T emat: Sporządzanie i analiza wykresów zależności s(t) i v(t)Pobieranie 19.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.46 Kb.
T

emat: Sporządzanie i analiza wykresów zależności s(t) i v(t).

Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch w którym ciało pokonuje jednakowe/różne odcinki drogi w takich różnych/takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta/zakrzywiona.

Prędkośc jest to stosunek .................................. do .............................. , w którym przemieszczenie nastąpiło.

v = ............. [m/s] s = .............. [m]

W ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest odwrotnie proporcjonalna/wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, wartośc prędkości maleje/rośnie proporcjonalnie do czasu, a przyspieszenie ma stałą/zmienną wartośc.

v = ............ [m/s] a = …………. [m/s2] s = ……………… [m]

Przyspieszenie jest to iloraz przyrostu ……………….. do ............................ w którym ten przyrost nastąpił.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźniony przyspieszenie bądź też opóźnienie ma stałą/zmienną wartośc.

Wykonaj wykresy s(t), v(t), a(t)dla ruchu:

a)jednostajnego prostoliniowego:b) jednostajnie przyspieszonego:


c) jednostajnie opóźnionego:

Zad.1. Wpisz P (prawda) lub F (fałsz) obok poniższych zdań:

 • Ruch jednostajny, to taki ruch, w którym szybkośc zmienia się w miarę upływu czasu ..........

 • Szybkośc to to samo co prędkośc ............

 • W ruchu jednostajnym prostoliniowym szybkośc obliczamy ze wzoru v=s/t ...........

 • W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga nie zmienia się w miarę upływu czasu .........

 • W ruchu jednostajnie przyspieszonym w każdej kolejnej minucie ruchu szybkośc zmienia się stale o tę samą wartośc .............

 • W ruchu jednostajnie opóźnionym i przyspieszonym przyspieszenie ma wartośc stałą ...........

 • Jednostką przyspieszenia jest 1 m/s2 ..............

 • Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego drogę obliczamy ze wzoru s=at2/2 ..........

 • W ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest proporcjonalna do czasu .............

 • Jedną z cech ruchu jednostajnego prostoliniowego jest stała prędkośc .............

 • Pociąg który jadąc miarowo wystukuje rytm, porusza się ruchem jednostajnym ............

 • Ruch prostoliniowy to taki ruch, w którym torem jest linia krzywa .............

Zad.2. Oblicz drogę potrzebną do rozpędzenia lokomotywy od 0 km/h do prędkości 90 km/h, jeżeli porusza się ona z przyspieszeniem 3 m/s2.

Zad.3. Wykorzystując dane z tabeli, narysuj wykres zależności drogi od czasu

t [s]

0

1

2

3

s [m]

0

4

8

12

Zad.4. Ciało porusza się ze stałą prędkością 2 m/s przez trzy pierwsze sekundy trwania ruchu, a przez kolejne trzy sekundy ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z przyspieszeniem 1 m/s2 . Sporządź wykres zależności v=f(t) i s=f(t).

Zad.5. Z niewielkiej górki dzieci puściły swobodnie piłkę, która poruszała się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Uzupełnij tabelkę prezentującą drogę przebytą w kolejnych sekundach ruchu i narysuj wykres v(t) oraz s(t).

s [cm]

0

3
t [s]

0

1

2

3

4

5

6

Zad.6. Pewien samochód poruszał się tak jak pokazuje wykres. Odczytaj i oblicz: (wykres nr 1)

 1. na których odcinkach ruchu samochód przyspieszał?

 2. Ile czasu poruszał się ruchem przyspieszonym?

 3. Jaką drogę pokonał w czasie pierwszych 4 sekundach?

 4. J
  Wykres 1
  aką drogę pokonał pomiędzy 6 a 10 sekundą?

 5. W której fazie prędkośc wyniosła 54 km/h?


Zad.7. Wykres numer 2 przedstawia zależnośc drogi od czasu w pewnym ruchu. Na jego podstawie odpowiedz na pytania:


 1. jaki to ruch

 2. w jakim czasie badano ten ruch?

 3. jaką drogę przebyło ciało w tym czasie?

 4. co jaki przedział czasu dokonywano pomiarów?Zad. 8. Z Krakowa do Zakopanego wyruszyli dwaj motocykliści. Motocyklista jadący z Krakowa poruszał się ze średnią prędkością 60 km/h, a jadący z Zakopanego 40 km/h. Po jakim czasie i w jakiej odległości od Krakowa spotkają się jeżeli odległośc z Krakowa do Zakopanego wynosi 100 km.

Zad. 9. Jaka jest prędkośc rowerzysty który przez 5 sekund od

startu rozpędzał się z przyspieszeniem 2 m/s2 .Zad.10. Z jakiej wysokości spadł kamień jeżeli w pierwszej sekundzie ruchu pokonał 5 m a spadał 4 s.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy