Strona główna

Tradycje żniwne (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze)


Pobieranie 32.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.96 Kb.
Tradycje żniwne
(zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze)
„ (…) Zwyczaje związane ze żniwami są w różnych okolicach rozmaite; terytoria polskie, litewskie i ruskie wyodrębniały się tu wyraźnie, co zresztą do dziś dnia jeszcze w zwyczajach ludowych się utrzymuje; także i etniczne terytorium polskie wykazuje dość znaczną rozmaitość. Podstawa jednak zwyczaju jest wszędzie ta sama: mamy tu do czynienia z uroczystym, obrzędowym ścięciem ostatnich kłosów i nie mniej uroczystym przeniesieniem ich wśród śpiewów i muzyki do chaty czy dworu, gdzie je starannie przechowywano, aby następnie ziarno z nich wysiać w jesieni. Jest to obrzęd odwieczny, wyrosły na gruncie pierwotnego, magicznego myślenia: człowiek wierzy, że akcja obrzędowa może wywierać wpływ na przyrodę, a więc stara się zapewnić ciągłość wegetacji rolnej poprzez obrzędowe przechowywanie ostatnich kłosów, które symbolizują całość plonu. Oczywiście, z czasem pierwotny ten sens zwyczaju ulega zapomnieniu; dożynki (obżynki, okrężne, wieńcowe; w rozmaitych okolicach używano różnych nazw) stają się więc coraz to bardziej wesołą uroczystością ukończenia pracy, z którą łączy się jeszcze szereg praktyk magicznych, mających wpływać na pomyślność przyszłych zbiorów, ale charakter zabawy staje się coraz bardziej widoczny. (…)” 1

„ (…) Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwane popularnie dniem Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), łączy się ściśle ze zwyczajami żniwiarskimi; bardzo często dożynki obchodzono właśnie w to święto, i wówczas wianek dożynkowy niesiono do poświęcenia do kościoła. W dzień ten święci się rozmaite rośliny: kłosy różnych zbóż, warzywa, owoce, zioła lecznicze, które wszystkie wiązano razem w wianek lub snopek, ozdabiano kwiatami i niesiono do kościoła. (…)”2

„Dożynki (obrzynki, zarzynki, wyżynki, okrężne, wieniec, wieńczyny) - zabawa wiejska, urządzana po dworach na ukończenie żniw. Bardzo często urządzano ją „na Zielną”, tj. 15 sierpnia.

Zabawa, mająca charakter obrzędowy, była niegdyś świętem wsi pańszczyźnianej, później służby dworskiej i wsi, która dopomagała dworowi przy żniwach. Część obrzędowa obejmowała ofiarowanie właścicielowi majątku wieńca dożynkowego, uplecionego z pszenicy i żyta, ozdobionego kwiatami, owocami i wstążkami; ofiarowała go przodownica (postatnica, sternica), najsprawniejsza żniwiarka, jej zaś towarzyszki śpiewały pieśń dożynkową „Plon niesiem, plon, W jegomości dom”. Zwrotki dalsze obejmowały życzenia dla pana domu, członków rodziny, księdza, rządcy lub ekonoma; pieśni o tych dwu miały nieraz ton lekkich przycinków. Zbiorowy poczęstunek dla gości i zabawa taneczna do późnej nocy były dalszymi składnikami dożynków.”3

 1. Książki:
 1. Chleb w tradycji ludowej / Irena Kubiak, Krzysztof Kubiak; oprac. graf. Grażyna Juszkiewicz; zdj. Krzysztof Kubiak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981, ISBN 83-205-3338-4, sygn.: MBP Wypożyczalnia

 2. Dorobek kultury materialnej i duchowej / Janusz Kopciał [w:] Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy: praca zbiorowa / pod red. Janusza Kopciała; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej. Suwałki: Wydawnictwo Hańcza, 1995, ISBN 83-900828-7-X, sygn.: BP CEN 36707 Cz., 37788; MBP Czytelnia, Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci; J. D.

 3. Dożynki polskie: antologia tekstów repertuarowych: wybór poezji dożynkowej / wybór i oprac. Maksymilian Adamski. Ząbki: „Apostolicum”; Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2002, ISBN 83-7031-309-4

 4. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI-XVIII. T. 2. / Jan Stanisław Bystroń. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960, sygn.: BP CEN 3813 Cz.; MBP Czytelnia, Wypożyczalnia; Wyd. 3, 1976, sygn.: BP CEN 15231; Wyd. 4, 1994, ISBN 83-06-02297-1, sygn.: MBP Czytelnia

 5. Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg, sygn.: MBP Czytelnia

 6. Dziękczynienie za plony: dożynki: materiały pomocnicze / zebrał i do druku przygotował ks. Eugeniusz Marciniak. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 1996, ISBN 83-86493-00-3, sygn.: BP CEN 42622

 7. Encyklopedia staropolska ilustrowana / Zygmunt Gloger. T. 1-2. [Przedruk fotooffsetowy wydania czterotomowego z lat 1900-1903].Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1958, sygn.: BP CEN 3790 Cz.

 8. Encyklopedia staropolska ilustrowana / Zygmunt Gloger; ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego. – Wyd. 5. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1985. T. 2, ISBN 83-214-0411-1, sygn.: MBP Czytelnia

 9. Encyklopedia tradycji polskich / Renata Hryń-Kuśmierek, Zuzanna Śliwa. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka S.A., cop. 2000, ISBN 83-7212-329-2, sygn.: MBP Czytelnia, Oddział dla Dzieci

 10. Folklor Kujaw / Roderyk Lange, Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979, sygn.: BP CEN 19275, MBP Czytelnia

 11. Folklor Warmii i Mazur / Maria Drabecka, Barbara Krzyżaniak, Jarosław Lisakowski. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978, sygn.: BP CEN 17573; MBP Czytelnia

 12. Folklor Zagłębia Dąbrowskiego / Janina Marcinkowska, Krystyna Sobczyńska, Władysław Byszewski. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983, ISBN 83-00-00271-5, sygn.: BP CEN 25688

 13. Folklor ziemi łęczyckiej / Jan P. Dekowski, Zbigniew Hauke. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981, sygn.: BP CEN 23395

 14. Jutrznia mazurska na gody i inne widowiska / Karol Małłek; oprac., wybrał i wstępem poprzedził Andrzej Wakar; oprac. graf. Zygfryd Gardzielewski; nuty Władysław A. Sacha. Olsztyn: „Pojezierze”, 1980. - (Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach), ISBN 83-7002-049-6, sygn.: BP CEN 21956

 15. Kalendarz polski / Józef Szczypka; oprac. graf. Kazimierz Królikowski. Wyd. 2. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1980, ISBN 83-211-0167-4, sygn.: J. D.

 16. Kalendarz polski / Józef Szczypka; oprac. graf. Kazimierz Królikowski. [Wyd. 3] Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1984, ISBN 83-211-0488-6, sygn.: BP CEN 27741; MBP Czytelnia

 17. Kultura ludowa Słowian. T. 1: Kultura materialna / Kazimierz Moszyński; red. nauk. Jadwiga Klimaszewska, red. Anna Klubówna. Wyd. 2. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1967, sygn.: BP CEN 7917 Cz.

 18. Kultura ludowa Słowian. T. 2: Kultura duchowa. Cz. 1 / Kazimierz Moszyński; red. nauk. Jadwiga Klimaszewska, red. Anna Klubówna. Wyd. 2. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1967, sygn.: BP CEN 8082 Cz.

 19. Ludowe tradycje Suwalszczyzny / Marian Pokropek; aneks Gustaw Juzala-Deprati Wielokulturowy folklor muzyczny Suwalszczyzny; red. nauk. Piotr Kuczek, Krzysztof Snarski, Mirosław Nalaskowski; proj. okładki i układ graf. Stanisław J. Woś. Suwałki: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, 2010, ISBN 978-83-925968-7-5 + płyta, sygn.: MBP Czytelnia; J. D.

 20. Mało nas, mało nas: polskie dziecięce zabawy ludowe / Jadwiga Gorzechowska, Maria Kaczurbina; il. Zbigniew Łoskot. [Wyd. 2]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, 1986, ISBN 83-10-08762-4, sygn.: BP CEN 31531; 1978, sygn.: MBP Oddział dla Dzieci

 21. Mazowsze: cz. 3 / Oskar Kolberg; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; [Warszawa]: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963. – (Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg; t. 26), sygn.: MBP Czytelnia

 22. Mazurska kultura ludowa [w:] Ełk: z dziejów miasta i powiatu / Jan Kawecki, Bolesław Roman. Olsztyn: „Pojezierze”, 1970, sygn.: BP CEN 10146; MBP Czytelnia

 23. Mazury Pruskie / Oskar Kolberg; z rękopisów opracowali Władysław Ogrodziński, Danuta Pawlak; red. Danuta Pawlak; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław – Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.- (Dzieła Wszystkie Oskar Kolberg; t. 40), sygn.: MBP Czytelnia

 24. Miesiące: etymologia, przysłowia, święta / oprac. Józefa Drozdowska. Augustów: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 2001, ISBN 83-907953-8-8, sygn.: BP CEN 40541; MBP Czytelnia; J. D., Oddział dla Dzieci

 25. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 3: R - Ż / w oparciu o dzieło Samuela Adalberga oprac. zespół pod kier. Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, sygn.: BP CEN 12709 Cz.; MBP Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci; Warszawa, 1969, sygn.: MBP Czytelnia, 1970 i 1978, sygn.: MBP

 26. Od andrzejek do dożynek / Janusz Kamocki; proj. okładki i oprac. graf. Ryszard Kryska; zdj. Jacek Kubiena. – Wyd. 2 uzup. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986, ISBN 83-203-1874-2, sygn.: BP CEN 31874; MBP Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci

 27. Od andrzejek do dożynek: (tradycyjne zwyczaje ludowe w zabawach zuchowych i harcerskich) / Janusz Kamocki. Warszawa: Centralna Składnica Harcerska, 1958, sygn.: MBP Wypożyczalnia

 28. Od jesieni do lata: piosenka ludowa w szkole / Jadwiga Gorzechowska, Maria Kaczurbina, Lech Miklaszewski; okładka i rys. w tekście Andrzej Nowaczyk; graf. nutowa Janina Schiele. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, sygn.: BP CEN 15857, Warszawa, 1973, sygn.: Oddział dla Dzieci

 29. Pieśni znad Biebrzy: z repertuaru Zespołu Regionalnego „Lipsk” z Lipska n/Biebrzą / wybór i oprac. Marcin Lićwinko; transkrypcja nut Emilia Lićwinko; konsultacja Zespół Regionalny „Lipsk”, Mirosław Nalaskowski; graf. Cezary Gładczuk. Białystok: Dom Wydawniczy „Benkowski” Sp. z o. o., ISBN 83-88045-83-0 + płyta, sygn.: J. D.

 30. Polski rok obrzędowy: tradycje i współczesność / Leonard J. Pełka. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980, ISBN 83-203-0091-6, sygn. BP CEN 20245

 31. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne / Barbara Ogrodowska. Warszawa: Sport i Turystyka, Muza, 2004. – (Ocalić od Zapomnienia), ISBN 83-720-947-3, sygn.: J. D.; Wyd. 2. Warszawa, 2005, ISBN 83-7319-64-3, sygn.: MBP Czytelnia, Wypożyczalnia

 32. Polskie tradycje doroczne / Renata Hryń-Kuśmierek. Poznań: Publicat Wydawnictwo, cop. 2005, ISBN 83-7341-989-6, 83-245-0499-0, sygn.: MBP Wypożyczalnia

 33. Polskie tradycje świąteczne / Ewa Ferenc; fot. Artur Piotrowski. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 2000, ISBN 83-7015-511-11, sygn.: MBP Czytelnia, Oddział dla Dzieci

 34. Przemiany w tradycyjnych technikach rolnych na przykładzie wsi Krzywólka koło Suwałk w latach 1900 – 1963 / Joanna Maciejewska-Pavković [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Antoniewicza. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego; Nr 4), sygn.: BP 6418 Cz., 17953, MBP Czytelnia

 35. Przysłowia / Oskar Kolberg; z rękopisów przygotował i zredagował Stanisław Świrko. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; [Kraków]: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. – (Dzieła Wszystkie; t. 60), sygn.: MBP Czytelnia

 36. Przysłowia / Oskar Kolberg; z rękopisów oprac. oraz opatrzył wstępem, bibliografią, słowniczkiem i indeksami Stanisław Świrko. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977, sygn.: BP CEN 15582

 37. Rok polski: obyczaj i wiara / Zofia Kossak. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1958, sygn.: ZSO Czytelnia

 38. Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni / Zygmunt Gloger; wybór Wiesława Czartoryska. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2002, ISBN 83-85734-44-9, sygn.: J. D.

 39. Rok Polski w życiu, w tradycji i obyczajach ludu / Jan Uryga. – Wyd. 3 popraw. i uzup. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2006, ISBN 83-88921-51-7, sygn.: BP CEN 42636 Cz.

 40. Rytuały, obrzędy, święta / Leonard Pełka. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989, ISBN 83-03-02828-6, sygn.: BP CEN 35232

 41. Słownik folkloru polskiego / pod red. Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1965, sygn.: BP CEN 6384 Cz.

 42. Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek…: rok obrzędowy w zwyczajach i podaniach ludowych / Zenon Gierała; il. i oprac. graf. Mirosław Siara. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989, ISBN 83-205-4108-5, sygn.: MBP Czytelnia

 43. Szczodry wieczór, szczodry dzień: obrzędy, zwyczaje, zabawy / Maria Ziółkowska; oprac. graf. Andrzej Ludwik Włoszczyński. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989, ISBN 83-205-3885-8, sygn.: PB CEN 35314; MBP Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci

 44. Sztuka ludowa w Polsce / Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Kunczyńska-Iracka, Marian Pokropek; oprac. graf. Henryk Białoskórski. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1988, ISBN 83-213-3312-5, sygn.: BP CEN 37665 Cz.; MBP Czytelnia

 45. Święta w polskim domu: praktyczny poradnik / Joanna Łagoda, Maja Łagoda-Marciniak, Anna Gotowiec. Poznań: Publicat Wydawnictwo, 2006, ISBN 83-245-1104-0, ISBN 978-83-245-1104-4, sygn.: MBP Wypożyczalnia

 46. Tradycje kultury duchowej i materialnej [w:] Kalinowo: monografia gminy / Janusz Kopciał. Suwałki: Wydawnictwo Hańcza, 1994. – (Monografie Suwalsko-Mazurskie; nr 1), ISBN 83-900828-4-5, sygn.: BP CEN 38330, 4195; J. D.

 47. U źródeł / Franciszek Kotula; oprac. graf. Zbigniew Hibisz. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983, ISBN 83-03-00253-8, sygn.: BP CEN 26978, 37970

 48. W dolinie rzeki Biebrzy / Zofia Proniewicz; oprac. tekstu Kazimierz Cimochowicz. Augustów: [b. w.], 2007

 49. Wieńce dożynkowe / red. książki ks. E. Marciniak. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2004, ISBN 83-7401-070-3, sygn.: BP CEN PB - 2020

 50. Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego / Marian Pokropek; oprac. graf. Jan Kotarbiński. Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1979, sygn.: MBP Czytelnia

 51. Z kłosem w dłoni: materiały dożynkowe. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2010, ISBN 978-83-7401-204-1

 52. Ziemia jest rzetelna: kazania i przemówienia dożynkowe z lat 1988-1997 / Roman Andrzejewski. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 1997, ISBN 83-86493-77-1

 53. Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce / Barbara Ogrodowska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, 2000. – (Mały Słownik), ISBN 83-7192-109-8; Wyd. 2, 2001, ISBN 83-7192-128-4

 54. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków / Anna Szyfer. Olsztyn: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1968. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 22), sygn.: BP CEN 8614

 55. Zwyczaje wsi Podlasia w połowie XX wieku / br. Cherubin Złotkowski; oprac. stylistyczne Agnieszka Olszak. Biała Podlaska: [b. w.], 2006, sygn.: J. D.
 1. Artykuły z czasopism:
 1. Chleb nasz powszedni / Krystyna Krawczyńska // Wiadomości Rolnicze. – 2002, nr 9, s. 30

 2. Diecezjalne dożynki / ks. Jerzy Sikora // Martyria. - 2006, nr 10, s. 5 i 2, sygn.: BP CEN

 3. Diecezjalne dziękczynienie za plony / ks. Przemysław Zamojski // Martyria. – 2011, nr 10, s. 6 i 2, sygn.: BP CEN

 4. Dożynki diecezjalne w Wydminach / (pz i mr) // Martyria. – 2012, nr 10, s. 2, sygn.: BP CEN

 5. Dożynki w przedszkolu / Ewa Wendland // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 32-34, sygn.: BP CEN

 6. Dożynkowe wieńce / oprac. J. Drozdowska // Przegląd Augustowski. – 2006, nr 9, s. 14, sygn.: BP CEN; MBP Czytelnia; J. D.

 7. Dziękczynienie za plony / Józefa Drozdowska // Przegląd Augustowski. – 2011, nr 9, s. 10, sygn.: BP CEN, MBP Czytelnia; J. D.

 8. Kalendarzowy kram: propozycje repertuarowe / Wirginia Borodzicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 443-446, sygn.: BP CEN

 9. Kilka uwag na temat czasu i przestrzeni we współczesnych obchodach dożynkowych / Krystyna Lesień-Płachecka // Muzyka. – 1999, nr 2, s. 133-136

 10. O suwalskiej pieśni ludowej i wybranych przykładach jej regionalnego nacechowania / Izabela Filipiak-Sokołowska, Janusz Sokołowski // Rocznik Augustowsko - Suwalski. – 2007, t. 7, s. 151-198, sygn.: BP CEN 45226 Cz; J. D.

 11. O zwyczajach, obrzędach i tradycjach w Polsce / Wirginia Borodzicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 373-374, sygn.: BP CEN

 12. Penetracyjne badania terenowe z zakresu plastyki obrzędowej prowadzone w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowski / Marianna Halicka // Rocznik Białostocki. – 1967-1968, t. 8, s. 439-440, sygn.: BP CEN 33450 Cz.; MBP Czytelnia

 13. Plon niesiemy, plon”: dożynki przedszkolne / Regina Stasiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 417-420, sygn.: BP CEN

 14. Święto plonów / Wiesława Chowanek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7 s. 54-55, sygn.: BP CEN

 15. W dożynki / Erazm Stefanowski [wiersz] // Nasz Sztabiński Dom. – 2005, nr 10, s.1, sygn.: BP CEN; MBP Czytelnia

 16. W dożynki / Erazm Stefanowski [wiersz] // Nasz Sztabiński Dom. – 2007, nr 10, s. 1, sygn.: BP CEN; MBP Czytelnia

 17. Z polskich obrzędów dorocznych – Dożynki / Jan Adamski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 4, s. 4-11

Bibliografię przygotowano na podstawie księgozbiorów Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Filii w Augustowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie i prywatnego księgozbioru Józefy Drozdowskiej oraz dopełniono ją niektórymi pozycjami katalogu elektronicznego Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wykorzystano jedną pozycję z Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.Wyjaśnienie sygnatur: BP CEN - Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach, Filia w Augustowie, litera Cz. przy numerze oznacza księgozbiór czytelniany, MBP – Miejska Biblioteka Publiczna Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie, ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, J. D. – księgozbiór prywatny autorki.

Opracowała Józefa Drozdowska, Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Filia w Augustowie


Równianka żniwna z Żarnowa, 2012 rok, fot. J. D.

1 J. S. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI – XVIII. T. 2. Warszawa, 1960, s. 66-67

2 Tamże, s. 68

3 Słownik folkloru polskiego / pod red. Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965, s. 86-87©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość