Strona główna

Temat: Kultura starożytnych cywilizacji. I. Wpływ cywilizacji Bliskiego Wschodu na dorobek kultury antyku


Pobieranie 14.04 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.04 Kb.
Technikum uzupełniające Historia TU

Lekcja 7 Dział: Starożytność
Temat: Kultura starożytnych cywilizacji.
I. Wpływ cywilizacji Bliskiego Wschodu na dorobek kultury antyku.

 • Ludzie cywilizowani (Grecy)– znają kulturę helleńska, i język grecki – reszta barbarzyńcy

 • Kultura Wschodu – uważana jako gorsza ale jej osiągnięcia wpłynęły na kulturę antyku

 • Alfabet, papirus, twierdzenia matematyczne, kalendarz, jednostki, konstrukcja łuku

 • Kultura Grecka i Rzymska oraz tradycja judeochrześcijańska – podstawą kultury Europy


II. Kultura greków

1. helleńska – czysto grecka

a. literatura

 • epos – Homer - Iliada ( o wojnie trojańskiej), Odyseja (o wędrówce Odyseusza)

 • poezja liryczna – Safona, Solon

 • historiografia – Herodot Dzieje, Tukidynes Wojna peloponeska, Ksenofont Anabaza


b. Teatr ( Dionizos bóg wina i urodzaju –obchody święta początek teatru)

 • Komedie – Arystofanes

 • Tragedie – Ajschlos, Sofokles (Antygona), Eurypides


c. Filozofia –umiłowanie mądrości (poszukiwanie prawdy o świecie –nie mity)

 • Tales – woda, Heraklit – ogień, Demokryt - atom

 • Okres II – klasyczny – zainteresowanie się człowiekiem i wartościami

 • Platon – idealizm filozoficzny – świat poznawany zmysłami jest tylko odbiciem realnego świata idei.

 • Arystoteles – uczeń Platona, twórca logiki i podziału nauk (teoretyczne, praktyczne, wytwórcze), w etyce zwolennik zasady „złotego środka”


d. Trzy porządki architektoniczne (chronologicznie)

 • Dorycki – budowle surowe i ciężkie, bez bazy, kapitel - prostokątna płyta ( Partenon)

 • Joński – budowle smukłe, dekoracyjne, kapitel –baranie rogi ( Erechtejon)

 • Koryncki – budowle ozdobne, kapitel –liście akantu (Rzym) (odmiana jońskiego)


e. Zespół budowli na ateńskim akropolu (Partenon, Erechtejon)
f. Rzeźba

 • Poliklet – Doryforos (eksponowanie idealnego człowieka)

 • Myron – Dyskobol (realizm dynamika)


g. Ceramika tematyka mitologiczna i wojenna (styl czarnofigurowy i czerwonofigurowy)
h. Sport – pierwsze igrzyska (776 r. p.n.e.)

 • Igrzyska w Olimpii co 4 lata - idea powszechnego pokoju w czasie zawodów


i. Nauka – twierdzenia Pitagorasa i Talesa

2. Kultura hellenistyczna – powstała w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego z połączenia kultury greckiej z wschodnią.
a. ośrodki hellenizmu:

 • Aleksandria (Egipt) pierwszy instytut naukowy –Muzeum (dom muz)

 • Pergamon – tu wynaleziono pergamin wyprawiany ze skór zwierząt


b. Filozofia hellenistyczna

 • Stoicyzm – Zenon z Kition – cnota najwyższym dobrem – pohamowanie emocji

 • Epikureizm –Epikur- szczęście to ograniczanie cierpień i dążenie do przyjemności

 • Cynizm –Diogenez - odrzucenie powszechnie obowiązujących wartości i norm


c. Rzeźba

 • Grupa Laokoona – scena śmierci kapłana i jego synów w uściskach węzy - ekspresja


d. Nauka

 • Euklides –geometria

 • Arystrach – system heliocentryczny – (Słonce w centrum) -brak dowodów

 • Ptolemeusz – system geocentryczny – (Ziemia w centrum)

 • Archimedes – fizyk –prawo wyporności, wzory obliczania objętości brył,


III. Kultura starożytnego Rzymu. (przejęte od greków i innych ludów)

1. literatura ( język łaciński)

a. poezja –Wirgliusz (Eneida), Owidiusz (Sztuka kochania), Horacy (pieśni, satyry, ody)

b. proza – Cyceron (mowy polityczne i listy)

c. historiografiaTytus Liwiusz (Dzieje Rzymu), Tacyt (Dzieje), Swetoniusz (Żywoty cezarów), Plutarch (Żywoty sławnych mężów) Juliusz Cezar (O wojnie domowej)
2. Prawo rzymskie podstawą dla kodeksów prawnych państw Europy

 • Jurysprudencja – kultura prawna , wiedza prawnicza prawnicy –juryści


3. Architektura

 • Budowle - cegła i cement - cechy - łuki, sklepienia, nowość – kopuły -przestronność

 • Bazyliki - hale targowo sądownicze – z czasem kościoły

 • Amfiteatry - Koloseum (80 r. p.n.e.) nazwa od rozmiarów

 • Akwedukty – wodociągi - arkady ( 2 kolumny połączone łukiem)

 • Drogi –handel , administracja wojsko

 • Wille - w terenach podmiejskich z ogrodami, rzeźbami i fontannami

 • Termy - łaźnie, kąpiele gorące, zimne, i rozrywka muzyka, ćwiczenia


4. Sztuka – rzeźba – weryzm –autentyczność postaci ludzkich
Zadanie domowe str. 68, zad. 2

1. Która spośród podanych filozofii życiowych odpowiada Ci najbardziej? Podaj pięć różnych argumentów „za” wybraną koncepcją etyczną oraz cztery różne „przeciw” pozostałym.


Pytania sprawdzające:

1. Scharakteryzuj filozofię grecką


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość