Strona główna

Tadeusz Mikulski (1909-1958)


Data20.06.2016
Rozmiar12 Kb.
Tadeusz Mikulski (1909-1958)

Historyk literatury.

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (uczeń I. Chrzanowskiego i S. Pigonia), studia uzupełniające w College de France w Paryżu pod kierunkiem P. Hazarda (1937-39). Pracował w Bibliotece Narodowej (1932-36) i na Uniwersytecie Warszawskim (1936-39).

Żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik tajnego nauczania (1940-44), powstaniec warszawski, lata 1944-45 spędził w obozach jenieckich.

We Wrocławiu od XI 1945 - kierownik Katedry Literatury Polskiej (Literatury Staropolskiej, 1946-52), Zespołowej Katedry Literatury Polskiej (1952-55), Pracowni Historii Literatury Polskiej Epoki Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN (1948-58).

Pola badawcze: historia literatury polskiego Oświecenia (zwłaszcza życie i twórczość I. Krasickiego), dzieje teatru w Polsce, historia kultury, polskie tradycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, edytorstwo filologiczne.

Patronował zespołom historyków literatury stanisławowskiej, edytorom i bibliografom przygotowującym oświeceniowe tomy Bibliografii literatury polskiej (Nowego Korbuta). Współtwórca Koła Miłośników Literatury i Języka Polskiego, które zainicjowało czwartki literackie. Współzałożyciel i redaktor naczelny (z A. Kowalską) „Zeszytów Wrocławskich” (1947-52) oraz „Pamiętnika Literackiego” (1948-58, do 1952 z J. Krzyżanowskim). Pomysłodawca Towarzystwa Miłośników Wrocławia, współredaktor pierwszych tomów „Rocznika Wrocławskiego”.

Ważniejsze publikacje: Spotkania Wrocławskie (1950), Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty (1956), Temat Wrocław. Szkice Śląskie (1961), Rzeczy staropolskie (1964).Steinhaus Hugo (1887-1972)

Matematyk, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1918) i Uniwersytetu Wrocławskiego. Współtwórca lwowskiej szkoły analizy funkcjonalnej oraz wrocławskiej szkoły teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Odkrywca talentu S. Banacha

Urodzony w Jaśle 14 I 1887, rozpoczął w 1905 studia na UJK. W 1906 przeniósł się do Getyngi.

W czasie I wojny światowej służył w artylerii legionów.

Podczas II wojny światowej ukrywał się w Berdychowie k. Stroż pod przybranym nazwiskiem G. Krochmalny, zajmował się też tajnym nauczaniem.

Jesienią 1945 przybył do Wrocławia, gdzie stał się jednym z twórców wrocławskiego środowiska naukowego. Organizator i pierwszy dziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Członek PAU od 1945 i członek rzeczywisty PAN od chwili założenia. Doktor h.c.: AM we Wrocławiu (1961), UW (1961), UAM (1963), UWr (1965).

We Wrocławiu założył 2 czasopisma matematyczne: „Colloqium Mathematicum” (1947) oraz „Zastosowania Matematyki” (1953, później „Applicationes Mathematicae”).

Dorobek naukowy to 255 publikacji dotyczących: analizy matematycznej, analizy funkcjonalnej, teorii prawdopodobieństwa, teorii gier oraz zastosowań matematyki.

Był oryginalnym popularyzatorem matematyki, jego książki „Kalejdoskop matematyczny” oraz „Sto zadań” doczekały się wielu wydań i przekładów na języki obce. Celność i zwięzłość cechują liczne aforyzmy, kalambury i dowcipy.

Wykształcił kilka pokoleń matematyków, którzy zajmowali najwyższe pozycje naukowe w kraju i za granicą.

Jan Evangelista Purkyně (1787-1869)

Anatom, fizjolog.

Podczas pracy na praskim uniwersytecie (którego był absolwentem) odkrył zjawisko polegające na złudzeniach w percepcji barw przy słabym oświetleniu nazwane efektem Purkyniego.

Najbardziej twórcze lata (1823-1850) spędził we Wrocławiu, tworząc silny i prężny ośrodek naukowy. W 1839 otworzył tu pierwszy na świecie uniwersytecki wydział fizjologii, a w 1842 pierwsze oficjalne laboratorium fizjologiczne. Miał duży talent organizacyjny i umiejętność pozyskiwania środków na badania, Dzięki temu placówka wyposażona była w nowoczesne na owe czasy mikroskopy.

Zasadniczym wkładem w światową naukę w obszarze morfologii było sprostowanie szeregu błędnych poglądów twórców koncepcji budowy komórkowej organizmów żywych. W 1837 odkrywa odmiany dużych komórek nerwowych (neuronów) w korze móżdżku, nazwanych potem komórkami Purkyniego oraz w 1839 − włókien Purkyniego w komorach serca.

Te dokonania naukowe uporządkowały wiedzę o strukturze komórek i tkanek. Według zgodnej opinii wielu współczesnych autorytetów, Instytut Fizjologii we Wrocławiu kierowany przez Purkyniego stał się "kolebką histologii".

Wprowadził grecko-łacińskie pojęcia plazma (osocze) krwi oraz protoplazma komórek.

W 1829 opisał wpływ kamfory, opium, atropiny i terpentyny na człowieka. W 1833 odkrył gruczoły potowe, wreszcie zaproponował zastosowanie badania odcisków palców do identyfikacji ludzi.

Oprócz dokonań na polu medycyny, był wybitnym lingwistą, założycielem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu, znawcą m.in. języka łużyckiego. Był także jednym z przedstawicieli czeskiego odrodzenia narodowego.

Carl Wernicke (1848-1905)

Lekarz, specjalista neurologii i psychiatra.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i został asystentem znanego okulisty R. Foerstera. Po epizodzie wojennym 1870-71 zainteresował się neurologią, asystując H. Neumannowi na Oddz. Chorób Umysłowych szpitala Wszystkich Świętych. Podsumowaniem tego okresu stała się praca Der aphasische Symptomencomplex (1874), która przyniosła mu światową sławę. W 1876 Wernicke habilitował się pod kierunkiem W. Westphalo w Klinice Psychiatrycznej szpitala Charite w Berlinie. Od 1878 prowadził w stolicy Niemiec prywatną praktykę neurologiczną, pisząc swój Lehrbuch der Gehirnkrankheiten (1881-83). W 1885 zostaje profesorem nadzwyczajnym psychiatrii UWr. (1890 zwyczajnym).

Doprowadził do końca budowę Miejskiego Szpitala dla Umysłowo Chorych z Polikliniką Chorób Nerwowych, łącząc po raz pierwszy psychiatrię i neurologię w jednym zakładzie leczniczym. Podjął starania o uzupełnienie budowanego zespołu klinik UWr gmachem nowej Kliniki Psychiatrycznej. W tym czasie ukończył też 3 fundamentalne działo Grundrüss der Psychiatrie (1900-03). W 1904 przeniósł się do HalleGłównym obszarem naukowych zainteresowań Wernicke, począwszy od studiów nad „afazją sensoryczną”, były funkcje mózgu. Ich kompleksowy model, stworzony na drodze indukcyjnej, nie tylko opisywał procesy myślowe i powstawanie świadomości, lecz także – przewyższając pod tym względem teorię popędów S. Freuda – pozwalał objaśniać zjawiska wolicjonalne, mechanizmy skojarzeniowe i motywacje działań.

Do grona uczniów zwanych wrocławską szkołą Wernicke’go należeli: K. Bonhoeffer, O. Foester, K. Heilbronner, K. Kleist, K. Leonhard i H. Liepmann.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość