Strona główna

Temat zbiórki: BĄDŹmy bohaterami dnia codziennego


Pobieranie 27.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.36 Kb.

Temat zbiórki:

BĄDŹMY BOHATERAMI DNIA CODZIENNEGOCele:

 • motywacja do pracy nad sobą, do stawania się „bohaterem dnia codziennego”

 • zdefiniowanie pojęć idol, bohater, autorytet

 • wskazanie roli bohaterów w naszym codziennym życiu

 • poznanie ludzi uchodzących w naszym społeczeństwie za bohaterów

 • sprecyzowanie cech, które naszym zdaniem powinien posiadać bohater


Formy pracy:

 • dyskusja

 • gra

 • ćwiczenie

 • piosenka

 • gawęda

 • kalambury

 • turniej

 • zwyczaje i obrzędy


Przebieg:

1. Obrzędowe rozpoczęcie

2. Gawęda – wspólne zdefiniowanie pojęcia idol, autorytet, bohater poprzez dopisywanie cech poszczególnych postaci na specjalnych kartonach. Podsumowanie w formie krótkiego porównania.

3. Kalambury – harcerze starają się wymyślić jak najwięcej bohaterów, a następnie przedstawić ich pozostałym grupom za pomocą kalambur – tym razem rysowanych 

4. Ćwiczenie – kim jestem? Jeden z harcerzy wybiera sobie bohatera, w którego postać za chwilę się wcieli. Będzie starał się poruszać jak wybrany bohater, mówić jak ów bohater i odpowiednio odpowiadać na pytania. Pozostali harcerze stają się dziennikarzami, którzy poprzez zadawane pytania i udzielane przez „bohatera” odpowiedzi starają się zgadnąć, z kim mają do czynienia...

5. Piosenka – „Ballada rajdowa”

6. Koło fortuny – hasłami są nazwiska znanych bohaterów

7. Gra „bohaterowie” – każda osoba otrzymuje zestaw 10 kart. Na każdej karcie widnieje nazwisko znanej osoby, która uchodzić może za bohatera. Każdy harcerz w pięciu wykropkowanych punktach wypisuje w wybranej kolejności 5 cech (narzuconych poprzez prowadzącego), przy czym cech przy numerku 1 najmniej charakteryzuje daną osobę, przy numerku 5 najbardziej. Przykładowe cechy: wierność ideałom, poświecenie, odwaga, odpowiedzialność, charyzma. Następnie harcerze rozchodzą się po sali, by rozpocząć grę. Grać mogą z każdym napotkanym harcerzem tylko raz. Zaczynają od jednej rundy w słynną grę „kamień, nożyczki, papier”. Osoba, która wygrała wybiera kartę, którą ona będzie grała i kartę, która grał będzie przeciwnik. Następnie osoba, która wygrała odczytuje cechę, która ma na 4 miejscu. Jeżeli przeciwnik ma ową cechę na miejscu wyższym (5) wygrywa, jeśli na niższym (1,2,3) przegrywa, jeśli na tym samym (4) gramy jeszcze raz. Osoba przegrana odcina róg swojej karty i wręcza ją przeciwnikowi. Karta ta zostaje wycofana z gry, a przeciwnik zdobywa punkt. Dobrze byłoby przybliżyć harcerzom postacie wypisane na kartach. Jest to doskonały sposób na zaprezentowanie im pewnych ważnych postaci.

8. Piosenka – Mały mundur

9. Dyskusja – puste krzesło (opis w załączniku) – czy prawdziwym bohaterstwem jest „pięknie żyć” czy „pięknie umierać”?

10. Cechy bohatera – przez całą zbiórkę, oprócz punktów za wykonane zadanie, harcerze otrzymują samoprzylepne kropki, które pod koniec zbiórki będą mogli przyczepić na karteczkach porozwieszanych w harcówce, na których wypisane są cechy bohatera. Wisieć będą również puste karteczki, na których harcerze mogą dopisać swoje własne cechy. Przyklejając zdobyte kropki, harcerze wyrażają jak ważna jest dla nich ta cecha. Im więcej kropek, tym cecha ważniejsza.

11. Dyskusja – kto dla mnie jest bohaterem i w jaki sposób mnie inspiruje?

12. Podsumowanie zbiórki

13. Obrzędowe zakończenie


Czas trwania: ok. 2 h
Materiały:

 • kartony

 • mazaki

 • tekst piosenki „Ballada rajdowa”, „Mały mundur”

 • hasła do „Koła fortuny”

 • karty do gry „bohaterowie”

 • kilka informacji o każdym przywołanym podczas zbiórki bohaterze

 • 4 krzesła (dywaniki)

 • cechy bohatera wypisane na kartkach i powieszone w harcówce

 • kropki z papieru samoprzylepnego


Załączniki

  • Dyskusja „puste krzesło”

Podejmujemy jasno sprecyzowany temat dyskusji; na trzech plakatach przygotowujemy trzy różne opinie dotyczące tego tematu, trzy różne głosy. Dwie opinie są sformułowane jako głosy skrajne, jedna zaś jest zapisana jako głos pośredni, wyważony pomiędzy skrajnościami. Proponujemy, żeby uczestnicy zapoznali się z opiniami i zgromadzili w grupy przy tym plakacie, który w pełni lub w części odpowiada ich sądom. Dla osób, które nie mogą się utożsamić z żadną z trzech opinii, jest jeszcze plakat ze znakiem zapytania (?). Po krótkiej rozmowie w małych grupach proponujemy, aby każda z grup wydelegowała swojego przedstawiciela na obrady plenarne. Delegacie siadają na 4 przygotowanych krzesłach i rozpoczynają dyskusję. Grupy już nie mają prawa głosu, chyba, że ktoś chce usiąść na „pustym krześle” przygotowanym w tym celu, krótko włączyć się do rozmowy i powrócić do grupy. Animator kieruje ruchem przy pustym krześle.
 • Koło fortuny

Harcerze podzieleni na zespoły, kolejno wybierają litery z hasła. Za każda literę mogą uzyskać 10 punktów, za odgadnięcie całego hasła dodatkowe 20. Hasłami są nazwiska bohaterów. Dodatkowo harcerze mogą dostawać ilustrację, zdjęcie danego bohatera.

 • Karty do gry „Bohaterowie”Bohater LECH WAŁĘSA

Cechy:


1.

2.

3.4.

5.

Bohater JAN PAWEŁ II

Cechy:

1.

2.3.

4.

5.


Bohater MAREK KOTAŃSKI

Cechy:


1.

2.

3.4.

5.

Bohater STANISŁAW KONARSKI

Cechy:

1.

2.3.

4.

5.


Bohater JAN BYTNAR

Cechy:


1.

2.

3.4.

5.

Bohater ALEKSANDER KAMIŃSKI

Cechy:

1.

2.3.

4.

5.


Bohater ROBERT BADEN POWELL

Cechy:


1.

2.

3.4.

5.

Bohater NAPOLEON BONAPARTE

Cechy:

1.

2.3.

4.

5.


Bohater SOKRATES

Cechy:


1.

2.

3.4.

5.

Bohater ANDRZEJ MAŁKOWSKI

Cechy:

1.

2.3.

4.

5.Bibliografia:- w zbiórce wykorzystane zostały pomysły z rajdu Arsenał 2006 „Czas Bohaterów”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość