Strona główna

Temat: Lista kroków algorytmu. Algorytm jest przedstawiany w kolejnych punktach krokach


Pobieranie 4.74 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.74 Kb.
Temat: Lista kroków algorytmu.


 1. Algorytm jest przedstawiany w kolejnych punktach (krokach) zawierających opis wykonywanej czynności, np. 1. zacznij algorytm;
 1. Kolejność opisywania poszczególnych operacji powinna być zgodna z realizacją danego algorytmu, a nie przypadkowa;
 1. Polecenia w poszczególnych krokach należy określić jasno i precyzyjnie, ponieważ na podstawie listy kroków może być napisany program komputerowy;
 1. Przebieg algorytmu nie zawsze musi być wyznaczony przez kolejne numery kroków, może być polecenie przejścia do innego, niż kolejny, punktu w spisie kroków;
 1. Lista kroków powinna być poprzedzona specyfikacją algorytmu;
 1. Algorytm może się kończyć w kilku miejscach listy;
 1. Lista kroków algorytmu obliczania średniej arytmetycznej 2 liczb:


Dane: dowolne dwie liczby: a, b;

Wynik: liczba Sr, będąca średnią arytmetyczną liczb a i b;

 1. Zacznij algorytm;

 2. Wprowadź wartości dwóch liczb: a, b;

 3. Oblicz sumę liczb a i b: S := a + b;

 4. Oblicz średnią: Sr := S/2;

 5. Wyprowadź wynik: Sr;

 6. Zakończ algorytm.


8. Znak (symbol) przypisania - :=

np. n := n +1 oznacza, że zmiennej n (po lewej stronie) przypisano wartość wyrażenia n + 1 obliczoną po prawej stronie (zwiększenie wartości o 1).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość