Tradycyjne, wielkanocne spotkanie członków Klubu Seniora Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w KatowicachPobieranie 14.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.24 Kb.
Tradycyjne, wielkanocne spotkanie członków Klubu Seniora

Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach


Mgr farm Teresa Hylowa Przewodnicząca Klubu Seniora

Dr Kazimiera Klementys Prezes Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach
Po raz kolejny członkowie Klubu Seniora działającego przy katowickim Oddziale Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego spotkali się w auli im. Kazimierza Lepszego mieszczącej się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dniu 24 marca przyjechało do Katowic 70 seniorów z 18 miast województwa śląskiego. Należy podkreślić, że spotkanie to zorganizowały panie: mgr Teresa Hylowa przewodnicząca Klubu Seniora, mgr Michalina Borowczyk – Jędrzejek sekretarz Klubu i mgr Krystyna Markowska członek zarządu Klubu oraz Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach.

W tym uroczystym zebraniu brali także udział zaproszeni goście: Wiceprezesi ORA Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Andrzej Deląg i mgr Piotr Klima, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dr Izabela Majewska, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej dr Lucyna Bułaś, prezes Zakładów Farmaceutycznych „Amara” Jarosław Bogucki oraz członkowie Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach.

Na wstępie spotkania Pani mgr Teresa Hylowa przedstawiła krótki sprawozdanie z działalności Klubu. Nakreśliła dotychczasowe kierunki działania Klubu zaznaczając integracyjną rolę wielkanocnych spotkań członków Klubu, oraz przygotowywanie z każdego takiego spotkania okolicznościowego plakatu który potem był wystawiany w siedzibie OIA w Katowicach. Dodała, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia do seniorów zawsze wysyłane są świąteczne kartki z życzeniami oraz dodatkowo dołączany jest roczny plan zebrań naukowych Oddziału PTFarm. Pani Przewodnicząca omówiła także tradycyjną, związaną ze świętem zmarłych, akcję odwiedzania cmentarzy na których zostali pochowani farmaceuci mieszkający i pracujący na Śląsku. Członkowie Klubu, pomimo niekiedy niesprzyjającej pogody, odwiedzają groby swoich koleżanek oraz kolegów i zapalają znicze z emblematem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Prezes Oddziału PTFarm dr Kazimiera Klementys serdecznie i gorąco podziękowała Szanownym Paniom za pracę w Klubie Seniora, za poświęcony czas, za serce i za ogromne zaangażowanie na rzecz farmaceutycznej społeczności zawodowej. W imieniu członków Towarzystwa wręczyła pamiątkowe książki oraz życzyła zdrowia, pomyślności i sukcesów w realizacji wszystkich planowanych zamierzeń. Potem odbyły się wybory nowego zarządu Klubu. Przewodniczącą została pani mgr Małgorzata Bielecka, a pan dr Stefan Skrzypczak zadeklarował swoją pomoc w pracach Klubu.

Głos zabrał także wiceprezes ORA dr Andrzej Deląg. Podziękował ustępującemu Zarządowi Klubu i podkreślił rolę doświadczonych farmaceutów w kształceniu młodych kadr pragnących podjąć pracę w tym odpowiedzialnym zawodzie.

Zawsze, na tak uroczystą okoliczność jak coroczne spotkanie członków Klubu, zapraszano wykładowców do przedstawienia naukowych prelekcji na interesujące seniorów tematy. Tym razem wykładowcą był dr n. fam. Wiktor Stelmach, prof. Międzynarodowego Instytutu Medycyny Alternatywnej w Kolombo, Sri Lanka, członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, który omówił bardzo ciekawy temat: „O kawie prawie wszystko”. Natomiast w części artystycznej wystąpiła tym razem artystka teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach pani Maria Stokowska – Misiurkiewicz która przy akompaniamencie Piotra Kudela po mistrzowsku recytowała wiersze Wiesławy Szymborskiej.

Spotkania Klubu Seniora wspierane były zawsze ofiarnością sponsorów. I tym razem seniorzy mogli usiąść przy kawie i herbacie a poczęstunek przy stole jak zwykle sprzyjał przyjacielskim rozmowom. Także dzięki sponsorom członkowie Klubu mogli otrzymać drobne upominki, a wymienić należy, że w tym roku sponsorami spotkania byli: Śląska Okręgowa Izba Aptekarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakłady Farmaceutyczne „Amara” z Krakowa, Zakłady Farmaceutyczne Polfa S. A z Warszawy, hurtownia Silfarm i Zakłady Zielarskie Kawon.

Mgr farm Teresa Hylowa Przewodnicząca Klubu Seniora

Dr Kazimiera Klementys Prezes Zarządu Oddziału PTFarm

ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Oddział w Katowicach

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach

serdecznie zapraszają
na
SPOTKANIE SENIORÓW FARMACJI
które odbędzie się 24 marca 2007 roku (sobota) o godz. 10.00

w auli Uniwersytetu Śląskiego im. Kazimierza Lepszego w Katowicach ul. Bankowa 12

(budynek Rektoratu – aula I piętro)
Program spotkania:


  1. Powitanie seniorów i zaproszonych gości.

  2. Sprawy organizacyjne Klubu Seniora.

  3. Wykład naukowy pt. „O kawie prawie wszystko” wygłosi dr Wiktor Stelmach, Członek Zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz profesor Instytutu Medycyny Alternatywnej Kolombo – Srilanka.

  4. W części artystycznej z programem własnym wystąpi aktorka Teatru im. Stanisława

Wyspiańskiego w Katowicach Pani Maria Stokowska - Misiurkiewicz.

  1. Rozmowy towarzyskie przy kawie i herbacie.

  2. Zakończenie spotkania wspólną fotografią.

Spotkanie sponsorowane jest przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, firmy farmaceutyczne: „Amara” z Krakowa, „Polfa Warszawa S.A.”, „Kawon” z Gostynia, hurtownia farmaceutyczna Galenica – Silfarm z Katowic.

Organizatorzy uprzejmie proszą o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 10 marca 2007 roku, pod numerami:

- ŚIA w Katowicach – (032) 6089761 lub (032) 6089762

- mgr farm. Teresa Hylowa – (032) 2661961
Prezes ZOPTFarm. Katowice Prezes ORA w Katowicach

dr n. przyr. Kazimiera Klementys dr n. farm. Stanisław Piechula


Przewodnicząca Klubu Seniora Sekretarz Klubu Seniora

w Katowicach w Katowicachmgr farm. Teresa Hylowa mgr farm. Michalina Borowczyk - Jędrzejek
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy