Strona główna

Temat: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki


Pobieranie 13.32 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.32 Kb.
Liceum, Technikum Historia

Klasa II Lekcja 78 Dział: Wiek XVIII i początek wieku XIX (historia powszechna)


Temat: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki


 • XVI w. kolonizacja angielska i holenderska wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej

 • 1607 – pierwsza osada handlowa kolonistów angielskich - Jemestown (Wirginia)

 • 1620 –purytanie uciekający z Anglii (statek Mayflower) zakłada osadę - Plymouth

1. Trzynaście koloni angielskich w Ameryce Północnej w XVIII wieku

 • Zróżnicowane politycznie, gospodarczo i religijnie angielskich kolonii

 • Na północy – rozwój przemysłu: metalurgicznego, stoczniowego, wełnianego (klimat)

 • Na południu – rozwój plantacji bawełny, tytoniu, wykorzystywanie pracy niewolniczej
  • Między koloniami brak powiązań - na czele każdej gubernator –zależny od rządu metropolii


2. Przyczyny podjęcia walk przez kolonistów
a. Anglia traktuje kolonie jako rynek zbytu oraz bazę surowcowa

 • Ograniczenie handlu - Akt nawigacyjny (1651) – handel na statkach angielskich

 • Zakaz produkcji wielu towarów ( ograniczanie rozwoju manufaktur)

 • Kolonie muszą utrzymywać wojsko angielskie

 • Narzucenie podatków: opłata stemplowa, opłata celna (importowa m.in. herbatę)


b. kolonie dążą do samostanowienia o swoich losach


 • 1773 Bunt kolonistów w Bostonie tzw. „bostońskie picie herbatki”
 • Anglicy zamykają port w Bostonie i przystępują do tłumienia buntu

 • Bojkot towarów angielskich i walki kolonistów z wojskami króla Jerzego III
 • 1774 – I Kongres Kontynentalny w Filadelfii (przedst. 12 koloni) – podjął decyzję o wojnie


3. Walka kolonii o niepodległość
a. Uchwalenie przez II Kongres Deklaracja Niepodległości (4 VII 1776) autorstwa Thomasa Jeffersona


 • Ogłaszała niepodległość 13 kolonii i powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki o ustroju republikańsko – demokratycznym (artykuły konferencji- B. Franklin)
 • Anglicy mieli regularną armię – koloniści rozwijają taktykę partyzancką


b. Zwycięstwa amerykańskie

 • Pod Saratogą ( 1777)

 • Pod Yorktown (1781)


c. Udział ochotników w Europy

 • Tadeusz Kościuszko – twórca fortyfikacji West Point i Saratogi

 • Kazimierz Pułaski - zginął pod Savannah w 1779

 • Wojnę Anglii wypowiadają – Francja, Hiszpania i Holandia – ochotnicy
 • 1783 -traktat pokojowy w Paryżu

 • Granice między: Atlantykiem a Missisipi, oraz Kanadą a Florydą


4. Konstytucja Stanów Zjednoczonych – 1787 rok


 • Obradujący w Filadelfii konwent pod przewodnictwem Jerzego Waszyngtona uchwalił pierwsza na świecie spisaną demokratyczną konstytucję,


a. Konstytucja wprowadzała zasadę trójpodziału władzy


 • Senat

 • 2 senatorów z każdego stanu, wybieranych na 6 lat, ale co 2 lata odnawia się 1/3 s

 • Izba Reprezentantów

 • Wybory proporcjonalne ( zależnie od liczby mieszkańców stanu), co 2 lata
 • Władza wykonawcza - Prezydent

 • Wybierany na 4 lata, głowa państwa, prowadzi politykę zagraniczną zwierzchnik sił zbrojnych, szef rządu –mianuje mistrzów
 • Władza sądownicza – Sąd Najwyższy –najwyższa instancja
 • Państwo federacyjne - poszczególne stany mają niezależność w zakresie m.in.

 • Skarbu, administracji i policji i prawa
 • Prawa wyborcze - ograniczone cenzusem majątkowym, rasowym i płciowym

 • Konstytucja z późniejszymi poprawkami obowiązuje do dnia dzisiejszego


Zadanie domowe str. 204

4. Przeczytaj poniższe teksty źródłowe i odpowiedz na następujące pytania:

a. Które zasady oświeceniowe znalazły odzwierciedlenie w konstytucji?


 • Wolność, sprawiedliwość i równość ludzi

b. Czy deklarowaną przez Jeffersona naturalną równość ludzi uwzględniono w osiemnastowiecznym ustawodawstwie amerykańskim

 • Tak deklarowana przez Jeffersona naturalna równość ludzi została uwzględniona w Deklaracji Niepodległości 4 VII 17776 i Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku


Pytania sprawdzające:

1. Wymień najważniejsze dokumenty powstałe w czasie rewolucji amerykańskiej • Uchwalona przez II Kongres Deklaracja Niepodległości (4 VII 1976) autorstwa Thomasa Jeffersona

 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych – 1787 rok

78
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość