Strona główna

Test sprawdzający z geografii dla maturzystów Dział : Hydrosfera Wersja A


Pobieranie 18.76 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.76 Kb.


TEST SPRAWDZAJĄCY Z GEOGRAFII DLA Maturzystów
Dział : Hydrosfera Wersja A


1. Najmniejsze roczne parowanie na Ziemi jest :

A. na oceanach w pobliżu zwrotników

B. w strefie okołobiegunowej

C. na równiku

2. Czasowe zatrzymanie się wody na powierzchni i w gruncie :

A. cykl hydrologiczny

B. bilans wodny

C. retencja

3. Morze śródziemne to :

A. Morze Północne

B. Morze Karaibskie

C. Morze Czerwone

4. Największe zasolenie jest w morzu :

A. Czerwonym

B. Śródziemnym

C. Karskim

5. Fala wywołana siłami przyciągającymi Księżyca i Słońca to :

A. pływy


B. tsunami

C. sejsze

6. Warstwa, która gromadzi w sobie wodę to:

A. dorzecze

B. warstwa nieprzepuszczalna

C. warstwa wodonośna

7. Największa część obszarów wszystkich kontynentów (z wyjątkiem Antarktydy) leży w zlewisku Oceanu:

A. Atlantyckiego

B. Spokojnego

C. Indyjskiego

8. Rzeki Azji Południowo-Wschodniej mają głównie zasilanie :

A. deszczowe równikowe

B. deszczowe monsunowe

C. deszczowe śródziemnomorskie

9. Do wymienionych jezior dopisz kontynent oraz określ typ genetyczny:

A. M Kaspijskie

B. J. Śniardwy

C. J. Tanganika

D. J. Aralskie

E. J. Albano

F. Morskie Oko

G. J Saimaa


10. Ilość wód podziemnych zależy od następujących czynników:

A. .............................

B. ............................

C. ..............................

D. ..............................

11. Ujścia lejkowe mają rzeki:

A. Wołga, Garonna

B. Wisła, Tamiza, Niger

C. Garonna, Parana, Św. Wawrzyńca

12. W chwili górowania Słońca w Londynie, w dniu syzygijnego pływu określ sytuację pływową w wymienionych miejscach:

A. Saloniki (23oE: 41o N)

B. Lizbona (9oW: 38o N )

C. Nowy Orlean (90oW: 30o N)

D. Melbourne (145oE: 38o S)

13. Prądy morskie powstają głównie na skutek:

A. zmian temperatury na powierzchni wody

B. ukształtowania dna morskiego

C. stałych wiatrów


14. Wymień 5 typów źródeł:

...........................................................................................................

15. Jezioro odpowadające typowi starego jeziora:

A oligotroficzne

B. dystroficzne

C.eutroficzne

16. Zanalizuj wykres przedstawiający zmiany przepływu wody w Wołdze koło Wołgogradu. Odpowiedz na poniższe pytania:

a). Kiedy występują najwyższe przepływy?

b). Kiedy występują najniższe przepływy?

c). Jakie jest zasilanie?
17.Podanym rzekom przyporządkuj rodzaj zasilania:

a. Wisła A. deszczowe

b. Indus B. deszczowo - śnieżne

c. Lena C. śnieżne

d. Kongo (Zair) D. deszczowo – lodowcowe

E. lodowcowe


Np.: a----C4.


18. Spośród wymienionych prądów morskich rozpoznaj prądy oznaczone cyframi:
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość