Strona główna

Test (poziom klasa 1 liceum, technikum lub zasadnicza) uproszczony test osobowości instrukacja przeprowadzenia testu I podsumowania


Pobieranie 134.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar134.99 Kb.
TEST

(poziom KLASA 1 liceum, technikum lub zasadnicza)UPROSZCZONY TEST OSOBOWOŚCI


INSTRUKACJA
PRZEPROWADZENIA TESTU I PODSUMOWANIA

Test Le Senne'a to najkrótszy i najbardziej uproszczony test osobowości spośród wszystkich używanych w tej typologii. Bada on tylko trzy właściwości psychiczne: emocjonalność, aktywność i oddźwięk psychiczny, podczas gdy duży test uwzględnia aż dziewięć podobnych parametrów.  • Emocjonalność – uczuciowość – to dyspozycja do ulegania dość silnym poruszeniom psychicznym, nawet wskutek stosunkowo niewielkiej podniety.

  • Aktywność – to zdolność do spontanicznego działania. Aktywnym nazwiemy człowieka, który wobec pojawiającej się przeszkody wzmaga swe działanie, a nieaktywnym takiego, któremu przeszkoda odbiera chęć do jej pokonywania.

  • Oddźwięk psychiczny – dyspozycja świadomości do szybkiego lub powolniejszego reagowania na bodźce oraz dłuższego lub krótszego ich przechowywania.

Poproś o wykonanie testu zgodnie z instrukcją.

KONIECZNIE ZAZNACZ, ŻE WYNIK TESTU TO NIE „WYROK”, A JEDYNIE POMOC
W OKREŚLENIU SIEBIE


Zadbaj o to, żeby każdy był o tym przeświadczony (ze względu na szkodliwość testu w przypadku osób wrażliwych) Dla własnej wiedzy sporządź tabelę cech charakteru uczniów swojej klasy.


TABELA TYPÓW OSOBOWOŚCI UCZNIÓW KLASY …….… (wykonano dnia ………………)
(w tabeli wpisz punkty)


LP

Imię, nazwisko

Emocjonalność

Aktywność

Oddźwięk psychiczny

Typ osobowości

Uwagi

Jeżeli wystąpią trudności ze zidentyfikowaniem psychogramu, to może oznaczać, że wyszedł nam typ mieszany, złożony z dwu lub nawet trzech typów. W takim przypadku przy określaniu typu należy wziąć pod uwagę górny zarys kominów, a także ich wysokość. Komin poniżej średniej oznacza słabe nasilenie danej cechy, a powyżej średniej jej odpowiednią intensywność. Na przykład pasjonat z komponentą (domieszką) nerwowca będzie miał wszystkie trzy kominy powyżej średniej, ale pierwszy komin (emocjonalność) będzie wyraźnie dominował, jak to jest w schemacie nerwowca.

JEŚLI NIE JESTEŚ CZEGOŚ PEWIEN SPRAWDZ
U PSYCHOLOGA LUB DORADCY ZAWODOWEGO

Test Le Senne'a

Wykonanie testu w ramach zajęć pozwoli stworzyć indywidualny profil osobowości każdej osoby. Profil ten może być przydatny, kiedy osoba będzie miała opowiedzieć coś o swoich cechach charakteru. Zaznacz krzyżykiem pole, które najbardziej odpowiada twojemu przekonaniu. Liczbę punktów uzupełnij po wykonaniu testu.LP.

PYTANIE

TAK

lub CZĘSTO

CZASEM lub RZADKO

NIE

lub NIGDY

Liczba punktów

1.

Czy często lubisz wracać myślami do tego, co przeżywałeś dawniej lub czy lubisz, marzyć?

2.

Czy często odczuwasz tremę, zaniepokojenie, nieśmiałość, zmieszanie, np. przed egzaminem, gdy masz być pytany, przy zawieraniu znajomości itp.?

3.

Czy jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, często zabierasz się do tego od razu?

4.

Czy łatwo się urażasz, czujesz dotkniętym, np. jakąś krytyczną czy złośliwą uwagą?

5.

Czy lubisz planować, układać projekty, przygotowywać i obmyślać, co będziesz robił później, np. podczas ferii, w wolnym czasie, gdy dorośniesz?

6.

Czy często wolisz rozwiązywać swoje trudności samodzielnie?

7.

Czy często doznajesz różnorodnych uczuć: przygnębienia, zapału, smutku, radości itp.?

8.

Czy często czujesz się onieśmielony, zakłopotany w obecności nauczycieli, starszych lub nieznajomych?

9.

Czy trudno ci się przyzwyczaić do nowych warunków i nie lubisz zmian?

10.

Czy lubisz gry ruchowe i czy można o tobie powiedzieć, że należysz do ludzi, którzy wolą raczej działać niż obserwować?

11.

Czy mając wolny czas, lubisz się czymś czynnie zająć?

12.

Czy lubisz mieć stale tych samych przyjaciół?

13.

Czy jeżeli ci się coś nie powiedzie, nie uda ci się tak, jak chciałeś, zaczynasz od nowa, nie zrażając się trudnościami i niepowodzeniem?14.

Czy zdarza ci się, iż oglądając jakiś film, czytając jakąś książkę, słuchając jakiegoś opowiadania itp. czujesz się głęboko przejęty, czasem wzruszony nawet do łez?

15.

Czy trudno ci się od razu pogodzić, zapomnieć urazy, przykrości lub krzywdy?

Uzupełnij liczbę punktów w powyższej tabeli:
Jeżeli odpowiedź na dane pytanie jest twierdząca i brzmi: tak lub często,
wpisujemy w odpowiednim miejscu 4.
Gdy odpowiedź jest niezdecydowana i brzmi: czasem, rzadko, do tabeli,
w okienko przy numerze danego pytania, wpisujemy 2.
Jeśli odpowiedź jest negatywna i brzmi: nie lub nigdy,
do tabeli wpisujemy 0.

Przenieś teraz punkty do tabeli poniżej

Numer pytania

Punkty

Numer pytania

Punkty

Numer pytania

Punkty

2

 

3

 

1

 

4

 

6

 

5

 

7

 

10

 

9

 

8

 

11

 

12

 

14

 

13

 

15

 

Razem:

 

Razem:

 

Razem:

 

Punkty wstawione do każdej z trzech kolumn należy zsumować. Liczby uzyskane z kolumn tabeli związane są z cechami osobowości - pierwsza określa emocjonalność, druga aktywność, a trzecia oddźwięk psychiczny.
A teraz rysunek

Należy narysować psychogram - posługując się wynikami z trzech kolumn tabeli stworzyć 3 "kominy" o odpowiedniej wysokości. Swój typ osobowości określamy porównując ten psychogram z schematami wzorcowymi.(na folii)Nerwowiec
Nie mylić z nerwicowcem! Odznacza się usposobieniem krańcowo zmiennym, w krótkim czasie przechodzi od łez do śmiechu. Spragniony uczuć, ale niestały w swoich sympatiach. Do ludzi i do zagadnień przywiązuje się w sposób przelotny, wahliwy. Ludzi ocenia zależnie od tego, czy z nim sympatyzują, czy też nie. Bywa gwałtowny i drażliwy, trudno go przegadać. Chce wzbudzić podziw i zwracać na siebie uwagę. Wciąż poszukuje nowych wrażeń, rzeczywistość wydaje mu się szara i nieciekawa, więc odczuwa potrzebę upiększania jej, co go prowadzi do kłamstwa lub do fikcji poetyckiej. Nie jest zdolny do systematycznej pracy. Oddaje się zajęciom ulubionym, a zaniedbuje obowiązkowe, w rezultacie czego pracuje zrywami i tylko wtedy, gdy jest emocjonalnie zainteresowany. Szybko się zapala i prędko gaśnie: typowy słomiany ogień. Po doznanych niepowodzeniach daje się łatwo pocieszyć. Snuje wielkie plany, których nie urzeczywistnia. Lubi życie towarzyskie, odznacza się błyskotliwą inteligencją. Nie umie oprzeć się pokusie, ale szczerze żałuje swoich upadków i wciąż postanawia rozpocząć życie na nowo. W szkole często ma kłopoty z przedmiotami ścisłymi. Jest bardzo podatny na wpływy, dlatego powinien siedzieć z uczniem spokojnym i pracowitym (zeszyty będą staranniejsze i lepsze oceny). Najwyższą wartością dla niego jest piękno i rozrywka.

Sentymentalny
Jest ambitny, ale nie umie urzeczywistnić swoich daleko sięgających planów, dlatego poprzestaje na marzeniach. Zadumany, zapatrzony w swoje życie wewnętrzne, lubi "przeżuwać" swe doznania psychiczne. Melancholiczny i niezadowolony z siebie, skłonny jest do skrupułów i kompleksów, zwłaszcza do kompleksu niższości. Często oskarża samego siebie, a nawet czuje do siebie wstręt. Nieśmiały, drażliwy przeżywa, choć nie daje tego poznać po sobie, każde słowo niebacznie rzucone przez otoczenie. Pozornie nieczuły i obojętny - twarz ma podobną do chłodnej i obojętnej maski, ale pod nią ukrywa istne burze i załamania. Często nieufny i podejrzliwy, lęka się wszelkich nowości, zwracając najchętniej myśl ku temu, co minęło. Wierny w przyjaźni i w miłości, wciąż szuka przyjaciela, któremu mógłby powierzyć bogactwo swego wewnętrznego życia. Takim powiernikiem często staje się pamiętnik chroniony czujnie przed wzrokiem ciekawych. Niezręczny i niepraktyczny, z trudem nawiązuje stosunki z ludźmi, lękając się niezrozumienia i ośmieszenia. Pesymista, nie wierzy we własne siły, często z góry rezygnuje z sukcesu, który mógłby na pewno osiągnąć, gdyby miał odrobinę ufności do samego siebie. Delikatny w stosunku do innych, umie ich otoczyć opieką. Indywidualista, kocha przyrodę i szuka w niej schronienia przed twardością losu. Często niezrozumiany - niepowodzenia załamują go, trudności przerażają. Trema i lęk przed publicznym wystąpieniem, nawet przed klasą. Na ogół duża inteligencja, ale się nie uzewnętrznia. Potrzebuje dużo serdeczności, wprost komfortu uczuciowego i podtrzymywania w sukcesach. Takie dziecko nie prosi, milczy, ale na dobranoc czeka na 4 całusy, w szkole nie podniesie palców, choć wie. "Worek bez dna" na pochwały, których żadna liczba go nie popsuje. Najwyższą wartością dla niego jest życie wewnętrzne i przyjaźń.
Pasjonat
Odznacza się ambicją, umie konsekwentnie urzeczywistniać swoje dalekosiężne plany. Wielka prężność całej osobowości skoncentrowana w kierunku określonym przez główną namiętność. Charakter władczy, skłonny do panowania zarówno nad sobą, jak nad innymi. Potrafi wyrzec się wszystkiego, co nie prowadzi do umiłowanego celu. Często utożsamia siebie ze sprawą, której służy. Traktuje więc głęboko i poważnie szkołę, pracę, obowiązki rodzinne, ojczyznę. Lubi pochwały, doświadcza nigdy nie nasyconego głodu wielkości. Wobec otoczenia usłużny i ofiarny, ale pod warunkiem, że zostanie uznana wartość jego osoby. Umie ograniczyć potrzeby organiczne, aż do daleko posuniętego ascetyzmu, jeżeli wymaga tego zadanie. Potrafi ujarzmiać swoją gwałtowność, chociaż niekiedy wybucha. Energię swego charakteru dyscyplinuje, zaprzęgając ją do wielkich zadań. Postępuje zwykle uczciwie, ale jest niekiedy skłonny hołdować zasadzie: cel uświęca środki. Jeżeli ambicja realizacyjna pasjonata połączy się z wybitnymi zdolnościami, prowadzi do nieprzeciętnych czynów i osiągnięć. Jest on zwykle zarówno dobrym praktykiem, jak i teoretykiem. Cechuje go uczciwość, punktualność, naturalność, wytrwałość, praca dla odległej przyszłości, zgodność czynów i wyznawanych zasad. Wyrzekanie się, chociaż rozumowo uzasadnione, nie przychodzi mu łatwo i bywa czasem dramatyczne. Jest to charakter, który cierpieniem musi płacić cenę swojej wielkości. Wybija się i zajmuje stanowiska kierownicze w różnych zawodach. Jego wrażliwa ambicja wymaga, by nie ironizować, nie wyśmiewać i nie karać publicznie, bo to rani pasjonata śmiertelnie. Najwyższą wartością jest dlań zadanie, które ma wykonać.
Apatyk
Bywa zwykle małomówny, skryty i zamknięty w sobie. Nie ma zbyt wielkich aspiracji. Ponury i milczący, rzadko się śmieje. Zwykle uczciwy, prawdomówny, punktualny, odważny. Nudzi się często, brak mu zainteresowań. Zdolny zazwyczaj do matematyki i przedmiotów ścisłych, wierny jest zasadom, które mu wpojono, lubi porządek i czystość. Wytrzymały na ból i niewygody. Nie lubi nowości, jest raczej konserwatystą. Długo nosi urazy w sercu, niełatwo daje się pogodzić. Odznacza się równym usposobieniem, trzyma się z dala od społeczeństwa. Największą dla niego wartością jest spokój.

Choleryk
Jest pełen żywotności i energii, działa gorączkowo i z wytężeniem, w wielu kierunkach, dosłownie wyżywa się w pracy społecznej. Daje się pochwycić wszystkim okazjom do działania: podróże, sporty, gry. Jest jakby rzucany naprzód przez swoją aktywność. Na skutek braku hamującego czynnika w oddźwięku psychicznym cechuje go niestałość, częsta zmiana pracy, zamiarów i przyjaciół, ponadto żywe zachowania (rozbieganie, oburzanie, gniew, walenie pięścią). Inteligencja konkretna, techniczna. Nie ma na ogół zdolności do uogólniania, do syntezy, choć umysł ma bystry. Jest realistą, umie wywikłać się nawet z trudnej sytuacji. Usposobienie pogodne, optymistyczne. Z łatwością nawiązuje kontakty towarzyskie i przyjacielskie. Żywi autentyczną życzliwość dla ludzi i miłość do świata. Pełen ciepła i ostentacyjnej serdeczności, potrafi przyciągnąć do siebie ludzi i darzyć ich zaufaniem. Umie zdobywać, lubi rozkazywać i każdemu dać jakąś robotę do wykonania. Szybki, zręczny i zdecydowany, wierzy w postęp. Jest zwykle dobrym mówcą, czasem demagogiem. Powinien pracować nad tym, by się nie rozpraszać, nie działać w zbyt wielu kierunkach, narzucić sobie dyscyplinę i zachować hierarchię celów. Ceni działanie.
Flegmatyk

Jest zrównoważony, obiektywny, punktualny i szanujący zasady. Mimo chłodu i pozornej nieczułości umie pomagać potrzebującym. Cierpliwy, odważny, wytrwały i naturalny, po prostu nie umie udawać. Obdarzony jest zdolnością jasnego i treściwego wypowiadania się, chociaż monotonią może niekiedy nużyć słuchaczy. Uzdolniony do matematyki i nauk ścisłych, ma umiejętność abstrakcji. Ma wybitne poczucie humoru, na co nie wydaje się wskazywać jego na ogół poważny wygląd. Pracuje systematycznie, bez pośpiechu i jest wydajny, bo nie wykonuje ruchów niecelowych, pracuje solidnie i dokładnie, nie dla korzyści jak sangwinik i nie dla efektu zewnętrznego, jak nerwowiec. Metodyczność pracy, potrzeba dokładnej analizy powoduje, że może on być czasem mylnie uważany za leniwego. Wierny swemu słowu, na czas wykonuje zlecone prace. Nie pragnie życia towarzyskiego, ale umie znaleźć się wśród ludzi. Ma zamiłowanie do porządku i czystości. Życie wewnętrzne proste, bez powikłań i kompleksów. Interesuje się raczej rzeczami niż ludźmi, a sprawy ludzkie to dla niego zobiektywizowane prawa lub systemy. Najwyżej ceni prawdę i prawo.Sangwinik
Jest chłodny i opanowany, uwagę swoją kieruje na życie zewnętrzne (ekstrawertyk), które umie doskonale obserwować. Obdarzony w wybitnym stopniu zmysłem praktycznym, potrafi "sprzedać" swoje wiadomości. Zdolny jest do nauk ścisłych, zwłaszcza eksperymentalnych. Lubi życie towarzyskie, jest grzeczny, dowcipny i uprzejmy, ale bywa również ironiczny i złośliwy. Można go nazwać zręcznym dyplomatą, bo zna tajemnicę kierowania ludźmi. Nie przeżywa głęboko konfliktów wewnętrznych, łatwo się przystosowuje i z każdej sytuacji umie wyciągnąć dla siebie maksimum korzyści: na niskim poziomie rozwoju bywa egoistyczny, wyrachowany i wykorzystuje innych. W badaniach sangwinicy wykazali najwyższe wyniki w takich cechach, jak: bystrość intelektualna, zasób pojęć, myślenie logiczne i abstrakcyjne, obiektywność wrażeń. Tolerancyjny i podatny na wpływy otoczenia, nawet w bardzo napiętych sytuacjach spokojny i zrównoważony. Łzy nie tylko nie wzruszają go, ale wydają mu się śmieszne. Wymaga żelaznej dyscypliny, ale na wesoło. Ceni powodzenie.

Amorfik

Jest uczynny, zgodny, tolerancyjny. Daje się ukształtować swemu otoczeniu, dlatego mówi się o nim, że ma dobry charakter. Niedbały, skłonny do lenistwa, odkłada zlecone czy zamierzone zajęcia. Niepunktualny. Na ogół idzie za tym, co modne, niekiedy dość zaskakująco przejawia bierny opór. Nie przejmuje się niczym. Często uzdolniony jest do muzyki i sztuki aktorskiej, nieraz obdarzony dobrą pamięcią. Nad wszystko stawia potrzeby organiczne. Ożywia się z częstej "duchowej drzemki" podczas gier i zabaw towarzyskich, chętnie uprawia gry hazardowe. Lubi wygodne życie w domu rodzinnym, ale nie umie poświęcić się i być ofiarnym. Dość obiektywnie ocenia rzeczywistość. Bywa pozbawiony inicjatywy i chęci do pracy, zniechęca się przy najmniejszej przeciwności. Tempo jego pracy jest powolne i potrzeba wielu sprzyjających warunków, aby wszedł w tok działania, które zresztą nie jest długotrwałe. Unika samotności, bo poddając się wpływom innych, bez wysiłku wychodzi ze swej inercji. Ulegając otoczeniu i modzie, żyjąc dniem dzisiejszym, amorfik odczuwa złudzenie pełni życia. Należy wpajać nawyki i przyzwyczajenia. Ceni przyjemność i rozrywkę.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość