Strona główna

Tadeusz Szczepański kino polskie po roku 1945


Pobieranie 13.98 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.98 Kb.
Tadeusz Szczepański
KINO POLSKIE PO ROKU 1945
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami artystycznymi i organizacyjnymi współczesnej kinematografii polskiej. Głównym kryterium doboru materiału są z jednej strony charakterystyczne i istotne dla tego okresu formacje ideowo-estetyczne (jak np. polska szkoła filmowa czy kino moralnego niepokoju, ale także socrealizm), z drugiej zaś kino autorskie, którego prezentacja koncentruje się na sylwetkach najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych kolejnych generacji w szerokim kontekście społecznym, ideologicznym i artystycznym. Istotną częścią zajęć są analizy najbardziej znamiennych filmów w ich twórczości jako egzemplifikacji ich świata autorskiego, poetyki i stylistyki.  1. Kinematografia polska w latach 1945-49: przemiany organizacyjne, pierwsze filmy, Zjazd w Wiśle.

  2. Kino socrealistyczne.

  3. Polska szkoła filmowa.

  4. Twórczość Andrzeja Munka

  5. Twórczość Andrzeja Wajdy

  6. Twórczość Wojciecha Hasa

  7. Twórczość Jerzego Kawalerowicza

  8. Śląska tetralogia Kazimierza Kutza

  9. Twórczość Stanisława Różewicza

10.Tadeusz Konwicki: między literaturą a filmem

11.Kino Krzysztofa Zanussiego

12. Kino moralnego niepokoju

13. Twórczość Krzysztofa Kieślowskiego

14. Przemiany kinematografii polskiej po roku 1989

15. Kino intymne Andrzeja Kondratiuka

16. Kino autobiograficzne Marka Koterskiego
Lektury:
Analizy i interpretacje. Film polski. Red. Alicja Helman, Tadeusz Miczka. Katowice 1984.

Baniewicz Elżbieta: Kazimierz Kutz. Z dołu widać inaczej, Warszawa 1994.Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej. Red. Mariola Jankun-Dopartowa i Mirosław Przylipiak. Kraków 1996.

Dabert Dobrochna: Kino moralnego niepokoju, Poznań 2003.Debiuty polskiego kina. Red. Marek Hendrykowski, Konin 1998.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. Film. Kinematografia. Red. Edward Zajiček. Warszawa 1994.

Film polski wobec innych sztuk. Red. Alicja Helman i Alina Madej. Katowice 1979.

Eberhardt Konrad: Wojciech Has, Warszawa 1967.

Eberhardt Konrad: O polskich filmach, Warszawa 1982.

Gębicka Ewa: Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w konteście transformacji ustrojowej, Katowice 2006.Historia filmu polskiego. T. III-VI. Pod red. Jerzego Toeplitza i Rafała Marszałka, Warszawa 1974-1994.

Hendrykowska Małgorzata: Kronika kinematografii polskiej 1895-1997. Poznań 1999.

Hendrykowski Marek: Polska szkoła filmowa jako formacja artystyczna. „Kwartalnik Filmowy” nr 17, 1997.

Hendrykowski Marek: Stanisław Różewicz, Poznań 1999

Marek Hendrykowski: Andrzej Munk, Warszawa 2007

Kawalerowicz Jerzy: Więcej niż życie, Warszawa 2001.Kino Krzysztofa Kieślowskiego. Red. Tadeusz Lubelski, Kraków 1997.

Kino polskie w trzynastu sekwencjach. Red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Kraków 2005.

Kornacki Krzysztof: Kino polskie wobec katolicyzmu (1945-1970), Gdańsk 2004.

Kornatowska Maria: Wodzireje i amatorzy. Warszawa 1990.

Kurz Iwona: Twarze w tłumie, Warszawa 2005.

„Kwartalnik Filmowy” (numery monograficzne poświęcone kinu polskiemu), nr 17 i 18, 1997.

Lubelski Tadeusz: Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego, Wrocław 1984.

Lubelski Tadeusz: Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961. Wyd. drugie poprawione. Kraków 2000.

Lubelski Tadeusz: Wajda. Portret mistrza w kilku odsłonach, Wrocław 2006.

Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009.

Marszałek Rafał: Kino rzeczy znalezionych, Gdańsk 2006.

Michałek Bolesław: Szkice o filmie polskim. Wyd. drugie. Warszawa 1960.

Bolesław Michałek – ambasador polskiego kina. Wspomnienia i artykuły. Red. Alicja Helman, Kraków 2002.

Nowakowski Jacek: Filmowa twórczość Andrzeja Kondratiuka, Poznań 1999.

Przylipiak Mirosław, Szyłak Jerzy: Kino najnowsze. Kraków 1999.

Sowińska Iwona: Polska muzyka filmowa 1945-1968, Katowice 2006.Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. Red. Tadeusz Miczka i Alina Madej. Katowice 1994.

Talarczyk-Gubała Monika: PRL się śmieje! Polska komedia filmowa lat 1945-1989, Warszawa 2007.

Wasilewski Piotr: Świadectwa metryk. Polskie kino młodych w latach 80. Kraków 1990.

Widziane po latach. Analizy i interpretacje polskiego kina. Red. Małgorzata Hendrykowska. Poznań 2000.

Zajiček Edward: Poza ekranem. Kinematografia polska 1896-2005. Warszawa 2009.Zwierzchowski Piotr: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu. Warszawa 2000.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość