Strona główna

Targi Produktów I Usług dla Samorządów Lokalnych gmina salon Nieruchomości I Inwestycji investfield


Pobieranie 42.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar42.47 Kb.

Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA

Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD

07-09 października 2013, paw.15


stan na dzień: 23.09.2013


PONIEDZIAŁEK, 07.10.2013


Godzina


Temat


Lokalizacja


9.00-16.00


KONFERENCJA: PPP w praktyce
9.00-9.45 - rejestracja uczestników
9.45-10.00 – Oficjalne otwarcie konferencji
10.00-10.40 – PPP jako efektywne narzędzie zarządzania zadaniami publicznymi (Instytut PPP)
10.40-11.10 - Możliwości łączenia projektów PPP z funduszami UE - polskie doświadczenia (MRR)
11.10-11.30 - przerwa
11.30-12.05 - Z jakich rozwiązań może skorzystać samorząd w kontekście dróg lokalnych? (Cemex Polska)
12.05-12.40 - Perspektywa rozwoju projektów wodno-kanalizacyjnych w PPP (Irlandzka Grupa Inwestycyjna)
12.40-13.00 - przerwa
13.00-13.35 - ICT na przykładzie WSS (Wielkopolskie Sieci Szerokopasmowe)
13.35-14.10 - Termomodernizacja i efektywność energetyczna infrastruktury publicznej (Siemens Polska)
14.10-14.50 - Termiczne przekształcanie odpadów: PPP i środki unijne (SITA Polska)
14.50-15.00 – podsumowanie konferencji
Prelegenci: Tomasz Bugajski (Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego), Bartosz Korbus (Instytut PPP), Robert Kałuża (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Michał Misterski (Cemex Polska), Janusz Waś (Irlandzka Grupa Inwestycyjna), Wojciech Cerba (Wielkopolskie Sieci Szerokopasmowe), Marek Tobiacelli (Siemens Polska), Jan Szczygielski (SITA Polska)
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Instytut PPP, MTP

Wstęp: wolny dla uczestników targów, obowiązuje rejestracja

Sala 0.A+B

Pawilon 1510.00-17.00


KONFERENCJA: Portal o Polsce-czyli wszystkie polskie miasta i wsie w Internecie – skuteczna promocja drogą do sukcesu
Agenda:

  1. "Skuteczna promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego w Internecie, a rozwój państwa polskiego na arenie międzynarodowej, jak i w rozumieniu regionalnym i lokalnym"

  2. „Obszary wsparcia w marketingu terytorialnym-możliwości aplikacji w Internecie”

  3. „Polska światowym liderem promocji państwa" – portal „Portal o Polsce” promujący Polskę, jej wszystkie Regiony, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Sołectwa. Prezentacja najnowszych narzędzi i rozwiązań służących innowacyjnej promocji państwa polskiego.

  4. "Polska na dłoni" – aplikacja mobilna Rzeczpospolitej Polskiej. Prezentacja aplikacji mobilnej, promującej wszystkie miasta i wsie w Polsce wraz z ich walorami i zasobami.

Prelegenci: prof. Hanna Godlewska (SGH), dr Robert Romanowski (UE Poznań), Janusz Bartczak (Prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, Zastępca Wójta Gminy Wałcz), Mieczysław Berlik (Portal o Polsce), Jacek Wyderka (Go Go Media), Piotr Strychalski (Softbrain)

Organizator: redakcja Portal o Polsce, MTP

Wstęp: wolny dla uczestników targów

Sala 1.E, pawilon 15
12.00-13.00


Uroczyste otwarcie targów Poleko, Komtechnika, Gmina, Investfield, Dworzec

Organizator: MTP sp. z o.o.Sala Ziemi

pawilon 1513.00-18.00SEMINARIUM: Bruksela stolicą usług prawnych i lobbingu w kwestiach europejskich
13.30 – 14.00 Rejestracja gości
14.00 – 14.05 Otwarcie
14.05 – 14.20 „Mówienie o lobbingu w Polsce – wyzwania i problemy ” - Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
14.20 – 14.35 „Pozytywny wpływ lobbistów na europejski proces stanowienia prawa” – Michael Voordeckers, Hill+Knowlton Strategies
14.35 – 15.40 „Ewolucja prawa europejskiego i jej konsekwencje dla władz lokalnych i przedsiębiorców”
Moderator: Jerzy Mańkowski (Global Consulting, Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego)
- Otoczenie legislacyjne Europy - Philippe Vlaeminck oraz Bart Van Vooren (Kancelaria ALTIUS)
- Przepisy REACH: w kierunku elastyczności czy dyscypliny? - Meglena Mihova (EPPA)
- Transport i dystrybucja energii - David Haverbeke (Kancelaria Field Fisher Waterhouse)
15.40 – 15.55 Przerwa kawowa
15.55 – 16.45 „Ewolucja prawa europejskiego i jej konsekwencje dla władz lokalnych i przedsiębiorców” c.d.
- Przegląd prawodawstwa i polityki w gospodarce odpadami: dokąd zmierzamy? -Natacha Clarac (Athenora)
- Zanieczyszczenia i odpady przemysłowe
- W jakim kierunku zmierzają zmiany przepisów dotyczących czasu pracy w Unii Europejskiej? Stefan Nerinckx (Kancelaria Field Fisher Waterhouse)
17.00 – 18.00 Koktajl połączony z degustacją piwa belgijskiego

Prelegenci: Andrzej Malinowski (Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej), Michael Voordeckers (Hill+Knowlton Strategies), Jerzy Mańkowski (Global Consulting, Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego), Philippe Vlaeminck oraz Bart Van Vooren (Kancelaria ALTIUS), Meglena Mihova (EPPA), David Haverbeke (Kancelaria Field Fisher Waterhouse), Natacha Clarac (Athenora), Stefan Nerinckx (Kancelaria Field Fisher Waterhouse)
Organizator: Biuro Regionu Brukseli-Stolicy przy Ambasadzie Belgii, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, MTP

Wstęp: wolny, obowiązuje rejestracja

Sala 1.D, pawilon 15

WTOREK, 08.10.2013


Godzina


TematLokalizacja


10.00-16.00


KONFERENCJA: Wieś polska, wieś innowacyjna
10:30 Otwarcie konferencji, wprowadzenie

Marek Zagórski (Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej)


10:40 Wyzwania dla wsi w Cyfrowej Polsce

Ireneusz Niewiarowski (Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów)


11:00 Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

Włodzimierz Marciński (Lider Cyfryzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)
11:20 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Monika Dołowiec (Za-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)
11:40 Bilbioteka – więcej niż myślisz!

Helena Bednarska (Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)


12:00 Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Wojciech Cerba (Prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.)


12:20 Innowacyjna wieś z Internetem szerokopasmowym

Ewa Bilińska i Marek Klupś (Koordynatorzy ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego INEA)


12:40 Podsumowanie konkursu „SOŁECTW@ w sieci” i wyniki badań KSS

Patryk Węgierkiewicz (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów)


13:00 Dyskusja
13:30 Przerwa kawowa
PROSUMENCKOŚĆ
13:40 Otwarcie

Jerzy Buzek (nagranie wideo)Poseł do Parlamentu Europejskiego


13:50 Nowoczesna energia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na polskiej wsi

Bożena Wróblewska (Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii i Kierownik Działu Innowacji Gaspol)


14:10 Mikroźródła OZE

Anna Słomczyńska (Ekspert w Wydziale Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii Banku Gospodarki Żywnościowej)


14:30 Prosument i inne programy NFOŚiGW na rok 2014

Małgorzata Skucha (Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)


15:00 Dyskusja
15:30 Zakończenie i obiad
Prelegenci: Marek Zagórski (Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej), Ireneusz Niewiarowski (Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów), Włodzimierz Marciński (Lider Cyfryzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), Monika Dołowiec (Za-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), Helena Bednarska (Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu), Wojciech Cerba (Prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.), Ewa Bilińska i Marek Klupś (Koordynatorzy ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego INEA), Patryk Węgierkiewicz (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów), Bożena Wróblewska (Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii i Kierownik Działu Innowacji Gaspol), Anna Słomczyńska (Ekspert w Wydziale Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii Banku Gospodarki Żywnościowej), Małgorzata Skucha (Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, MTP

Wstęp: wolny dla uczestników targów, obowiązuje rejestracja

Sala 1.E, pawilon 15

11.00-12.30


Konferencja: Tereny inwestycyjne gminy Ogrodzieniec
Organizator: Gmina Ogrodzieniec

Wstęp: wolny dla uczestników targów

Sala 3.A


pawilon 14


PONIEDZIAŁEK – ŚRODA, 07-09.10.2013 (wszystkie dni targów)


Godzina


Temat


Lokalizacja


9.00-17.00


Centrum Kontroli Placów Zabaw – konsultacje dotyczące bezpieczeństwa na placach zabaw
Organizator: Centrum Kontroli Placów Zabaw, MTP

Wstęp: wolny

Stoisko nr 41

Pawilon 159.00-17.00


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – konsultacje
Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Wstęp: wolny

Stoisko nr 13

Pawilon 15


Szczegółowe informacje: www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl, www.kongresgmina.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość