra lutra)

 18. Grąd zboczowy

 19. Jarząb brekinia (Sorbus torminalis)

 20. Cis pospolity (Taxus baccata L.)

Proponowana tematyka tablic wodnych:

 1. Bóbr Europejski (Castor fiber)

 2. Zimorodek (Alcedo atthis) – stan badań na terenie WPK

 3. Tracz nurogęś (Mergus merganser) i gągoł (Bucephala clangula)

 4. Flora Zalewu Żurskiego

 5. Ichtiofauna

 6. Awifauna Zalewu Żurskiego

 7. Mapa batymetryczna zalewu

 8. Rezerwat „Jezioro Ciche”

 9. Elektrownia wodna Żur

 10. prof. Alfons Hoffmann

Proponowana tematyka 15 tablic graficznych:

 1. Walory przyrodnicze Wdeckiego Parku Krajobrazowego + mapa + zawierać tabliczkę „WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY”, wykonaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665);


Po wyborze wykonawcy zostanie uzgodniona dokładna treść i forma graficzna, jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiał fotograficzny i niezbędne logotypy w formie umożliwiającej druk nie później niż 14 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość