Strona główna

Temat: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi


Pobieranie 18.27 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.27 Kb.
Grupa A

Temat: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

 1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Procesy polegające na przemieszczaniu się zwietrzeliny w dół stoku pod wpływem siły ciężkości to…

A. procesy krasowe.

B. akumulacja.

C. ruchy masowe.

D. ruchy górotwórcze.


 1. Podkreśl formy krasu powierzchniowego.

jaskinia, ponor, polje, stalaktyt, mogot, stalagmit, żłobek krasowy, korytarz

 1. Połącz formę rzeźby terenu z procesem, który spowodował jej powstanie.

  klif 

   krasowienie

  dolina V-kształtna 

   abrazja

  grzyb skalny 

  erozja lodowcowa

  mogot 

   korazja

  wzniesienia moreny czołowej 

   erozja wgłębna  akumulacja lodowcowa

 2. Przyporządkuj wymienionym procesom odpowiadający im opis.

A. erozja boczna . . . . .

B. akumulacja rzeczna . . . . .

C. wietrzenie chemiczne . . . . .

a. Niszczenie skał powodujące zmianę ich składu chemicznego.

b. Osadzanie materiału niesionego przez rzekę u jej ujścia.

c. Podcinanie brzegów rzeki prowadzące do poszerzania się doliny.

d. Rozcinanie podłoża i pogłębianie doliny.
Grupa B

Temat: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi


 1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Rumowiska skalne powstające na stokach w wyniku wietrzenia mrozowego to…

A. wywierzyska.

B. gołoborza.

C. barchany.

D. ostańce.


 1. Podkreśl formy krasu podziemnego.

jaskinia, ponor, polje, stalaktyt, mogot, stalagmit, żłobek krasowy, stalagnat

 1. Połącz formę rzeźby terenu z procesem, który spowodował jej powstanie.

  wodospad 

   erozja boczna

  dolina U-kształtna 

  erozja wsteczna

  polje 

   krasowienie

  powierzchnia moreny dennej 

   erozja lodowcowa

  meander 

  akumulacja lodowcowa  abrazja

 2. Przyporządkuj wymienionym procesom odpowiadający im opis.

A. erozja wgłębna . . . . .

B. korazja . . . . .

C. wietrzenie fizyczne . . . . .

a. Niszczenie skał polegające na ich rozdrabnianiu pod wpływem czynników fizycznych.

b. Niszczenie powierzchni skalnych przez piasek.

c. Rozcinanie podłoża i pogłębianie doliny.d. Niszczenie wysokiego brzegu przez fale.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość