Strona główna

„Temida pod Lupą: stereotypy, uprzedzenia i przesądy w sądach karnych i rodzinnych w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet”


Pobieranie 8.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.49 Kb.
autoshape 11

Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza na Konferencję : Temida pod Lupą: stereotypy, uprzedzenia i przesądy w sądach karnych i rodzinnych w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet

28 kwietnia 2016 r. ( czwartek) godzina 11.00 -17.00

Fundacja im. S. Batorego Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A, godz. 11.00 – 17.00

Konferencja stanowi podsumowanie projektu „ Stereotypy czy dowody – monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet” i odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Zgłoszenia do udziału w konferencji proszę przesyłać na adres e-mail monitoring@cpk.org.pl

Więcej informacji pod numerem 604402994

Badania i konferencja są częścią projektu „Stereotypy czy dowody: monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji i finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Program:

11.00-11.15 - Powitanie uczestników i przedstawienie projektu – Urszula Nowakowska, CPK

11.15-11.45

Prezentacja raportu z badań prowadzonych w ramach projektu „Stereotypy czy dowody- monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet – Urszula Nowakowska, Andrzej Dominiczak

11.45 – 13.00

Dr. Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich: Rola, możliwości i działania Rzecznika Praw Obywatelskich w przeciwdziałaniu stereotypom w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet

Prof. Monika Płatek - Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego : Wpływ stereotypów i uprzedzeń na realizację przez kobiety doświadczające przemocy prawa do sądu oraz zasady równego traktowania – perspektywa krajowa i międzynarodowa.

Dr. Katarzyna Sękowska–Kozłowska – Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN : Eliminacja stereotypów związanych z płcią w sprawach o przemoc wobec kobiet – analiza prawno-międzynarodowych standardów i zobowiązań Polski

13.00 – 14.00 - Przerwa na lunch ( dla wszystkich uczestników)

14.00 – 17.00

1) Panel dyskusyjny: sądy karne wolne od stereotypów i uprzedzeń wobec kobiet

Rekomendacje dotyczące rozwiązań zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu stereotypów i uprzedzeń na postępowanie i orzecznictwo w sprawach karnych o przemoc wobec kobiet z udziałem m.in Jadwigi Żywolewskiej – Ławniczak. sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Katarzyny Kądzieli dyrektorki Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej, Przedstawiciel/ ka Prokuratury oraz Policji.

2) Panel dyskusyjny: sądy rodzinne wolne od stereotypów i uprzedzeń wobec kobietRekomendacje dotyczące rozwiązań zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu stereotypów i uprzedzeń na postępowanie i orzecznictwo w sprawach rodzinnych wiązanych z przemocą wobec kobiet z udziałem m.in. Pani Poseł Magdaleny Kochan, adw. Magdaleny Czernickiej – Baszuk, sędzi Sądu Rodzinnego ( nazwisko nie potwierdzone) przedstawicielki Stowarzyszenia Dla naszych Dzieci, kurator rodzinny.

Pytania, uwagi i podsumowanie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość