Strona główna

To dla mnie zaszczyt, iż tutaj w Bydgoszczy mogę się z Państwem dziś spotkać przy okazji otwarcia nowego Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej


Pobieranie 8.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.57 Kb.
Wasza Ekscelencjo Panie Ministrze, Wasze Ekscelencje Panowie Ambasadorowie, Szanowny Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Szanowny Panie Prezydencie Miasta Bydgoszczy, Panie i Panowie, Szanowni Goście,
to dla mnie zaszczyt, iż tutaj w Bydgoszczy mogę się z Państwem dziś spotkać przy okazji otwarcia nowego Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej. Chodzi o kolejny krok w ramach naszych starań o poszerzanie i wzmacnianie obecności naszego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którą uważamy za naszego strategicznego partnera. Naszym celem jest utworzenie punktów wsparcia dla naszych wzajemnych stosunków również w ważnych polskich regionach. By dyplomacja była swego rodzaju służbą publiczną, powinna być „na wyciągnięcie ręki”. I właśnie w osiągnięciu tego pomagają nam konsulaty honorowe ze swoją znajomością lokalnych środowisk i świetnymi kontaktami zarówno z partnerami w Republice Czeskiej, jak i w Polsce. Wierzę, iż pan Dariusz Zimny, który od ponad dwudziestu lat współpracuje z czeskimi spółkami np. w zakresie transportu i infrastruktury i który wspiera projekty kulturalne oraz współpracę szkół w regionie ze szkołami czeskimi, nie będzie w tym stanowił wyjątku i przyczyni się do dalszego wzmacniania stosunków między województwem kujawsko-pomorskim, miastami typu Bydgoszczy czy Torunia a Republiką Czeską.

Korzystając z okazji, pragnę przypomnieć, iż Konsulat Honorowy w Bydgoszczy jest czwartym w kolejności konsulatem honorowym Republiki Czeskiej w Polsce. Poza Konsulatem Honorowym w Poznaniu, który aktywnie działa już od dłuższego czasu, niedawno otworzyliśmy Konsulat Honorowy we Wrocławiu, który ma silne historyczne powiązania z czeskimi ziemiami i można go traktować poniekąd jako metropolię czesko-polskich spotkań, oraz w Częstochowie, duchowym centrum Polski. Omawiamy również jakąś formę naszej obecności w Katowicach, które są ważnym centrum działalności naszych podmiotów gospodarczych z Północnych Moraw i Śląska.

Sądzę, iż te nasze starania oraz energia włożona w nie są niezbitym dowodem na to, jakie znaczenie mają dla nas stosunki czesko-polskie. Nie waham się powiedzieć, że Polska jest obecnie wspólnie z Niemcami naszym najważniejszym sojusznikiem w Europie. Wzajemne stosunki obu naszych krajów odzwierciedlają wyjątkowy charakter projektu, jakim jest Unia Europejska, dzięki której na naszym kontynencie udaje się rozwiązywać i przezwyciężać historyczne zaszłości i uprzedzenia. Czesko-polskie stosunki, które były w XX wieku obciążone wieloma konfliktami, osiągnęły bezsprzecznie wyższą jakość dzięki naszym wspólnym staraniom o transformację naszych krajów po upadku komunizmu w 1989 roku, dzięki naszym staraniom o integrację ze strukturami euroatlantyckimi i również dzięki naszej współpracy po wejściu do NATO i UE.

Niezmiernie cenimy sobie także rosnącej liczby więzi między naszymi obywatelami, gminami, miastami, szkołami, uniwersytetami i innymi instytucjami. W celu umocnienia tego procesu niespełna dwa lata temu powołaliśmy do życia Forum Czesko-Polskie. Z budżetu forum co roku finansowane są dziesiątki czesko-polskich projektów po obu stronach granicy. Forum zainicjowało także ważną dyskusję o możliwościach dalszego pogłębiania naszych relacji, której owocem były przesłanki dla mnie i Ministra Sikorskiego, jak należy te relacje wzmacniać i na czym skupić uwagę. Z prawdziwą przyjemnością korzystamy dzisiaj z okazji otwarcia Konsulatu Honorowego w Bydgoszczy, aby móc podpisać również uroczysty dokument dotyczący strategicznej współpracy obu ministerstw spraw zagranicznych naszych krajów, w którym zostały uwzględnione liczne propozycje Forum Czesko-Polskiego. Uzgodniliśmy, iż będziemy wspierać wymianę dyplomatów, intensyfikować wzajemne konsultacje, zacieśniać dialog o kwestiach wspólnego interesu strategicznego takich jak polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna, Europa Wschodnia, czy też Partnerstwo Wschodnie. Podjęliśmy decyzję o kontynuacji sprawdzonej formuły działalności Forum Czesko-Polskiego na czas nieokreślony. Każde z ministerstw co roku wesprze budżet Forum kwotą 100 000 EUR.Bydgoszcz wpisze się zatem wyraźnie do historii naszych stosunków dyplomatycznych, co moim zdaniem, jest pięknym symbolem dla miasta, w którym urodził się obecny Minister Spraw Zagranicznych. Jestem przekonany, że praca nowego Konsulatu Honorowego przyczyni się także do umocnienia naszych stosunków a tym samym do lepszego wzajemnego poznania się. Życzę Panu Konsulowi Dariuszowi Zimnemu dużo energii, wytrwałości, pomysłowości i wielu sukcesów. Pragnę jednocześnie podziękować przedstawicielom miasta i województwa kujawsko-pomorskiego za to, że wsparli nasz zamiar utworzenia konsulatu. Moje podziękowania należą się oczywiście wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszej ceremonii.
Dziękuje za uwagę


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość