Strona główna

To break the mould przełamywać stereotypy against the odds wbrew przeciwnościom


Pobieranie 22.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.67 Kb.

UNIT 7

 1. to break the mould – przełamywać stereotypy

 2. against the odds - wbrew przeciwnościom

 3. an oar – wiosło

 4. a tide - pływ

 5. seascape /'siskeıp/ - marina

 6. to engulf – pochłonąć

 7. hourly /'alı/ - cogodzinny, nieustanny

 8. to splash – pluskać

 9. slender funds – nieznaczne fundusze

 10. to tick off – odhaczyć, odfajkować

 11. to succumb to sth - ulec czemuś, poddać się czemuś

 12. a quest for – poszukiwanie czegoś

 13. compulsion - wewnętrzny przymus

 14. to feel a compulsion to do sth- czuć nieodpartą chęć zrobienia czegoś

 15. to tempt fate – kusić los

 16. a primitive urge – prymitywne pragnienie, popęd

 17. a diversion – 1. zmiana kierunku / 2. rozrywka

 18. a male preserve – domena mężczyzn

 19. indomitable - /ın'dmıtbl/ [spirit, will, character] niezłomny, nieustraszony

 20. a setback – komplikacja

 21. to cross the threshold - przestąpić próg

 22. a threshold – próg

 23. to thrive – mieć się świetnie

 24. allure – urok

 25. to allure – wabić

 26. reckless – bezmyślne

 27. to encounter difficulties - napotykać na problemy

 28. sympathy – 1. współczucie / 2. solidarność, wsparcie

 29. that’s beside the point - nie o to chodzi, to nie ma nic do rzeczy

 30. to crave for – mięć chęć na

 31. to have doubts - wątpić

 32. to voice doubts – wyrażać wątpliwości

 33. be byond doubts – bez wątpienia

 34. to doubt someone’s word – nie wierzyć komuś

 35. a calculated risk – przemyślane ryzyko

 36. an element of risk – element ryzyka

 37. worth the risk – warty ryzyka

 38. to take a risk – podejmować ryzyko

 39. to run a risk – powodować ryzyko

 40. at your own risk – na własne ryzyko

 41. to risk life and limb – ryzykować życiem i zdrowiem

 42. a risky business – ryzykowny interes

 1. foreseeable /f'sibl/ - być do przewidzenia

 2. thorough - [research, knowledge] gruntowny, dokładny

 3. idle /'aıdl/ - leniwy

 4. stationery shop – sklep papierniczy

 5. stationary – nieruchomy

 6. complementary /'kmplı'mentrı/ - uzupełniający, dodatkowy

 7. complimentary /'kmplı'mentrı/ - pochlebny

 8. to affect sb – dotykać kogoś, dotyczyć kogoś

 9. forceful - /'fsfl/ [person, behaviour] energiczny, silny

 10. a dent – wgniecenie (in a car)

 11. to concede sth –/kn'sid/ - przyznać coś

 12. to set heart on sth ... – bardzo chcieć czegoś

 13. a needles purchase – zbędny zakup

 14. to deteriorate (health) – pogarszać się

 15. deceitful – kłamliwy, oszukańczy

 16. to desert sb - /dı'zt/ - opuścić kogoś
UNIT 7B


 1. astonished by / at – zdziwiony, zaskoczony

 2. astonishment – zdziwienie, zaskoczenie

 3. apprehensive about – pełen obaw

 4. apprehension – lęk, strach

 5. regretful about – pełen żalu…

 6. grateful for – wdzięczny …

 7. anxious about – zaniepokojony czymś

 8. anxiety - niepokój

 9. thankful for – wdzięczny za…

 10. elated at / by – uszczęśliwiony czymś

 11. elation – radość, euforia

 12. thrilled – podekscytowany

 13. dejected – przygnębiony, zniechęcony

 14. dejection – przygnębienie, zniechęcenie

 15. stunned with – zszokowany, olśniony czymś

 16. to have no regrets - nie żałować niczego

 17. to be over the moon – być w siódmym niebie

 18. to come as a huge surprise – okazać się wielkim zaskoczeniem

 19. to be a weight off your mind – przestać być cieżarem

 20. to prey on sb’s mind – dręczyć kogoś (A forthcoming exam preys on my mind)

 21. to conquer a territory – podbijać

 22. conqueror - zdobywca

 23. frothy - [beer, coffee] z pianą, spieniony

 24. distinctive taste – charakterystyczny smak

 25. cacao /k'k, k'keı/ - kakao

 26. a monk – mnich

 27. a nun – zakonnica

 28. entitlement /ın'taıtlmnt/ -prawo do czegoś/do zrobienia czegoś

 29. entitlement to vote - prawo do głosowania;

 30. I shall take my custom elsewhere - przestanę tutaj kupować

 31. to back down – ustępować, dać za wygrana

 32. needless – niepotrzebny

 33. to surmount a problem /s'mant/ - pokonać problem

 34. to concede to – przyznać się do

 35. to wobble – chwiać się, kiwać

 36. spare a thought for him - pomyśl o nim

 37. to club together – złożyć się na coś

 38. to be hooked on – być uzależnionym od

 39. to tempt fate – kusić los


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość