Strona główna

Tabela tematyczna zajęć z japońskiej kultury


Pobieranie 50.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar50.84 Kb.
Tabela tematyczna zajęć z japońskiej kultury


L. p.

Temat

Liczba

godzin

Zakres treści

Plan wynikowy

1.

Wstęp. Japonia – jak ją postrzegamy, a jaka jest naprawdę? Geografia Japonii.

2

Krótki rys geograficzny Japonii. Przedstawienie i omówienie symboli Japonii. Dyskusja na temat postrzegania Japonii przez uczniów, przedstawienie tematyki zaplanowanej na cały rok.

Uczeń zna podstawowe wiadomości o geografii Japonii oraz rozumie znaczenie japońskich symboli. Rozumie pojęcie orientalizmu.

2.

Historia Japonii.

2

Krótki rys historyczny Japonii. Ciekawostki dotyczące pierwszych Polaków w Japonii.

Uczeń zna podstawy historii Japonii. Rozpoznaje nazwiska pierwszych Polaków w Japonii. Potrafi wymienić kolejno nazwy najważniejszych epok Japonii. Rozumie pojęcia: samurai, bushidō.

3

Góra Fuji – wizytówka Japonii.

1

Krótki opis geograficzno – historyczny góry Fuji oraz ukazanie jej kulturowego znaczenia.

Uczeń rozumie kulturowe znaczenie góry Fuji dla Japończyków i jej miejsce w japońskim społeczeństwie.

4.

Tradycyjne wierzenia japońskie.

2

Krótki zarys japońskich wierzeń, przedstawienie głównych informacji i podziału japońskich religii.

Uczeń zna ilość religii w Japonii i różnice między nimi. Rozumie pojęcia: shintō, buddyzm, konfucjanizm, jinja, otera, miko, omikuji, zen.

5.

Mitologia Japonii – jak wielką rolę mogą odgrywać zwierzęta w mitologii?

2

Charakterystyka japońskiej mitologii, przedstawienie poszczególnych postaci mitologicznych i ich znaczenia.

Uczeń rozumie rolę zwierząt i natury w japońskiej mitologii. Zna pojęcia: kitsune, tanuki, jizō, tengu, kappa, maneki neko, Amaterasu, Kojiki, Nihongi,.

6.

Japoński ubiór – kimono.

2

Rys historyczny kimona oraz jego znaczenie w kulturze. Charakterystyka tradycyjnego japońskiego ubioru.

Uczeń rozumie znaczenie kimona dla japońskiego społeczeństwa, zna pojęcia: kimono, yukata, kosode, obi.

7.

Tradycyjna muzyka i taniec japoński – czyli dowiedzmy się czegoś o bon-odori i taiko.

2

Rys historyczny japońskiego tańca oraz tradycyjnych instrumentów. Kulturowe znaczenie tańca bon-odori i tradycyjnej muzyki w Japonii.

Uczeń wie jak tańczą, jak wyglądają tradycyjne japońskie tańce oraz rozumie okoliczności, w jakich je się praktykuje. Zna pojęcia: bon-odori, awa-odori, taiko, biwa.

8.

Literatura japońska dla dzieci.

2

Charakterystyka japońskich bajek i ich miejsce w japońskiej literaturze. Opowiadanie wybranych baśni japońskich i wyciąganie wniosków. Charakterystyka i czytanie haiku.

Uczeń rozumie pojęcie dōwa. Potrafi wskazać różnice między polskimi a japońskimi baśniami i wie, skąd wynikają.

9

Komunikacja niewerbalna w Japonii – co oznaczają te wszystkie gesty?

2

Przedstawienie oraz wytłumaczenie gestów używanych w Japonii. Porównanie ich do polskich gestów. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w japońskim społeczeństwie.

Uczeń zna podstawowe japońskie gesty. Rozumie ich znaczenie w japońskiej kulturze. Potrafi wskazać różnicę między polskimi, a japońskimi gestami. Potrafi porównać komunikację niewerbalną w Polsce i w Japonii.

10.

Japonia, a stosunek do natury.

2

Charakterystyka natury w japońskiej tradycji i wierzeniach. Stosunek współczesnych Japończyków do natury. Wskazanie i omówienie problemów związanych z naturą we współczesnej Japonii.

Uczeń potrafi opisać stosunek Japończyków do natury i rozumie skąd on wynika. Zna kataklizmy naturalne dotykające Japonię i rozumie ich mechanizm.

11.

Estetyka i architektura japońska – co jest sztuką w Japonii?

2

Charakterystyka podstawowych zagadnień z zakresu japońskiej sztuki i architektury.

Uczeń rozumie znaczenie ceremonii parzenia herbaty i istotę kaligrafii dla Japończyków. Zna pojęcia: tatami, ikebana, shōji, futon, sakura, hanami, geisha.

12.

Japonia od strony kulinarnej – tradycyjne potrawy.

2

Opis tradycyjnych potraw japońskich. Przedstawienie ich walorów zdrowotnych. Charakterystyka japońskiej etykiety przy stole.

Uczeń potrafi wymienić tradycyjne potrawy japońskie. Zna japońską etykietę spożywania posiłków. Dostrzega różnice między japońską a polską kuchnią. Rozumie walory zdrowotne japońskich dań. Rozumie, co kryje się pod nazwami: sushi, nori, kare raisu, tempera, okonomiyaki, hashi, otemoto, gohan.

13

Szkolnictwo, praca, sport, moda i rozrywka – życie codzienne we współczesnej Japonii.

2

Charakterystyka szkolnictwa, pracy, sportów i życia codziennego w Japonii.

Uczeń rozumie znaczenie pracy dla Japończyków. Potrafi wskazać różnice między japońskim, a polskim szkolnictwem. Rozumie pojęcia: sensei, gakusei, amae, karoshi, kyudo, kendo, karate.

14.

Tradycyjny teatr japoński.

2

Rys charakterystyczny trzech tradycyjnych teatrów japońskich.

Uczeń umie rozpoznać poszczególne teatry japońskie. Potrafi podać różnice między teatrem japońskim, a polskim. Zna pojęcia: kabuki, nō, takarazuka, bunraku.

15.

Przysłowia, przesądy i łamańce językowe w Japonii – skąd się biorą?

2

Przedstawienie przysłów, przesądów i japońskich łamańców językowych. Wytłumaczenie ich pochodzenia.

Uczeń umie porównać japońskie i polskie przysłowia i znajduje podobieństwa między nimi. Zna pochodzenie japońskich przesadów.

16.

Japońskie kino tradycyjne.

2

Przedstawienie czarnobiałych filmów japońskich ukazujących tradycję.

Uczeń zna wartości japońskiej tradycji ukazane w filmach. Rozumie pojęcia: jidai-geki, mono no aware.

17.

Warsztaty zakładania yukaty – czy jeden strój naprawdę można zakładać przez godzinę?

2

Nauka zakładania stroju japońskiego. Przedstawienie procesu ubioru kimona.

Uczeń umie samodzielnie założyć yukatę.

Rozumie, na czym polega proces ubioru kimona.



18.

Nauka origami – najbardziej znana japońska sztuka.

2

Praktyczna nauka sztuki orgiami.

Uczeń rozumie pojęcie orgiami i zna jego pochodzenie. Potrafi samodzielnie wykonać orgiami z papieru.

19

Nauka japońskiego tańca bon-odori.

2

Praktyczna nauka japońskiego tańca bon-odori.

Uczeń zna japoński taniec bon-odori, potrafi go rozpoznać i zatańczyć.

20.

Nauka śpiewu tradycyjnej pieśni japońskiej Shima Uta.

2

Praktyczna nauka śpiewu japońskiej pieśni Shima Uta.

Uczeń rozumie treść i przesłanie historycznej pieśni japońskiej. Potrafi ją zaśpiewać.

21.

Warsztaty sushi – nauczmy się przygotować japońską potrawę.

2

Praktyczna nauka przyrządzania japońskiej potrawy – sushi.

Uczeń potrafi samodzielnie wykonać sushi. Wie, z jakich składa się składników.

22.

Warsztaty kaligrafii.

2

Praktyczna nauka kaligraficznego pisma japońskiego.

Uczeń potrafi samodzielnie wykaligrafować podstawowe znaki japońskie w prawidłowy sposób. Rozumie znaczenie tych znaków.

23.

Warsztaty japońskiego rysunku.

2

Praktyczna nauka japońskiego rysunku.

Uczeń rozumie różnicę miedzy europejskim komiksem a japońską sztuką komiksu. Potrafi samodzielnie narysować. obrazek w japońskim stylu.

24.

Ewolucja japońskiej sztuki na przestrzeni wieków.

2

Opis zmian w sztuce od najdawniejszych czasów do obecnych.

Uczeń rozumie związek sztuki z japońską kulturą i zna wpływ kultury europejskiej na kształtowanie się sztuki japońskiej.

25.

Podsumowanie informacji z całego roku.

2

Przypomnienie informacji z całego roku, podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Uczeń potrafi porównać współczesną Japonię z tradycyjną. Potrafi wypowiedzieć się na wybrany temat dotyczący japońskiej tradycji.




©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość