Szkolny wykaz programów nauczania na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w BąkowicachPobieranie 85.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar85.22 Kb.
SZKOLNY WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Etap edukacyjny

Numer w Szkolnym Wykazie Programów Nauczania

Klasa

Przedmiot

Nazwa programu

Autor

Numer programu

Wydawnictwo

I

SPB/I/1/2013/2014

I

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkoła na miarę”

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnejT. Janicka-Panek

-----------

Nowa Era

Aleje Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa


I

SPB/I/2/2013/2014

II

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkoła na miarę”

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnejB. Bieleń,

T. Janicka-Panek,

H. Małkowska-Zegadło


-----------

Nowa Era

Aleje Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa


I

SPB/I/3/2013/2014

III

Edukacja wczesnoszkolna

„Witaj Szkoło!”

Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna


Anna Korcz,

Dorota Zagrodzka-----------

Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o.

Ul. Jutrzenki 183

02-231 Warszawa


I

SPB/I/4/2013/2014

I

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I–III szkoły podstawowej

Dorota Sikora-Banasik

-----------

Nowa Era Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
I

SPB/I/5/2013/2014

IIJęzyk angielski

Program nauczania języka angielskiego

Zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa klasy 1-3Ilona Studzińska,

Arkadiusz Medela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska-----------

Wydawnictwo Macmillan

Al. KEN 93/1

02-777 Warszawa


I

SPB/I/6/2013/2014

III

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

„Kurs dla początkujących

w klasach 1-3 szkoły podstawowej”


Magdalena Kębłowska

DKOS-5002-10/05

Wydawnictwo EGIS

Sp. z o.o.

ul. Pilotów 71,

31-462 KrakówI

SPB/I/7/2013/2014

I-III

Język niemiecki

„Unsere Sprache”

Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I-III szkoły podstawowejBernadeta Sonsała

-----------

-----------

I

SPB/I/8/2013/2014

I-III

Religia

„Program nauczania religii”

Ks. Jan Szpet,

D. JackowiakAZ-1-01/1

Wydawnictwo WAM Kraków

II

SPB/II/1/2013/2014

IV-V

Język polski
Między nami.

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego - klasy IV-VI szkoły podstawowej  1. Łuczak,

A. Murdzek

-----------

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Al. Grunwaldzka 413

80-309 Gdańsk


II

SPB/II/2/2013/2014

VI

Język polski

„Między Nami. Program nauczania j. polskiego dla II etapu edukacyjnego (kl.IV – VI)”

A. Łuczak,

A. MurdzekDKW-4014-37/01

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Al. Grunwaldzka 413

80-309 Gdańsk


II

SPB/II/3/2013/2014

IV-V

Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Deutsch ist trendy”Gabriela Burczek

Gabriela Pampuch-----------

-----------

II

SPB/II/4/2013/2014

VI

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego (II etap edukacyjny – kurs kontynuacyjny

dla szkół podstawowych z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej)Ilona

Wochnik–KukowskaDKOS – 510 – 1/06

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu

II

SPB/II/5/2013/2014

IV-V

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Jacek Lech


-----------

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Al. Grunwaldzka 413

80-309 Gdańsk


II

SPB/II/6/2013/2014

VI

Matematyka

„Matematyka z plusem”

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

DKOW-5002-37/08

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

skrytka pocztowa 59,

80-876 Gdańsk 52


II

SPB/II/7/2013/2014

IV-V

Historia i społeczeństwo

Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

R. Tocha

-----------

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Al. Grunwaldzka 413

80-309 Gdańsk


II

SPB/II/8/2013/2014

VI

Historia i społeczeństwo

„Człowiek i jego cywilizacja - program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej”

G. Wojciechowski

DKW-4014-175/99

Wydawnictwo „ARKA”

Ul. Targowa 45

61-896 Poznań


II

SPB/II/9/2013/2014

IV-V

Przyroda

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

-----------

Nowa Era

Aleje Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa


II

SPB/II/10/2013/2014

VI

Przyroda

„Przyroda”

M. Kłyś,

E. SulejczakDKW-4014-165/99

Nowa Era

Aleje Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa


II

SPB/II/11/2013/2014

IV-V

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”

Program nauczania ogólnego

zajęć technicznych

w klasach 4–6 szkoły podstawowejLech Łabecki

-------------------

Nowa Era Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146 D


02-305 Warszawa

II

SPB/II/12/2013/2014

IV-V

Plastyka

„Do dzieła”

Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowejJ. Lukas

K. Onak


--------------------

Nowa Era Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146 D


02-305 Warszawa

II

SPB/II/13/2013/2014

IV-V

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach-------------------

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146D

02-305 WarszawaII

SPB/II/14/2013/2014

IV-V

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania
„Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”
(dla klas IV-VI szkoły podstawowej)

A. Romanowska

-----------------

Wydawnictwo Korepetytor

M. Gałczyński

ul. Tumska 13
09-402 Płock


II

SPB/II/15/2013/2014

VI

Wychowanie fizyczne

„Autorski program wychowania fizycznego”

A. Romanowska

DKW-4014-68/99

Wydawnictwo Korepetytor M. Gałczyński,
Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 2A, 09-402 Płock

II

SPB/II/16/2013/2014

IV-V

Zajęcia komputerowe

Program nauczania

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej

klasy IV-VI


Grażyna Koba

--------------------

MIGRA Sp. z o.o.
Skr. poczt. 8
53-350 Wrocław 15

II

SPB/II/17/2013/2014

VI

Informatyka

„Informatyka dla szkół podstawowych”

Grażyna Koba

DKOS-5002-17/06

MIGRA Sp. z o.o.
Skr. poczt. 8
53-350 Wrocław 15

II

SPB/II/18/2013/2014

IV-VI

Religia

„Program nauczania religii w szkole podstawowej

klas IV-VI“Ks. J. Szpet

AZ-2-01/1

Wydawnictwo WAM Kraków

II

SPB/II/19/2013/2014

IV

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu

kształcenia w klasach IV–VI szkoły podstawowejDorota Wosińska

--------------------

Nowa Era Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 WarszawaII

SPB/II/20/2013/2014

V

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego klasy 4-6Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber--------------------

Wydawnictwo Macmillan

Al. KEN 93/1

02-777 Warszawa


II

SPB/II/21/2013/2014

VI

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego.

Kurs dla


początkujących

w kl. IV-VI

szkoły podstawowej”


Magdalena Kębłowska

DKW-4014-22/01

Wydawnictwo EGIS

Sp. z o.o.

ul. Pilotów 71, 31-462 Kraków


II

SPB/II/22/2013/2014

V-VI

Wychowanie do życia w rodzinie

"Wędrując ku dorosłości"  Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej.

T. Król,

K. Maśnik,G. Węglarczyk

DKW-4014-253A/99

Wydawnictwo i Hurtownia „Rubikon”


Szkolny wykaz programów nauczania na rok szkolny 2013/2014 został zatwierdzony przez dyrektora szkoły Zarządzeniem nr 13/2012/2013 z 4.06.2013 r.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy