Strona główna

Temat: Algorytm liniowy a algorytm z warunkami. Algorytm liniowy (sekwencyjny)


Pobieranie 9.7 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.7 Kb.
Temat: Algorytm liniowy a algorytm z warunkami.


 1. Algorytm liniowy (sekwencyjny):

- realizuje jeden ciąg działań;

- czynności wykonywane są po kolei, tak jak zostały zapisane (sekwencyjnie).
 1. Algorytm z warunkami (rozgałęziony):

- może wystąpić kilka alternatywnych ciągów działań;

- sprawdza się warunek i jego spełnienia zależą dalsze czynności;

- instrukcję warunkową zapisujemy najczęściej w postaci: np. jeżeli spełniony jest warunek w, to wykonaj instrukcję a; lub

jeżeli spełniony jest warunek w, to wykonaj instrukcję a, w przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję b;


 1. Prezentacja algorytmu liniowego:

a). lista kroków:

np. obliczanie pola powierzchni i objętości czworościanu foremnego o krawędzi a;Dane: liczba rzeczywista dodatnia a.

Wynik: wartość pola P i objętości V.

 1. Zacznij algorytm .

 2. Wprowadź wartość krawędzi a.

 3. Oblicz wartość pola: .

 4. Oblicz wartość objętości: .

 5. Wyprowadź wyniki P i V.

 6. Zakończ algorytm.

b). schemat blokowy:


 1. Prezentacja algorytmu z warunkami:

a). lista kroków:

np. algorytm określenia, który z dwóch uczniów jest wyższy:Dane: liczby naturalne oznaczające wzrost uczniów: a, b.

Wynik: wartość większej z liczb: max.

 1. Zacznij algorytm .

 2. Wprowadź wartości liczb: a i b.

 3. Sprawdź, czy a jest większe od b.

Jeśli tak, to przyjmij max :=a,

w przeciwnym wypadku max :=b.

 1. Wyprowadź wynik: max.

 2. Zakończ algorytm.

b). schemat blokowy:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość