Strona główna

Towarzystwo polska-niemcy w gdańsku organizacja Pożytku Publicznego


Pobieranie 32.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar32.27 Kb.
TOWARZYSTWO POLSKA-NIEMCY W GDAŃSKU

Organizacja Pożytku Publicznego

_______________________________________________

- SPRAWOZDANIE za rok 2014 –

Tradycyjnie rok 2014 rozpoczęliśmy spotkaniem noworocznym z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Ulriki Vogt i Rainera Ess, przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska Macieja Buczkowskiego, Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Pawła Sabiniarza, Związku Ludności Niemieckiej w Gdyni Benedykta Reszki, Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kartuzach Romana Tuszyńskiego, Prezesa Towarzystwa Polsko- Niemieckiego z Malborka Marii Prior - Nowak oraz innych zaproszonych gości.Bardzo ważnym elementem działalności naszego Towarzystwa były w 2014 roku

CZWARTKOWE SPOTKANIA EDUKACYJNE

W marcu 2014 roku gościliśmy w Towarzystwie Konsula Honorowego Polski w Bremie p. Axela Lenderotha oraz Ambasadora Honorowego Gdańska w Bremie p. dr. Med. Hansa-Dietricha Paschmeyera. Mottem spotkania było „Gdańsk-Brema –historia współpracy” Goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Towarzystwa Polska -Niemcy w Gdańsku i porozmawiać na temat wspólnych działań w ramach partnerstwa Gdańska i Bremy.

10 kwietnia 2014 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyło się spotkanie z Christophem Pienkosem i Steffi Zumuehlen -przedstawicielami Zarządu i Biura Stowarzyszenia EUROB z Berlina. Spotkanie przygotowała i prowadziła Jolanta Murawska, również Członek Zarządu Stowarzyszenia EUROB z ramienia Gdanska. Członkowie TPN mieli okazję poznać bliżej dziedzictwo kulturowe z czasów Hanzy oraz gdańskie zabytki z cegły gotyckiej.

Część podróży studyjnych organizowanych przez Towarzystwo Polska-Niemcy do Niemiec ma na swoim szlaku również zabytki Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

W ramach spotkań czwartkowych 8 maja 2014 odbył się wieczór wspomnień poświęcony 170 rocznicy urodzin (1844) Friedricha Nietzschego, filozofa niemieckiego (zm.25.08.1900).

W dniach 7-8 czerwca 2014 roku uczestniczyliśmy na zaproszenie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bydgoszczy we wspólnej wycieczce integracyjnej do Inowrocławia. W ramach programu odbył się również rejs po Jeziorze Gopło, któremu towarzyszyło wspólne grillowanie i muzykowanie przy akompaniamencie akordeonu. Na zakończenie zwiedziliśmy Bydgoską Starówkę.

12czerwca 2014 odbyła się prelekcja na temat „Zycie i twórczość Franza Kafki”( ur. 3 lipca 1883, zm.3 czerwca 1924) Temat ten został poruszony w związku z 90 rocznicą jego śmierci.

W niezwykle ciekawy sposób postać tę przedstawiła p. dr Wanda Moska, członek Zarządu TPN.


W lipcu uczestniczyliśmy w wydarzeniach IV Światowego Zjazdu Gdańszczan i opiekowaliśmy się gośćmi z Niemiec, organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi np. Dieterem Szenkiem, z Rodami Gdańszczan -Rodziną Kulcke, Brunattich, Grodecków. Uczestniczyliśmy w Konferencji Gedanistycznej w Teatrze Wybrzeże oraz w wieczornej Gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Organizowaliśmy w siedzibie Związku Mniejszości Niemieckiej prezentację książki p. Brunattiego „Danziger Geburtshelfer”- o gdańszczaninie, który założył w Gdańsku pierwsza szkołę i klinikę położnictwa oraz fundację, która do czasu II Wojny Światowej wspierała dzieci urodzone w Klinice Położniczej.

We wrześniu odbyło się też spotkanie z przedstawicielami rodzin Obrońców Poczty Polskiej w Muzeum Poczty Polskiej poświęcone ich bohaterskiej walce. Członkowie Towarzystwa wspólnie zwiedzili Muzeum Poczty Polskiej. Podczas spotkania z przedstawicielami Muzeum Poczty ustalono, że Muzeum i Towarzystwo Polska-Niemcy będą w stałym kontakcie i członkowie TPN będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum oraz Towarzystwo będzie wspólnie promować te wydarzenia.

Czwartkowe spotkanie w listopadzie było poświecone życiu i twórczości Wolfganga Goethego w związku z jego 265 rocznicą urodzin. Pani Dr. Wanda Moska przygotowała kilkanaście tekstów utworów Goethego, które zostały odczytane w 2 językach : w polskim i niemieckim. Ukazała też różnice w przekładach poezji przez różnych autorów-tłumaczy oraz pokazała swoje niezwykle zdolności recytatorskie.

Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności zmobilizowało nas do zorganizowania spotkania poświęconego tematyce: „Solidarność - wsparcie Niemców podczas strajków i w momencie powstania Solidarności”. Członkowie Towarzystwa Polska-Niemcy mieli możliwość poznania ogromnego zaangażowania Niemców w pomoc Polakom w czasie strajków oraz podczas stanu wojennego.

W Ratuszu na Korzennej miało miejsce spotkanie z pisarzem Arturem Beckerem pochodzącym z Mazur, który w latach 80-tych wyemigrował do Niemiec. Obecnie mieszka w Niemczech i pisze po niemiecku swoje książki. Jest zaprzyjaźniony z pisarzem gdańskim Stefanem Chwinem.

W 2014 roku Politechnika Gdańska obchodziło swoje 110 –lecie powstania. W naszym Towarzystwie mamy sporo absolwentów Politechniki Gdańskiej. W związku z tym w programie naszych spotkań czwartkowych nie mogło zabraknąć wizyty i spotkania poświęconego historii i działalności Politechniki Gdańskiej oraz spotkania z Klubem Języka Niemieckiego PG.

Nasze comiesięczne „spotkania czwartkowe” cieszyły się dużą popularnością. Jest to znakomita forma integracji oraz poszerzania wiedzy historycznej nie tylko na temat Gdańska, ale i całej Europy.WIZYTA W BREMIE

W maju 2014 r. odbyło się w Bremie wspólne zebranie Zarządów Towarzystw : Niemiecko -Polskiego w Bremie; Polska-Niemcy w Gdańsku i Polsko-Niemieckiego w Malborku. Gdańsk i Malbork reprezentowały: Anna Misztal, Jolanta Murawska oraz Maria Prior- Nowak. Wspólne zebranie Zarządów odbyło się w siedzibie Towarzystwa w Domu Janusza Korczaka, które poprowadził przewodniczący Towarzystwa w Bremie Uwe Metschke. Podczas pobytu poruszone zostały sprawy dalszej współpracy oraz plany na najbliższe lata, w tym zbliżające się w 2016 roku obchody 40 –rocznicy podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Gdańskiem i Hanzeatyckim Miastem Bremą. Delegacja uczestniczyła również w koncercie zorganizowanym w związku z rocznicą Konstytucji 3 Maja. Goście mieli możliwość wysłuchania koncertu fortepianowego artysty pochodzenia polskiego, od lat mieszkającego w Hamburgu. Odbyło się spotkanie z Kosulem Honorowym Polski w Bremie Axelem Lenderoth, Honorowym Ambasadorem Miasta Gdańska dr med. Hansem Paschmeyerem oraz Prezydentem Parlamentu Bremeńskiego Christianem Weberem.

Dodatkowo w programie wizyty odbyło się zwiedzanie wystawy Piccassa w Galerii Sztuki w Bremie oraz Muzeum Emigracji w Bremerhaven.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM GOETHEGO
Od kilku lat kontynuujemy projekty związane z nauką języka niemieckiego współfinansowane przez Instytut Goethego w Warszawie. W 2014 roku prowadziliśmy kursy języka niemieckiego dla mieszkańców Gdańska, dla policjantów pierwszego kontaktu z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz dla pielęgniarek. Prowadziliśmy również kursy wakacyjne oraz nieodpłatną grupę konwersacyjną.

W lutym 2014 roku złożył nam wizytę w Gdańsku dr Georg M. Blochmann, Dyrektor Instytutu Goethego w Warszawie. Podczas spotkania omawiane były sprawy kontynuacji kursów języka niemieckiego oraz realizacji projektów kulturalnych przy wsparciu Instytutu.

W godzinach popołudniowych dr Blochmann uczestniczył w koncercie Orkiestry „Vita Activa” zatytułowanym „Muzyka Królów” w siedzibie orkiestry.

W koncercie uczestniczyli również:

- Ulrike Vogt- Konsul z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w

Gdańsku/ Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland/,

- Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska,

- Izabela Gogolin, Koordynatorka polsko-niemieckich towarzystw kulturalnych

w Instytucie Goethego,

- Zarząd i członkowie Towarzystwa Polska Niemcy w Gdańsku oraz miłośnicy Orkiestry.

Po koncercie goście mogli zapoznać się z pracą orkiestry i porozmawiać na temat ewentualnej współpracy i promocji orkiestry . Mirosława Lipińska,Dyrygent Orkiestry oraz Ryszard Popowski, menadżer Orkiestry przedstawił założenia programu ECEKON- Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych.

W dniach 16-17 czerwca 2014 przedstawiciele Towarzystwa Polska –Niemcy z Gdańska uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Goethego i Centrum Herdera dla Towarzystw Kulturalnych i Bibliotek z całej Polski. Towarzystwo reprezentowały Prezes Anna Misztal i Alicja Wrzesińska, lektorka jęz. Niemieckiego.Udział w innych ważnych wydarzeniach:

W lutym zostaliśmy zaproszeni na obchody Jubileuszu 30-Lecia powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko –Norweskiej, które odbywały się w Ratuszu Staromiejskim z udziałem przedstawicieli Ambasady Norweskiej z Warszawy.OTWARCIE ECS

W dniach 30/31 sierpnia odbyły się w Gdańsku uroczystości otwarcia EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOSCI. Podczas tych wydarzeń nie zabrakło również członków Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku. Towarzystwo jest ambasadorem tego wspaniałego Centrum i w programach wizyt wszystkich gości przyjeżdżających do Gdańska z Niemiec umieszczamy wizytę w ECS.WIZYTA PREZYDENTA NIEMIEC NA WESTERPLATTE - 1.09.2014

1 września 2014 roku niektórzy członkowie mieli również możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem na Westerplatte. Spotkanie to było wspólnym apelem pod hasłem „Nigdy więcej Wojny” w 75-rocznicę jej wybuchu.JUBILEUSZ TMWiZW

W dniu 6 września zostaliśmy zaproszeni na Galę Jubileuszową z okazji 30-Lecia powstania Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Uroczystość odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdańska. W uroczystości wzięli również udział goście z Wilna na czele z Wicemerem Wilna, którzy odwiedzili Gdańsk z okazji Festiwalu „Wilno w Gdańsku”. Zarząd Towarzystwa reprezentowały: Wiceprezes Jolanta Murawska oraz Członek Zarządu Wanda Moska.UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ZJEDNOCZENIA NIEMIEC

DEBATA W KOŚCIELE ŚW.JANA

W Kościele Św. Jana odbył się panel dyskusyjny organizowany przez Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku. Tematem panelu było: „ Źródła Trójkąta Weimarskiego”. W dyskusji brali udział p. Cornelia Pieper, Konsul Generalny Niemiec, prof. Weber z Francji, prof. Stadla z Niemiec. Moderatorem panelu była p. Krystyna Wróblewska z Urzędu Marszałkowskiego. Towarzystwo Polska-Niemcy reprezentowali Anna Misztal, Wanda Moska i Waldemar Pawilczus.KONCERT W FILHARMONII

1 października cały Zarząd TPN brał udział w uroczystości z Okazji Zjednoczenia Niemiec w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na zaproszenie Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Po przemówieniach Ambasadora Niemiec Rolfa Nikela, Konsul Generalny Corneli Pieper oraz Z- cy Prezydenta Miasta Gdańska Wiesława Bielawskiego wysłuchaliśmy koncertu pod batutą Jerzego Maksymiuka.UROCZYSTOŚCI W AMBASADZIE NIEMIEC W WARSZAWIE

8 października przedstawicielki TPN p. Anna Misztal i Alicja Wrzesińska uczestniczyły w wydarzeniu organizowanym przez Ambasadę Niemiec w Warszawie z okazji 24 rocznicy Zjednoczenia Niemiec. W uroczystości uczestniczyło ok. 800 osób, w tym duża grupa gości z miasta partnerskiego Bremy, także przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko Polskiego w Bremie. Rząd Polski reprezentował Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Spotkanie otworzył i gości powitał Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikiel.WIZYTA PISARZA DIETERA SCHENKA

5 października ponownie spotkaliśmy się w Gdańsku z pisarzem Dieterem Schenkiem, który promował wydanie w języku polskim swojej książki „ Gdańsk 1930-1945”. Spotkanie odbyło się Muzeum Poczty Polskiej. W godzinach porannych Wiceprezes TPN Jolanta Murawska towarzyszyła p. Szenkowi podczas uroczystości składania kwiatów i hołdu na Cmentarzu na Zaspie przy grobie pomordowanych pocztowców. Pan Schenk przy okazji każdej swojej wizyty w Gdańsku chętnie spotyka się z członkami naszego Towarzystwa. Wspólnie organizowaliśmy spotkanie pisarza z młodzieżą licealną i gimnazjalną. W organizację spotkania z młodzieżą zaangażowała się Mariola Treder, członek naszego Towarzystwa, nauczyciel Historii oraz Wiceprezes Jolanta Murawska.WIZYTA HONOROWEGO PREZYDENTA „HANZY”

22 października gościliśmy w Gdańsku bardzo ważnych gości z Lubeki: Honorowego Prezydenta Związku HANZY- wieloletniego Burmistrza Lubeki Michaela Bouteiller i Przewodniczącego Polsko-Niemieckiego Parlamentu Młodzieżowego Richarda Pyritza. Zorganizowaliśmy w siedzibie Orkiestry Vita Activa wspólne spotkanie członków TPN, Orkiestry i gości z Lubeki. W spotkaniu towarzyszył również przedstawiciel Gdańskiego Rotary Club Jan Marwiński. Burmistrz Bouteiller poznał orkiestrę po raz pierwszy podczas Zjazdu Hanzy w 1997 roku podczas wspólnego koncertu z Orkiestrą Straży Pożarnej z Herfordu w ruinach Kościoła Św. Jana. Obecnie po latach był zainteresowany spotkaniem i działalnością orkiestry. Podczas tego spotkania poznaliśmy wspaniały talent p. Burmistrza do muzyki i gry na akordeonie- pięknie grał koncert wspólnie z członkami Orkiestry „Vita Activa”. Nasi goście z Lubeki zobowiązali się, że będą ambasadorami Orkiestry w Niemczech.SPOTKANIE Z PISARZEM STEFANEM CHWINEM

W ramach spotkań literackich przy współpracy z Domem Zarazy w Oliwie mieliśmy możliwość spotkania z pisarzem Stefanem Chwinem i jego małżonką na prelekcji „ Spacerkiem po Oliwie”. Z wielką przyjemnością słuchaliśmy wspomnień Chwina o jego chłopięcych zabawach i eskapadach w oliwskich ogrodach i zaułkach. Mieliśmy szansę obejrzenia unikatowych zdjęć będących w posiadaniu Państwa Chwinów.POBYT STUDENTKI FLORINY WINKLER Z NIEMIEC

Nasze Towarzystwo opiekowało się studentką z Niemiec Floriną Winkler, która realizowała miesięczny projekt poznania historii Gdanska i korzeni swoich przodków. Jolanta Murawska, Wiceprezes Towarzystwa i Członek Zarządu Waldemar Pawilczus pomogli w przygotowaniu programu pobytu młodej Niemki. Mogła ona uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą szkolną w Liceum Ogólnokształcących nr V w Oliwie oraz w Gimnazjum nr 10.

Uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystości wręczenia Medalu Św. Wojciecha panu Peterowi Loew, historykowi niemieckiemu piszącemu książki o Gdańsku. Uczestniczyliśmy we wspólnej wycieczce do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bydgoszczy i w rejsie statkiem po jeziorze Gopło.

PODRÓŻE STUDYJNE DO NIEMIEC I WYCIECZKI PO REGIONIE

Zorganizowaliśmy dwie podróże studyjne do Niemiec. W dniach 7-9 listopada 2014 kilkuosobowa grupa „Piechur” z naszego Towarzystwa uczestniczyła w Kongresie Towarzystw Niemiecko-Polskich w Dreźnie. Podczas tego Kongresu wręczona została doroczna nagroda „DIALOGU”, której laureatem został i osobiście nagrodę odebrał Prezydent Lech Wałęsa. Grupa z Gdańska brała udział w tej uroczystości.

Jak co roku tak i w 2014 odbywały się weekendowe spacery integracyjne po Gdańsku i okolicy, które również cieszą się bardzo duża popularnością wśród członków Towarzystwa, którzy oprócz poprawy kondycji poszerzają przy okazji wiedzę.

W 2014 roku mieliśmy również kilka bardzo ważnych i miłych spotkań między innymi : w czerwcu odwiedziła nas grupa członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Kolonii – omówiliśmy możliwości współpracy.WARSZTATY PLASTYCZNE DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

W 2014 roku w dalszym ciągu prowadzone były „Warsztaty plastyczne dla osób w wieku emerytalnym”. W dniu 10 grudnia 2014 roku w Galerii „ Punkt” w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki odbył się kolejny wernisaż prac uczestników naszych warsztatów plastycznych. Część swoich prac uczestnicy warsztatów przekazali do udekorowania nowej siedziby TPN. Podczas tych warsztatów odkryte zostały rzeczywiste talenty artystyczne.PRZEPROWADZKA DO NOWEJ SIEDZIBY W Grudniu 2014 roku otrzymaliśmy nową siedzibę. W szybkim tempie musieliśmy dokonać przeprowadzki i zagospodarować się w nowym miejscu. W nowej siedzibie będziemy mieli lepsze warunki do dalszej działalności Towarzystwa, w szczególności w związku ze zbliżającą się w 2016 roku 25-rocznicą powstania Towarzystwa.

Opracowały: W imieniu Zarządu Towarzystwa Polska – NiemcyAnna Misztal –Prezes

Jolanta Murawska-Wiceprezes


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość