Strona główna

Szkoła gimnazjalna


Pobieranie 38.58 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.58 Kb.


Szkoła gimnazjalna


 1. W którym wieku żył św. Florian – patron strażaków ?

a. IV wieku

b. V wieku

c. VI wieku


 1. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana ?

a. w Krakowie

b. w Gnieźnie

c. w Warszawie


 1. Pożary grupy C to pożary:

a. ciał stałych

b. gazów palnych

c. cieczy palnych 1. Litera „ C ” w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza:

a. jest to samochód zapewniający komfort jazdy

b. jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C

c. jest to samochód gaśniczy ciężki


 1. Zawodnikami w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF są dziewczęta i chłopcy w wieku:

a. 8 – 15 lat

b. 12 – 16 lat

c. 16 – 18 lat


 1. Hydranty wewnętrzne służą do:

a. gaszenia pożaru w budynku przez straż pożarną

b. gaszenia pożaru w budynku przez użytkowników obiektu

c. zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych


 1. Jaki jest najwyższy stopień pożarniczy ?

a. starszy brygadier

b. nadbrygadier generał

c. generał brygadier


 1. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ma siedzibę w mieście:

a. Poznań

b. Warszawa

c. Częstochowa


 1. Sprzętem określanym jako armatura wodna jest:

a. gaśnica

b. pływak

c. hydronetka


 1. Pożary dzieli się w zależności ich wielkości na:

a. A, B, C, D

b. mały, duży, wielki

c. mały, średni, duży, bardzo duży


 1. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:

a. wynoszenia cennych przedmiotów

b. ratowania ludzi z wysokości

c. wtłaczania środków gaśniczych


 1. Amfibia to ?

a. pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie podczas akcji powodziowej

b. pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się tylko w lesie

c. pojazd mechaniczny przystosowany do akcji ekologicznych


 1. Co oznacza skrót ZOSP RP ?

a. Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

b. Zarząd Ochotniczej Służby Ratowniczej Rzeczypospolitej Polskiej

c. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej


 1. Mostek przejazdowy służy do:

a. przejazdu przez rzekę

b. zabezpieczenia węży pożarniczych przed uszkodzeniem układanych na drogach

c. przejazdu przez tory kolejowe samochodu gaśniczego


 1. Gdzie znajduje się w Polsce Centralne Muzeum Pożarnicze ?

 1. w Warszawie

 2. w Częstochowie

 3. w Mysłowicach
 1. W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych jest wykonywany pas przeciwpożarowy ?

 1. w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia

 2. w celu uniemożliwienia wjazdu samochodem do lasu

 3. w celu ochrony przed pożarem pojazdów na drogach i pociągów na liniach kolejowych
 1. W którym mieście została założona pierwsza w Polsce Ochotnicza Straż Pożarna ?

a. Poznań

b. Kalisz

c. Kraków


 1. Kto jest nazywany pionierem polskiego pożarnictwa ?

a. Józef Tuliszkowski

b. Bolesław Chomicz

c. Waldemar Pawlak


 1. Ochotnicze Straże Pożarne są:

a stowarzyszeniami

b. jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej

c. organami administracji rządowej


 1. Jako gaz gaśniczy wykorzystuje się:

a. tlenek węgla

b. dwutlenek węgla

c. propan


 1. Podstawowym dokumentem normującym organizację Państwowej Straży Pożarnej jest:

a. ustawa

b. rozporządzenie

c. uchwała


 1. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór :

a. zbijakowy

b. pokrętny

c. szybkootwieralny


 1. Podstawowym dokumentem normującym organizację Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest:

a. uchwała

b. statut

c regulamin


 1. Które z województw ma największe zalesienie ?

a. podkarpackie

b. lubuskie

c. pomorskie


 1. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu ?

 1. wilgotność ściółki i powietrza

 2. wilgotność drzew oraz poszycia gleby

 3. wilgotność mchów i porostów oraz gleby
 1. I stopień zagrożenia pożarowego lasów to:

 1. brak zagrożenia

 2. zagrożenie małe

 3. zagrożenie duże
 1. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy ?

 1. pożarów gazów

 2. pożarów cieczy palnych

 3. pożary ciał stałych
 1. Produkowane gaśnice mają zbiornik w kolorze ?

 1. srebrnym

 2. czerwonym

 3. dopuszcza się kolor srebrny lub czerwony
 1. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu ?

 1. I stopień

 2. III stopień

 3. Katastrofalny
 1. Najczęstszą przyczyną powstania pożaru jest:

 1. wyładowanie atmosferyczne

 2. nieostrożność osób dorosłych

 3. wady procesów technologicznych
 1. Wodą nie można gasić

 1. węgla

 2. karbidu

 3. zboża
 1. Ochotnicza Straż Pożarna złożona z zakonników znajduje się:

 1. w Licheniu

 2. w Niepokalanowie

 3. w Częstochowie
 1. Zawór gazowy na budynku oznaczany jest kolorem:

 1. żółtym

 2. brązowym

 3. czerwonym

34. Kategoria Zagrożenia Ludzi oznacza:

a. budynki produkcyjno-magazynowe

b. obiekty w których przebywają ludzie

c. kategorie zagrożenia pożarowego lasu

35. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku? 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 2. Nadleśnictwo

 3. Burmistrz (Wójt)

36. Stojak hydrantowy służy do:

a. poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych

b. poboru wody z hydrantów podziemnych

c. łączenia ze sobą nasad o różnych średnicach
37. Gaz propan – butan w porównaniu do gazu ziemnego jest od niego ?

a. lżejszy

b. cięższy

c. ma tę samą gęstość


38. Poszkodowany oparzony wymaga:

 1. polania spirytusem

 2. bandażowania rany

 3. chłodzenia rany wodą

39. W ranie poszkodowanego tkwi kawałek szkła, co zrobisz ?

a. usuniesz delikatnie szkło i założysz opatrunek uciskowy

b. unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem uszczelniającym

c. unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem osłaniającym
40. Litera „ X ” umieszczona w górnej części tablicy ostrzegawczej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych oznacza:

a. uwaga! promieniowanie „X”

b. nakaz gaszenia danego materiału wodą

c. absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą


41. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w:

 1. naczyniach szklanych

 2. naczyniach plastikowych

 3. naczyniach metalowych

42. Kołnierz szyjny stosujemy, aby:

a. zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego

b. zmniejszyć utratę ciepła

c. usztywnić kręgosłup
43. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie ?


 1. serce

 2. nerki

 3. mózg

44. Wigiliowie to:

a. wojownicy trojańscy gaszący pożary statków

b. strażacy w starożytnym Rzymie

c. strażacy krakowscy w XV w.
45. Który środek gaśniczy ma wpływ na powstawanie dziury ozonowej ?


 1. dwutlenek węgla

 2. piana

 3. halon

46. Zaczadzenie następuje wskutek działania: 1. tlenku węgla

 2. dwutlenku węgla

 3. azot Ilość punktów ……….. Miejsce …………
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość