Strona główna

T emat: Sporządzanie i analiza wykresów zależności s(t) i v(t)


Pobieranie 19.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.46 Kb.
T

emat: Sporządzanie i analiza wykresów zależności s(t) i v(t).

Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch w którym ciało pokonuje jednakowe/różne odcinki drogi w takich różnych/takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta/zakrzywiona.

Prędkośc jest to stosunek .................................. do .............................. , w którym przemieszczenie nastąpiło.

v = ............. [m/s] s = .............. [m]

W ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest odwrotnie proporcjonalna/wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, wartośc prędkości maleje/rośnie proporcjonalnie do czasu, a przyspieszenie ma stałą/zmienną wartośc.

v = ............ [m/s] a = …………. [m/s2] s = ……………… [m]

Przyspieszenie jest to iloraz przyrostu ……………….. do ............................ w którym ten przyrost nastąpił.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźniony przyspieszenie bądź też opóźnienie ma stałą/zmienną wartośc.

Wykonaj wykresy s(t), v(t), a(t)dla ruchu:

a)jednostajnego prostoliniowego:b) jednostajnie przyspieszonego:


c) jednostajnie opóźnionego:

Zad.1. Wpisz P (prawda) lub F (fałsz) obok poniższych zdań:

 • Ruch jednostajny, to taki ruch, w którym szybkośc zmienia się w miarę upływu czasu ..........

 • Szybkośc to to samo co prędkośc ............

 • W ruchu jednostajnym prostoliniowym szybkośc obliczamy ze wzoru v=s/t ...........

 • W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga nie zmienia się w miarę upływu czasu .........

 • W ruchu jednostajnie przyspieszonym w każdej kolejnej minucie ruchu szybkośc zmienia się stale o tę samą wartośc .............

 • W ruchu jednostajnie opóźnionym i przyspieszonym przyspieszenie ma wartośc stałą ...........

 • Jednostką przyspieszenia jest 1 m/s2 ..............

 • Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego drogę obliczamy ze wzoru s=at2/2 ..........

 • W ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest proporcjonalna do czasu .............

 • Jedną z cech ruchu jednostajnego prostoliniowego jest stała prędkośc .............

 • Pociąg który jadąc miarowo wystukuje rytm, porusza się ruchem jednostajnym ............

 • Ruch prostoliniowy to taki ruch, w którym torem jest linia krzywa .............

Zad.2. Oblicz drogę potrzebną do rozpędzenia lokomotywy od 0 km/h do prędkości 90 km/h, jeżeli porusza się ona z przyspieszeniem 3 m/s2.

Zad.3. Wykorzystując dane z tabeli, narysuj wykres zależności drogi od czasu

t [s]

0

1

2

3

s [m]

0

4

8

12

Zad.4. Ciało porusza się ze stałą prędkością 2 m/s przez trzy pierwsze sekundy trwania ruchu, a przez kolejne trzy sekundy ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z przyspieszeniem 1 m/s2 . Sporządź wykres zależności v=f(t) i s=f(t).

Zad.5. Z niewielkiej górki dzieci puściły swobodnie piłkę, która poruszała się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Uzupełnij tabelkę prezentującą drogę przebytą w kolejnych sekundach ruchu i narysuj wykres v(t) oraz s(t).

s [cm]

0

3
t [s]

0

1

2

3

4

5

6

Zad.6. Pewien samochód poruszał się tak jak pokazuje wykres. Odczytaj i oblicz: (wykres nr 1)

 1. na których odcinkach ruchu samochód przyspieszał?

 2. Ile czasu poruszał się ruchem przyspieszonym?

 3. Jaką drogę pokonał w czasie pierwszych 4 sekundach?

 4. J
  Wykres 1
  aką drogę pokonał pomiędzy 6 a 10 sekundą?

 5. W której fazie prędkośc wyniosła 54 km/h?


Zad.7. Wykres numer 2 przedstawia zależnośc drogi od czasu w pewnym ruchu. Na jego podstawie odpowiedz na pytania:


 1. jaki to ruch

 2. w jakim czasie badano ten ruch?

 3. jaką drogę przebyło ciało w tym czasie?

 4. co jaki przedział czasu dokonywano pomiarów?Zad. 8. Z Krakowa do Zakopanego wyruszyli dwaj motocykliści. Motocyklista jadący z Krakowa poruszał się ze średnią prędkością 60 km/h, a jadący z Zakopanego 40 km/h. Po jakim czasie i w jakiej odległości od Krakowa spotkają się jeżeli odległośc z Krakowa do Zakopanego wynosi 100 km.

Zad. 9. Jaka jest prędkośc rowerzysty który przez 5 sekund od

startu rozpędzał się z przyspieszeniem 2 m/s2 .Zad.10. Z jakiej wysokości spadł kamień jeżeli w pierwszej sekundzie ruchu pokonał 5 m a spadał 4 s.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość