Strona główna

Sztuka dyplomacji 15 godzin program autorski dr Anita Frankowiak, Zakład Komunikacji Społecznej Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej


Pobieranie 16.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.57 Kb.
SZTUKA DYPLOMACJI 15 godzin

program autorski

dr Anita Frankowiak, Zakład Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dyplomacja, etykieta, savoir-vivre, „bon ton” to pojęcia, za pomocą których definiujemy zachowania ludzkie w różnych momentach. Istotą zajęć jest próba połączenia trudnej teorii sztuki dyplomacji (trudnej na poziomie zaawansowanym) z praktyką w zakresie zasad postępowania w różnych sytuacjach: towarzyskich, biznesowych, prywatnych.
Celem przedmiotu jest podniesienie poziomu kompetencji w zakresie etykiety biznesowej, w tym wizerunkowej, z elementami etykiety komunikacyjnej na poziomie międzykulturowym. Nabyte kompetencje umożliwią sprawne i świadome poruszanie się w kodach etykiety biznesowej w przestrzeni międzynarodowej.
Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania umiejętnościami miękkimi (m.in. wizerunkiem i mową ciała) w przestrzeni biznesowej. Wilbur Schram określił komunikowanie „jako narzędzie umożliwiające egzystencję społeczeństw”. To domena ludzkich działań. Umiejętność komunikowania wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku i osiąganie założonych celów pomimo np. trudnych warunków negocjacyjnych podczas rozmów kwalifikacyjnych.
rozkład materiału 2013/2014
1.KULTURA DNIA CODZIENNEGO, KULTURA BIZNESU I SZTUKA DYPLOMACJI
I. Radomska-Kamińska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2012, s.19-46.

E. Pietkiewicz, Savoir vivre dla każdego, Warszawa 1997, s. 43- 88.

Ch. Benoit, Savoir-vivre dla zaawansowanych, Warszawa 2008.

(lub inna książka poświęcona uprzejmości, życzliwości, dyskrecji, etc…)

C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2009.

S. Sidorowicz, Tajemnice protokołu dyplomatycznego, „Wiedza i Życie” 2001 nr 8.


2. SPOTKANIA TOWARZYSKIE i MOWA CIAŁA
I. Kamińska-Radomska, Etykieta…, s. 125-142

E. Pietkiewicz, Savoir vivre…, s.160-208

J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005, s. 80-119 oraz 121-150.
3. UBIÓR/ DRESS CODE
T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2006, s. 311-329.

I. Radomska-Kamińska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2012, s.179-241.

E. Pietkiewicz, op. cit., s. 114-125.

Ch. Benoit, Savoir-vivre dla zaawansowanych, Warszawa 2008.

Wizerunek biznesowy a mowa ciała, smart casual, garderoba służbowa, formalna, psychologia koloru. Analiza błędów- case study.
4. BILETY WIZYTOWE KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ
Irena Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa2003, s. 33-36.

A.W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Toruń 2009.

- rodzaje biletów wizytowych

-błędy w opracowywaniu wizytówek

-wizytówki w komunikacji międzynarodowej

-czynniki kulturowe w komunikacji

- ćwiczenia praktyczne

5/6. STÓŁ I PRZYJĘCIA W SZTUCE DYPLOMACJI
-ćwiczenia praktyczne: najczęstsze błędy przy stole, serwetki- jak sobie z nimi radzić; jak prawidłowo podawać potrawy, zasady prawidłowego nakrywania stołu „zasiadanego’; reguły rządzące stołami szwedzkimi, etc…

A.W. Bortnowski, Współczesny protokół dyplomatyczny. Savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Toruń 2010.

W. Jackowska, Wokół stołu, Warszawa 2009.

T. Orłowski, op. cit., s.283-308.

I. Cording, O zachowaniu się przy stole, Warszawa 1991.

Matryca stołu/przyjęcia biznesowego7. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ. DYSKUSJA.

Test zaliczeniowy


Na ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń składają się następujące elementy:

1.prawdziwa, weryfikowalna znajomość zasad savoir vivre’u i ich przestrzeganie na co dzień 2.zaawansowana znajomość etykiety biznesu;

3. aktywność na zajęciach;

4.kreatywność na zajęciach;

5. nie więcej niż 1 nieobecność

6.napisanie testu końcowego na ocenę bardzo dobrąOcena bardzo dobra zwalnia z egzaminu. 
Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że te książki rozszerzą Państwa wiedzę dotyczącą protokołu dyplomatycznego i etykiety biznesowej.
1.Ch. Benoit, Savoir-vivre dla zaawansowanych, Warszawa 2008.

2.I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa2003;

3.T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2006;

4.A.i B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2007;

5.D. Robinson, Etykieta w biznesie, Warszawa 1996;

6.A. Batko, Sztuka perswazji czyli…., Warszawa 2005;

7. .R. Frelek, Dzieje dyplomacji, Toruń 2007;

8. Komunikacja w biznesie, Harvard Business Essentials, przeł. Anita Doroba, Warszawa 2004.

9. A.W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Toruń 2009.

10.R. Szczepanik, Komandosi w białych kołnierzykach, Warszawa 2009;

11. W. Olins, Podręcznik brandingu, Warszawa 2009.

12.J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, Warszawa 2009.

13. H. Bednarek, Sztuka budowania wizerunku, Łódź 2005.

14. I. Radomska-Kamińska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2012.15. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000.
Anita Frankowiak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość