Strona główna

Taper lux™ 03443 Para


Pobieranie 28.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.57 Kb.
Instrukcja stosowania

System estetycznych wkładów koronowo – korzeniowych

ParaPost® TAPER LUX™

03443

ParaPost®TAPER LUX™

Technika osadzania wkładu w czasie jednej wizyty
Ostrzeżenie: Prawo federalne nakazuje sprzedaż tego materiału tylko na zlecenie/zamówienie lekarza dentysty.

Podczas przeprowadzania poniższej procedury bezwzględnie zalecane jest stosowanie koferdamu (Hygenic® Rubber Dam)


1. Po zakończeniu leczenia endodontycznego opracuj ząb do odbudowy w taki sposób, jakby miazga pozostała nietknięta. Opracowywany obszar na całej swojej wysokości (od wierzchołka kanału do rdzenia) powinien być otoczony przynajmniej 1,5 mm zdrowej tkanki zęba celem zapewnienia maksymalnego wzmocnienia konstrukcji. (rysunek 1)

*Jeśli nie ma wystarczającej ilości zdrowej tkanki, należy periodontologicznie wydłużyć koronę lub/i przeprowadzić ortodontyczną ekstruzję.*2. Wykonaj zdjęcia radiologicznego w celu określenia właściwej średnicy i głębokości planowanej preparacji pod wkład. Podczas pomiarów należy mieć na uwadze wymaganą minimalną grubość ściany kanału (1 mm), chroniącą przed perforacją lub osłabieniem ścian kanału. Celem zapewnienia szczelności obszaru wierzchołkowego kanału, należy pozostawić przynajmniej 4 – 5 mm nienaruszonej gutaperki.
3. Wiertłem Gates-Glidden, poszerzaczem Peeso lub/i gorącym instrumentem usuń gutaperkę do określonej wcześniej długości. Zalecana jest radiologiczna weryfikacja preparacji. Jeśli kanał był wypełniony ćwiekiem srebrnym, usuń wypełnienie i – przed preparacją przestrzeni pod wkład – wypełnij ponownie gutaperką (Hygenic gutta percha)
4. Do rozpoczęcia preparowania kanału zalecane jest stosowanie wiertła ParaPost Taper Lux Drill o średnicy odpowiadającej średnicy ostatniego wiertła Gates-Glidden stosowanego w punkcie 3. (rysunek 01). (Zobacz tabelę ”Porównanie przeciętnych średnic”, Ryc. A). W utrzymaniu zaplanowanej głębokości preparacji pomaga oznaczenie na wiertłach ParaPost Taper Lux Drill długości 7, 9 lub 11 mm od wierzchołkowego końca wiertła.

Wiertłami Para Post Drill można pracować ręcznie, stosując uniwersalne trzymadełko (Universal Hand Driver) lub/i mechanicznie kątnicą zwalniającą na wolnych obrotach.

Jeżeli stosowana jest kątnicazwalniająca, wiertło musi być utrzymywane w ciągłej rotacji zgodnej z kierunkiem wskazówek zegara, dopóki nie zostanie całkowicie usunięte z kanału. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakleszczenia wiertła w kanale.

Usuń wszystkie osłabione lub niepodparte tkanki zęba. Płucząc wodą, usuń wszystkie resztki z kanału.


5. Stosując kolejne wiertła ParaPost Taper Lux Drill o coraz większej średnicy, opracuj kanał do zaplanowanej średnicy i głębokości. (Rys. 02)
6. Używając diamentowego walca lub wiertła z węglika spiekanego, opracuj przestrzeń antyrotacyjną (Rys. 03)

7. Wybierz wkład ParaPost Taper Lux Post odpowiadający średnicą ostatniemu wiertłu ParaPost Taper Lux Drill. Usuń kolorowy pasek z główki wkładu. Włóż wkład do opracowanego kanału (Rys. 04). Dokładnie sprawdź umiejscowienie wkładu w stosunku do okluzji.

Wyjmij wkład. Jeśli jest to konieczne, separatorem (kamieniem) karborundowym skróć go w części wierzchołkowej lub/i w okluzyjnej (opierając się na przeprowadzonej ocenie klinicznej) (Rys. 05). Podczas opracowywania wkładu miej na sobie ochronną maseczkę. (Przed cięciem zwilż wkład wodą i obracaj wkład podczas odcinania celem zapewnienia preparacji każdego pojedynczego włókna)


8.Po próbnym włożeniu wkładu do kanału i przed cementowaniem, delikatnie przemyj wkład alkoholem.
9. (Opcjonalnie) Pokryj wkład silanem i pozwól mu wyschnąć.
10. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego cementu (polecamy ParaCem Universal DC Cement) pokryj ściany kanału substancją adhezyjną/primerem lub/i conditionerem.
11. Zastosuj cement zgodnie z zaleceniami producenta. Pokryj wkład cementem.

Używanie igły Lentulo dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy czas wiązania cementu na to pozwala. (Para Post Cement wiąże zbyt szybko – przypis tłum.) (Rys. 06)


12. Natychmiast osadź wkład w kanale, powoli wkładając go na pełną długość, pozwalając nadmiarom cementu wypłynąć górą (Rys. 07). Przytrzymuj przez ok. 60 sekund.
13. Jeśli stosowany cement wymaga polimeryzacji świetlnej, usuń nadmiar cementu a następnie kieruj się instrukcjami producenta cementu. Umieść końcówkę lampy polimeryzacyjnej dokładnie nad wkładem, delikatnie dociskając nią wkład. Naświetlaj przez minimum 60 sekund (w zależności od głębokości i objętości). Jeśli stosujesz lampę LED, upewnij się, że polimeryzowany cement zawiera w swoim składzie CQ – fotoinicjator kamforochinonowy (Camphorquinone Photoinitiator). Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z producentem cementu.
14. Opracuj rdzeń i odbuduj koronę. (Rys. 08)
Czyszczenie i sterylizacja

Wkłady: Oczyszczaj wkład(y) ParaPost Taper Lux w myjce ultradźwiękowej przez 5 minut. Po wyjęciu z myjki dokładnie opłucz wkłady w strumieniu wody bieżącej; osusz ręcznikiem papierowym. Ułóż wkład(y) w małym, czystym pojemniku szklanym. Dodaj gotowy do użycia płyn do sterylizacji FDA zawierający 7,5% nadtlenku wodoru i 0,85% kwasu fosforowego, (Sporox II**) do pokrycia wkładów. Tak przygotowane wkłady pozostaw na przynajmniej 6 godzin, ale nie więcej niż 24 godz. Wylej roztwór sterylizujący do zlewu i dodaj sterylnej wody do pojemnika z wkładami. Delikatnie przepłukuj przez 2 minuty, następnie wylej roztwór do zlewu a wkłady przenieś do czystego pojemnika wysłanego sterylnym gazikiem. Zamknij pojemnik z wkładami i przechowuj do czasu użycia.

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta roztworu do sterylizacji.


Nigdy nie wolno po raz kolejny używać tego samego płynu do sterylizacji. Nigdy nie wolno dodawać nowego roztworu do używanego.
Zawsze wylewaj roztwór do sterylizacji po użyciu.
Wkłady ParaPost Taper Lux mogą być również sterylizowane w parze wodnej (do 15 minut w temperaturze 130 - 135C). Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Wkłady muszą być szczelnie zamknięte w torebce do sterylizacji w autoklawie.
Wiertła: Po każdym użyciu należy z wiertła usunąć resztki ultradźwiękowo lub ręcznie szczoteczką a następnie dokładnie przepłukać i osuszyć. Umieść wiertła, razem z wskaźnikiem sterylizacji, w torebce do autoklawu i dokładnie ją zamknij. Sterylizuj w parze wodnej o temperaturze 132C przez 12 minut. Torebki do sterylizacji nie mogą dotykać ścian autoklawu. Po zakończeniu cyklu sterylizacji wyjmij torebkę z wiertłami z autoklawu i przechowuj do czasu użytkowania. Celem odkażenia zanurz w 70-procentowym roztworze alkoholu izopropylowego na 10 minut.
Trzymadełko (Universal hand driver): Po każdym użyciu należy usunąć resztki ultradźwiękowo lub ręcznie szczoteczką a następnie dokładnie przepłukać i osuszyć. Sterylizacja taka sama jak w przypadku wierteł (podana powyżej)
Ostrzeżenie: WKŁADÓW NIE WOLNO ZGINAĆ
Technika usuwania wkładu

1. Wykonaj zdjęcie rtg zęba, wobec którego planowany jest zabieg usunięcia wkładu.

2. Dokładnie oszacuj długość i średnicę wkładu ParaPost Taper Lux do usunięcia. Jeśli jest to możliwe, sprawdź dotychczasową dokumentację pacjenta.

3. W celu zapewnienia sobie dostępu do wkładu zgodnego z jego długą osią, usuń odbudowę korony lub/i rdzenia

4. Do usuwania wkładu załóż ochronną maseczkę. Używając wiertła różyczkowego #1/2 na wysokich obrotach zacznij opracowywanie wkładu od jego środka.

5. Delikatnie opracuj kanał w środku wkładu Para Post Fiber Lux, używając do tego celu wiertła Kodex twist drill (K95 lub K97) na wolnych obrotach.

6. Stosując wiertło Tenax Starter Drill o ostrym końcu (#Te-DC-1, Ø .036” / 0.90 mm) lub Tenax Drill (#Te-A-11, Ø .043” / 1.1 mm), delikatnie opracuj kanał do pełnej długości, preparując od środka wkładu na zewnątrz. Przeprowadzaj kontrole radiologiczne.

7. Stopniowo osiągaj początkową średnicę, stosując wiertła ParaPost Taper Lux Drills.

8. Jeśli jest to konieczne, przeprowadź rewizję leczenia endodontycznego.

9. Osadź nowy wkład a następnie odbuduj ząb.


Zawsze weryfikuj postępy pracy radiologicznie.
* Dostępna bibliografia lub/i literatura

** Sporox II jest marką zarejestrowaną przez Reckitt & Coleman, Inc.Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway

Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA

Tel. USA & Canada 1 800 221 3046

+1 330 916 8800

Fax +1 330 916 7077

info@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten / Switzerland

Tel. +41 (0) 71 757 53 00

Fax +41 (0) 71 757 53 01

info@coltenewhaledent.ch
Autoryzowany przedstawiciel w UE:

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstrasse 30

89129 Langenau / Germany

Tel. +49 (0) 7345 805 0

Fax +49 (0) 7345 805 201

info@coltenewhaledent.de
Przedstawiciel w Polsce:

Poldent sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80, lok. VI

00-175 Warszawa/Polska

tel. (22) 351-76-50 do 55

fax (22) 351-76-79

e-mail: poldent@poldent.pl

www: www.poldent.pl
Strona z©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość