Strona główna

Test specjalizacyjny z chirurgii 2009


Pobieranie 306.27 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar306.27 Kb.
  1   2   3

TEST SPECJALIZACYJNY Z CHIRURGII 2009
1) po wycięciu guza szczytu pęcherza moczowego T1N0M0, dochodzi do wznowy, w histpat guz niskozróżnicowany, co robisz :
a) cześciowa resekcja pęcherza
b) całkowita resekcja pecherza
c) pozostałe odpowiedzi to kombinacje radio i chemioterapii

2) W trakcie operacji rozpoznajesz uraz moczowodu, jakie postępowanie jest najmniej odpowiednie


a) zespolenie koniec do końca
b) zespolenie na cewniku pigtail
c) ureterocutaneostomia
d) ureterostomia in situ

3) Uraz nerki IV stopnia ( bez uszkodzenia szypuły naczyniowej) rozpoznany w KT, stan pacjenta stabilny, co robisz :


a) operacja
b) punkcja krwiaka pod kontrolą USG

4) Krwawy bezmocz jest charakterystyczny dla :


a) urazu nerki
b) urazu moczowodu
c) urazu pęcherz moczowego
d) w odpowiedziach nie było urazu cewki

5) Pacjent z chorobą Leśniowskiego-Crohna, gorączkujący, guz brzucha, w KT – opis ropnia międzypętlowego co robisz


a) drenaż pod kontrolą USG
b) laparotomia i drenaż operacyjny
c) antybiotyki

6) Pacjent w II dobie po zatrzymaniu krwawienia z owrzodzenia – beemerem argonowym, oddał smolisty stolec, poza tym stan pacjenta dobry, cisnienie i tętno prawidłowe co robisz :


a) to stan prawidłowy po krwawieniu, pacjent nie wymaga żadnego postępowania
b) oznaczenie morfologii
c) pilna endoskopia
d) pilna operacja

7) Zapalenie wyrostka robaczkowego :


1. Występuje przed 50 rokiem życia
2. Występuje dwa razy częściej u kobiet
3. występuje w każdym wieku
4. operacje laparoskopowe wiążą się z taką samą ilością powikłań jak otwarte
5. badanie leukocytozy jest zbędnym badaniem dodatkowym.
Prawidłowe to : kombinacje

8)rak zagięcia wątrobowego co robisz


a) hemikolektomia prawostronna
b) rozszerzona hemikolektomia prawostronna
c) Kolktomia
d) Chemioterapia

9) Czyrak okolicy skroniowej co robisz :


a) zdjęcie czopa martwiczego i ewakuacja treści ropnej
b) jw. + antybiotykoterapia
c) nie pamiętam

10) Zanokcica :


1. wrotami zakażenia może być rana wału paznokciowego
2. wrotami zakażenia może być wrastający paznokieć
3. może wymagać usunięcia płytki paznokciowej
kombinacje odpowiedzi

11) Prawdziwe dla ropowicy skóry głowy


1. Lokalizuje się w tkance łącznej pod czepcem
2. z uwagi na głęboką lokalizację jest późno diagnozowana
3. może powodować zapalenie kości
4. może przejść w ropowicę twarzy
kombinacje odpowiedzi

12) Ropowica twarzy :


1. Wymaga szerokiego nacięcia
2. nie pamiętam

13) Zgorzel gazowa :


1. najczęściej występuje po operacjach na jelicie grubym
2. w lokalizacji na kończynach najlepszym leczeniem jest amputacja
3. wymaga leczenia w komorze hiperbarycznej
kombinacje odpowiedzi

14) tężec


1. jeśli wystąpią objawy śmiertelność sięga 60 %
2. leczenie polega na podawaniu ludzkiej immunoglobuliny
3. leczenie polega na dokładnym oczyszczeniu rany i antybiotykoterapii
4. chyba – trudności w połykaniu w związku z zajęciem żwaczy
kombinacje

14 ) Antybiotyki – nie pamiętam :


1. w leczeniu infekcji Clostridium łączymy penicylinę z metronodazolem
2. coś o ostrożnym łączeni Amfoterycyny z Aminoglikozydami i Wankomycyną

15) 30 latek leczony z powodu colitis ulcerosa mesalazyną i azatiopryną, bole brzucha, wymioty, dolegliwości wiąże z azatiopryną co robisz :


a ) nie zmieniasz leczenia i leczysz objawowo
b) zmieniasz azatioprynę na metotreksat
c) włączasz sterydy
d) włączasz infliksimab

16) bolesność wyrostka haczykowatego kosci podniebiennej to objaw :


a) Bernarda i jest charektestyczny dla złamania LeFort I
b) Jw. Tylko inne nazwisko
c) Charakterystyczne dla złamania dołu środkowego czaszki
d) To objaw Battle`a i jest charakterystyczny dla złamania dołu tylnego czaszki

17) W nowoczesnym leczeniu złaman 1/3 dalszej goleni nie stosuje się :


a) płyty AO
b) gwoździa śródszpikowego blokowanego
c) płyty typu zespol
d) leczenia zachowawczego

18) charakerystyczne dla zespolenia DHS w złamaniu przezkrętarzowym jest :


a) możliwość wczesnego pełnego obciążania kończyny
b) sztywne zespolenie odłamów
c) elastyczne zespolenie odłamów

19) pacjent przyjmujący acenokumarol z perforacją wrzodu co robisz (nie pamiętam dokładnie ):


a) odstawiasz acenokumarol, podajesz 3 mg wit K i INR następnego dnia po operacji
b) odstawiasz acenokumarol i zabezpieczasz 2j osocza, INR nastepnego dnia po operacji
c) nie odstawiasz acenokumarolu i podajesz 2 j osocza INR następnego dnia po operacji

20 ) Poziom niedoboru zasad nazywany dosis letalis 50 to


a) 3, b) 6, c) 8, d) 10, e) 12

20) pacjen w trzeciej dobie po całkowitej resekcji żołądka skarży się na zatrzymanie wiatrów i stolca. W badaniu brzuch wzdęty, poza tym stan pacjenta dobry, w rtg powietrze pod prawą kopułą przepony , co stwierdzasz :


a) podejrzenie perforacji przewodu pokarmowego
b) rozejście zespolenia przełykowo-jelitowego
c) jest to normalny przebieg po tego typu operacji

21) pacjent w piątej dobie po resekcji esicy, stan nagle się pogorszył, z drenu 200 ml treści krwistej, pacjent gorączkuje pow. 39 st C, leukocytoza 16 tys, rr 80/50, HR 140, oddechy 30/min, co podejrzewasz


a) bakteriemia w przebiegu rozejścia zespolenia
b) zatorowość płucną
c) wstrząs septyczny

22) przed wykonaniem splenektomii należy zaszczepić pacjenta przeciwko :


a) hemophilus influenze
b) meningococus b
c) meningococus c
d) prawidłowe Ai C

23 ) najczęstsza etiologia ropnia sledziony:


a) krwiopochodna

23) najskuteczniejsze leczenie ropnia śledziony


a) antybiotykoterapia
b) nakłucie
c) splenektomia

24) Najlepsza metoda diagnostyczna w żółtaczce mechanicznej


a) NMR
b) USG
c) ERCP
d) EUS

25) najbardziej typowe objawy zakażenia dróg żółciowych


1. bóle nadbrzusza
2. objawy wtrząsu
3. świąd skóry
4. żółtaczka
5. gorączka
kombinacje

26) Która z pacjentek ma najmniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi


a) 50 letnia, babka chorowała na raka piersi
b) 45 letnia po mastektomii lewostronnej
c) 55 po naświetlaniach z powodu chłoniaka
d) 45 letnia u której w wieku 20 lat rozpoznano włóknisto-torbielowate zwyrodnienie piersi

27) Birads IV , w kwadrancie górnym zewnetrznym, 55 lat, jakie ryzyko raka piersi


a) 10%, b)30%, c)50%, d) 80 %
28) Rak wstępnicy, po hemikolektomii, przerzuty w 6 z 15 węzłów, jakie leczenie zaproponujesz.
a) obserwację
b) chemioterapię adjuwantową
c) radioterapię

29) Do zakrzepicy predysponuje :


a) niedobór AT III, niedobór czynnika XII, niedobór białka S
b) niedobór AT III, niedobór czynnika V, niedobór białka C-reaktywnego
c) nie pamiętam

30) do zespoleń w obrębie ręki używa się :


a) pętli drucianych
b) drutów Kirschnera
c) mikro płytek AO
d) wszystkich wymienionych

31) Zakrzepicę żył głębokich różnicujemy z


1. Ostrym niedokrwieniem
2. pękniętą torbielą Bakera
3. rumieniem guzowatym
4. rwą kulszową
5. uszkodzeniem mięśni łydki
6. obrzękiem limfatycznym
kombinacje

32) zanim zalecisz kompresoterapie konieczne jest badanie


a) arteriografia
b) pletyzmografia
c) badanie tętna na kończybach dolnych

33) owrzodzenie żylne najczęściej występuje w okolicy


a) kostki bocznej
b) kostki przyśrodkowej
c) palców
d) przedniej powierzchni goleni

34) Wskazaniem do endarterektomii tętnicy szyjnej jest :


a) bezobjawowe zwężenie 60-70 %
b) 0bjawiwe zwężenie 70-80 %
c) objawowe zwężenie 50-60 %
d) bezobjawowe zwężenie 50-60 %

35) 70 lat, po dużym udarze, niedowład, w KT ogniska rozmiękania, zwężenie prawej tętnicy 50 %, lewej 60 %


a) nie wymaga endarterektomii

36) Uchyłek Meckela :


1. jest uchyłkiem rzekomym
2. jest uchyłkiem prawdziwym
3. może być przyczyną niedrożnosci
4. może być przyczyną krwawienia
kombinacje

37) profilaktyczna antybiotykoterapia jest wskazana w


1. Operacji przełyku z otwarciem jego światła
2. operacji żołądka
3. XIIcy
4. jelita grubego
5. operacjach naczyniowych
kombinacje

38) dostęp trójpolowy Akiyamy jest konieczny w operacjach raka


a) szyjnej części przełyku
b) piersiowej części przełyku
c) brzusznej części przełyku
d) prawidłowe a i b
e) prawidłowe b i c

39) DIC mogą wywołać


1. E. Coli
2. neiseria meningitidis
3. streptococcus pneumoniae
4. St. aureus
Kombinacje

40) Klasyfikacja Stanford rozwarstwiających tętniaków


a) składa się z dwóch typów
b) składa się z trzech typów

41) prawdziwe dla pheochromocytoma :


1. jest przyczyną 5 % nadciśnienia tętniczego
2. w 10 % to guzy złosliwe
3. jest najczęstszym guzem kory nadnerczy
4. w 10 % występuje pozanadnerczowo
kombinacje

41 ) 35 lat , guz nadnercz nieczynny hormonalnie w KT śr 35 mm, co robisz


a) kontrolne KT za trzy miesiące
b) poziom kwasu wanilinomigdałowego
c) kontrolne KT za rok
d) operacja

42) nadciśnienie u młodej osoby co robisz


a) usg tętnic nerkowych
b) nie pamiętam

43) najpopularniejsze (chyba ) badanie diagnostyczne w ZŻG:


a) USG dopler z uciskiem
b) Flebografia
c) NMR

44) Wydolny układ głęboki, co robisz żeby stwierdzić poziom niewydolnosci perforatorów:


a) próbę Trendelenburga
b) kaszlową
c) Pertesa
d) Prata
e) Szwartza

45 materiał najczęściej stosowany w chirurgii naczyń


a) protezy PTFE I dakronowe
b) żyła własna pacjenta
c) homograft

45) Perforacja uchyłka, oklejona ropień miednicy mniejszej, który stopień klasyfikacji Hintcha :


I II III IV

46) Perforacja uchyłka , jaki rodzaj operacji jest najbardziej właściwy ( nie było wieku ani stanu pacjenta )


a) operacja Hartmanna
b) resekcja esicy z zespoleniem pierwotnym
c) reszty nie pamietam

47) rowerzysta potrącony przez samochód, na chwilę odzyskał przytomność w karetce, bradykardia, anizokoria, wysokie ciścienie GCS 6, co podejrzewasz:


a) krwiak nadtwardówkowy
b) podtwardówkowy
c) uraz nerwu wzrokowego

48) rowerzysta przewrócił się, w FAST, niewielki krwiak pod torebką sledziony, stan pacjenta dobry, co robisz


a) przyjęcie, głodzenie, obserwacja, powtarzanie USG
b) KT
c) DPO
d) Splenektomia

49) Uraz wątroby:


a) Do wykonania packingu konieczne jest przecięcie wiezadeł wątroby w celu dobrej mobilizacji
b) każdy uraz powinien być leczony w ośrodku referencyjnym
c) packing musi byc utrzymany conajmniej 72 godziny w związku z ryzykiem nawrotu krwawienia

50) manewr pringla


a) może być utrzymany tylko przez 15 min
b) może być utrzymany 40 min
c) dochodzi do zamknięcia tętnicy żołądkowo-dwunastniczej

51) Promienica


1. charakteryzuje się twardym naciekiem
2. może pochodzić od infekcji w jamie ustnej
3. nie pamiętam, kombinacje

52) II doba po operacji, stan po założeniu wkłucia podobojczykowego po stronie lewej, duszność, osłabienie szmeru pęcherzykowego, wypuk bębenkowy, co podejrzewasz:


a) odma
b) zator
c) zapalenie płuc

53) co zrobisz dla potwierdzenia ww diagnozy


a) rtg klatki piersiowej
b) NMR klatko piersiowej

54) czego nie można stwierdzić badaniem przedmiotowym


a) odmy opłucnowej
b) płynu w jamie opłucnowej
c) stłuczenia płuca
d) wiotkiej klatki piersiowej

55) co predysponuje do przepuklin pooperacyjnych


1. cukrzyca
2. zaburzenia kolagenu
3. niedowaga
4. chyba infekcja rany, kombinacje

56) emergency toracotomy kontrowersyjna, ale wskazana bez zastrzeżeń w przypadku


a) kłuta rana klatki piersiowej przy resuscytacji trwającej nie dłużej niż 15 min
b) tępy uraz klatki piersiowej przy resuscytacji nie dłużej niż 5min
c) cross clumping aorty piersiowej przy rozległych urazach dolnej połowy ciała
d) masaż serca bezpośredni przy zatrzymaniu krążenia we wstrząsie krwotocznym
e) tamponanda serca ( chyba ?)

57) Torakoskopia w urazach jest wykorzystywana poza :


a) ewakuacją świeżego krwiaka klatki piersiowj
b) oceną krwiaków w okolicy dużych naczyń
c) zatrzymaniem krwawienia z tętnicy międzyżebrowej lub piersiowej wewnętrznej
d) służy rozpoznaniu tamponady osierdzia
e) zaopatrzeniem rozdarcia miąższu płucnego

58) Miażdżyca to :


a) przewlekły proces zapalny
b) dysfuncja śródbłonka
c) nie pamiętam
d) nie pamiętam
e) wszystkie

59) Miażdzyca występuje najwcześniej


a) w miejscu odejścia tętnicy głębokiej uda
b) w dystalnym odcinku tętnicy udowej
c) tętnicy biodrowej wspólnej

60 ) wymioty przy zwężeniu opuszki XIIcy, co występuje:


1. utrata jonów wodorowych
2. utrata jonów potasowych z wymiotami
3. występuje hipokalemia
4. zasadowica
kombinacje

61) młody mężczyzna, owrzodzenia opuszki I części dalszej XIIcy, sam się leczy IPP, bez efektu, co podejrzewasz


d) zespół Zolingera-Elissona
e) nadczynność przytarczyc

61) do największej ilości zgonów dochodzi podczas:


a) zderzeń czołowych
b) bocznych
c) tylnych
d) dachowania

62) guzek siostry Mary Joseph


a) przerzut raka trzustki do pępka

63) 40 latek, rak wstępnicy, dziadek I brat ojca rak przed 50 rokiem życia, jakie badanie dodatkowe jest najmniej uzasadnione


a) gastroskopia
b) urografia
c) NMR brzucha

64) w zespole Cowden wystepuje


a) rak nerki
b) rak sutka + tarczycy
c) nie było raka żołądka

65) możliwość przemiany nowotworowej w polipie zależy od :


1. stopnia dysplazji
2. wieku pacjenta
3. typu histologicznego
4. lokalizacji
5. wielkości
kombinacje

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość