Strona główna

Temat kontroli Miejsce kontroli


Pobieranie 12.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.8 Kb.

Temat kontroli

Miejsce kontroli

Termin kontroli

Kontrolujący

Tematyka prowadzonej kontroli dotyczyła: kontroli realizacji zasad dotyczącej polityki kadrowej w CEiPM OHP w zakresie list obecności, delegacji, dokumentowanie wyjść służbowych pracowników, stosowanie instrukcji kancelaryjno – biurowej;

kontroli w zakresie organizacyjnym- plan pracy i stopień jego realizacji, prowadzenie dokumentacji refundacyjnej;

kontrola administracyjno-gospodarcza w związku z prawidłowością oznaczenia sprzętu zgodnie z zapisami ksiąg inwentarzowymi, wykorzystanie sam. służbowego i dokumentowanie wyjazdów służbowych;

kontrola rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu Pracy

kontrola realizacji projektów systemowych


CEiPM OHP Piotrków Trybunalski

05-07.07.2015

Socha-Pinder (st. specjalista ds. kontroli) A. Jaworska (Dyrektora Biura WK OHP), J. Majchrzak (specjalista ds. kształcenia i refundacji)


Realizacja działalności wychowawczej (Arkusze bieżącej działalności wychowawczej, Dzienniki zajęć wychowawczych) w tym realizacja i dokumentowanie programów autorskich. Realizacja szkolenia ogólnego ( status ucznia, jakość kształcenia) i zawodowego (dominujące formy kształcenia). Fluktuacja wśród uczestników. Dokumentowanie godzin dydaktyczno – wychowawczych kadry. Dokumentowanie działalności Rady Młodzieży i Klubu Absolwenta.

5 – 8 HP

w Radomsku
09.09.2015

A. Socha (st. specjalista ds. kontroli)Realizacja działalności wychowawczej (Arkusze bieżącej działalności wychowawczej, Dzienniki zajęć wychowawczych) w tym realizacja i dokumentowanie programów autorskich. Realizacja szkolenia ogólnego ( status ucznia, jakość kształcenia) i zawodowego (dominujące formy kształcenia). Fluktuacja wśród uczestników. Dokumentowanie godzin dydaktyczno – wychowawczych kadry. Dokumentowanie działalności Rady Młodzieży i Klubu Absolwenta.

5-15 HP Zduńska Wola

11.09.2015

A. Socha (st. specjalista ds. kontroli)Kontrola zamówień realizowanych samodzielnie przez jednostkę, zamówień zleconych jednostkom będącym w strukturze OHP, tj.: CKiW i OSZ.

Kontrola zgodności zamówień z preliminarzem.

Kontrola realizacji zamówień w czasie trwania ich realizacji.


Andrzej Rybczyński,

Anita JaworskaŁWK OHP

14-16.09.2015

A. Socha (st. specjalista ds. kontroli)Sporządziła: Anna Socha


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość