Strona główna

Technika przeszukiwania bibliograficznych baz danych I


Pobieranie 18.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.47 Kb.
technika PRZESZUKIWANIA BIBLIOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH I
Uruchom przeglądarkę Mozilla Firefox. Wejdź na stronę:

http://www.pubmed.gov

lub stronę:

http://www.ncbi.nih.gov i w polu Search wybierz PubMed i naciśnij Search.

lub na stronę:

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl i z Zasobów po lewej stronie wybierz Bazy danych, a następnie wybierz MEDLINE-PubMed.


1. Zawężanie i uściślanie poszukiwań.

Porównaj wyniki wyszukiwania (wpisując liczbę publikacji do sprawozdania) w zależności od sposobu sformułowania zapytania np. zawężenia poszukiwań do zbioru tytułów przez umieszczenie znacznika [TI] lub umieszczenie frazy w cudzysłowie.


2. Wyszukiwanie wg nazwiska autora.

 • Ile publikacji danego autora znajduje się w bazie Medline? W polu wyszukiwania wpisz nazwisko i pierwszą literę imienia (imion) autora (bez kropek). Naciśnij Search i odnotuj w tabeli sprawozdania liczbę publikacji tego autora.

 • Ile prac tego autora jest dostępnych w całości (full text)? Informacje znajdziesz z prawej strony ekranu

  • a: wpisz liczbę publikacji wykazaną jako: Free Full Text

  • b: wpisz liczbę publikacji wykazaną jako: free full-text articles in PubMed Central

 • Wyszukaj publikacje tego autora na określony temat dopisując w polu wyszukiwania wskazane w sprawozdaniu hasło.

 • Sprawdź ile prac opublikował ten autor w języku polskim. W tym celu w polu wyszukiwania pozostaw tylko dane autora, następnie naciśnij Limits, w polu Languages zaznacz Polish i uruchom wyszukiwanie naciskając Search.

 • Podaj liczbę publikacji autora we wskazanym czasopiśmie. Usuń ograniczenie z poprzedniego wyszukiwania klikając na Removed przy informacji o przyjętych limitach (Limits). Wywołaj Advanced search. W polu Search Box wpisz nazwisko i pierwszą literę imienia autora. W pierwszym polu Search Builder wybierz Yournal, a w drugim polu wpisz nazwę czasopisma (klikając na właściwą nazwę w wykazie). Uruchom wyszukiwanie.

 • Czy wszystkie indeksowane prace tego autora zawierają abstrakty? Wróć na stronę główną PubMed i w okienku wyszukiwarki wpisz dane autora. Naciśnij Limits i w polu Text Options wybierz Abstracts. Uruchom wyszukiwanie.

 • Podaj liczbę publikacji autora we wskazanym w sprawozdaniu przedziale czasowym. Usuń poprzednie ograniczenia. Naciśnij ponownie Limits, a nastębnie w polu Published in the Last wybierz Specify date range i wpisz żądany przedział czasowy.

 • Wybierz Advanced search i wykorzystując Search history spróbuj zbudować wskazane kwerendy łącząc numery poszczególnych wyszukiwań (#) spójnikami AND, OR lub NOT.


3. Uzupełnianie danych bibliograficznych publikacji.

Uzupełnij dane bibliograficzne publikacji zamieszczonych w sprawozdaniu, tak aby zawierały: nazwiska autorów, tytuł czasopisma, rok, vol, str.

Na głównej stronie PubMed z PubMed Tools wybierz Single Citation Matcher. Wpisz posiadane dane w odpowiednie pola.

Zadanie to możesz wykonać również budując odpowiednia kwerendę w PubMed Advanced Search.


4. Poszukiwania pełnego tekstu publikacji.

Aby dotrzeć do pełnego tekstu publikacji należy sprawdzić czy: 1. jest udostępniony w bazie MEDLINE-PubMed? Na stronie z abstraktem danej publikacji znajdziesz informację (w prawym górnym rogu) na temat możliwości uzyskania pełnego tekstu.

 2. jest dostępny w wersji elektronicznej prenumerowanej przez Bibliotekę Główną CM UJ? W tym celu, po wejściu na stronę Biblioteki z Zasobów wybierz Czasopisma a następnie E-lokalizator. Wpisz początek tytułu czasopisma lub jego skrót w okienku wyszukiwarki i naciśnij Search. Jeżeli uzyskasz poszukiwany tytuł czasopisma, upewnij się, że jest żądany numer i otworzy się poszukiwana publikacja. To samo możesz osiągnąć przez Extranet.

 3. jest dostępny w wersji drukowanej w Bibliotece Głównej CM UJ? W tym celu, podobnie jak poprzednio, z Zasobów Biblioteki wybierz Czasopisma a następnie „Czasopisma drukowane” i w końcu: „Czasopisma dostępne w bibliotekach CM UJ”. Sprawdź czy na wykazie jest żądany tytuł. Jeżeli tak, to ustal miejsce w którym znajduje się czasopismo, a także sprawdź czy jest poszukiwany numer.

 4. czasopismo udostępnia publikacje w Internecie?

 • JAMA: www.jama.ama-assn.org

 • BMJ: www.bmj.com

 • N Engl J Med: www.nejm.org

 • www.freemedicaljournals.com

 1. jest dostępny w wersji drukowanej na terenie Polski? Z Zasobów Biblioteki wybierz Czasopisma a następnie „Czasopisma drukowane”, Katalog Biblioteki Narodowej i w końcu Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych. Kliknij na tytuł i wpisz początek tytułu czasopisma w polu wyszukiwania, po czym naciśnij początek. Jeżeli ukaże się żądany tytuł czasopisma, sprawdź która biblioteka posiada poszukiwany numer.5. Porównanie zasobów wybranych baz bibliograficznych.
Sprawdź ile jest najnowszych publikacji na temat wskazanego w sprawozdaniu leku w bazie PubMed, Embase i Medline.

 • W bazie PubMed wpisz podane hasło, wybierz Limits i zaznacz wskazany przedział czasu, po czym naciśnij Search.

 • Z Zasobów Biblioteki wybierz Bazy danych, a następnie Embase. Nacisnij Advanced. Wpisz hasło, zaznacz przedział czasowy i wybraną bazę bibliograficzną (z Records from), naciśnij Search.

 • Wpisz do sprawozdania uzyskane wyniki. Czy potrafisz je zinterpretować?


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość