Tematy projektów inżynierskich 2010 / 2011, studia stacjonarne, IV rokPobieranie 61.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.29 Kb.
Tematy projektów inżynierskich 2010 / 2011, studia stacjonarne, IV rok

(alfabetycznie według nazwisk Promotorów)


Numer

projektu

Promotor

Temat projektu

Student realizujący projekt

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

1

Dr inż. Anna Adamczyk

Otrzymywanie zastosowanie materiałów antybakteryjnych zawierających kationy srebra Ag+

Katarzyna Płaszewska

2

Dr inż. Anna Adamczyk

Warunki syntezy i metody badań powłok ochronnych z układów Al2O3-SiO2 oraz

TiO2-SiO2Małgorzata Słabońska

3

Dr Bartosz Handke

Ultra wysoko próżniowa (UHV) komora do nanoszenia cienkich warstw krzemoorganicznych na podłoża krystaliczne

Aneta Zubik

4

Dr Czesława Paluszkiewicz

Modyfikacja powierzchni materiałów kompozytowych w celu podwyższenia ich aktywności biologicznej
5

Dr Czesława Paluszkiewicz

Metody otrzymywania i badania powłok cyrkonowo – glinowych


Mariola Bednarz

6

Dr inż. Magdalena Rokita

Symulacja przebiegu rentgenogramów proszkowych wybranych halogenków potasu na podstawie znajomości ich struktury krystalicznej
7

Dr inż. Magdalena Rokita

Wpływ struktury wybranych bromków na przebieg ich rentgenogramów proszkowych
8

Dr hab. inż. Maciej Sitarz

Badanie struktury szkła metodą spektroskopii oscylacyjnej

Magdalena Lipczyńska

Katedra Chemii Analitycznej

9

Dr inż. Bogusław Baś

Automatyczny system specjacyjnej analizy chromu w wodach powierzchniowych

Michał Nazarczuk

10

Dr inż. Bogusław Baś

Sensory woltamperometryczne stosowane w elektroanalizie metali ciężkich


Renata Bukowiec

11

Dr inż. Bogusław Baś

Światłowodowe sensory chemiczne dedykowane spektrofotometrii

Dominika Orlicka

12

Dr inż. Bogusław Baś

Sensory chemiczne stosowane w monitorowaniu pacjentów

Michał Łysek

13

Dr Teresa Błaż

Zastosowanie metod fizykochemicznych w badaniach jakości wód

Katarzyna Pasoń

14

Dr Teresa Błaż

Miniaturyzacja w chemii analitycznej

Monika Gajska

15

Dr Teresa Błaż

Polimery elektroprzewodzące - przegląd, metody syntezy i zastosowanie

Katarzyna Hnida

16

Dr Teresa Błaż

Metody otrzymywania wody wysokiej czystości

Ewa Balawender

17

Dr Małgorzata Jakubowska

Metody chemometryczne w kryminalistyce


Katarzyna Romańska

18

Dr Małgorzata Jakubowska

Problemy identyfikacji próbek żywności


Anna Dyczko

19

Dr Małgorzata Jakubowska

Metody chemometryczne w analityce


Leszek Cabaj

19a

Dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona

Wybrane metody badań obiektów historycznych dla celów konserwatorskich

Barbara Szala

20

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Projekt laboratorium analizy próbek ciała stałego metodą ICP-MS

21

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Projekt procesu analitycznego oznaczania kwasu askorbinowego w owocach

Iwona Cięciwa

22

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Standardowa procedura operacyjna walidacji analizatora elektrochemicznego

Kamila Pakuła

23

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Projekt systemu gospodarki substancjami niebezpiecznymi w laboratorium chemicznym

Anna Tokarz

24

Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

Rozwój konstrukcji elektrod wskaźnikowych – od elektrod n-tego rodzaju do elektrod typu „solid contact” i „all solid state”

Małgorzata Grysińska

25

Prof. dr hab. Jan Migdalski

Konwencjonalne i instrumentalne metody oznaczania zawartości krzemu w materiałach ceramicznych

Ewelina Paszyńska

26

Prof. dr hab. Jan Migdalski

Metody oznaczania śladowych zawartości metali ciężkich w wodach naturalnych


Krzysztof Warzecha

27

Prof. dr hab. Jan Migdalski

Polimery przewodzące i możliwości ich zastosowania w chemii analitycznej


Anita Dziwisz

28

Dr inż. Ewa Niewiara

Zastosowanie metod miareczkowych do kontroli międzyoperacyjnej  w procesie produkcji wyrobów stalowych

Anna Pokrywa

29

Dr inż. Ewa Niewiara

Zastosowania jonitów w przemyśle

Bartosz Gut

30

Dr inż. Ewa Niewiara

Oczyszczanie wody dla potrzeb laboratorium analitycznego

Aneta Brzostkiewicz

31

Dr inż. Ewa Niewiara


Wykorzystanie technik chromatograficznych w kontroli procesu technologicznego produkcji piwa

Agnieszka Prochownik

32

Dr inż. Beata Paczosa – Bator

Porównanie metod oznaczania elektrolitów w próbkach biologicznych


Anna Sekuła

33

Dr inż. Beata Paczosa – Bator

Analiza metod obniżania granicy wykrywalności czujników potencjometrycznych


Aleksandra Toporek

34

Dr inż. Beata Paczosa – Bator

Wykorzystanie biosensorów w przemyśle spożywczym


Sabina Piwowarczyk

35

Dr inż. Beata Paczosa – Bator

Wykorzystanie biosensorów w analizie klinicznej


Beata Jeleń

36

Dr inż. Robert Piech

Przegląd metod oznaczania toru i uranu

mgr Sebastian Baś

37

Dr inż. Robert Piech

Oznaczanie substancji aktywnych w lekach

Mariusz Kalisz

38

Dr inż. Robert Piech

Analiza specjacyjna śladowych ilości arsenu w wodach rzecznych

Grzegorz Zdziebło

39

Dr inż. Robert Piech

Analiza metali ciężkich w ziołach

Katarzyna Stopyra

40

Dr Witold Reczyński

Rola modyfikatorów matrycy w oznaczeniach ilościowych metali metodą ASA, techniką elektrotermiczną

Małgorzata Wilk

41

Dr Witold Reczyński

Wykorzystanie metody ASA do oznaczeń śladowych ilości metali w płynach ustrojowych i tkankach ludzkich

Agata Smalec

42

Dr Witold Reczyński

Rozwój metody ASA od lat 50-tych XX wieku do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii materiałowej

Konrad Waliczek

43

Prof. dr hab. Mieczysław Rękas

Technologia wytwarzania materiałów anodowych do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Marta Betlej

44

Prof. dr hab. Mieczysław Rękas

Określanie właściwości elektrycznych elektrolitów stałych


Monika Kolawa

45

Prof. dr hab. Mieczysław Rękas

Wytwarzanie ogniw paliwowych na suporcie elektrolitowym


Jadwiga Osika

46

Prof. dr hab. Mieczysław Rękas

Wytwarzanie ogniw paliwowych na suporcie anodowym

Natalia Konieczny

47

Opiekun studenta:

Mgr Jan WyrwaPromotor:

Prof. dr hab. Mieczysław RękasTechnologia otrzymywania biodegradowalnych tworzyw sztucznych z wykorzystaniem surowców odnawialnych


Kamil Kubik

48

Opiekun studenta:

Mgr Jan WyrwaPromotor:

Prof. dr hab. Mieczysław RękasPrzegląd wybranych technologii oczyszczania ścieków przemysłowych

Mateusz Adamowicz

49

Opiekun studenta:

Mgr Jan WyrwaPromotor:

Prof. dr hab. Mieczysław RękasZastosowanie nanocząstek w medycynie

Ilona Pawlik©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy