Strona główna

Szkolenie samorządowców na Mazowszu


Pobieranie 11.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.17 Kb.

Szkolenie samorządowców na Mazowszu

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu przy udziale Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zorganizował w dniach 10-14.09.2007r. szkolenie dla przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z terenu garnizonu mazowieckiego, pod nazwą „Realizacja przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w kontekście zadań wynikających z Rządowego programu Razem bezpieczniej”.


Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Mazowiecki –
Jacek Sasin oraz Komendant Główny Policji – insp. Tadeusz Budzik. W przedsięwzięcie włączyli się również Prezydent Miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Płocka – Mirosław Milewski, Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Ostrołęki – Janusz Kotowski, Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubeł oraz Starosta Ciechanowski – Sławomir Morawski, którzy także objęli szkolenie patronatem oraz wsparli je organizacyjnie.

Spotkanie poświęcone było sposobom realizacji Rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Celem spotkania było przede wszystkim wykorzystanie doświadczeń współpracy administracji rządowej, w tym Policji, z samorządem terytorialnym oraz organizacjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa publicznego, w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej” oraz programu „Bezpieczne Mazowieckie”. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz funkcjonariuszy Policji był bezpłatny. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymały Certyfikat uczestnictwa.

Uroczyste otwarcie cyklu szkoleń odbyło się w dniu 10 września br. o godz. 9.00 w Radomiu, w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. Na uroczyste rozpoczęcie przybyli:

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Brysiewicz,


Wicewojewoda Mazowiecki Cezary Pomarański,
Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak,
Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP insp. Michał Czeszejko-Sochackiego,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadkom. Rafał Batkowski,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Schossler.
Ponadto, na otwarcie szkolenia w Ostrołęce przybyli: Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Publicznego MSWiA Zbigniew Adamowicz oraz poseł na sejm RP Arkadiusz Czartoryski.

Ze względu na dużą liczbę uczestników i obszar garnizonu mazowieckiego szkolenie przeprowadzone było w pięciu grupach szkoleniowych, tj. w Radomiu (10.09.07r.) z przedstawicielami Policji oraz członkami komisji bezpieczeństwa i porządku z Radomia, Szydłowca, Kozienic, Zwolenia, Przysuchy, Lipska, Grójca oraz  Białobrzegów - udział wzięło 48 osób, w:- Płocku (11.09.07r.) przedstawicielami Policji oraz członkami komisji bezpieczeństwa i porządku z  Płocka, Gostynina, Sochaczewa, Żyrardowa oraz Sierpca - udział wzięło 73 osoby,

- Ciechanowie (12.09.07r.) z przedstawicielami Policji oraz członkami komisji bezpieczeństwa i porządku z  Ciechanowa, Żuromina, Mławy, Przasnysza, Pułtuska oraz Płońska - udział wzięło 65 osób,

- Ostrołęce (13.09.07r.) z przedstawicielami Policji oraz członkami komisji bezpieczeństwa i porządku z Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa oraz Makowa Mazowieckiego -  udział wzięło 60 osób,

- Siedlcach (14.09.07r.) z przedstawicielami Policji oraz członków komisji bezpieczeństwa  i porządku z  Siedlec, Łosic, Sokołowa Podlaskiego oraz Węgrowa oraz Garwolina -  udział wzięło 71 osób.

Łącznie w szkoleniu udział wzięło 317 osób.Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące tematy:

Zasady i etapy budowania projektów profilaktycznych - podinsp. Robert Głowacki (Instytut Służby Prewencyjnej, WSPol. w Szczytnie),

Projektowanie bezpiecznych przestrzeni – podinsp. Ewa Ostrowska (Instytut Służby Prewencyjnej, WSPol. w Szczytnie),

Funkcjonowanie i zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - podinsp. Robert Głowacki  (Instytut Służby Prewencyjnej, WSPol. w Szczytnie),

Centrum Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich – podinsp. Ewa Ostrowska (Instytut Służby Prewencyjnej, WSPol. w Szczytnie),

Realizacja wybranych programów, akcji i działań profilaktycznych podejmowanych na terenie kraju, które wpisują się w założenia Rządowego programu „Razem bezpieczniej" - nadkom. Krzysztof Jaskólski (Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP),

Wnioski o dofinansowanie wraz z oceną merytoryczną projektów zadań publicznych realizowanych w ramach programu „Razem bezpieczniej” – pani Katarzyna Chwała (Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),

Razem bezpieczniej na Mazowszu – nadkom. Paweł Kamola (Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu),

Rola współpracy z podmiotami administracji rządowej, samorządowej
i pozarządowej w realizacji Rządowego programu „Razem Bezpiecznej”, na terenie garnizonu mazowieckiego – kom. Dorota Pater, podkom. Iwona Szwalbe (Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu).

Z kilkuletnich doświadczeń wynika, iż w modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich podmiotów. Wiodącą rolę z reguły przypisuje się Policji, zapominając, że przestępczość jest zjawiskiem cywilizacyjnym, a Policja w walce z nią nie może być osamotniona. Jej działania muszą być wsparte i uzupełnione aktywnością społeczności lokalnych oraz samorządów. Policja winna działać na zasadzie doradcy


i partnera. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo to uświadomienie roli obywateli i zapobieganie przestępczości w najbliższym otoczeniu. Uzmysłowienie członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz samorządowcom ich roli w modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa to priorytet naszego szkolenia. Wynikiem naszego działania będzie ściślejsza współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację programu „Razem bezpieczniej”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość