Strona główna

Szóstoklasisto! Zobacz przykładowe odpowiedzi do arkusza standardowego ze sprawdzianu szóstoklasisty 2013! Sprawdź jak Ci poszło!


Pobieranie 20.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.22 Kb.
Szóstoklasisto! Zobacz przykładowe odpowiedzi do arkusza standardowego ze sprawdzianu szóstoklasisty 2013!
Sprawdź jak Ci poszło!

1. Które zdanie wyraża główną myśl całego tekstu?

A. Wypowiedź powinna być mądra i poprawna gramatycznie.


B. Piękne brzmienie języka polskiego wzrusza cudzoziemców.
C. Anegdoty o sławnych ludziach zawierają często wiele prawdy.
D. Siła oddziaływania słów zależy od sposobu ich wypowiadania. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)

2. W którym zdaniu autorka zwraca się wprost do czytelnika?

A. Ta anegdota zawiera wiele prawdy.


B. Rozległ się jej piękny, głęboki głos.
C. Odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
D. Nadawca wypowiedzi liczy się z odbiorcą i go szanuje.

3. W tekście wyjaśniono, że kultura słowa to

A. właściwe zachowanie w oficjalnych sytuacjach.


B. mówienie z poszanowaniem słuchacza.
C. znajomość reguł gramatycznych.
D. sztuka gry aktorskiej.

4. Polecenie, pouczenie, rozkaz wymieniono w tekście jako przykłady wypowiedzi

A. niepoprawnych.


B. poprawnych.
C. pisemnych.
D. ustnych. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)

5. Anegdota o występie Heleny Modrzejewskiej została przytoczona, aby dowieść, że

A. znajomość języków ułatwia porozumiewanie się.


B. wszyscy aktorzy powinni znać obce języki.
C. brzmienie głosu silnie oddziałuje na słuchacza.
D. polski alfabet zawsze pięknie brzmi.

6. Cechy tego tekstu wskazują na to, że jest on fragmentem

A. powieści historycznej.


B. książki popularnonaukowej. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
C. przewodnika geograficznego.
D. słownika poprawnościowego.

7. W których zwrotkach ujawnia się podmiot mówiący w wierszu?

A. Pierwszej i drugiej.


B. Pierwszej i trzeciej. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
C. Drugiej i ostatniej.
D. Trzeciej i ostatniej.

8. To, co dzieje się ze słowami, które uciekły ze słownika, zależy od ich

A. pierwszej litery.


B. pisowni.
C. brzmienia.
D. znaczenia. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)

9. Któremu wyrażeniu epitet nadał znaczenie przenośne?

A. skrzydlate słowo (POPRAWNA ODPOWIEDŹ) 
B. na wszystkie strony
C. dawne słowa
D. ze swoich miejsc

10. Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu.

A. dawne i dziwne 


B. dziwne i nieznajome 
C. znane i dawne 
D. nieznajome i znane (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)

11. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest

A. 5 (POPRAWNA ODPOWIEDŹ) 
B. 2
C. 0
D. 9

12. Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie przypadnie mu

A. w sobotę.


B. w piątek.
C. w czwartek. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ) 
D. w środę.

13. Ania ma zapłacić za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet kasjerka może wydać Ani?

A. 4 (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
B. 3
C. 6
D. 5

14. Do pudełka zapakowano 16 jednakowych książek. Jedna książka waży 55 dag, a pudełko 40 dag. Ile waży pudełko z książkami?

A. 0,95 kg


B. 9,2 kg (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
C. 9,5 kg
D. 92 kg

15. W sobotę Michał wyszedł z domu o 16:05. O której godzinie może najwcześniej odjechać autobusem z przystanku Osiedle, jeśli szedł zwykłym tempem?

A. O 16:10


B. O 16:15
C. O 16:25
D. O 16:30 (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)

16. Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16:25. O której godzinie dojechała do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego o 4 minuty?

A. O 16:29


B. O 16:34
C. O 16:38 (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
D. O 16:48

17. W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu o 16:40 i zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli do biblioteki, jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem?

A. O 17:07 (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
B. O 17:02
C. O 16:59
D. O 16:57

18. Michał 11 marca wypożyczył z biblioteki powieść. Okazało się, że książka będzie mu potrzebna dłużej niż miesiąc. Otrzymał zgodę na wydłużenie okresu wypożyczenia. Którego dnia najpóźniej powinien zwrócić książkę do biblioteki?

A. 25 marca.


B. 10 kwietnia.
C. 24 kwietnia. (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
D. 10 maja.

19. Obwód podłogi w jadalni jest równy

A. 8,5 m
B. 17 m (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)


C. 18 m
D. 34 m

20. Pole powierzchni podłogi w jadalni jest ........................ większe od pola powierzchni podłogi w kuchni.
Aby otrzymać zdanie prawdziwe, należy w miejsce kropek wpisać

A. 2 razy (POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
B. 5 razy
C. o 5 m2
D. o 2 m2

21. Które pomieszczenia mają równe pola powierzchni podłóg?Przedpokój i łazienka

22. Uczniowie zebrali 1534 kg makulatury i sprzedali ją w punkcie skupu po cenie 20 groszy za kilogram. Za uzyskane pieniądze postanowili kupić sadzonki krzewów po 12 zł za sztukę. Ile najwięcej sadzonek krzewów mogli kupić?

1534 x 20 gr = 30680 gr


30680 gr = 306,8 zł
306,8 zł / 12 zł = 25,6
Uczniowie będą mogli kupić 25 krzewów.

23. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki przyrodnicze i historyczne. Przyrodniczych było 48, z czego 1/3 to książki o roślinach, a pozostałe to książki o zwierzętach. Książek historycznych było o 5 więcej niż książek o zwierzętach. Ile książek historycznych zakupiono do biblioteki? Zapisz wszystkie obliczenia.

48/3 = 16 - ilość książek o roślinach


48 - 16 = 32 - ilość książek o zwierzętach
32 +5 = 37 - ilość książek historycznych
Do biblioteki zakupiono 37 książek historycznych

24. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 280 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku? Zapisz wszystkie obliczenia.

Obliczenie powierzchni trawnika:


4 m x 5,5 m - 2 m x (5,5 m - 1,5 m - 1,5 m)
22 m2 - 2 m x 2,5 m
22 m2 - 5 m2
17 m2 - powierzchnia trawnika

Ilość deszczu, która spadła na trawnik:
17 x 280 l = 4760 l
Na powierzchnię trawnika w ciągu roku spadło 4760 l deszczu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość